Çocuk Metabolizma Hastalıkları Poliklinikleri
30 Kasım 2023

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bölümü

Çocuk Metabolizma Bölümü 2012 yılından itibaren hizmet vermektedir. Bölümümüzde Doç. Dr. Mustafa Kılıç, Doç. Dr. Çiğdem Seher Kasapkara ve Uzman Dr. Asburçe Olgaç Kılıçkaya çalışmaktadır. Çocuk Metabolizma Bölümünde poliklinik hizmeti ve yatan hastalara verilen hizmet ve Enzim Replasman Tedavileri uygulanmaktadır. Hizmetler Çocuk Metabolizma Uzmanları ile her ay değişen genel pediatri asistanları ile yürütülmektedir.


Çocuk Metabolizma Polikliniği hastanemiz B blok 2. Kattadır. Çocuk Metabolizma Uzman doktorlarımız tarafından sunulan poliklinik hizmeti haftaiçi hergün yapılmaktadır. Polikliniğimizde hiperfenilalaninemiler, amino asit metabolizması bozuklukları, üre döngüsü bozuklukları, organik asidemiler, vitaminlere yanıtlı metabolik hastalıklar, yağ asidi oksidasyon bozuklukları, ketojenez ve ketoliz bozuklukları, karbonhidrat metabolizması bozuklukları, konjenital glikozilasyon bozuklukları, mitokondriyal hastalıklar, lizozomal depo hastalıkları, peroksizomal hastalıklar, safra asidi metabolizması bozuklukları, porfiriler, purin ve primidin metabolizması bozuklukları gibi kalıtsal metabolik hastalıklar, protein-enerji malnutrisonu, dislipidemiler ile ilgili tanı, tedavi ve izlem yapılmaktadır. Ayrıca hastanemizin diğer kliniklerinden gelen ayaktan ve yatan hasta konsültasyonları değerlendirilmektedir.

Hekimlerimiz