T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Birimi

Güncelleme Tarihi: 28/12/2020

A-KURUM İÇİ EĞİTİMLER

1. Bilgi Güncelleme Eğitimleri

2. Gelişim Eğitimleri

2.1. Sertifikalı Eğitimler

2.2. Zorunlu Eğitimler

2019 Yılı Eğitim Planları

-Hekim yıllık hizmetiçi eğitim planı

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü yıllık hizmetiçi eğitim planı

-İdari Mali Hizmetler Müdürlüğü /Destek Kalite Hizmetleri Müdürlüğü yıllık hizmetiçi eğitim planı

2.3. Klinik içi Eğitimler

2.4.Uyum Eğitimleri

2.4.1.Genel Uyum Eğitimi

2.4.2.Bölüm içi Uyum Eğitimi

B-KURUM DIŞI EĞİTİMLER

1. Bilimsel Toplantılar

2. Kongre, Sempozyum, Seminer vb.

C-STAJ İŞLEMLERİ

       -Hastanemize sadece zorunlu stajlar için başvuru yapılabilmektedir.
 
 Her staj dönemi için başvuru tarihleri aşağıda belirlenmiştir.     
 -Başvuru dönemleri haricindeki başvurular İl Sağlık Müdürlüğü Staj İş ve İşlemleri Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

-Staj başvurusu için bireysel başvurular kabul edilmektedir. Telefon, İnternet, Fax vb. üzerinden başvurular kabul edilmemektedir.
  
Staj başvurusu için hastanemize gelecek öğrencilerimizin Merkez Bina Eğitim Birimine başvurmaları gerekmektedir. 


1-Staj başvuru tarihleri:

Güz dönemi:Ders yılının sona erdiği tarihten 01 Ağustos’a kadar.

Bahar dönemi: Kasım ayının son haftasından Ocak ayı ilk haftasına kadar.

Yaz dönemi: Mart ayı ilk haftasında Nisan ayının ikinci haftasına kadar

2-Zorunlu Staj Başvurusu İçin Gerekli Evraklar
 -
Zorunlu staj formu ıslak imzalı okul onaylı (3 Nüsha)
 -
Staj sözleşmesi okul onaylı (3 Nüsha)
 
-Okuldan resmi üst yazı
 -
Sağlık Taramaları (Kabakulak IgG,Kızamık IgG,Varicella Zoster Virus IgG ,Anti rubella IgG, Anti-HAV Total ,Anti HCV-,Anti HBs, HBsAg)  
 -
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi
 -
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 -
SGK İşe Giriş Bildirgesi 


2020 BAŞHEKİMLİK BÜNYESİNDE ÇALIŞAN MESLEK GRUPLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

2020 SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜD. YILLIK EĞİTİM PLANI

2020 İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜD.-DESTEK KALİTE HİZMETLERİ MÜD. YILLIK EĞİTİM PLANI