Çocuk Kardiyolojisi
06 Ocak 2022


ÇOCUK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

Kardiyoloji klinik ve polikliniğinde 0-18 yaş aralığındaki çocuklara hizmet sunulmakta olup acil olgular dışında randevu ile çalışılmaktadır. Klinikte yapılan tetkikler acil durumlar dışında randevuludur. Hafta sonu ve resmi tatillerde poliklinik hizmeti sunulmamaktadır. Telefon ile randevu verilmemektedir. Kardiyoloji bölümü tarafından yapılan tetkikler için randevular poliklinik sekreterliğince verilmektedir.

Sunulan Hizmetler

• Poliklinik Hizmetleri
• Klinik Hizmetleri
• Hastanenin diğer servislerinden istenilen konsültasyonlar.
• Ekokardiyografi 
• Pediyatrik Kalp Kateterizasyonu
• Egzersiz stres testi (efor, treadmill testi)
• Elektrokardiyografi (EKG)
• Holtermonitorizasyonu (24 saatlik EKG kaydı)
• Kalp hızı değişkenliği (kısa ve uzun süreli)
• Transözefagealelektrofizyoloji

Poliklinik Hizmeti

Haftanın her iş günü poliklinik hizmeti hastane A blok 1.katta verilmektedir. Poliklinik saatleri 08:00-17:00 arasıdır. Hastaların Pediyatrik Kardiyoloji Polikliniğine başvurması için genel pediyatri polikliniğinden geçmesi gerekmekte olup, acil olgular dışında, verilen randevu tarihinde muayeneleri yapılmaktadır. Gerekli görülen kardiyolojik testler de yapılmaktadır. Polikliniğimizde ortalama olarak günde 40-50, yılda 8000 hastaya poliklinik hizmeti sunulmakta, ortalama 6000 hastaya ekokardiyografi, 300 çocuğa kalp kateterizasyon, 120 olguya da holtermonitörizasyon ve efortetsi yapılmaktadır.

Klinik Hizmeti

19 yatak kapasitesine sahip olan kliniğimizde doğumsal ve sonradan oluşan kalp hastalıklarının yanı sıra, ritim ve iletim bozukluklarının da tanı, izlem ve tedavileri yapılmaktadır. Yatarak tedavi gören hastaları yıllık ortalama sayısı 650 dir.

Ekokardiyografi (Eko) Laboratuvarı

• Trantorasik ekokardiyografi
• Renkli Doppler ekokardiyografi
• Kontrast ekokardiyografi
• Transözefageal ekokardiyografi
• İntraoperatif ekokardiyografi
• Strain ekokardiyografi

Pediyatrik Kalp Katerterizasyonu Laboratuvarı

• Tanısal amaçlı kalp kateterizasyonu
• Tedavi amaçlı girişimsel kalp katerterizasyonu
• Transözefagealelektrofizyoloji

Konsey

Her hafta Çarşamba günleri saat09:30-11:30 arasında bölümümüz doktorlarının ve Kalp Damar Cerrahisi uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu toplantıda son bir hafta içinde görülmüş, ekokardiyografi ya da kalp kateterizasyonu yapılmış hastalar tartışılmakta ve tedavi planları yapılmaktadır. Konsey sonucu, toplantıdan hemen sonra hasta ailesine yüzyüze yada telefonla verilebilmektedir. Konseyden ameliyat kararı çıkmış hastalara yine konsey toplantısından hemen sonra kliniğimiz ile aynı katta bulunan Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü’ne başvurarak ameliyat için randevu almaları önerilmekte veya sevkleri yapılmaktadır. Ameliyat randevuları telefonla verilmemektedir.

Ekokardiyografi (Eko) laboratuvarı Ekokardiyografi kalbin ultrasonografisi anlamına gelmektedir. İşlem sırasında tek yönlü (M-modu) ve 2 boyutlu görüntüler sayesinde kalbin yapısı (anatomisi), kalbin kasılması (fonksiyonu) ve varsa yapısal anomalileri saptanabilir. Dopplerekokardiyografik inceleme sayesinde de kalp kapakları ve büyük damarlardaki darlıklar ve yine kapaklardaki yetmezlikler belirlenebilir. Eko tetkiklerinde açlık gerekmemektedir. Hatta küçük çocuklara açlık ve huzursuzluk ağlamaya neden olacağından tok olarak tetkike gelmeleri önerilmektedir. Tetkikin özelliğine ek hazırlık gerekiyorsa lütfen doktorunuzun uyarılarınıza uyunuz. Eko sonuçları tetkikten hemen sonra verilmektedir.

