Çocuk Cerrahi
11 Nisan 2022

Çocuk Cerrahisi Kliniği

Çocuk cerrahisi bölümü, 0-18 yaş arası çocukların, cerrahi girişimden fayda göreceği düşünülen ya da bilinen doğumsal anomalilerini ve edinsel hastalıklarını, mevcut tanı yöntemlerini uygun biçimde kullanmak yolu ile teşhis ederek cerrahi disiplin içinde gerekli girişimi planlamayı amaçlar. Hastanemizin çocuk cerrahisi bölümü, 1983 yılından beri modern anlamda bir işleyişe kavuşarak uzman yetiştirmek üzere asistan almıştır. Bu tarihten günümüze kadar kliniğimizden çok sayıda çocuk cerrahisi uzmanı yetişmiş olup kendileri halen ülkemizin çeşitli bölgelerinde devlet veya üniversite hastanelerinde hizmet vermektedirler.

Hekimlerimiz

Eğitim SorumlusuProf. Dr. İsmet Faruk ÖZGÜNER

İdari Sorumlu: Prof. Dr. İsmet Faruk ÖZGÜNER

Eğitim Görevlileri:     Prof. Dr. İbrahim KARAMAN
                                 Prof. Dr. Ayşe KARAMAN

                                 Prof. Dr. Derya ERDOĞAN

                                   

Sunulan Hizmetler

• Poliklinik hizmeti
• Klinik hizmeti
• Ameliyatlar (yenidoğan ameliyatları, çocuk ameliyatları, küçük cerrahi girişimler)
• Hastanemizin diğer servislerinden ve ilimizin diğer hastanelerinden istenen konsültasyonların karşılanması
• Asistan eğitimi ve ilgili branş asistanlarının rotasyon eğitimi

Poliklinik Hizmeti

Polikliniklerimizin biri Beştepe binasında (D blok 2. kat), ikisi Ana binada (giriş katı) olmak üzere 3 ayrı poliklinikte hizmet verilmektedir. Hafta içi Pazartesi-Perşembe 08:00- 16:30 saatleri arasında, Cuma günleri eğitim programımız nedeniyle 10:30-16:30 saatleri arasında hizmet sunulmaktadır. Hastalarımız MHRS sisteminden randevu alabilecekleri gibi, doğrudan çocuk cerrahisi polikliniğine bilgi işlemden kayıt yaptırabilmektedirler. Genel durumu iyi olmayan veya aciliyet gösterdiği düşünülen hastaların hastanemiz acil polikliniğine başvurmaları halinde, çocuk

cerrahisini ilgilendiren bir rahatsızlıktan şüphe edilirse mümkün olan en kısa süre içinde tarafımızdan değerlendirilmektedir.

Klinik Hizmeti

Çocuk Cerrahisi Servisi, Beştepe Binası A blok ve C blok 2. katta yer almaktadır ve her biri tek kişilik özel odalardan oluşan toplam 22 yatak kapasitesine sahiptir. Ameliyathanelerimiz Beştepe Binası, D blok -1. katta bulunmaktadır.

Ameliyathanemizde hafta içi 5 gün, iki Çocuk Cerrahisi ameliyat odasında ameliyatlara devam edilmektedir. Ameliyatlar yeni doğan dönemi dahil olmak üzere çocuk hastaların anestezisi konusunda uzmanlaşmış anestezi ekibi eşliğinde yapılmaktadır. Acil müdahaleler ve ameliyatlar 7 gün ve 24 saat uygulanmaktadır.

Kliniğimizde güncel tıbbi ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Kliniğimizde kasık bölgesi (fıtık, hidrosel, kordon kisti, inmemiş testis), göbek fıtığı ameliyatları ile tanısal yemek borusu, mide, bağırsak sistemine ve idrar yollarına yönelik yapılan endoskopik girişimler günübirlik uygulama şeklinde yapılmakta olup, hastalar hastanede yatmadan aynı gün taburcu edilmektedir. Kliniğimizde açık ve kapalı (laparoskopik) ameliyatlar ile endoskopik işlemler (bronkoskopi, özofagoskopi, gastroskopi, kolonoskopi) yapılmaktadır.

Hastanemiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak çalışan, Türkiye’nin en eski ve köklü eğitim kurumlarından biri olan, 3. basamak bir Eğitim Araştırma Hastanesi’dir. Hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına ait hemen hemen tüm yan dallar bulunmakta olup, çoğu eğitim kliniği olarak çalışmaktadır. Ek olarak hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan eğitimi verilmekte olup, anne karnındaki cerrahi sorunu olabilecek bebeklerin takibi de alanında uzmanlaşmış Perinatoloji Hekimleri tarafından yapılmaktadır. Modern Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri ve Pediatri Yoğun Bakım Üniteleri ilgili branşların hocaları eşliğinde çalışmaktadır.

Kliniğimizde Çocuk Onkoloji ve Çocuk Radyoloji Klinikleri ile birlikte Tümör Konseyleri; Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Radyoloji ve Patoloji Klinikleri ile birlikte Tiroid ve Paratiroid konseyleri; Çocuk Endokrinoloji, Onkoloji, Radyoloji, Patoloji ve Psikiatri Bölümleri ile birlikte kuşkulu genitalyalı hastalara yönelik konseyler düzenli olarak yapılmaktadır. Kliniğimizde uygulanan ameliyatlar;

Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

· Yemek borusunun doğumsal yokluğu ve soluk borusu ile ilişkisi (Özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül)

· Doğumsal mide, duodenum (Oniki parmak bağırsağı), ince bağırsak ve kalın bağırsağın yokluğu veya tıkanıklığı (Duodenal, jejunoileal ve kolonik atrezi / stenoz)

· Doğumsal makat yokluğu veya darlığı (Anorektal malformasyonlar)

· Yenidoğanda bağırsakların anormal gelişimi (Duplikasyon), konjenital bantlar

· Diyaframın gelişmemesine bağlı bağırsakların göğüs kafesine fıtıklaşması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi (Konjenital diyafram hernisi)

· Bağırsakların karın içerisine yerleşim ve yapışmasının anormalliğine bağlı bağırsakların kendini besleyen damarlar etrafında dönmesi (Orta bağırsak volvulusu)

· Prematürelik ve buna bağlı gelişen mide-bağırsak delinmeleri (Perforasyon) cerrahi tedavisi (Nekrotizan enterokolit)

· Karın duvarının gelişmemesine bağlı bağırsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis)

· Doğuştan akciğer anomalileri (Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, bronkojenik kist, pulmoner sekestrasyon)

· Yenidoğanın tümörleri (Sakrokoksigeal teratom, retroperitoneal kitleler)

· Yenidoğanın kasık bölgesi hastalıkları (İnguinal herni, hidrosel, inmemiş testis)

· Kistik lenfanjiyom (Kistik higroma) (Yenidoğanın boyun, koltuk altı, sırt bölgesi yerleşimli kistik lenfatik genişlemeleri )

· Kuşkulu genitalya

 

Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

· Dil bağı (Ankiloglossi)

· Boyun kitleleri

· Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri

· Boyunda büyümüş lenf bezleri

· Kistik higroma

 

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

· Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri

· Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen apse ve ampiyemin tedavisi

· Soluk borusuna yabancı cisim kaçması (Yabancı cisim aspirasyonu) ve bronkoskopik girişimler

· Pnömotoraks (Akciğerlerin etrafındaki zarların arasında hava birikmesi), hemotoraks (Kan birikimi)

· Parazitlere bağlı gelişen akciğer kistleri (Ekinokok)

 

Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

· Yemek borusunun (özofagus) darlıkları, yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalıklar (Korozif özofajit)

· Midede darlık, tıkanıklık ve ülser hastalığı

· İnfantil hipertrofik pilor stenozu (Mide çıkışı darlığı)

· Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖR) ve komplikasyonları

· İnce bağırsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalıkları

· Apandisit

· Bağırsak düğümlenmesi (İnvajinasyon)

· Bağırsaklarda tıkanıklık (İleus)

· Konjenital megakolon (Genişlemiş kalın bağırsak) (Doğumsal bağırsak sinirlerinin gelişim bozukluğu-Hirschsprung hastalığı)

· Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu (Anal fissür, fistül)

· Hemoroid (Basur) ve cerrahisi

· Kasık fıtığı (İnguinal herni), su fıtığı (Hidrosel), spermatik kordon kisti ve göbek fıtığı (Umblikal herni)

· Karaciğer kist, apse ve tümörleri

· Safra yollarının doğumsal yokluğu (Biliyer atrezi)

· Safra yollarının kistik genişlemesi (Koledok kisti)

