Çocuk KVC
11 Şubat 2021

Hekimlerimiz

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

Çocuk KVC Kliniğimizde, 0-18 yaş arası çocuklarda doğumsal veya edinsel her türlü kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi, operasyon öncesi hazırlıkları, yoğun bakım ve servis takipleri ile poliklinik kontrolleri en güncel ve modern yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.

Kliniğimizde çocuk kalp ameliyatları 2005 yılı Mayıs ayında başlamış olup 2016 yılının Ekim ayında kliniğimiz hastanemiz Beştepe Ek Binasına taşınmıştır.

Kliniğimizde tüm çocuk kalp ameliyatları en son teknolojik ve modern cihazlar kullanılarak güncel  yöntemlerle yapılmaktadır.

Sunulan Hizmetler:

Poliklinik hizmetleri

Ameliyatlar (0-18 yaş arası tüm cerrahi gerektiren kalp hastalıkları)

Yoğun bakım hizmetleri

Klinik servis hizmetleri

Konsültasyon hizmetleri

Asistan ve rotasyon eğitim hizmetleri

Poliklinik hizmetleri:

Hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında randevu ile veya bizzat başvuru ile poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik sekreterlik ve muayene hizmetleri hastanemiz A Blok 5. Katında yapılmaktadır.

Ameliyatlar:

Her hafta çarşamba günleri Pediatrik Kardiyoloji-Çocuk Kalp Cerrahisi ortak konsey toplantısı yapılmaktadır. Operasyon kararı alınan hastalara konsey sonucu bildirilerek kliniğimize yönlendirilmektedir. Bizzat klinik hekimlerimiz tarafından hastalarımız bilgilendirilerek  operasyon amaçlı yatış randevusu verilmektedir. Randevu tarihinde gelen hastalar poliklinikte görülerek operasyon öncesi muayene ve tahlilleri yapılmaktadır. Operasyon için engel bulunmayan hastalar aynı gün yatırılarak operasyon listesi oluşturulmaktadır.

Kliniğimizde doğumdan sonraki ilk gün ile 18 yaşına kadarki dönemde konseyde görüşülerek operasyon kararı alınan hastalar ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden veya yurtdışından bu amaçla gönderilen tüm hastaların operasyonları yapılabilmektedir.

Yoğun bakım ve servis hizmetleri:

Pediatrik KVC yoğun bakım ünitemiz 5 hasta yatağı, 2 open bed ve 1 küvöz kapasitesine sahip ve ameliyathane ile aynı katta bulunmaktadır. Operasyon sonrası hastaların yakın takip ve tedavisi bu bölümde modern cihazlarla kesintisiz şekilde yürütülmektedir. Tam zamanlı çalışan çocuk kalp cerrahisi uzman hekimleri ve yoğun bakım konusunda deneyimli hemşire kadrosu bulunmaktadır. Ayrıca yeni doğan yoğun bakım kliniği, pediatrik kardiyoloji kliniği ve çocuk yoğun bakım kliniği başta olmak üzere diğer tüm kliniklerden gerektiğinde hızlı destek alınması mümkün olmaktadır.

Klinik servis hizmetleri hastanemiz A Blok 5. Katında 12 hasta yatak kapasitesi ile verilmektedir. Odalarımızdan 6 tanesi tek kişilik, 3 tanesi iki kişilik odalar şeklinde olup tüm odalarda banyo ve televizyon imkanı bulunmaktadır. Ameliyat öncesi dönemde ve ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkan hastaların yakın takip ve tedavisi burada yapılmaktadır.

  • 469ecf58-b16a-4b4c-8873-024b04e3ce82.JPG
  • 30abfd5d-dd51-4274-810c-d0fe23e3ce50.JPG
  • 1dac3e9a-236b-40cc-9902-68d6f3f7d0af.JPG