Doç. Dr. Mehmet TAŞAR Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi
13 Ekim 2020

DOÇ.DR.MEHMET TAŞAR

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

DOĞUM TARİHİ: 28.07.1981 İSTANBUL

1999 ÜSKÜDAR BURHAN FELEK LİSESİ MEZUNU

1999-2005 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

2005-2011 KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ASİSTANI

2011-2013 KONYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ UZMANI

2013-2015 ANKARA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ YANDAL ASİSTANI

2015-2017 Dr.SAMİ ULUS EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ UZMANI

2017-HALEN Dr.SAMİ ULUS EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ DOÇENT

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASI

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A.1Rabuş MB, Demirbağ R, Sezen Y, Taşar M, Taşkın A, Aksoy N, Kırali K, Yakut C.Serum prolidase activity in patients with degenerative and rheumatic heart valve diseases.Turk J Med Sci 2010; 40(5): 687-692. SCI-E

A.2 Fedakar A, Taşar M, Rabus MB, Alsalehi S, Toker ME, Balkanay M.Hybrid coronary revascularization for the treatment of left main coronary artery disease in high-risk patients. Heart Surg Forum 2012; 15(1): 51-55. SCI-E

A.3Cakalagaoglu C, Koksal C, Baysal A, Alıcı G, Ozkan B, Boyacioglu K, Tasar M, Atasoy EB, Erdem H, Esen AM, Alp M.The use of posterior pericardiotomy technique to prevent postoperative pericardial effusion in cardiac surgery.Heart Surg Forum 2012; 15(2): 84-89. SCI-E

A.4 Sarıkaya S, Aksoy E, Taşar M, Elibol A, Şişmanoğlu M, Fedakar A, Kırali K. Torasik aortofemoral arteriyel baypas: Aortoiliak tıkayıcı hastalığın ilk adım tedavisinde alternatif bir yöntem. Turk Gogus Kalp Dama 2013; 21(1): 49-53. SCI-E

A.5 Karaca OG, Kunt AG, Kalender M, Taşar M, Ecevit AN, Darçın OT. Nearly total obstruction of ascending aorta by intimal flap in tip 1 aortic dissection. Surgical Science 2013; 4(1): 114-117.

A.6 Ulusan Z, Karadag AS, Tasar M, Kalender M, Darcin OT. Behcet's disease and cardiovascular involvement:our experience of asymptomatic Behcet's patients. Cardiovasc J Afr 2014; 25(2): 63-66. SCI-E

A.7 Kalender M, Taşar M, Karaca OG, Ecevit AN, Darçin OT.Carotid patch and cerebrovascular event relation after carotid endarterectomy procedure.J Cardiovasc Surg 2016; 57(6): 888-892. SCI-E

A.8Tasar M, Yaman ND, Saricaoglu C, Eyileten Z, Kaya B, Uysalel A. Surgical repair of lower extremity arterial injuries in children: two cases. Case Rep Vasc Med 2014; Article ID 606574.

A.9 Kalender M, Adademir T, Tasar M, Ecevit AN, Karaca OG, Salihi S, Buyukbayrak F, Ozkokeli M.Validation of EuroSCORE II risk model for coronary artery bypass surgery in high-risk patients. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2014; 11 (3): 252-256.

 A.10 Karaca OG, Taşar M, Kalender M, Ecevit AN, Yılmaz MT. Arterial and venous thrombosis due to primary thrombocytosis after splenectomy. Turk Gogus Kalp Dama 2014; 22(4): 830-832. SCI-E

A.11 Kalender M, Baysal AN, Ecevit AN, Karaca OG, Tasar M, Salihi S. Timing of Carotid Endarterectomy: Perioperative Outcome According to Index Event to Operation Room Time.Surgical Science 2014; 5: 411-417.

A.12Tasar M, Eyileten Z, Arici B, Uysalel A. Coronary artery bypass grafting in a Behçet's disease patient. Cardiovasc J Afr 2014; 25(5): e13-e14. SCI-E

A.13 Kalender M, Fedakar A, Adademir T, Salihi S, Boyacıoğlu K, Özbek B, Taşar M, Balkanay M. Trends in mechanical aortic valve replacement surgery in a large, multi-surgeon, single hospital practice. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2014; 11(4): 367-372.

A.14 Tasar M, Eyileten Z, Ozdem T, Sayin T, Odek C, Ucar T, Uysalel A. Pulmonary homografts in reoperations of Tetralogy of Fallot.Chirurgia 2014; 27(6): 333-337.

