Çocuk Nörolojisi Kliniği
03 Ocak 2023

ÇOCUK NOROLOJİSİ KLİNİĞİ

Yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar olabilecek santral ve periferik sinir sistemi hastalıklarında doğru teşhis ve tedaviyi sağlayabilmek amacı ile kurulan, aynı zamanda eğitim kliniği olarak da hizmet veren bir ünitedir.

Sunulan Hizmetler:
• Poliklinik Hizmeti 
• Elektrofizyoloji Laboratuvarı 
• EEG (Elektroensefalografi: rutin EEG, uyku-uyanıklık EEG, video EEG)
• EMG (Elektromyografi)
• VEP-BAEP (Vizüel evok potansiyel, beyin sapı işitsel uyarılma potansiyeli)

Hastanenin diğer servislerinden ve çocuk acil bölümünden istenen çocuk nöroloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi Yan dal uzmanlık eğitimi ve pediatri asistanlarının eğitimi, Hasta ve yakınlarının hastalıkları ve tedavisi ile ilgili eğitimi

Poliklinik Hizmeti

Hafta içi her gün 08.00 -17.00 saatleri arasında hastanemiz ana binasının giriş katında bulunan Nöroloji Polikliniğinde hizmet sunulmaktadır. Hastaların Nöroloji Polikliniğine ilk başvuruları Genel Pediatri Polikliniğinden veya diğer departman polikliniklerinden konsültasyon istemi şeklinde olup acil hastalara hemen bakılmakta, acil olmayanlara ise randevu verilmektedir. Takibimizde olan hastalarımızın muayeneleri ise acil başvurmaları haricinde randevu ile yapılmaktadır. Polikliniğimizde günlük ortalama 60 hasta, yıllık ortalama 10.000 çocuk nöroloji hastasına hizmet sunulmaktadır.

Elektroensefalografi (EEG)

Elektroensefalografi (EEG) beyin hücrelerinden kaynaklanan normal ve anormal elektriksel aktivitelerin kafa derisi üzerinden kaydedilmesini sağlayan bir yöntemdir. Elektrotlar kafa derisine özel bir yöntemle pasta denilen iletken bir madde aracılığı ile yapıştırılır. Bu elektrotların ikisi arasındaki elektriksel potansiyel değişiklikleri büyütülerek kaydedilir. Bu esnada aletten kişiye herhangi bir elektriksel akım vb iletilmesi değil aksine kişinin beynindeki elektriksel aktivitenin kağıda aktarılması söz konusudur. EEG tetkiki 20-30 dakika süren kolay bir incelemedir. Ancak uyutulması gereken çocuklarda bu süre daha uzun olabilmektedir. Uyku EEG çekilebilmesi için çocukların normal uyku süresinin yarısı kadar sürede uykusuz bırakılması önerilmektedir. Ancak tüm bu yöntemlere rağmen kendiliğinden uyuması sağlanamayan çocuklar için beyin dalgalarını etkilemeyen bazı ilaçlar verilerek uyku sağlanmaktadır. Bu ilaçlar sabah geldiğinizde EEG hemşiremiz tarafından size verilecek ve ne ölçüde kullanılacağı çocuğunuzun yaşına/kilosuna uygun olarak belirtilecektir. EEG tetkiki öncesinde çocuğunuzun aç veya susuz kalmasına gerek yoktur. Tetkike saçlarının yıkanmış olarak gelmesi oluşacak artefaktların engellenmesinde önemli rol oynar. Genellikle almakta olduğu antiepileptik ilaçlarına devam edilerek çekime gelinmelidir.

Uyarılmış Potansiyeller (VEP, BAEP)

Uyarılmış potansiyel görsel, işitsel veya duyu gibi herhangi bir dış uyaranla beyin hücrelerinden elde edilen cevaplardır. Bu yöntem şüpheli duyu lezyonlarının tespitinde kullanılır.

Vizüel Evok Potansiyel (VEP):

Görme yollarının gözden başlayarak beyne kadar olan yollarındaki olayların görsel uyarı verilerek incelenmesi esasına dayalı bir yöntemdir. Bu görsel uyarı çocuğun uyumuna göre iki şekilde uygulanabilir. Uyum sağlanabilen hastalarda dama tahtası şeklinde değişen karelerin olduğu bir TV ekranı karşısında oturtularak sürekli bu görüntünün ortasındaki kareye bakması istenir. Bu değişen karelerin yaptığı görsel uyarıların beyinde yaptığı değişiklikler aynen EEG’de olduğu gibi kafa derisi üzerine pasta ile yapıştırılan çok daha az sayıda elektrotla elde edilerek bilgisayar ortamına kaydı yapılır. Elde edilen çok sayıda cevabın ortalaması bilgisayar yardımı ile alınarak bir kağıda yazdırılır. Uyum sağlanamayan çocuklarda bu uyarı çocuk uyutulduktan sonra gözünün önüne yaklaştırılan bir ışıklı aletin sürekli yanıp sönmesi ile sağlanır. Bu yanıp sönen ışığın yaptığı etkiler aynı şekilde kaydedilir. Kendiliğinden uyumayan çocuklar için aynen EEG’de olduğu gibi hemşiremizin vereceği ilaçlarla uyku sağlanacaktır.

