Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
09 Şubat 2024

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Hastaneye başvuran hastalardan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilerek bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir.

Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

1.png


TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR ?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

2.png

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) KİMDİR ?

Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan meslek elemanı olup; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi, sorunları ile  baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.

Hastanede çalışan tüm Sosyal Hizmet Uzmanları Sosyal Hizmet Birimine bağlı olup; hastaların sosyal hizmet gereksinimlerini yerinde ve daha etkin çözmek amacıyla ihtiyacın sık olduğu klinik ve birimlere görevlendirilmişlerdir. 


TIBBİ SOSYAL BİRİMİNDE GÖREVLİ SOSYAL HİZMET UZMANLARI

HAŞİM KİRAZ

SOSYAL HİZMET UZMANI

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİM SORUMLUSU

TEL:03125674826ZAFER ÇOBAN

SOSYAL HİZMET UZMANI

TEL: 03125674826HANGİ DURUMLARDA SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAŞVURULABİLİR?

Sosyal Hizmet Birimi tarafından hasta ve yakınlarına sunulan hizmetler özetle şunlardır:
·Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
·Engelli Hastalar
·Sağlık Güvencesiz Hastalar
·Yoksul Hastalar
·Aile İçi Şiddette Maruz Kalmış Hastalar
·İhmal ve istismara uğramış çocuk ve kadın hastalar
·Mülteci ve sığınmacı hastalar
·İnsan ticareti mağduru hastalar
·Yaşlı, dul ve yetim hastalar
·Kronik Bakım hastaları
·Psiko-Sosyal Desteğe İhtiyacı Olan hastalar
·Alkol ve madde bağımlısı hastalar
·Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
·İl dışından gelen hastalar
·Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar
·Acil Servise İntihar Nedeni ile başvuran hastalar
·Sağlık Tedbiri uygulanan hastalar

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi, Etlik Zübeyde Hanım Yerleşkesi Poliklinik Binasında  hizmet vermektedir.