Basın-İletişim ve Tanıtım Birimi
28 Aralık 2020


  Birimin amacı:

Hastanemizin sağlık alanındaki çalışmalarının;  yerel ve ulusal basın yayın organları ile koordineli çalışarak hastanemizden kaliteli ve doğru haber akışını sağlamaları amacıyla hizmet vermektedir.

Birimin Görevleri:

• Hastanemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için yazılı ve görsel basın yayın organları ile iletişim halinde bulunmak

• Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimlerini yapmak

• Hastanemiz WEB sitesi için gerekli olan görüntülü veya görüntüsüz haberleri hazırlamak, WEB sitesi içerik üretim ve düzenlemesini yapmak

• Hastanenin hizmet ve faaliyetlerini sözlü, yazılı ve görsel basın – yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak, bunun için afiş, haber bülteni hazırlayıp yayınlamak, duyurular yapılmasını sağlamak

• Hastane birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, yazılı ve görsel basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapmak, bu haberlerin arşivlenmesini sağlamak