Çocuk Palyatif Bakım Servisi
20 Şubat 2020

Çocuk Palyatif Bakım Servisi (3).png


ÇOCUK PALYATİF SERVİSİ

Hastanemizde 15 yataklı Çocuk Palyatif Bakım Merkezimiz kronik ve ağır hastalığı olan çocuklarımıza hizmet vermektedir. Merkezimizde; 13 tane tek kişilik hasta odası, 1 tane çift kişilik hasta odası, hastaların ve ailelerin vakit geçireceği 1 adet çok amaçlı salon ve 1 tane görüşme odası bulunmaktadır. Birimde; 1 Eğitim Görevlisi, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve 14 Hemşire görev almaktadır. Yine 1 Fizyoterapist, 1 Psikolog ve 1 Sosyal Hizmet Uzmanı da palyatif ekibinin bir parçası olarak çalışmaktadır.  Bu merkez ile, pediatri alanında uzmanlık eğitimi alan doktorlarımızın da çocuk palyatif bakım konusunda bilgi ve becerilerinin arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Çocuk Palyatif Bakım nedir?

Palyatif bakım yaşamı sınırlayan ve tehdit eden bir hastalıkla yüz yüze kalan hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bir yaklaşım olup, başta ağrı olmak üzere fiziksel, psikososyal ve manevi problemlerin erken tespit ve tedavisini hedefler.

Ülkemizde yetişkinler için palyatif bakım merkezleri yaygın olarak kurulmuştur. Fakat ne yazık ki çocuk palyatif bakım merkezlerinin sayısı çok azdır. Tıp alanındaki son gelişmeler sayesinde çocukların tedavisinde önemli değişiklikler olmuştur. Öncesinde; erken doğum, doğum komplikasyonları ve çeşitli genetik hastalıklar nedeniyle yaşam şansı çok düşük olan ya da kaybedilen birçok çocuk, uzun yıllar, çoğunlukla da karmaşık gereksinimleri ile yaşamlarını sürdürmektedirler. Ayrıca kanser, organ yetmezlikleri, kazalar gibi nedenlerle de, çocuklarda önemli hayatı tehdit eden hastalıklar gelişmektedir. İşte tüm bu hastalarda tedaviye odaklı bakım felsefelerinin yanında; çocuk ve ailenin fiziksel, duygusal, sosyal ve dini gereksinimlerinin giderilmesini sağlayan bakım da büyük önem kazanmaktadır.

Çocuklarda palyatif bakım fiziksel, duygusal, sosyal ve spiritüel tüm yönleri içeren aktif, bütüncül bir bakım yaklaşımıdır. Çocukta sıkıntıya neden olan ve yaşamdan zevk almasını önleyen ağrı, solunum sıkıntısı, yorgunluk, bulantı-kusma, kabızlık, iştahsızlık, endişe, depresyon gibi bulguların ve yalnızlık, izolasyon gibi durumların hafifletilmesine ya da giderilmesine odaklanır. Çocuk palyatif bakımın temel amacı çocuk ve aileye anlamlı bir yaşam sürdürmelerinde yardım ederek yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarmaktır.


   
    

IMG_3765.JPG