Çocuk Endokrinoloji Poliklinikleri
05 Ocak 2023

Çocuk Endokrinoloji Kliniği

Çocuk Endokrinoloji Kliniği yaklaşık 20 yıldır hizmet vermekte olup 2001 yılında "Pediatrik Endokrinoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi" vermeye başlamıştır.

Kliniğimizde yataklı servis  ve poliklinik hizmetleri sunulmaktadır. Hizmetler iki eğitim sorumlusu kontrolünde; üç Çocuk Endokrinoloji uzmanı, dört  yandal asistanı ile her ay değişen ÜÇ genel pediatri asistanı ile birlikte yürütülmektedir.


Sunulan Hizmetler ;

Poliklinik Hizmeti, Yatan hastalara verilen hizmet, Endokrin hastalıklarda kullanılan uyarı ve baskılama testleri, Diyabet Eğitimi, Diyabetli hastalar için insulin pompası ve karbonhidrat sayımı eğitimi, Büyüme Hormonu Eğitimi, Cinsiyet Belirleme ve İzlem Kurulu ( Çocuk Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Psikiyatrisi bölümlerinin de katılımı ile cinsiyet gelişim bozukluklarında cinsiyet belirleme ve gereken operasyonların planlanması), Tiroid nodülleri için konsey  (Pediatrik Onkoloji, Çocuk Cerrahisi, Radyoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinin de katılımı ile  tiroid nodüllerinin değerlendirildiği ve karara bağlandığı kurul ), her hafta pazartesi günü öğleden sonra tanı ve izleminde güçlük yaşanan hastaların değerlendirildiği ve güncel literatür bilgileri eşliğinde tartışıldığı endokrin konseyi

Poliklinik Hizmeti ;

Çocuk endokrinoloji polikliniği hastanemiz D blok zemin kattadır. Ayrıca hastanemiz Beştepe Ek Binası B blok 2. katında da bir adet çocuk endokrinoloji polikliniğimiz hizmet vermektedir. 6 ayrı poliklinik odamızda (5 polikliniğimiz merkez binada, 1 polikliniğimiz Beştepe Ek Binasında); eğitim görevlileri ile birlikte yan dal asistanları ve Çocuk endokrinoloji  uzman doktorlarımız tarafından sunulan poliklinik hizmeti haftanın her günü yapılmaktadır. Her hafta Çarşamba günü bir poliklinik odasında sadece diyabet polikliniği yapılmakta ve hekim-diyabet eğitim hemşiresi birlikte hizmet vermektedir. Ayrıca diğer günlerde diyabet eğitim hemşireleri tarafından yapılan ve genellikle yeni hastalar ve gereksinim duyulan diyabetli hasta ve aileleri için yapılandırılmış bir diyabet eğitimi uygulanmaktadır. Bu eğitimin sonunda bir sınav uygulanmakta ve diyabet yönetim becerisi kazananlar ve kazanamayanlar ayrılmaktadır. Temel eğitimde eksik kalan yönler ve izlemde gereken hastalara eğitim tekrarı ve danışmanlık hizmeti diyabet eğitim hemşireleri tarafından verilmektedir.  Polikliniğimizde bireyselleştirilmiş diyabet eğitimi randevulu olarak Diyabet eğitim hemşiremiz Nurdan Yıldırım ve Hatice Çolak tarafından verilmektedir.

Bölümümüzde yapılan uyarı ve baskılama testleri özel test hemşiremiz Fatma Can Budak tarafından 08:00-12:00 saatleri arasında yapılmakta büyüme hormonu başlangıç ve devam eğitimleri ise aynı hemşiremiz tarafından 13:30-17:00 saatleri arasında verilmektedir. Ayrıca her hafta Çarşamba günü bir polikliğimiz diyabet polikliniği olarak  uzman doktorumuz ve diyabet hemşiremiz ile birlikte diyabet hastalarına hizmet vermektedir. Polikliniğimizde; diyabetes mellitus, boy kısalığı, uzun boy, erken ve gecikmiş ergenlik, mikropenis, cinsel faklılaşma bozuklukları, adrenal hastalıklar, hipoglisemi, kemik hastalıkları ve kemik erimesi (osteoporoz), paratiroid hastalıkları, guatr, tiroid hastalıkları, kronik hastalıklardaki endokrin bozukluklar ile ilgili tanı, tedavi ve izlem yapılmaktadır. Ayrıca hastanemizin diğer kliniklerinden gelen konsültasyonlar değerlendirilmektedir.

Çocuk endokrinoloji servisi C blok 3. kattadır. Servisimiz 17 yataklı olup genelde 2 kişilik odalar halindedir ve refakatçi kabul edilmektedir. Her odamızda televizyon, buzdolabı, küçük bir kütüphane, refakatçi dolap ve yatağı mevcuttur. Servis hizmeti 1 sorumlu hemşire (Sevim Koçak), 4 servis hemşiresi (Nezihe Çayan, Kazım Kirişçi, Asuman Bekiroğlu, Mehmet Yiğit, Semanur Şahin, İlknur Kızılkaya), iki diyabet eğitim hemşiresi, her ay değişen iki pediatri asistan doktoru ve bir pediatrik endokrinoloji uzmanı tarafından yürütülmektedir.

Eğitim Faaliyetleri: Kliniğimiz Çocuk endokrinoloji uzmanlık öğrencileri ve Pediatri uzmanlık öğrencileri için yapılandırılmış bir eğitim programı uygulamaktadır. Ayrıca zaman zaman okul ve halk eğitimleri, medya yoluyla eğitim faliyetleri  yapılmaktadır.

Hekimlerimiz