Hasta Hakları
28 Aralık 2020

HASTA HAKLARI BİRİMİ

Hasta Hakları Birimimizin Amacı, temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası' nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti sunumunda, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları" ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül ve esasları yürütmektir.

HASTA HAKLARI

-   Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

-  Bilgilendirme ve Bilgi İsteme

-  Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme

-  Mahremiyet

-  Reddetme, Durdurma ve Rıza

-  Güvenlik

-  Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme

-  İnsani değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık

-  Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma

-  Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

HASTALARIN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

- Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen   tavsiyelere uymalıdır. 

- Hasta, sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişikliklerini zamanında bildirmek durumundadır. 

- Hasta, yakınlarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları -ve sağlığıyla ilgili tüm bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.

-  Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. 

-  Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri sormalıdır.

Hastanemiz, Hasta Hakları Birimi’ne, şahsen başvurabileceğiniz gibi, aşağıdaki linke tıklayarak internet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

 Ana Bina Hasta Hakları Birimi

(A Blok Zemin Kat – Acil Servis Üzeri - Kan Alma Yanı)

Birim Sorumlusu: 
   BİMER- CİMER Sorumlusu: Tayfun BAYINDIR   
Telefon Numarası: 0 312  305 60 92


Beştepe Ek Bina Hasta Hakları Birimi

(Poliklinik Girişi – Zemin Kat Santral Yanı)

Birim Sorumlusu: Meltem ÖZKAN
Telefon Numarası:0312 412 30 00