Çocuk Gastroenteroloji Poliklinikleri
27 Ekim 2020

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BÖLÜMÜ

Sindirim sistemi (Gastrointestinal sistem) ve karaciğer organına ait hastalıklar çocukluk yaş grubunda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Tüm gastrointestinal kanal ve vücudumuzun fabrikası olan karaciğer hastalıklarının doğru tanı ve tedavisini sağlama, kronik hastaları uygun şekilde izleme, bu grup hastalıklarının tanı ve takip aşamalarında gerekli olan endoskopi ve biyopsi girişimlerini yapma amacıyla 2004 yılında "Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji" Bölümü hizmet vermeye başlamıştır. Bu bölümde özofagogastroduodenoskopi (yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının ucunda mercek olan bir aletle görülerek muayenesi), endoskopik biyopsiler (bu organlardan inceleme amaçlı parça alınması), 24 saatlik özofageal pH monitorizasyonu (mideden yemek borusuna asit içeriğin kaçıp kaçmadığının incelenmesi) ve karaciğer biyopsisi yapılmaktadır. Girişimsel işlemler ayaktan günlük takip ile veya hastanemizde yaşlarına uygun bölümlere yatırılarak uygulanmaktadır.

Sunulan Hizmetler:

• Gastroenteroloji ve Hepatoloji poliklinik hizmeti • Kronik hastalar için özel takip programları (Çölyak hastalığı, kronik ishal, kronik karaciğer hastalıkları, kronik hepatit B ve C, gastroözofageal reflü hastalığı, gastrit / ülser, kabızlık vd) • Bölümle ilgili yatan hastalara ve diğer servis hastalarının gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme ile ilgili sorunlarında tıbbi konsültasyon hizmeti • Endoskopik inceleme ve sindirim sistemi organlarından endoskopik biyopsiler alınması, Helicobacter pylori araştırılması • 24 saatlik pH monitorizasyonu • Kapalı karaciğer biyopsisi • Genel pediyatri asistanlarının eğitimi • Hasta ve yakınlarının hastalıkları ile ilgili eğitimi

Poliklinik Hizmetleri

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Poliklinik hizmeti poliklinik binası ikinci katta bulunan poliklinik odasında hasta sayısı ve verilen hizmetler artarak süregelmektedir. Hastaların poliklinik hizmeti için takipli olanlar dışında genel pediatri polikliniğinden geçmeleri gerekli olup, bölüm hizmetleri randevu ile verilmektedir. Hafta içi 3 gün (Pazartesi, Salı, Perşembe) mesai saatleri içinde ortalama 20-30 hasta / gün poliklinikte bakılmakta olup, hafta içi 2 gün (Çarşamba, Cuma) yarım gün girişimsel tetkikler ve yarım gün de kliniklerde yatan hastalar için ayrılmıştır. Yatan acil hastalar aynı gün içinde yattıkları bölümde değerlendirilmektedirler. Mevcut duruma göre bu programda bölüm tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Yaklaşık olarak yılda 4000 poliklinik, 200 endoskopi yapılmaktadır

Hatırlanması Gereken Hususlar:

• Bölümümüzde 0-16 (18) yaş çocuklara hizmet verilmektedir 
• Acil vakalar dışında randevu ile çalışılmakta olup, genel pediatrik muayene tamamlandıktan sonra hasta değerlendirilmektedir 
• Hafta sonları ve resmi tatillerde poliklinik hizmeti yoktur 

Bazı Bilgiler

Endoskopi

Ucunda görmeyi sağlayan merceği ve içinde görüntüyü iletmeye yarayan optik kabloların olduğu silindir şeklindeki (çapı 9 mm) bir aletin ağız yolundan yerleştirilmesi şeklinde yapılan işlem sonunda hastanın yutağı, yemek borusu, midesi ve oniki parmak bağırsağı görülerek incelenmektedir. Gerektiği durumlarda bu bölgelerden mikroskopik inceleme için doku örneği alınmaktadır.İşlemin yapılabilmesi için HASTANIN AÇ OLMASI GEREKMEKTEDİR. Kaç saat aç kalması gerektiği hastanın yaşıyla değiştiğinden doktorunuz size randevuyu verirken en son ne zaman beslenmesi gerektiğini söyleyecektir. Genel olarak emen, mama ya da süt alan bebek ve küçük çocuklar (ilk 2-3 yaş) dışında gece 24'den sonra bir şey yememeli ve su dahil içmemelidir.İşlem öncesi hastalarımız damardan verilen ilaçlarla uyutulmakta ve işlem bittikten sonra işlemle ilgili bir şey anımsamamaktadırlar. Aslında işlemin bulantı refleksini uyarması dışında ağrılı bir yönü bulunmamaktadır. Bazen yaşı daha büyük hastalarımız uyutulmak istememektedirler. Bu durumdaki hastalarda bulantıyı önlemek için boğazları uyuşturucu bir madde ile uyuşturulmakta ve bulantıları en az düzeye indirilmektedir. Gereken durumlarda bu hastalarımıza da gerginliklerini gidermek için küçük dozlarda sakinleştirici verilmektedir. İşlem sonunda hasta 1-3 saat gözlenmekte ve uyanıp yiyebildiği görüldükten sonra taburcu edilmektedir.

