Koordinatörlük Ve Görevleri
30 Kasım 2023

Hastanemiz Eğitim Koordinatörlüğü, Başhekimliğimiz bünyesinde Ocak 2021 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amaç ve işleyişi hakkında hastanemiz çalışanları bilgilendirilmiştir. 15 Aralık 2022 tarihinde Eğitim Planlama Kurulu oluşturularak kurul üyeleri görevlerine başlamıştır.

Telefon: 0 312 305 6040

Çalışma Ekibi                          : Doç. Dr. Mehmet GÜNDÜZ  (Başhekim)

                                              : Doç. Dr. Emine POLAT (Kurum Eğitim Sorumlusu)

                                              : Ayşe POLAT (Birim Sorumlusu)

                                              : Sultan BAHAR (Birim Sekreteryası)

                                              EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVLERİ


 
 1Ana dal ve yan dal uzmanlık eğitimi kapsamında;

         Rotasyon işlemleri, tez onayları, tez ara izlem ve tez sınavı işlemleri
         
         Uzmanlık sınav işlemleri, Uzmanlık öğrencisi hakkında program yöneticisi kanaat formu takibi

         Uzmanlık öğrencilerinin yıllık ders programının takibi

         Uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitimi değerlendirme anketlerinin işleyişinin yürütülmesi

         Kurumumuzda verilmesi planlanan kurs ve eğitimlerin takibi ve yürütülmesi vb.

2. Aylık Eğitici Eğitim Program işlemlerinin takip edilmesi

3. 
Bilimsel araştırmaları ve puan tablosunu işleyişinin yürütülmesi

4. 
Eğitim Planlama Kurulu (EPK) sekreterya işlemlerinin takip edilmesi

5. 
Afiliye üniversite yazışmalarının yapılması ve

6. 
Başhekimlik tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesidir.