Yenidoğan (Neonatoloji) Kliniği
21 Ocak 2020

Neonatoloji Kliniği


Yaşamın ilk ayını kapsayan yenidoğan dönemi insan yaşamının en hassas ve dinamik evresidir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; her yıl 7.1 milyon perinatal ölüm olmakta, bunların 3.5 milyonu doğumdan sonraki ilk 28 günde ve % 75’i de ilk 7 günde gerçekleşmektedir. Bilinmektedir ki, tüm bebek ölümlerinin dörtte üçü önlenebilir nedenler, hastalıklar ya da eksikliklerden dolayı meydana gelmektedir. Neonatal (yenidoğan dönemi) ölümlerin azaltılmasında özellikle doğum öncesi izlemlerde riskli olduğu belirlenen bebeklerin 3.düzey bakım alabileceği bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır. Yenidoğan Kliniği hem hastanemiz Kadın Doğum Servisi’nde doğan hem de dış merkezden gönderilen yenidoğan bebeklere hizmet veren 3. düzey bir referans merkez olarak çalışmaktadır. Yenidoğan Kliniği ekibi olarak amacımız, zamanından önce dünyaya gözlerini açmak zorunda kalan prematüre bebekleri veya zamanında doğan hasta bebekleri en sağlıklı biçimde hayata kazandırmak ve onlara kaliteli bir hizmet sunmaktır.

Alt birimler

• 3 Yenidoğan yoğun bakım ünitesi; Yenidoğan Yoğun Bakım-1, Yenidoğan Yoğun Bakım-2, Yenidoğan Yoğun Bakım-3 (Kadın Doğum Yenidoğan)
* 3 İzolasyon odası
* 2 Süt ve mama hazırlama odası
* 2 Emzirme odası
• 1 Kadın Doğum Yenidoğan-İzlem bölümü
• 2 Yenidoğan polikliniği; 1 Gelişimsel Pediatri Polikliniği, 1 Yenidoğan Polikliniği

Klinik hizmetleri

Kliniğimizde hastaların tanısal değerlendirmeleri, girişimsel işlemleri ve ilaç-sıvı tedavileri yapılmaktadır. Hastalara 24 saat boyunca uzman doktorlar ve deneyimli hemşireler gözetiminde hizmet verilmekte ve en geçerli tedavi ilkeleri uygulanmaktadır. Yoğun bakım ünitelerimizde yılda yaklaşık 1500 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir. Hastanemiz Kadın Doğum Servisi’nde doğan bebeklerin ilk muayenelerinin yapıldığı bölümde ise yılda ortalama 2500 bebek izlenmektedir. Bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde multidisipliner yaklaşım, yoğun bakımda yatan bebeklerin olası sorunlarına uygun çözümler sunmak için çok önemlidir. Hastanemizde de Yenidoğan ekibine Çocuk Cerrahisi, Çocuk Kardiyolojisi, Kalp-Damar Cerrahisi, Çocuk Nörolojisi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Endokrinolojisi, Ortopedi ve Radyoloji bölümleri konsültan olarak destek vermektedirler. Ayrıca, kliniğimiz yaklaşık 5 yıldan beri “Konjenital Kalp Hastalığı Merkezi” olarak çalışmakta olup ülkenin dört bir yanından sevk edilen bu hasta grubuna Çocuk Kardiyolojisi ve Kalp-Damar Cerrahisi ekipleri ile birlikte özverili bir hizmet sunulmaktadır. Son yıllarda hipoksik iskemik ensefalopatili (doğumsal asfiksi) bebeklerde morbidite ve mortaliteyi azaltmak için kullanılan en etkin tedavinin “hipotermi” (vücut soğutma) olduğu kabul edilmektedir. Türkiye'de hipotermi tedavisinin uygulandığı merkezlerden biri de kliniğimizdir. Hastanemizde veya dış merkezde doğan hipoksik iskemik ensefalopati düşünülerek yaşamın ilk saatleri içinde kliniğimize ulaştırılan yenidoğan bebeklerde bu tedavi başarıyla uygulanmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan her bebeğin ailesine, bebeklerinin sağlığı ile ilgili her gün ayrıntılı bilgi verilmektedir. “Bebek Dostu” olan hastanemizde, zamanında doğan bebekler gibi erken doğan ve hasta bebeklerin de anne sütüyle beslenmeye bir an önce başlamaları hedeflenmiştir. Ünitelerimizde anneler emzirme saatlerinde, anne-babalar ziyaret saatlerinde hergün bebeklerini görebilmektedir. Bebek hazır olduğunda anne ile bebeğin teması sağlanmaya çalışılmaktadır. Hasta yakınlarının bebek bakımı, gelişimi, beslenmesi ile ilgili eğitimlerine de önem veren kliniğimiz bünyesinde emzirme odaları mevcuttur.

