T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2021 YILI 1. DÖNEM ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM DUYURUSU

Güncelleme Tarihi: 09/09/2021Kurs Tarihi

 

18/10/2021-22/11/2021

Başvuru Tarihi

 

06/09/2021-15/09/2021

Toplam Eğitim süresi

 

(200 saat/25 iş günü)

KATILIMCI KURSİYER NİTELİKLERİ

Sertifika Programına Çocuk Yoğun Bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşire, hemşirelik yetkisi almış ebe ve sağlık memurları (Toplum Sağlığı)katılabilir.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Başvuru yapmak isteyen katılımcılar https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak ,formun çıktısını aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir. (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Hastane Yöneticisi tarafınca imzalı ve mühürlü)

Diploma fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Hemşire yetkili ebe ise "yetki belgesi" veya görev yaptığı hastanenin "hemşire yetkili ebe"

olduğunu belirten yazısı

KatılımcıYoğun Bakımda çalıştırılması planlanan personel ise, görev yaptığı hastanenin bu personeliyoğun bakımda çalıştırmayı planladığını belirten yazısı

Hastane bünyesinde aktif hizmet veren çocuk yoğun bakım ünitesi olmayan katılımcının, açılması planlanan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin planlanan yatak, sağlık çalışanı ve anılan sertifikaya sahip personel sayısını belirten resmi yazısı

AÇIKLAMALAR

Katılımcıadayların başvuru formunu doldurup birimimize elden teslim etmeleri ya da taratarak mesude.ozbilge@saglik.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kursa kabul edilen katılımcıların listesi kamu hastaneleri web sayfası ve hastanemiz web sayfasında yayınlanacaktır

Kursa katılmaya hak kazanan ve mail yoluyla evraklarını gönderen katılımcılardan başvuru formlarının asılları kursun başladığı tarihte istenecektir.

 

 

Program Sorumlusu

Seval ALTUNKESER

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat

0312 305 62 82

e-posta

mesude.ozbilge@saglik.gov.tr