Çocuk Ziyaretçi Kuralları
17 Haziran 2020

ÇOCUK ZİYARETÇİ KABUL İLKELERİ

 

1.Hastalık / temas öyküsü olan veya ziyaret esnasında viral solunum yolu enfeksiyonu şikayeti (ateş, döküntü, burun akıntısı. öksürük ... vs) olan çocukların hastanede ziyaretçi olarak bulunması uygun değildir.

2.Herhangi bir temas öyküsü ya da aktif enfeksiyon bulgusu olmayan çocukların ziyaretinde bir sakınca yoktur.

3.12 yaşından küçük tüm ziyaretçi çocuklardan ziyaret süresince eşlik eden anne veya baba sorumludur.

4.Anne veya baba refakatinde her gün ve/veya belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kliniklerde (klinik süreçleri ve hasta popülasyonuna göre klinik sorumlu hekimi ile enfeksiyon kontrol komitesince uygun görülen klinikler) ve belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

5.Ziyaretçi çocukların girişte el hijyeni sağlandıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.

6.Herhangi bir salgın durumunda (toplum/hastane kaynaklı) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve/veya ünite sorumlusu tarafından veya ünitedeki acil durumlarda ünite sorumlusu tarafından ziyaretler yasaklanabilir veya ziyaret saatlerinde değişiklik yapılabilir.