Sami Ulus Çocuk Koruma Birimi
28 Aralık 2020

                 
                   Hastanemizde ihmal ve istismar açısından oldukça riskli hastaların takip ediliyor olması ve göç nedeniyle başvuran hastaların yıllar içinde artması nedeniyle bu konu daha da önemli hale gelmiştir. Bu hastaların birimler tarafından yapılan izleminin ve değerlendirmesinin ortak bir çatıda birleştirilmesi ve multidisipliner izlemin kuvvetli hale getirilmesi için hastanemizde ''Çocuk Koruma Birimi'' kurulmuştur.


Prof. Dr. Saliha ŞENEL

Doç. Dr. Nilden TOYGUN

Doç. Dr. Meltem AKÇABOY

Doç. Dr. Ayşe Seçil EKŞİOĞLU

Uzm. Dr. Hüsniye YÜCEL

Uzm. Dr. Melek Melehat OĞUZ

Uzm. Dr. Burak AÇIKEL

Op. Dr. Fatih Sinan ÖZCAN

Op. Dr. Özlem BALCI

Dr. Hüsniye YÜKSEL

Sosyal Hizmet Uzmanı Haşim KİRAZ

Sosyal Hizmet Uzmanı Safiye ZOR

Sosyal Hizmet Uzmanı Zafer ÇOBAN

Sosyal Hizmet Uzmanı Zilan UĞURLU