Eğitim Planlama Kurulu (EPK)
23 Mayıs 2023

EĞiTiM PLANLAMA KURULU (EPK)


Amaç:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi 10. maddesine göre; eğitim ve araştırma faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve gözetmektir.

İşleyiş: Başhekim EPK’ nın doğal başkanı, SAUM Kurum Eğitim Sorumlusu doğal başkan yardımcısıdır. Başhekimin gözetiminde, eğitim görevlileri tarafından yapılacak gizli oylamayla üç eğitim görevlisi

EPK’ ya üye olarak seçilir. Seçilen üyelerin görev süresi iki yıl olup, süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye de gizli oylamayla seçilir. EPK başkanı, bulunmadığında başkan yardımcısının başkanlığında, her ay en az bir defa, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. EPK toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Eğitim Koordinatörlüğü hizmetlerini başhekimlik yürütür. EPK’ ya başvurmak isteyen eğitici ve/veya uzmanlık öğrencisi, Eğitim Koordinatörlüğü ile iletişime geçerek işlemlerini başlatır. 


Üyeler

Başkan                       :  Doç.Dr. Mehmet GÜNDÜZ

Başkan Yardımcısı        :  Doç. Dr. Emine POLAT

Üyeler                        :   Prof. Dr. Gürses ŞAHİN

                                
 :  Prof. Dr. Semra ÇETİNKAYA

                               
 :  Prof. Dr. İsmet Faruk ÖZGÜNER