· Safra kesesi taş hastalığı

· Pankreas kistleri ve tümörleri

· Dalak hastalıkları ve kan hastalıklarında dalak çıkarılması

 

Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi Hastalıklar

· Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (Hipospadiyas-Peygamber sünneti)

· İnmemiş testis

· Testis torsiyonu (Testisin kendini besleyen damarlar etrafında dönmesi)

· Orşit (Testis iltihabı), epididimit (Sperm taşıyan kanalların iltihabı), balanit -postit (Sünnet derisi iltihabı) gibi enfeksiyonlar

· Kız çocuklarda yumurtalık (Over) kistleri, torsiyonu

· Kızlık zarının doğuştan kapalı olması (İmperfore himen), labial yapışıklıklar

 

Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi

· Tiroid bezi (guatr) hastalıkları

· Paratiroid bezi hastalıkları

· Pankreas hastalıkları

· Böbrek üstü bezi hastalıkları

 

Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

· Böbrek tümörleri

· Sinir elemanları kaynaklı tümörler (Nöroblastom)

· Yumuşak doku tümörleri

· Lenf bezi tümörleri (Lenfoma)

· Karaciğer tümörleri

· Over ve testis (Yumurtalık) tümörleri

· Diğer organlara ait tümörler

 

Çocuklarda Travma

· Trafik kazaları sonucu izole göğüs ve karın içi yaralanması olan çocuklar

· Düşme, darp ve buna benzer genel vücut travmaları

· Hırpalanmış çocuk sendromu

· Kesici, delici aletlerle karın, göğüs yaralanmaları

 

Bazı Bilgiler

Çocuklarda her karın ağrısı, özellikle kusma ile birlikte ise ciddiye alınmalı ve bir hekime danışılmalıdır. Çocuklarınızın vücudunun herhangi bir yerinde elinize gelen kitle veya yumru varsa gecikmeden bir hekime başvurunuz. Çocuğunuzdaki rahatsızlığın muhtemelen ameliyat gerektireceğini tahmin ediyor veya biliyorsanız lütfen hastaneye başvurmadan önce çocuğunuzu beslemeyiniz. Ameliyatlarımızın hemen tümü genel anestezi altında yapıldığı için acil olmayan olgularda çocuğunuzun anestezi almasına engel hali varsa, bu durum giderilene kadar ameliyat ertelenebilmektedir. Bu erteleme çocuğunuzun sağlığını riske atmamak için yapılmaktadır. Evlerde kullanılan yakıcı temizlik maddelerinin içilmesi sonucu oluşan ağız ve yemek borusu yanıkları sık karşılaştığımız vakalardandır. Bu durum, çocukta yıllarca sürecek tedaviler gerektiren ciddi hasara neden olabilmektedir. Lütfen çocuklarınızın yağ çözücü, kireç çözücü, lavabo açıcı ve bu tür maddeleri içmemesi için gereken önlemleri alın. Bütün temizlik maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlere koyun. Onları eğitin ve yakınlarınızı, komşularınızı uyarın.

Hatırlanması Gereken Hususlar

•Karın ağrısı, testis ağrısı gibi acil ameliyat gerektirebilecek bir nedenle çocuğunuzu hastaneye götürürken, ameliyat olma ihtimalini düşünerek, çocuğa bir şey yedirip içirmemeniz gerekmektedir.
•Poliklinikte görülüp ameliyatına karar verilen ve aciliyeti olmayan hastaların gerekli kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ameliyat randevuları verilmektedir.
• Hafta sonu ve tatillerde poliklinik ve randevulu ameliyatlar dışında tüm hizmetlerimiz devam etmektedir.
• Telefon ile muayene ve ameliyat randevusu verilmemektedir.
• Kliniğimizden taburcu olmuş hastalarımızın takibi polikliniğimizde yapılmaktadır.   42e30212-5c15-46d7-a45c-72915fa158fe.jpg
                                                                                                                                                     
Bölümümüze Ulaşmak İçin

Çocuk Cerrahisi Kliniği: Hastanemizin Beştepe ek binasında C ve A blok 2. katında yer almaktadır.
Açık adresimiz: Beştepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No: 57 Emek/Ankara

Telefon: (312) 412 3242-43

Polikliniklerimiz: Hastanemiz ana bina A-blok giriş katında ve Beştepe ek binası D-blok 2. katında yer almaktadır.

Telefon: (312) 305 61 17 (-18)
Ana bina / (312) 412 30 40
Beştepe