Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Poliklinikleri
27 Ekim 2020ÇOCUK ONKOLOJİ ve HEMOTOLOJİ  KLİNİĞİ

Hastanemiz Pediatrik Onkoloji Kliniği 1985 yılında 10 yataklı bir bölüm olarak kurulmuş ve aynı yıldan itibaren poliklinik hizmetleri de verilmeye başlanmıştır. Bölümümüz 1993 yılında 23 yatak, 13 hasta odası kapasitesine çıkartılmış, pediatrik onkoloji yan dal uzmanlık eğitimi veren klinik şefliği haline dönüşmüş ve poliklinik hizmetlerine onkoloji polikliniğinde devam edilmiştir. Aralık 2005 tarihine kadar kliniğimizde toplam 2003 adet çocukluk çağı malign hastalığı tanımlanarak tedaviye alınmıştır. Onkoloji polikliniğinde yılda 6200 hastaya poliklinik hizmeti sunulup ayaktan kemoterapi uygulanmıştır.

Sunulan Hizmetler:

• Poliklinik hizmetleri
• Ayaktan kemoterapi uygulaması
• Kemik iliği aspirasyonu ve periferik yayma yapılarak boyanıp değerlendirilmesi 
• Kemik iliği aspirasyon yaymasının özel histokimyasal boyalarla boyanarak değerlendirilmesi 
• Kemik iliği biyopsisi 
• Lomber ponksiyon ve intratekal tedavi 
• Sitosantrifüjle BOS değerlendirilmesi 
• Klinik hizmeti 
• Hastanenin diğer servislerinden ve genel poliklinikten istenen konsültasyonların değerlendirilmesi 
• Yan dal uzmanlık eğitimi ve pediatri asistanlarının onkoloji rotasyon eğitimi 
• Hasta yakınlarının çevresel kanserojenler özellikle sigaranın kötü etkileri açısından bilgilendirilmesi 

Poliklinik Hizmeti

Hafta içi her gün 08-17.00 saatleri arasında, hastane ana binasının zemin katında bulunan onkoloji polikliniğinde verilmektedir. Polikliniğimizde hastalar ve hasta yakınları için özel bekleme bölümü, 4 yatak ve koltuklardan oluşan televizyonlu ve play stationlı tedavi odası, 2 muayene/müdahale odası, laboratuar ve hastalara ait bir tuvalet bulunmaktadır. Takipteki onkoloji hastaları randevu ile çağırılmakta, ancak randevu dışı gelen takipteki onkoloji hastaları veya ilk başvuruda bulunan hastalar aynı gün değerlendirilerek gerekli tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Hastalardan tetkikler için gerekli kan ve diğer materyaller polkliniğimizde alınmakta, kemoterapi hepa filitreli kemoterapi hazırlama cihazında özel kemoterapi hazırlama aparatları kullanılarak hazırlanıp uygulanmaktadır. Polikliniğimize başvuran hasta sayısı günde ortalama 25 olup, günlük ortalama kemik iliği aspirasyonu ve periferik yayma sayısı 4, ortalama günlük uygulanan kemoterapi sayısı 15, ortalama günlük intratekal tedavi ve kan/kan ürünleri transfüzyonu sayısı 1 dir.

Klinik Hizmeti

Yirmiüç yatak kapasiteli kliniğimizde 1 i özel tuvalet ve banyolu izolasyon odası olmak üzere toplam 4 hasta odası mevcuttur. Bunun yanısıra hepa filitreli kemoterapi hazırlama cihazının olduğu ve özel kemoterapi hazırlama aparatları kullanılarak kemoterapilerin hazırlandığı, kemoterapi ilaçlarının ve diğer ilaçların saklandığı dolaplar ve buzdolabının bulunduğu 1 kemoterapi hazırlama odası; buzdolabı, bulaşık makinası, ocak, fritöz, elktrikli fırın ve çeşitli mutfak aletlerini içeren mutfak; hasta yakınlarının hastaları hakkında bilgilendirildiği, anamnezlerin alındığı, bazı hasta müdahalelerinin yapıldığı ve bölüm içi eğitimin yapıldığı çok amaçlı oda, tuvalet-banyo da vardır. Hasta odalarının hepsinde klima, televizyon, VCD player, play station olup 1 adet buzdolabı da hasta ailelerine tahsis edilmiştir. Kliniğimizde yatarak izlenmesi gereken lösemi dahil tüm çocukluk çağı malign hastalıkları ve komplikasyonları tedavi edilmekte, çoğu zaman yoğun bakım düzeyinde hizmet verilmektedir. Kliniğimize ayda ortalama 65 hasta yatmaktadır.

Hatırlanması Gereken Hususlar:


• Tüm hafta sonu ve resmi tatillerde 1 onkoloji uzmanı kliniğe gelerek hastaları değerlendirmektedir.
• Klinikte yatan veya acil gelen hastalarla ilgili her türlü sorun için her saatte klinik şefi dahil tüm onkoloji uzmanları aranabilmektedir.
• Malignite şüphesi olan veya tanısı kesinleşmiş hastaların bölümümüze vakit geçirilmeden danışılması önerilmektedir.

Bazı Bilgiler:

Kanser çeşitli çevresel ve genetik faktörlerin etkisi sonucu bazı hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile karakterize, hayatı tehdit eden ciddi bir hastalıktır. Lösemi en sık görülen çocukluk çağı malign hastalığıdır. Ülkemizde bunu lenfomalar ve beyin tümörleri izlemektedir. Çocukluk çağı kanserleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi yöntemleri kullanılarak tedavi edilmektedir. Tedavideki başarı, öncelikle kanser tipi, daha sonra da yaygınlığı konusunda yapılacak doğru tanımlama ile yakından ilişkilidir. Günümüzde, çocukluk çağı kanser vakalarının pek çoğu etkin tedavilerle kansersiz bir yaşama kavuşabilmektedir. 2025 yılında 25 yaşın üstündeki her 250 kişiden 1 inin çocukluk çağı kanseri geçirmiş olacağı öngörülmektedir.

Preopratif Aç Kalma Süresi

6 aya kadar 4 saat, 6-36 ay arası 6 saat, 36 ay ve üstü için ise 8 saattir.

Hekimlerimiz