Poliklinik hizmetleri

Poliklinik hizmetleri hafta içi hergün saat 08:00-17:00 saatleri arasında verilmektedir. Yenidoğan Polikliniği’nde hastanemize başvuran yenidoğan bebeklerin ilk değerlendirme, tedavi ve yönlendirilmeleri yapılmaktadır. Riskli bebeklerin uzun dönem izlemlerinin yapıldığı Gelişimsel Pediatri Polikliniği faaliyetleri “Gelişimsel Pediatri” alanında deneyimi olan bir pediatri uzmanı tarafından yürütülmektedir. Polikliniklerimizde yıllık ortalama 9000-10000 hastaya hizmet verilmektedir. Evde Sağlık Hizmeti kapsamında 2011 yılında “Evde Fototerapi” uygulaması hizmete girmiştir. Bu hizmet kapsamında aileye fototerapi eğitimi verilmekte ve ayrıca yenidoğan yan dal asistanı kontrolünde aralıklı kan tetkikleri yapılarak hastanın bilirübin düzeyi izlenmektedir.

Bilimsel araştırma

Bilimsel araştırmalara önem veren Yenidoğan Kliniği ekibi tarafından yürütülen çok sayıda çalışma çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Bu alandaki çalışmalarımızın artarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Uzmanlık eğitimi

Uzmanlık eğitimleri, kazandırılması hedeflenen bilgiler doğrultusunda “hasta başı eğitim” ve “teorik eğitim” programları yapılarak sürdürülmektedir. Hastanemizde genel pediatri eğitiminin yanı sıra yan dal eğitimi de verilmektedir. Her ay ortalama 8-10 pediatri asistanı 3-6 ay süreli olarak Yenidoğan Kliniği’nde rotasyon yapmaktadır. Kliniğimiz 2001 yılında Yan Dal Kliniği haline dönüşmüş, 2008 yılından beri de yenidoğan yan dal eğitimi vermektedir. Ocak 2013 tarihi itibarıyla 6 yenidoğan yan dal uzmanı mezun olmuştur.

Yenidoğan Kliniği Donanımı:


• 72 Küvöz
• 4 Radyan ısıtıcılı açık yoğun bakım yatağı
• 25 Ventilatör
• 51 Monitör
• 35 Nabız oksimetre
• 2 Vücut soğutma (Hipotermi) cihazı
• 1 Nitrik oksit cihazı
• 2 Portabl ekokardiyografi
• 2 Portabl ultrasonografi
• 2 Portabl röntgen cihazı

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde uygulanan önemli girişim ve tedaviler:


• Fototerapi
• Enfeksiyon (sepsis) tedavisi
• Damar yoluyla sıvı ve elektrolit tedavisi
• Damar yoluyla tam beslenme (TPN)
• Nazogastrik/orogastrik yolla beslenme
• Mekanik ventilatör ve diğer solunum destek tedavileri
• Kateterizasyon
• Patent duktus arteriozus (PDA) tedavisi
• Yenidoğan konvülsiyonlarının izlem ve tedavisi
• İnhale nitrik oksit tedavisi
• Kan değişimi
• Hasta başı aEEG monitorizasyonu
• Hipotermi tedavisi
• Konjenital kalp hastalıklı bebeklerin preoperatif ve postoperatif dönemde izlemi
• Prematüre retinopatisi muayenesi ve tedavisi
• Yenidoğan kemik ultrasonografisi
• Hasta başı ultrason ve ekokardiyografi 

Hekimlerimiz


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerine Ulaşım: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 1 ve 2, hastanemiz 75. yıl (C-Blok) binası 4. Katında, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi-3 (Kadın Doğum Yenidoğan) D-Blok 2. Katındadır.

Telefon: (312) 305 62 83-84-85 ve 305 64 50 -42-43-44

Polikliniklere Ulaşım: Yenidoğan ve Gelişimsel Pediatri poliklinikleri hastane bahçesindeki Yenidoğan Polikliniği binasında yer almaktadır.

Telefon: (312) 305 63 24-26-27