Çocuk Nefroloji Polikliniği
27 Ekim 2020

Çocuk Nefroloji Kliniği

Çocukluk döneminde sık karşılaşılan böbrek ve idrar yollarının hastalıklarında doğru teşhis ve tedaviyi sağlayabilmek amacı ile 1990 yılında 10 yataklı bir klinik olarak kurulmuş, 1993 yılından bu yana "Pediatrik Nefroloji Yan Dal Uzmanlığı" eğitimi vermeye başlamıştır.

Sunulan Hizmetler:

• Poliklinik Hizmeti
• Klinik Hizmeti 
• Akut periton diyalizi
• Ayaktan devamlı periton diyalizi (SAPD
• Hemodiyaliz 
• İdrar analizi 
• Hastanenin diğer servislerinden istenen Nefroloji  konsültasyonlarının değerlendirilmesi 
• Yan dal uzmanlık eğitimi ve pediatri asistanlarının eğitimi, 
• Hasta ve yakınlarının hastalıkları ve tedavisi ile ilgili eğitimi 
• Diyalize alınan hasta ve yakınlarının eğitimi. 

Poliklinik Hizmeti

Hafta içi her gün 08 -17 saatleri arasında hastanemiz ana binasının giriş katında bulunan Nefroloji Polikliniğinde hizmet sunulmaktadır. Hastaların Nefroloji Polikliniğine ilk başvuruları Genel Pediatri Polikliniğinden veya diğer departman polikliniklerinden konsültasyon istemi şeklinde olup acil hastalara hemen bakılmakta, acil olmayanlara ise randevu verilmektedir. Takibimizde olan hastalarımızın muayeneleri ise acil başvurmaları haricinde randevu ile yapılmaktadır. Polikliniğimizde günlük ortalama 20, yıllık 5000-5550 böbrek ve nefroloji hastasına hizmet sunulmakta, polikliniğe başvuran tüm hastaların idrar analizleri tarafımızdan değerlendirilmektedir.

Klinik Hizmeti

19 yatak kapasitesine sahip olan kliniğimizde akut ve kronik böbrek hastaları  hastalarının teşhis, takip ve tedavileri yapılmaktadır. Kliniğimizde yılda ortalama 300-400 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir.

SAPD

Son dönem böbrek yetmezliğine giden hastalara uygulanan renal replasman tedavilerinden biridir. Bölümümüzde pediatrik hastalarda SAPD tedavisi uygulanmasına 1993 yılında, Türkiye'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden sonra ikinci olarak, başlanıldı. Günümüze kadar geçen sürede şu anda 29'u aktif hasta olan 126 çocuğa SAPD uygulandı. Kliniğimizde SAPD hastalarımızın takipleri yapılmakta, tedavileri ayarlanmakta, hasta ve yakınlarına dializ eğitimi verilmektedir. Zaman zaman SAPD hastaları evlerinde ziyaret edilerek yaşadıkları ortama göre eğitimleri tekrarlanmaktadır.

Hemodiyaliz

Hemodiyaliz ünitesi 2001 yılında 5 hemodiyaliz makinası ile hizmete girdi. Hemodializ ünitesinde devamlı (haftada 2-3 kez) dialize giren hastalarımız yanı sıra servisimizde veya hastanenin diğer servislerinde yatan ve akut böbrek yetmezliği tanısı alan hastalara geçici hemodializ hizmeti verilmektedir. Ayrıca kronik böbrek yetmezliği tanısı alan ve bölgelerinde devamlı dialize girecek hastalarımıza kalıcı kateter koydurularak veya AV fistül açtırılarak hazırlık safhaları tamamlanmakta ve bölgelerinde hemodialize girecek duruma gelmeleri sağlanmaktadır.

Böbrek Transplantasyonu

Diğer merkezlerle işbirliğine gidilerek çok sayıda hastaya renal transplantasyon olanağı (biri ototransplant olmak üzere) sağlandı.

Hatırlanması Gereken Hususlar:

• Nefroloji klinik ve polikliniğinde 0-17 yaş aralığında olan çocuklara (takibimizdeki hastalar 24 yaşına kadar takip edilmektedir) hizmet sunulmaktadır.
• Acil vakalar dışında randevu ile hizmet sunulmaktadır. 
• Randevular 1 ay içinde verilmektedir. 
• Hafta sonları ve resmi tatillerde poliklinik hizmeti sunulmamaktadır. Ancak acil hastalar kliniğimizde değerlendirilmektedir.
• Telefon ile randevu verilmemektedir. 
• Randevular hasta değerlendirildikten sonra poliklinik doktoru tarafından verilmektedir. 


Hekimlerimiz