Özellikli Hizmetler
23 Aralık 2020

İşlem Adı
1- Perkütan aort balon valvuloplasti, yenidoğan
2- Hipoplastik/interrupted aortik ark, otojen/prostetik materyal ile onarım
3- Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi
4- Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak var/yok
5- Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte
6- Çift çıkışlı/girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi
7- Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım
8- Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat
9- Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu
10- DKH'nda perkütan balon anjioplasti, yenidoğan, pre/post-operatif
11- Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı
12- Perkütan ductus arteriosusa stent implantasyonu
13- Anormal venöz dönüşün komplet onarımı