T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özellikli Hizmetler

Güncelleme Tarihi: 23/12/2020

İşlem Adı
1- Perkütan aort balon valvuloplasti, yenidoğan
2- Hipoplastik/interrupted aortik ark, otojen/prostetik materyal ile onarım
3- Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi
4- Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak var/yok
5- Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte
6- Çift çıkışlı/girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi
7- Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım
8- Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat
9- Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu
10- DKH'nda perkütan balon anjioplasti, yenidoğan, pre/post-operatif
11- Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı
12- Perkütan ductus arteriosusa stent implantasyonu
13- Anormal venöz dönüşün komplet onarımı