Beyin Sapı İşitsel Uyarılma Potansiyeli (BAEP):

İşitme yollarının kulaktan başlayarak beyin sapına kadar olan yollarındaki olayların işitsel uyarı verilerek incelenmesi esasına dayalı bir yöntemdir. Kulaklardan birine bir kulaklık yardımı ile ses uyarısı verilerek elde edilen cevap kafa derisinden elde edilir. Değişen frekanslardaki ses uyarılarının beyin sapında yaptığı değişiklikler aynen EEG’de olduğu gibi kafa derisi üzerine pasta ile yapıştırılan çok daha az sayıda elektrotla elde edilerek bilgisayar ortamına kaydı yapılır. Elde edilen çok sayıda cevabın ortalaması bilgisayar yardımı ile alınarak bir kağıda yazdırılır. Uyum sağlayan çocuklarda bu işlem 15 dakika sürerken, uyum sağlamayan çocuklarda uyutma süresi kadar uzamaktadır.

Randevu almak için,
Hastanın Genel Pediatri polikliniğinden geçmesi ya da daha önce bölümde görülmüş olması şartı aranmaktadır. 0-18 yaş arası çocuklar muayene edilmektedir.

Elektroensefalografi (EEG) randevuları

EEG randevuları EEG sekreterliği tarafından verilmektedir. Hastanın Çocuk Nöroloji takibinde olması gereklidir. Çocukların uyumalarına göre randevu saatlerinde kayma olabileceği ihtimalinin olacağı bilinmelidir.

Uyarılmış Potansiyeller (VEP, BAEP) randevuları

EEG randevuları EEG sekreterliği tarafından verilmektedir. Hastanın Çocuk Nöroloji takibinde olması gereklidir. Hasta çekime gelirken normal uykusunun yarısı kadar uykusuz kalması gerekmektedir. Hasta çekime aç gelmemelidir. Çocukların uyumalarına göre randevu saatlerinde kayma olabileceği ihtimalinin olacağı bilinmelidir.

Bölümümüze ulaşmak için:

Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nin birinci katındadır. A Blok veya 75. Yıl Binasından (C-blok) girildikten sonra Çocuk Hastanesi’nin koridorlarındaki asansörler ile 1. kata çıkılmalı ve Çocuk Nöroloji sekreterliğine müracaat edilmelidir.

Telefonlar: 0312-3056311

Poliklinik odaları

Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nin birinci katındadır. A Blok veya 75. Yıl Binasından (C-blok) girildikten sonra Çocuk Hastanesi’nin koridorlarındaki asansörler ile 1. kata çıkılmalı ve Çocuk Nöroloji sekreterliğine müracaat sonrasında aynı koridorda yer alan poliklinik 1 ve poliklinik 2 te muayeneler yapılmaktadır.

Telefonlar: 0312-3056170-0312-3056171

EEG Laboratuvarı

Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nin birinci katındadır. A Blok veya 75. Yıl Binasından (C-blok) girildikten sonra Çocuk Hastanesi’nin koridorlarındaki asansörler ile 1. kata çıkılmalı ve EEG sekreterliğine müracaat edilmelidir. Bölümlerle bağlantıyı sağlayan koridor üzerinde kapısında EEG laboratuvarı yazan odadır.

Telefon: 0-312-3056246

EMG (Elektromyografi) Laboratuvarı

Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nin birinci katındadır. A Blok veya 75. Yıl Binasından (C-blok) girildikten sonra Çocuk Hastanesi’nin koridorlarındaki asansörler ile 1. kata çıkılmalı ve EEG sekreterliğine müracaat edilmelidir. Bölümlerle bağlantıyı sağlayan koridor üzerinde kapısında EMG yazan odadır.

Telefon: 0-312-3056246

Uyarılmış Potansiyeller (VEP, BAEP) Laboratuvarı

Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nin birinci katındadır. A Blok veya 75. Yıl Binasından (C-blok) girildikten sonra Çocuk Hastanesi’nin koridorlarındaki asansörler ile 1. kata çıkılmalı ve EEG sekreterliğine müracaat edilmelidir. Bölümlerle bağlantıyı sağlayan koridor üzerinde kapısında VEP-BAEP yazan odadır.

Telefon: 0-312-3056246

Hekimlerimiz