Yenidoğan (Neonatoloji) Polikliniği
27 Ekim 2020

Yenidoğan Kliniği

Yaşamın ilk ayını kapsayan yenidoğan dönemi insan yaşamının en hassas ve dinamik evresidir.Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; her yıl 7.1 milyon perinatal ölüm olmakta, bunların 3.5 milyonu doğumdan sonraki ilk 28 günde ve % 75’i de ilk 7 günde gerçekleşmektedir. Bilinmektedir ki, tüm bebek ölümlerinin dörtte üçü önlenebilir nedenler, hastalıklar ya da eksikliklerden dolayı meydana gelmektedir.Neonatal (yenidoğan dönemi) ölümlerin azaltılmasında özellikle doğum öncesi izlemlerde riskli olduğu belirlenen bebeklerin 3.düzey bakım alabileceği bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır.

Yenidoğan Kliniği hem hastanemiz Kadın Doğum Servisi’nde doğan hem de dış merkezden gönderilen yenidoğan bebeklere hizmet veren 3. düzey bir referans merkez olarak çalışmaktadır. Yenidoğan Kliniği ekibi olarak amacımız, zamanından önce dünyaya gözlerini açmak zorunda kalan prematüre bebekleri veya zamanında doğan hasta bebekleri en sağlıklı biçimde hayata kazandırmak ve onlara kaliteli bir hizmet sunmaktır.

Kliniğimize bağlı Üniteler:

3 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi; 

 • Yenidoğan Yoğun Bakım-1 (Beştepe Ek Binası) (14 yatak)
  • Yoğun bakım sonrası anne-bebek uyum odası (4 yatak)
 • Yenidoğan Yoğun Bakım-2 (Beştepe Ek Binası) (14 yatak)
 • Yenidoğan Yoğun Bakım-3 (Merkez Bina, Altındağ) (28 yatak)
 • 1 Kadın Doğum Yenidoğan-İzlem bölümü (Beştepe Ek Binası)

  3 Yenidoğan polikliniği;

 • 1 Gelişimsel Pediatri Polikliniği (Merkez Bina, Altındağ)
 • 1 Yenidoğan Polikliniği (Merkez Bina, Altındağ)
 • 1 Yenidoğan Polikliniği (Beştepe Ek Binası)

  Klinik hizmetleri

  Hastalar ne tür şikayetler olması durumunda kliniğinize başvurabilir?

  Yenidoğanyunbakım ünitesine 0-28günlük olan, çocuk acilservis ve/veyaçocukacilpoliklinine bvuran,doğumodası,ameliyathanevekadındoğumservislerinde uzmandoktorlarındeğerlendirmesisonucunda yenidoğanyunbakımkriterlerine uygunhastalar ilebaşkahastanelerdensevkedilenyenidoğanlarkabuledilir.

  Tanı ve Tedavi Hizmetlerimiz

  Yenidoğan bebeklere ileri düzeyde yaşamsal desteğin verildiği özel donanıma sahip olan birimdir.Kliniğimizde hastaların tanısal değerlendirmeleri, girişimsel işlemleri ve ilaç-sıvı tedavileri yapılmaktadır. Hastalara 24 saat boyunca uzman doktorlar ve deneyimli hemşireler gözetiminde hizmet verilmekte ve en geçerli tedavi ilkeleri uygulanmaktadır. Yoğun bakım ünitelerimizde yılda yaklaşık 1800 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir. Hastanemiz Kadın Doğum Servisi’nde doğan bebeklerin ilk muayenelerinin yapıldığı bölümde ise yılda ortalama 2700 bebek izlenmektedir.

  Bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde multidisipliner yaklaşım, yoğun bakımda yatan bebeklerin olası sorunlarına uygun çözümler sunmak için çok önemlidir. Hastanemizde de Yenidoğan ekibine Çocuk Cerrahisi, Çocuk Kardiyolojisi, Kalp-Damar Cerrahisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Endokrinolojisi, Ortopedi ve Radyoloji bölümleri konsültan olarak destek vermektedirler. Ayrıca, kliniğimiz 2008 yılından beri “Konjenital Kalp Hastalığı Merkezi” olarak çalışmakta olup ülkenin dört bir yanından sevk edilen bu hasta grubuna Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Kalp-Damar Cerrahisi ekipleri ile birlikte özverili bir hizmet sunulmaktadır.

  Son yıllarda hipoksik iskemik ensefalopatili (doğumsal asfiksi) bebeklerde morbidite ve mortaliteyi azaltmak için kullanılan en etkin tedavinin “hipotermi” (vücut soğutma) olduğu kabul edilmektedir. Türkiye'de hipotermi tedavisinin uygulandığı merkezlerden biri de kliniğimizdir. Hastanemizde veya dış merkezde doğan hipoksik iskemik ensefalopati düşünülerek yaşamın ilk saatleri içinde kliniğimize ulaştırılan yenidoğan bebeklerde bu tedavi başarıyla uygulanmaktadır.

  Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan her bebeğin ailesine, bebeklerinin sağlığı ile ilgili her gün ayrıntılı bilgi verilmektedir. “Bebek Dostu” olan hastanemizde, zamanında doğan bebekler gibi erken doğan ve hasta bebeklerin de anne sütüyle beslenmeye bir an önce başlamaları hedeflenmiştir. Ünitelerimizde anneler emzirme saatlerinde, anne-babalar ziyaret saatlerinde hergün bebeklerini görebilmektedir. Bebek hazır olduğunda anne ile bebeğin teması sağlanmaya çalışılmaktadır. Hasta yakınlarının bebek bakımı, gelişimi, beslenmesi ile ilgili eğitimlerine de önem veren kliniğimiz bünyesinde emzirme odaları mevcuttur.

  Yenidoğan Kliniği Donanımı:

 • 58 Küvöz
 • 4 Radyan ısıtıcılı açık yoğun bakım yatağı
 • 37 Ventilatör
 • 51 Monitör
 • 35 Nabız oksimetre
 • 2 Vücut soğutma (Hipotermi) cihazı
 • 1 Nitrik oksit cihazı
 • 2 Portabl Ekokardiyografi
 • 2 Portabl ultrasonografi
 • 2 Portabl röntgen cihazı

  Kliniğimizde tanı ve tedavisi yapılan başlıca hasta ve hastalıklar

 • Pre-op ve Post-op Konjenital kalp hastalıkları
 • Pre-op ve Post-op Çocuk Cerrahisi girişimi gerektiren Hastalar
 • Mekanik ventilatör ve diğer solunum destek tedavileri
  • Prematüre bebekler
  • Prematüre Retinopatisi ve Lazer Tedavisi
  • İndirek Hiperbilirübinemi-Fototerapi, kan değişimi
  • Solunum Sıkıntısı ile seyreden hastalıklar
  • Sıvı-elektrolit tedavisi ve kateter uygulaması gereken hastalar
  • Enteral beslenemeyen, TPN verilmesi gereken hastalar
  • PDA- medikal ve cerrahi tedavisi
 • Yenidoğan konvülziyonlarının izlem ve tedavisi
  • Yenidoğan sepsisi
  • Metabolik Hastalıklar
  • İnhale nitrik oksit tedavisi gereken hastalar
  • Hipotermi- Hasta başı aEEG monitorizasyonu
 • Hasta başı direk grafi, ultrason ve ekokardiyografi
 • Diğerleri

Kliniğimizde yapılan özellikli işlemler:

Merkez Bina yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hipoksik iskemik ensefalopati tanılı bebeklerde hipotermi tedavisi yapılabilmektedir. Beştepe yenidoğan yoğun bakım ünitesi ise Türkiye’de pre-op ve post-op yenidoğan dönemi konjenital kalp hastalığı izlemi yapılan sayılı merkezlerdendir.

