Eğitim Birimi
28 Aralık 2020

A-KURUM İÇİ EĞİTİMLER

1. Bilgi Güncelleme Eğitimleri

2. Gelişim Eğitimleri

2.1. Sertifikalı Eğitimler

2.2. Zorunlu Eğitimler

2019 Yılı Eğitim Planları

-Hekim yıllık hizmetiçi eğitim planı

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü yıllık hizmetiçi eğitim planı

-İdari Mali Hizmetler Müdürlüğü /Destek Kalite Hizmetleri Müdürlüğü yıllık hizmetiçi eğitim planı

2.3. Klinik içi Eğitimler

2.4.Uyum Eğitimleri

2.4.1.Genel Uyum Eğitimi

2.4.2.Bölüm içi Uyum Eğitimi

B-KURUM DIŞI EĞİTİMLER

1. Bilimsel Toplantılar

2. Kongre, Sempozyum, Seminer vb.

C-STAJ İŞLEMLERİ

       -Hastanemize sadece zorunlu stajlar için başvuru yapılabilmektedir.
 
 Her staj dönemi için başvuru tarihleri aşağıda belirlenmiştir.     
 -Başvuru dönemleri haricindeki başvurular İl Sağlık Müdürlüğü Staj İş ve İşlemleri Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

-Staj başvurusu için bireysel başvurular kabul edilmektedir. Telefon, İnternet, Fax vb. üzerinden başvurular kabul edilmemektedir.
  
Staj başvurusu için hastanemize gelecek öğrencilerimizin Merkez Bina Eğitim Birimine başvurmaları gerekmektedir. 


1-Staj başvuru tarihleri:

Güz dönemi:Ders yılının sona erdiği tarihten 01 Ağustos’a kadar.

Bahar dönemi: Kasım ayının son haftasından Ocak ayı ilk haftasına kadar.

Yaz dönemi: Mart ayı ilk haftasında Nisan ayının ikinci haftasına kadar

2-Zorunlu Staj Başvurusu İçin Gerekli Evraklar
 -
Zorunlu staj formu ıslak imzalı okul onaylı (3 Nüsha)
 -
Staj sözleşmesi okul onaylı (3 Nüsha)
 
-Okuldan resmi üst yazı
 -
Sağlık Taramaları (Kabakulak IgG,Kızamık IgG,Varicella Zoster Virus IgG ,Anti rubella IgG, Anti-HAV Total ,Anti HCV-,Anti HBs, HBsAg)  
 -
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi
 -
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 -
SGK İşe Giriş Bildirgesi 


2020 BAŞHEKİMLİK BÜNYESİNDE ÇALIŞAN MESLEK GRUPLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

2020 SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜD. YILLIK EĞİTİM PLANI

2020 İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜD.-DESTEK KALİTE HİZMETLERİ MÜD. YILLIK EĞİTİM PLANI