Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK)
12 Mart 2021

TIPTA UZMANLIK EĞiTiM KURULU (TUEK)


Amaç:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi 10. maddesine göre; eğitim ve araştırma faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve gözetmektir.

İşleyiş: Başhekim TUEK’ in doğal başkanı, SAUM Kurum Eğitim Sorumlusu doğal başkan yardımcısıdır. Başhekimin gözetiminde, eğitim görevlileri tarafından yapılacak gizli oylamayla üç eğitim görevlisi

TUEK’ e üye olarak seçilir. Seçilen üyelerin görev süresi iki yıl olup, süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye de gizli oylamayla seçilir. TUEK başkanı, bulunmadığında başkan

yardımcısının başkanlığında, her ay en az bir defa, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. TUEK toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Eğitim

Koordinatörlüğü hizmetlerini başhekimlik yürütür. TUEK’ e başvurmak isteyen eğitici ve/veya uzmanlık öğrencisi, Eğitim Koordinatörlüğü ile iletişime geçerek işlemlerini başlatır. 


Üyeler

Başkan                       :  Doç. Dr. Zülfikar AKELMA 

Başkan Yardımcısı        :  Prof. Dr. Nilden TUYGUN 

Üyeler                         :  Prof. Dr. Dilek DİLLİ  

                                  :  Doç. Dr. Elif YILMAZ 

                                  :  Doç. Dr. Şanlıay ŞAHİN