Formlar
02 Ağustos 2021

   UZMANLIK ÖĞRENCİSİ İLE İLGİLİ FORMLAR 

   UZMANLIK BELGESİ TESCİL İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

 • Üst yazı (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)

 • Uzmanlık Tescil Kontrol Formu (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından mail atılır)

 • Vergi Dairesine yatırılan uzmanlık harcı (Maliye Bakanlığı tarafından o yıl için belirlenen miktar) alındı makbuzu

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 • TUS/YDS/DUS yerleştirme sonuç belgesi (Başka kurumdan geçiş yapanlar iki yerleştirme belgesini de vereceklerdir)

 • Uzmanlık eğitimi bitirme sınav tutanakları (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)

 • Tez savunma tutanağı (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)

 • Tez uzatması söz konusu ise uzatma ile ilgili evrak (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)

 • Rotasyon eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını gösterir belgeleri (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)

 • Uzmanlık öğrencisi (asistan) değerlendirme formları (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)

 • Vesikalık fotoğraf (2 adet)

 • Uzmanlık aldığı kurum (mazeretli veya mazeretsiz geçiş ile) değişmiş ise bununla ilgili resmi evrak (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)

 • Tez CD’si (1 adet)

 • Tez Veri Giriş Formu (Yök sayfasına yüklenen tezin yüklendiğine dair form)

 • Rapor Durumu Gösterir Belge (Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır)
   BİLİMSEL ARAŞTIRMA PUAN TABLOSU


Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanemizde bilimsel çalışma yapan personellerin, döner sermayeden destek puanı alabilmeleri için yaptıkları çalışmalar


Eğitim Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir. Teslim edilen çalışmalar Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) tarafından değerlendirilecektir. Başvuru koşulları ve başvuru dosyalarında bulunması gereken


evraklar aşağıda yer 
almaktadır.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik İçin Tıklayınız.


Form Ek1