Ambulatuvar Elektrokardiyogram (Holtermonitorizasyonu) Kalbin elektriksel aktivitesinin vücuda takılan elektrotlar ve küçük bir cihaz yardım ile 24 saat boyunca bir kaset ya da diskete kaydedilmesi ve daha sonra kaydın bir bilgisayar yardımı ile incelenmesidir. Cihaz hastaya 09:00-11:00 arasında takıldıktan sonra cihazın çıkartılması için hastanın bölüme geri gelmesi gerektiği belirtilmektedir. Böylelikle anormal ritimler ve ekstra atımların yanı sıra EKG’deki iskemiye işaret edebilecek değişiklikler saptanabilir ve tedavinin etkinliği belirlenebilir. Holter sonuçları cihazın teslim edildiği gün içinde hastalara verilmektedir. Holter takıldıktan sonra aletlerin diğer hastalara takılacağını unutmayarak takılan aletlerin zamanında teslim edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Pediyatrik Kalp Kateterizasyonu

Öykü, fizik muayene, EKG ve ekokardiyografik inceleme sonrasında hastaya kalp kateterizasyonu yapma kararı iki ana nedenle alınmaktadır: Nedenlerin birincisi; konjenital (doğumsal) ya da edinilmiş kalp hastalığı olan çocuklarda kalbin anatomisi ve fonksiyonu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek (tanısal amaçlı kalp kateterizasyonu). İkincisi ise girişimsel yöntemlerle bazı kalp sorunlarının tedavisidir (tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu).

Tanısal amaçlı kalp kateterizasyonu nedir? Kalbin yapısı ve nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için yapılan bir incelemedir. Bu işlem çok ince ve küçük plastik tüpler (kateterler) kasık bölgesi toplar (ven) ya da atar (arter) damarlarından girilerek kalbe kadar ilerletilmekte, tüm kalp boşluklarında ve büyük damarlarda basınç ölçümleri yapılmakta ve kan örnekleri alınmaktadır. Ayrıca bu kateterler yoluyla kalp boşluklarına ve damarlara kontrast madde (röntgende görünebilen boya) enjeksiyonları yapılarak kalp görüntüleri de elde edilmektedir. Böylece kompleks (karmaşık) kalp anomalilerin bile tanısı konulabilmekte ve gerekiyorsa ameliyat planlanması yapılabilmektedir. Tanısal amaçlı kalp kateterizasyonunda çoğunlukla genel anesteziye gerek yoktur. Sakinleştirici ve lokal anestezi ile endişe ve ağrı azaltılarak işlem gerçekleştirilebilir. Yaklaşık 1-2 saat kadar süren işlem işlemden sonra hasta bir gün hastaneden yatırılarak izlenmekte ve ertesi gün normal yaşam tarzına geri dönebilmektedir.

Tedavi amaçlı girişimsel kalp kateterizasyonu nedir? Tanısal kalp kateterizasyonuna benzer bir şekilde kasık damarlarında ince bir iğne yardımıyla yerleştirilen kateterler kalbe kadar ilerletilerek işlem gerçekleştirilir. Böylece birçok konjenital ve edinilmiş (akkiz) kalp hastalığı cerrahi girişime gerek duyulmadan tedavi edilebilmektedir. Kalp defektlerinin kapatılması, kapak veya damar darlıklarının giderilmesi en sık yapılan işlemdir. İşlem hastanın güvenliği için girişemsel kalp kateterizasyonu sırasında hastaların büyük bir kısmına genel anestezi verilmektedir. Hastalar işlemden sonra genellikle bir gün hastanede izlenerek taburcu edilmektedir. Taburcu oldukları andan itibaren de normal günlük aktivitelerine geri dönebilmektedirler. Gerek tanısal gerekse tedavi amaçlı yapılan kalp kateterizasyonu uygulanacak hastaların en geç işlemden bir gün önce kliniğimize yatması gerekmektedir. Kalp kateterizasyonu yorumu tetkikten hemen sonra yapılmakta ve ailesine bildirilmektedir. Ancak kesin rapor genellikle kateter işleminde sonraki ilk Çarşamba günü yapılan KONSEY’den sonra verilmektedir. Kesin rapor ile birlikte hasta için belirlenmiş tedavi izlem planı (ameliyat edilmesi gerekiyorsa nerede, ne zaman ve nasıl bir şekilde ameliyat yapılması gerektiği, klinik olarak izlenmesi gerekiyorsa ne zaman kontrole gelmesi gerektiği) da bildirilmektedir.

Transözefagealelektrofizyolojik çalışma nedir? Supraventriküler taşikardinin tanı ve tedavisinde yarı girişimsel bir yöntemdir. Bu yöntemde hasta işlemin yapılacağı sabah en az üç saatlik açlıktan sonra randevusuna gelir. Damar yolundan hafif bir sakinleştirici verilerek ucu metal ince bir tüp (kateter) burun deliğinden yemek borusuna ilerletilir. Bu kateterden EKG kayıtları yapılır alınır ve programlı elektriksel uyarılar verilerek taşikardinin başlatılmasına çalışılır ve uyarılan taşikardinin tipi saptanarak gerekli tedaviye kara verilir. İşlem sonrasında genellikle hasta birkaç saatlik bir dinlenmeden sonra evine gidebilir. Çocuğunuzu kalp kateterizasyonu randevusuna getirirken hastalığı ile ilgili tüm kan tetkik sonuçlarını, filmlerini, EKG’leri ve varsa raporlarını yanınızda getiriniz Çocuk üzerinde kıymetli eşya ve takı olamamasına dikkat ediniz.

Dikkat edilmesi gerekenler

Akut eklem romatizması tanış veya şüphesiyle başvuran ya da izlenen olguların bir gece önceden başlamak üzere en az 8 süre aç kalarak gelmeleri gerekmektedir. Kullanılmakta olan ilaçları ya da reçetelrin getirilmesi gerekir. SGK, Emekli Sandığı, bağ-kur, yeşil kart ve SSK sevki ile ilgili tüm belgelerin, özel hayat sigorta kartını ya da kurum sevkinin ve kimlik belgenin (nüfus kağıdı) bulunması gerekir. Randevu gününden önce, sevk kağıdı gibi resmi belgelerin geçerli olu olmadığı, süresinin dolup dolmadığı öğrenilmelidir. Hastanın daha önce çekilmiş anjiyografisi varsa mutlaka raporunu ve kompakt diski getirilmelidir. Hastanın başka bir merkezde kalp ameliyatı olmuşsa mutlaka raporu getirilmelidir.

Günlük Randevu

Hastalar poliklinik veya tetkike RANDEVU SIRASINA GÖRE alınırlar. Bununla birlikte, öncelik bebek ve küçük çocuklarındır. Ayrıca, DURUMU ACİL OLAN HASTALAR VE ZOR DURUMDAKİ HASTALARIN DA MUAYENE VE TETKİKE GİRİŞ ÖNCELİĞİ VARDIR.

DOKTORLARIMIZ

* Prof. Dr.Selmin KARADEMİR

* Doç. Dr.Senem ÖZGÜR

* Doç. Dr.Utku Arman ÖRÜN

* Uzm. Dr.İlker ERTUĞRUL

* Uzm. Dr.Özkan KAYA

* Uzm. Dr.Tamer YOLDAŞ

* Uzm. Dr.Vehbi DOĞAN

Kliniğe Ulaşım: kardiyoloji kliniği, hastanemiz A-blok 1. Katında yer almaktadır.

Telefon numarası 305 61 62’dir.

Polikliniğe Ulaşım: A-blok 1. Katında yer almaktadır.

Poliklinik sekreterlik: (312) 305 60 86

Poliklinik doktorlar: (312) 305 62 97 - (312) 305 62 98’dir.