Poliklinik hizmetleri

Poliklinik hizmetleri hafta içi hergün saat 08:00-16:00 saatleri arasında verilmektedir. Yenidoğan Polikliniği’nde hastanemize başvuran yenidoğan bebeklerin ilk değerlendirme, tedavi ve yönlendirilmeleri yapılmaktadır. Riskli bebeklerin uzun dönem izlemlerinin yapıldığı Gelişimsel Pediatri Polikliniği faaliyetleri alanında uzman ve deneyimli hekimler tarafından yürütülmektedir. Polikliniklerimizde yıllık ortalama 10000-15000 hastaya hizmet verilmektedir.

Evde Sağlık Hizmeti kapsamında 2011 yılında “Evde Fototerapi” uygulaması hizmete girmiştir. Bu hizmet kapsamında aileye fototerapi eğitimi verilmekte ve ayrıca yenidoğan yan dal asistanı kontrolünde aralıklı kan tetkikleri yapılarak hastanın bilirübin düzeyi izlenmektedir.

Bilimsel araştırma

Bilimsel araştırmalara önem veren Yenidoğan Kliniği ekibi tarafından yürütülen çok sayıda çalışma çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Bu alandaki çalışmalarımızın artarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Uzmanlık eğitimi             

Uzmanlık eğitimleri, kazandırılması hedeflenen bilgiler doğrultusunda “hasta başı eğitim” ve “teorikeğitim” programları yapılarak sürdürülmektedir. Hastanemizde genel pediatri eğitiminin yanı sıra yan dal eğitimi de verilmektedir. Her ay ortalama 8-10 pediatri asistanı 3-6 ay süreli olarak Yenidoğan Kliniği’nde rotasyon yapmaktadır. Kliniğimiz 2001 yılında Yan Dal Kliniği haline dönüşmüş, 2008 yılından beri de yenidoğan yan dal eğitimi vermektedir.

Kurs Programları

 • Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)
 • Yenidoğan Yoğun Hemşireliği Kursu

Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü onaylı kurs programları ile hastane içi ve hastane dışında görevli ilgili hemşire ve doktorlara yönelik sertifikalı eğitimler düzenlenmektedir.

Doktorlarımız

Eğitim Sorumlusu/İdari Sorumlu: Prof. Dr.  Ayşegül Zenciroğlu (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Eğitim Görevlisi: Prof. Dr. Dilek Dilli(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Eğitim Görevlisi: Doç. Dr. Nurdan Dinlen Fettah

Yan dal uzmanları:

Uzm.Dr.Hasan Akduman
Uzm.Dr. Ahmet Özyazıcı

Uzm Dr Ahmet Öktem

Uzm Dr Duygu Bidev

Uz Dr Başak Kaya Gürsoy

Uz Dr Seda Aydoğan

Pediatri Uzmanı:

Uzm. Dr Neşe Onat

Gelişimsel Pediatri Uzmanı:

Uz DrTuğba Çelen Yoldaş

Yan dal asistanları:

Uz Dr Rumeysa Çitli

Nasıl muayene olabilirim?

Yenidoğan polikliniklerine direk başvuru yapılabileceği gibi Acil servis ve diğer polikliniklerden yönlendirme ile de hasta kabul edilmektedir. MHRS sistemi üzerinden randevu alınabilir.

Yenidoğan Yoğun Bakım ve Polikliniklere Ulaşım:

Beştepe Ek Binası:

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 1 (C Blok, 6. Kat)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 2 (C Blok -2. Kat)

Poliklinik: (C Blok 1 Kat)

Merkez Bina:

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 3 (D Blok 3. Kat)

Poliklinik (Hastane Bahçesi)
Telefon:

(312) 305 6420-6450-6324 (Merkez, Yenidoğan 3)

(312) 305 6420 (Merkez, Poliklinik)

(312) 412 3203-3204-3207 (Beştepe, Yenidoğan 1)

(312) 412 3389 (Beştepe, Yenidoğan 2)

(312) 412 3119 (Beştepe, Poliklinik)

Fotoğraflar 

Hekimlerimiz