24 saatlik pH monitorizasyonu

Gastro-özofageal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna kaçması) tanısında kullanılan şu anki en güvenilir testtir. Testin yapılması için ucunda pH (asit) değişikliklerine duyarlı bir veya iki bölgesi olan bir kateter (yaklaşık 2 mm çapında esnek bir kablo) burun yoluyla yemek borusu alt ucuna yerleştirilir. Kateterin dışarıda kalan ucu ise küçük bir bilgisayara bağlanır. Yemek borusu üst ve alt uçlarındaki pH (asit) değişiklikleri her 4-8 saniyede bir bilgisayar sistemine aktarılarak kaydedilir. Kayıt sonunda kateter çıkarılır ve küçük bilgisayara kaydedilmiş olan bilgiler bir başka bilgisayara aktarılarak hastada, hastalık diyebileceğimiz derecede bir kaçak olup olmadığı araştırılır. Bu kayıt ne kadar uzun süre tutulursa sonuçlar o kadar güvenilir olduğundan genellikle 24 saatlik yapılmaktadır. İşlem büyük çocuklar ve doktorla sıkı işbirliği olduğu durumlarda ayaktan, ancak genellikle işlemin güvenilir olması yönünden hasta en az 1 gece hastanede yatırılarak yapılmaktadır. Yattığı süre içinde, kayıtların düzgün tutulması ve tutulacak bazı kayıtların yazılması için BİR REFAKATÇİNİN HASTAYLA BİRLİKTE KALMASI GEREKMEKTEDİR. İşlemin en rahatsız edici kısmı kateterin burundan geçirildiği ilk 20-30 saniyelik bölümüdür. Bu bölümde hasta bulantı ve rahatsızlık hissedebilir. Kusmasına neden olmamak için HASTA AÇ OLMALIDIR. Aç kalması gereken süre çocuğun yaşına göre size doktorunuz tarafından söylenecektir.

Kapalı karaciğer biyopsisi

Karaciğer hastalığı olan hastalarda zedelenmenin ağırlığını ve/veya nedenini belirlemek için yapılan bir işlem olup, özel bir iğne ile karaciğerden küçük bir örneğin alınması işlemidir. Alınan doku örneğinin mikroskopla incelenmesi sonucunda hastalık hakkında önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Biyopsi yapılmasına karar verilen hastanın önce kanamaya eğilimi olup olmadığı kan testleri ile araştırılmakta ve eğer biyopsi yapılması sakıncalı görülürse bu bozukluklar giderildikten sonra biyopsisi yapılmaktadır. Hasta, biyopsinin yapılacağı gün yatırılmakta ve biyopsi sonrası bir gece hastanede izlenmektedir. Biyopsi öncesi hastanın yapacağı özel bir işlem yoktur. Doktorunuz özellikle belirtmediyse aç kalınması gerekmemektedir. İşlem öncesi hastaya sakinleşmesini sağlayacak bir ilaç verilmekte ve örneğin alınacağı bölgedeki deri, altına iğneyle verilen bir ilaçla uyuşturulmaktadır. Uyuşturulmuş bölgeden küçük bir kesi yapılarak gerçekleştirilen işlemin ağrısı kalçadan yapılan iğneden daha fazla değildir. İşlem sonrası kanama olasılığını en aza indirmek için hasta bir sonraki sabaha kadar, biyopsi yapılan bölge üzerine önce soğuk, sonra genel bir ağırlık uygulanarak ayağa kaldırılmadan yatırılmaktadır. Biyopsi ile alınan örneklerin inceleme sonuçları, yapılan işlemlerin niteliğine göre 1-2 hafta içinde çıkmaktadır.

Hekimlerimiz