Engelli Vatandaşlarımıza Yönelik Mevzuat
19 Ocak 2021


             Engeli bireyler taşıdıkları özellikler nedeniyle toplumun geneline göre bazı hizmetlere ve imkanlara erişim konusunda toplumun dezavantajlı gruplarındandır. Genel nüfusa göre yoksulluk ve sosyal dışlanma riski yüksek olan engelli bireylerin toplumun gerisinde kalmasını azaltıcı uygulamalar ile engelli bireylerin yaşamını idame ettirebilmelerini kolaylaştırıcı yönde bazı düzenlemelerin yapılmasını zaruridir.

             Bu hususta Sağlık Bakanlığı, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin tam ve sürekli olarak sağlanması, sağlık hizmetlerinin engelli bireylerin engel durumuna uygun ortamlarda hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanması ve sağlık bakım kalitesinin yükseltilmesi amacı ile 05/06/2008 tarihli ve 2008/43 sayılı “Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Genelgeyi” yayınlamıştır. 

             Ayrıca poliklinik hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylere öncelik tanınması ve engelli bireylerin hizmete ulaşımını kolaylaştırmak amacı ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

          2010/79 Sayılı Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Genelge

          2017/10 Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelge 

          Öncelik Genelgesi 2016-22 111.pdf