A.15  Taşar M, Eyileten Z, Kasımzade F, Uçar T, Kendirli T, Uysalel A. Camptodactyly-Arthropathy-Coxa vara-Pericarditis (CACP) syndrome. Turk J Pediatr 2014; 56(6): 684-686. SCI-E

A.16 Eyileten Z, Taşar M, Yazıcıoğlu L, Kaya B, Fitöz S, Uysalel A. Middle aortic syndrome in a teenager. Turk J Pediatr 2014; 56(6): 658-660. SCI-E

A.17 Ada F, Taşar M, Sarıcaoğlu C, İnan MB, Uysalel A.Moxifloxacin dependent torsades de pointes in a bradycardic patient with multiple risk factors.Turk Gogus Kalp Dama 2015; 23(1): 126-128. SCI-E

A.18 Özçınar E, Çakıcı M, Taşar M, Ada F.Derin ven trombozu tedavisinde yeni bir yöntem: Kateter aracılı ultrasonla hızlandırılmış tromboliz.Turk Gogus Kalp Dama 2015; 23(1): 204-205. SCI-E

A.19 Taşar M, Yaman ND, Eyileten Z, Uysalel A. Surgical treatment of isolated interrupted aortic arch in a young female diagnosed during pregnancy. Ann Vasc Surg 2015; 29(4): 842.e15-842.e17. SCI

A.20 Arıcı B, Taşar M, Özçınar E, Ada F, İnan MB, Eryılmaz S, Akar R, Eyileten Z, Şimşek E, Aral A, Uysalel A. Kardiyak miksomalar ve cerrahi sonuçları. Turk Gogus Kalp Dama 2015; 23(3): 473-477. SCI-E

A.21 Özçınar E, Taşar M, Çakıcı M, İştar H. Mitral valve repair for ischemic mitral insufficiency: an increased early postoperative risk for the elderly. Turk Gogus Kalp Dama 2015; 23(3): 606-607. SCI-E

A.22 Taşar M, Özçınar E, Hodo B, Özgür A, Eryılmaz S, Kaya B. Surgery for severe aortic coarctation in a 55-year-old female patient. Turk Gogus Kalp Dama 2015; 23(4): 779-780. SCI-E

A.23 Taşar M, Kalender M, Karaca OG, Ecevit AN, Salihi S, Adademir T, Darçın OT. Regional Cervical Plexus Blockage for Carotid Endarterectomy in Patients with Cardiovascular Risk Factors. The Heart Surg Forum 2015; 18(4): 140-142. SCI-E

A.24 Taşar M, Yaman ND, Eyileten Z, Uysalel A. Is it possible to have a role of coronary artery course anomaly in the pathogenesis of atherosclerotic lesions? Turk Gogus Kalp Dama 2016; 24(2): 374-375. SCI-E

A.25Koç M, Çiçek ÖF, Taşar M, Tak S, Doğan V, Aydın H, Kutsal A. A successful surgical repair of truncus arteriosus in a three-year-old boy. Turk Gogus Kalp Dama 2016; 24(3): 539-541. SCI-E

A.26Toker ME, Çine N, Taşar M, Dedemoğlu M, Yılmaz E, Balkanay M, Yakut C. Analysis of the early results of 693 patients who had valvular reoperation between 1993 and 2011. J Heart Valve Dis 2016; 25: 123-129. SCI

A.27 Koç M, Taşar M, Çiçek ÖF, Tak S, Doğan V, Aydın H, Kutsal A. Çocukluk çağı aort koarktasyonu tamirinde kullanılan farklı cerrahi tekniklerin kaşılaştırılması. Turk Gogus Kalp Dama 2016; 24(4): 639-644. SCI-E

A.28Ödek Ç, Kendirli T, Uçar T, Yaman A, Tutar E, Eyileten Z, Taşar M, Ramoğlu M, Ateş C, Uysalel A, İnce E, Atalay S. Predictors of early extubation after pediatric cardiac surgery: A single- center prospective observational study. Pediatr Cardiol 2016; 37(7): 1241-1249. SCI

A.29 Kalender M, Adademir T, Çevirme D, Atay M, Boyacioglu K, Tasar M, Buyukbayrak F. Validation of renal risk score models for coronary artery bypass surgery in diabetic patients. Heart Lung Circ 2018; doi: 10.1016/j.hlc.2018.03.029 epub ahead of print. SCI-E

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B.1 Alsalehi S, Taşar M, Dönmez AA, Tuncer A, Köksal C, Sunar H. Periferik vasküler yaralanmalarında değerlendirme ve cerrahi tedavi. Damar Cer Derg 2011; 20(2): 39-43.

B.2 Sarıkaya S, Kalender M, Taşar M, Alsalehi S.Spontan Popliteal Arter Diseksiyonu Cerrahi Onarımı. Damar Cer Derg 2011; 20(2): 59-68.

B.3Karaca OG, Taşar M, Kunt AG,Yılmaz MT, Çerçi N.Aorta-Bifemoral Baypas Sonrası Oluşan Femoral Psödoanevrizmanın İçerisinde Serbest Greftin Cerahi Tamiri. Damar Cer Derg 2012; 21(2): 150-152.

B.4Taşar M, Darçın OT, Karaca OG, Kunt AG.Gecikmiş Posttravmatik Arteriovenöz Fistül ve Venöz Anevrizma Cerrahi Onarımı. Damar Cer Derg 2012; 21(2): 185-188.

B.5 Taşar M, Darçın OT, Karaca OG, Kalender M, Kunt AG.Quadricuspid Aortic Valve. Kosuyolu Kalp Derg 2013; 16(1): 75-77.

