Çocuk Acil Poliklinikleri
27 Ekim 2020


Acil Polikliniği

Acil sağlık hizmetlerinin sunumu ve bunlara kolay ulaşılabilmesi dünyanın her yerinde giderek daha fazla ele alınan, üzerinde sürekli iyileştirmeler yapılan önemli bir alandır. En iyi hizmeti en hızlı şekilde sunmaya çalıştığımız acil servisimiz, her geçen gün artan başvuru sayısıyla "sadece çocuklara" hizmet veren az sayıdaki birimlerden biridir. Hastane Acil Polikliniğimizde tüm acil çocuk hastalar 24 saat kesintisiz muayene ve tedavi için kabul edilmektedir. Sunulan Hizmetler :

Muayenenin ve acil müdahalenin yanı sıra kas içi enjeksiyon, damar içi sıvı ve ilaç tedavileri, kan, plazma infüzyonları, oksijen, buhar, nebülize ilaç tedavileri, gözlem ve monitörizasyon hizmetleri verilmektedir. Acilimiz daha çok dahili pediatri acili olarak hizmet vermekte ve ek olarak pediatrik cerrahi bölümünün 24 saat boyunca konsültasyon ve müdahale etme imkanı bulunmaktadır.

Hastanemiz aciline 0-16 yaş arası çocuk hastalar kabul edilmektedir. Hasta çocuklar "müracaat hekimliği" masasında bir hekim tarafından ilk değerlendirmeleri yapılarak durumlarına göre genel poliklinikler, enfeksiyon polikliniği, çocuk yan dal poliklinikleri, ya da acil polikliniğe yönlendirilmektedir. Bu sırada müracaat görevlisi sıra numaralarının düzenlenmesinde ve ayrı bir yönlendirme - danışma sekreteri de hastalarımızın bilgilendirilmesinde yardımcı olmaktadır. Acil poliklinikte bakılacak hastaların bir taraftan muayeneye kabulü yapılırken diğer yandan acil poliklinik sekreteri tarafından kayıt işlemleri sürdürülmektedir. Acil servisimizin acil laboratuar desteğini 24 saat boyunca hastane genel laboratuarı ve radyoloji birimi sağlamaktadır.

Hastanemizde yer olmaması durumunda yatışı gereken hastalarımız, acil sorunu yatıştırılıp, durumu kontrol altına alınarak, yer ayarlanan başka hastanelere, hekim eşliğinde ambulansla nakledilmektedir. Hastanemizin hasta nakilleri için kullanılan 2 adet donanımlı ambulansı vardır. Klinik hizmetle birlikte pediatri asistan eğitimi ve aile hekimliği asistanlarının acil rotasyon eğitimi verilmektedir.


Hekimlerimiz