Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
03 Ocak 2023

ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Çocukluk çağının en sık rastlanılan hastalıkları olan enfeksiyon hastalıklarında erken tanı. erken ve doğru tedavi yaşamsaldır. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği yatan hasta tanı. tedavi ve izlemi, poliklinik ve konsültasyon hizmetleri vermektedir. Hastane Enfeksiyon Komitesi çalışmaları kliniğimiz başkanlığında yürütülmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları asistanlarının enfeksiyon eğitimi ve 2010 yılından itibaren çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal eğitimi verilmektedir. Halen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan 4 çocuk enfeksiyon yan dal asistanı ve bir çocuk enfeksiyon doçenti ile çalışmalar yürütülmektedir.

Sunulan Hizmetler:

• Enfeksiyon poliklinik hizmeti

• Yataklı servis hizmeti

• Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonları

• Hastane enfeksiyon komitesi başkanlığı

• Hastanede antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi ve formların onaylanması

• Bulaşıcı hastalıkların ilgili karantina önlemlerinin alınması çalışmaları ve çocuk olguların yönetimi

• Pediyatri ve aile hekimliği asistanlarının enfeksiyon hastalıkları rotasyon eğilimi

• Pediyatrik enfeksiyon yan dal eğitimi

• 1 Hasta ve yakınlarının enfeksiyon hastalıkları ve aşılarla ilgili eğitimi

Poliklinik Hizmeti

Hafta içi her gün 08:00-17::00 saatleri arasında hizmet vermektedir ve istenen tetkik sonuçları poliklinik hizmet saatleri içerisinde günün her saatinde değerlendirilmektedir. Polikliniğimizde muayene olmak ve sonuç göstermek için randevu almak gerekmemektedir. Hastanemizin Genel Polikliniği'nde ön muayene ve değerlendirmeyi gerçekleştiren doktorun yönlendirmesi ile muayene yapılmakta, spesifik enfeksiyonların ve servisten taburcu olan hastaların izlem ve kontrolleri yapılmaktadır. Yılda ortalama 3000'in üzerinde hastanın muayenesi, ayaktan tetkik ve tedavisi yapılmaktadır.

Klinik Hizmeti

Enfeksiyon Hastalıkları servisinde tek özel banyolu oda ve en fazla 4 yalaktan oluşan 6 hasla odası ile toplam 25 yatak bulunmakladır. Yılda ortalama 700-800 hasla yatırılarak refakatli olarak izlenmektedir. Çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, pnömoni, menenjit, ishal, yumuşak doku enfeksiyonları, diğer spesifik enfeksiyonlar ve bunların komplikasyonlarına. tüberküloz, enfeksiyöz hepatit ve bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen enfeksiyonlara yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunulmaktadır.