Formlar
08 Mart 2023

   UZMANLIK ÖĞRENCİSİ İLE İLGİLİ FORMLAR


 
 

   UZMANLIK BELGESİ TESCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 • Üst yazı (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)

 • Uzmanlık Tescil Kontrol Formlarının onaylı aslı (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından mail atılır)

 • Vergi Dairesine yatırılan Islak imzalı harç makbuzu aslı (Maliye Bakanlığı tarafından o yıl için belirlenen miktar)

 • Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi

 • Doğruluğu kurum tarafından onaylanmış TUS/YDS/DUS yerleştirme sonuç belgesi (Başka kurumdan geçiş yapanlar iki yerleştirme belgesini de vereceklerdir)

 • Uzmanlık eğitimi bitirme sınav tutanağının aslı (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)

 • Tez savunma tutanağının aslı  (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)
 • Tez ara değerlendirme tutanaklarının aslı (Tez danışmanı tarafından 3 ayda bir değerlendirilen formlar)
 • Tez uzatması söz konusu ise uzatma, önceki kurumdaki & geçmiş eğitimdeki süreyi saydırma ve yurt dışında mevzuata uygun eğitim alma durumu varsa; ilgili program yöneticisi ve akademik kurulca kabulüne dair kararın onaylı aslı (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)
 • Uzmanlık tescil evrak asılları (Eğitim kurumu ve program değişikliği olması durumunda eğitimin sürdürüleceği son kurumca aktarılan program yöneticisi ve akademik kurulca kabulüne dair onaylı evraklar(Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)
 • Zorunlu rotasyon eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını gösterir onaylı belgeler (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)
  Program yöneticisi tarafından 6 aylık periyotlarda onaylanmış kanaat formları aslı (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)
 • Alanında uzman olmayan ancak 18.07.2009 tarihinden önce 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Profesör ve Doçent unvanı almış olan eğiticilere ait ilgili dalda eğitici yetkisi olduğunu gösterir belge (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)
 • Güncel vesikalık fotoğraf (2 adet)
 • Tez Veri Giriş Formu (Yök sayfasına yüklenen tezin yüklendiğine dair form)
 • Rapor Durumu Gösterir Belge (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)   BİLİMSEL ARAŞTIRMA PUAN TABLOSU


Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanemizde bilimsel çalışma yapan personellerin, döner sermayeden destek puanı alabilmeleri için yaptıkları çalışmalar


Eğitim Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir. Teslim edilen çalışmalar Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) tarafından değerlendirilecektir. Başvuru koşulları ve başvuru dosyalarında bulunması gereken


evraklar aşağıda yer 
almaktadır.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik İçin Tıklayınız.


Form Ek1