Çalışan Hakları Birimi
28 Aralık 2020


Birim Sorumlusu: Volkan YENİLMEZ

Çalışan Hakları ile ilgili çalışmalar, Sağlık Bakanlığı’nın 06.04.2011 tarihli ve 28277 sayılı “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” in 7. maddesi gereğince Hasta Haklarından bağımsız olarak yürütülmeye başlanmıştır. Bu maddeden yola çıkılarak, Hizmet Kalite Standartlarının da öngördüğü şekilde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi” oluşturulmuştur.

Hastanemizde 14.05.2012 tarihli ve 2012/23 sayılı genelge ile 2012 yılı Ağustos ayında “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur. 

Birimin esas amacı; hasta ve/veya yakınları tarafından fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarımızın adli işlemlerini gerçekleştirmek, evraklarını Genel Sekreterliğe ulaştırarak avukat temini sağlamak, olayla alakalı danışmanlık vermek ve gerekli eğitimleri düzenlemektir.

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanının, tutanağı ile birime gelmesiyle süreç başlatılır ve kendisine bir güvenlik görevlisi eşliğinde, kurumun aracıyla karakola giderek şikayetçi olması konusunda destek verilir. Ayrıca Bakanlığın bünyesinde görev yapan bir avukatın hukuki işlemleri takip etmesi sağlanır. Bakanlığın Beyaz Kod bildirim sistemine bildirim yapılarak, olaydan Bakanlık da haberdar edilir. 

Hizmetten Çekilme

Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
Hizmetten çekilme talebi ilgili bölüm sorumlusuna sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Bildirim üzerine ilgili bölüm sorumlusu hizmetten çekilme talebini değerlendirir. Bu süreçte hastanın tedavisi aksatılmaz.