B.6Kunt AG, Taşar M, Çetin Y, Karaca OG, Kalender M, Ecevit AN, Gökmengil H, Darçın OT.Behçet Hastalığında Kalp ve Damar Tutulumu: Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri. Damar Cer Derg 2013; 22(1): 15-18.

B.7 Ecevit AN, Taşar M, Darçın OT, Karaca OG, Kalender M.Malformations of the Internal Carotid Artery: Case Report. Damar Cer Derg 2013; 22(1): 67-69.

B.8Kalender M, Kunt AG, Karaca OG, Taşar M.Behçet Hastalığında Yaygın Arteriyel Tutulumun Cerrahi Tedavisi. Damar Cer Derg 2014; 23(1): 47-49.

B.9 Ecevit AN, Karaca OG, Kalender M, Taşar M, Kunt AG, Darçın OT.Cerrahi Dışı Perikardial Effüzyona Sekonder Gelişen Kardiak Tamponadın Cerrahi Tedavisi.Int J Basic Clin Med 2014; 2(1): 14-17.

B.10 Gümüş F, Taşar M, Ada F, Eyileten Z, Yazıcıoğlu L, Kaya B, Uysalel A. Open abdominal surgery for migration of patent ductus arteriosus occluder device. Cardiovascular Surgery and Interventions 2014; 1(1): 23-25.

B.11 Kalender M, Kunt AG, Taşar M, Gökmengil H, Karaca OG, Ecevit AN, Darçın OT.Successful Treatment of Traumatic Late Rupture of Thoracic Aorta: Case Report. Damar Cer Derg 2014; 23(2): 107-110.

B.12 Kalender M, Taşar M, Ecevit AN, Karaca OG, Baysal AN, Salihi S. Acute Increase in Postoperative White Cell Count Predicts Mortality in Isolated Aortic Valve Replacement Patients.Koşuyolu Heart Journal 2014; 17(3): 163-166.

B.13 Taşar M, Yaman ND, Eyileten Z, Uysalel A. Cardiac magnetic resonance image of late pulmonary artery aneurysm after total correction of tetralogy of Fallot. Cardiovascular Surgery and Interventions 2015; 2(1): 20.

B.14 Taşar M, İştar H, Özdem T, Eyileten Z, Uysalel A. Fankoni Aplastik Anemili Hastada Atriyal Septal Defekte Cerrahi Yaklaşım. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2015; 9(3): 217-218.

B.15 Taşar M, Toker ME, Balkanay M. Kalp kapak reoperasyonlarının erken dönem sonuçları, kurumsal tecrübemiz. Ankara Eğt.Arş.Hast.Derg. 2015; 48(1): 27-32.

B.16 Taşar M, Yaman ND, Eyileten Z, Atasay B, Tutar E, Atalay S, Uysalel A. Surgery for patent ductus arteriosus in infants with very low birth weight. Cardiovascular Surgery and Interventions 2015; 2(3): 54-57.

B.17 Taşar M, Eyileten Z, Yaman ND, İsmail M, Sayın T, Uysalel A.Residual Obstruction Detected During Pregnancy After 28 Years from Total Correction of Tetralogy of Fallot and Surgical Approach. Kosuyolu Kalp Derg 2015; 18(3): 146-148.

B.18Taşar M, Eyileten Z, Uysalel A. An image of single coronary artery in a four- month- old child undergoing ventricular septal defect repair surgery. Cardiovascular Surgery and Interventions 2016; 3(1): 38-39.

B.19 Taşar M, Yaman ND, Eyileten Z, Bilgiç S, Uysalel A. An unusual iatrogenic cervical arteriovenous fistula: treatment of a rare vascular complication. Cardiovascular Surgery and Interventions 2016; 3(1): 37-37.

B.20 İnan MB, Ada F, Taşar M, Özçınar E, Çakıcı M, Eryılmaz S, Kaya B, Uysalel A. Popliteal artery entrapment syndrome with atypical cladication and popliteal artery aneurysm. Koşuyolu Heart Journal 2016; 19(2): 135-137.

B.21 Özçınar E, Seren M, Çakıcı M, Taşar M, Kızıltepe U. Rapidly progressive dyspnea after coronary arterial bypass grafting with bilateral internal mammarian artery. Koşuyolu Heart Journal 2017; 20(1): 69-71.

B.22 Taşar M, Ada F, Gümüş F, İnan MB, Durdu S, Şırlak M, Uysalel MA. Chylopericardium resulting from jugular venous catheterization after cardiac surgery: A rare complication. Damar Cerr Derg 2017; 26(2): 70-72.

B.23 Karaca O, Ecevit A, Kalender M, Taşar M, Ege T. Retroperitoneal tunneled hemodialysis catheter in inferior vena cava: A report of three cases. Meandros Med Dent J doi: 10.4274/meandros.2560.

B.24 Kalender M, Taş S, Taşar M, Adademir T, Sunar H. Seksenli yaş grubunda koroner bypasta sol internal torasik arter grefti kullanımının mortalite ve morbiditeye etkisi. Koşuyolu Heart Journal doi: 10.5578/khj.66555.