Manevi Destek ve Rehberlik Birimi
28 Aralık 2020

MANEVİ DESTEK VE REHBERLİK BİRİMİ

07.01.2015 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik” hizmeti sunulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalanmıştır.  Protokol kapsamında Ankara’nın da içinde yer aldığı 14 ildeki hastanelerde uygulama başlatılmıştır.  İlgili hastanelerde ve DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI E.A. Hastanemizde Manevi Destek birimi oluşturularak Manevi Destek görevlileri hizmet vermeye başlamıştır.

Manevi Destek Biriminde, hasta ve hasta yakınlarına ve hastane personeline dini motifleri içeren sabır, tefekkür, dua pratiği, kader anlayışı ve inancı gibi dinsel – manevi temaların yer aldığı bilgilerle Moral, motivasyon desteği sağlanmaktadır.

Proje kapsamında, Türkiye’ nin çeşitli hastaneleri ve sağlık kurumlarında görev yapan uzmanlar, akademisyenler ve Diyanet yetkililerinin ortak çalışması ile Manevi Destek Birimi kurulmuştur.

 Program on dört ilde çeşitli Hastanelerde uygulamaya geçirilmiştir.

Manevi Destek ve Rehberlik ihtiyaç, kaynağını Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen ve "Evrensel Hasta Hakları" olarak bilinen haklardan da almaktadır. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi de insana, dine inanma ve yaşama hürriyeti tanımaktadır. 1981 yılında Lizbon’da tüm dünya ülkelerinin tabip odalarının tamamına yakının katıldığı toplantıda, Dünya Tabipler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi’nin Dini Yardım Hakkı başlıklı 11. maddesinde, hastanın kendi inandığı dine mensup bir din adamının yardımını da içinde olmak üzere ruhi ve ahlaki bir teselli istemeye veya reddetmeye hakkı olduğu ifade edilmiştir. 

HASTANEMİZDE MANEVİ DESTEK GÖREVLİSİ

Hastanemizde, Manevi Destek ve Rehberlik görevlisi olarak SÜMEYRA ÖZYURT görev yapmaktadırlar. İlahiyat Fakültesi mezunu olan Manevi Destek Görevlimiz; Yurtdışı tecrübesine sahip olup, Din Psikolojisi, Din sosyolojisi vb. alanlarda akademik çalışmalar yapmaktadırlar.

ANKARA’ da Manevi Destek Veren Hastaneler

1-Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

2-Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

3-Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi,

4-Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

5-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

6-Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

7-Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

8-Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Manevi Destek ve Rehberlik Nedir?

Manevi Destek ve Rehberlik : Bir Din ve İnanç Desteğidir.

İnsanlara acılı, sıkıntılı, üzüntülü, korkulu, yalnızlık ve ümitsizlik hallerinde, ani değişmelerle gelen (hastalık, ameliyat, mahkumluk, askerlik, sakatlık, afet vb…) kriz durumlarında, onların yanında olmak; onlara din ve inanç açısından destek olabilmek, varsa soru ve sorunlarına danışmanlık etmek; adet ve ibadetlerini yerine getirebilmelerinde rehberlik, varlıklarına bir mana, hayatlarına yeni bir anlam verebilmede eşlik edebilmektir.

Hastane, askeriye, cezaevi gibi kurumlarda, bu işi uzman bir şekilde yapan kişiye Manevi Destek ve Rehberlik Görevlisi  denir.

Ne Değildir?

Manevi destek ve RehberlikPsiko-terapi, sosyal bakım ya da tıbbi bir tedavi değildir.

Manevi Destek ve Rehberlik Görevlisi; Psikolog, Psikiyatrist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Tıbbi bir tedavici (Doktor) değildir.

Manevi Destek ve Rehberlik Görevlisi; Sağlık Personeli ile multidisipliner bir yaklaşımla hizmet verir. Manevi Değerler ışığında Danışmanlık ve Rehberlik yaparak, Moral-Motivasyon desteği sunar.

Manevi Destek ve Rehberlik İlkeleri

1.Manevi Bakım; talep eden hasta, hasta yakını ve hastane personelinin ihtiyacına göre uygulanır.

2.Manevi destek talep eden kişinin öncelikle ihtiyacı tespit edilir.

3.Dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilir.

4.Talep eden kişinin ihtiyacı ve beklentisi doğrultusunda sonuca birlikte ulaşılır.

5.Manevi Bakım Görevlisinden; yakın ilişki kurması, bireylere güven vermesi, içten ve samimi olması, danışanı güler yüzle karşılaması, anlamaya çalışması beklenir.

6.Baskısız danışma atmosferi oluşturarak, kişinin yargılanmayacağı ve suçluluk duygusu hissetmeyeceği şekilde problemlerini rahatça açmasını sağlar.

7- Manevi destekte gizlilik esastır. Kişisel bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz. Sağlık Bakanlığı TKHK tarafından belirlenen “Personel Gizlilik Sözleşmesi ”hükümlerine bağlı kalınır.

8-Manevi Destek Hizmetini Talep eden kişiler arasında ayrım yapılmaz. Sınıflandırılmaz. Talep eden her kişinin bu hizmeti alması sağlanır. Bu hizmet Hasta ve İnsan Hakları açısından Dünyada ve Ülkemizde yasal güvence altına alınmıştır.

Manevi Destek ve Rehberlik Modeli Nasıldır?

Karşılıklı konuşarak anlama, açıklama, yorumlama ve anlamlandırma esasına dayanır.

İLETİŞİM : Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi D-Blok