Prof. Dr. Mehmet BÜLBÜL Çocuk Nefroloji Eğitim Görevlisi
11 Şubat 2020

ÖZGEÇMİŞ

                   12 Kasım 1959’da Ankara’da doğdum. İlköğrenimimi 1965-1970 yıllarında Ankara Cumhuriyet İlkokulu’nda, ortaöğrenimimi 1970-1973 yıllarında Ankara Cebeci Ortaokulu’nda , lise eğitimimi 1973-1976 yıllarında Ankara Gazi Lisesi’nde tamamladım. Tıp eğitimime 1976 yılında başladığım Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesinden 1982 yılında mezun oldum. Zorunlu hizmetimi 1982-1984 yıllarında Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Elbaşı nahiyesi Sağlık Ocağında yerine getirdim. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimimi 1985-1989 yıllarında Ankara Doktor Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirdikten sonra, 1989-1991 yıllarında askerlik görevimi (Malatya K.K. Dispanseri ve Malatya Asker Hastanesi) ifa ettim. Askerlik hizmeti dönüşünde, 1991-1993 yıllarında Doktor Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Başasistanlığı görevinde bulundum. Yan dal uzmanlık eğitimi sınavını kazanarak Nisan 1993’de aynı hastanenin Çocuk Nefrolojisi Klinik’inde yan dal uzmanlık eğitimime başladım. Temmuz 1996’da “Akut poststreptokoksik glomerulonefritli çocuklarda eritrosit süperoksit dismutaz aktiviteleri ve plazma malondialdehit düzeyleri” adlı tez çalışması ile Çocuk Nefrolojisi Uzmanı oldum. Görevimi daha sonra aynı klinikte uzman ve 2002 yılından itibaren başasistan olarak sürdürdüm. Yan dal uzmanlık eğitimime başladığım 1993 yılından itibaren bu güne kadar aralıksız olarak Doktor Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Klinik’inde çocuk nefrolojisi ve romatolojisi hastalarının takip ve tedavileri ile bu konulardaki eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılmaktayım. Çocuk Nefroloji ve Çocuk Romatoloji derneklerine üyeyim. 2002 yılından itibaren   2012  yılına kadar Doktor Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevini yürüttüm.Halen Dr. Sami  Ulus  SUAM’de Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi Eğitim Sorumlusu ve İdari Sorumlusu olarak çalışmaktayım . İngilizce bilmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım.