T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Prof. Dr. Dilek DİLLİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi/Neonatoloji uzmanı (SBÜ)

Güncelleme Tarihi: 16/10/2020


ÖZGEÇMİŞ

 

Prof. Dr. DİLEK DİLLİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

BRANŞ: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji (Yenidoğan)

ÇALIŞTIĞI KURUM: SBÜ, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi SAUM, Yenidoğan Kliniği/Ankara

KURUM ÜNVANI: Prof Dr, Neonatoloji (Yenidoğan) uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi

 

İLGİ ALANLARI:

  • NEONATAL HEMODİNAMİ
  • KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI

 

 

YÖNETILEN YÜKSEK LISANS TEZLERI:

1-İzzet Göker Küçük. Süt Çocuklarında Aşı Uygulamaları Sırasında Ağrıyı Etkileyen Faktörler. Tez Danışman Yardımcısı (Tez Danışmanı Doç Dr Yıldız Dallar). Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi-Ankara 2008

2-Nazmiye Nilgün Karadağ. Respiratuvar Distres sendromunda iki farklı surfaktan tedavisi sonrası perfüzyon indeksi değişkenliği. Neonatoloji Yan dal Uzmanlık Tezi, Ankara, 2013.

3-Özkan Kaya. İntrakraniyel Kanama Saptanan Prematüre Bebeklerde Risk Faktörleri Ve Nörogelişimsel Değerlendirme.Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Ankara 2013.

4-Özge Meral. Trombosit indekslerinin prematüre retinopatisi gelişimi üzerine etkisinin araştırılması-Ankara 2016.

5-Tuğçe Kandemir: Erken Membran Rüptürü( EMR)’Li Anne Bebeklerinde Erken Neonatal Sepsis (ENS) Hesaplama Skoru (EOS Calculator) İle Karşılaştırmalı Olarak ENS’li Bebeklerin Yönetiminin Değerlendirilmesi-Ankara,2020.

YÜRÜTÜLEN PROJELER:

1-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK-ARDEB):

ARDEB-SBAG-3001, Proje no: 114S237-2014:

Projedeki Görev: Proje yürütücüsü

Konu: “Ratlarda Arteriyel Tromboz Modelinde Mezenkimal Kök Hücre Ve DefibrotidinSinerjistik Etkisi” (Proje Kabul tarihi: 25/07/2014, Bilimsel ve mali sonuç raporu onaylanma tarihi: 22/03/2016)

2-TC SB. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM-ARGE):

Projedeki Görev: Proje yürütücüsü

Konu: “Gestasyonel diyabetli gebelerde omega-3 balık yağı suplementasyonunun kord kanı insülin benzeri büyüme faktörü-1 (insülin like growth factor 1; IGF-1) geni DNA

metilasyonu üzerine etkisi” (Proje kabul tarihi: 13/01/2014. Proje sonuç raporu onaylanma tarihi: 16.01.2017)

3-TC SB. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM-ARGE):

Projedeki Görev: Proje yürütücüsü

Konu: “Prematüre Retinopatisi Gelişiminde Serum Asimetrik Dimetil Arjinin (ADMA), Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) ve İnsulin Growth Factor-1 (IGF-1) Düzeylerinin Prediktif Değerleri” (Proje kabul tarihi: 02/11/2017. Başlangıç-01.01.2018-Bitiş: 07.01.2019

4-Sağlık Bilimleri Üniversitesi-BAP Koordinatörlüğü

Projedeki görevi: Proje yürütücüsü

Konu: Ratlarda aortik oklüzyon-reperfüzyon modelinde melatonin, spirulina, resveratrol ve astaksantinin antioksidan etkileri. Başvuru tarihi: 19.03.2020: (Kabul edildi, yürütülüyor)

 

 

İdari Görevler/Komisyon üyelikleri:

1-S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Kalite Birimi sorumlusu, 2005-2007).

2-Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara -İdari sorumlu, 2013-2015

3-Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara-Total Parenteral Beslenme Ünitesi Komisyonu Başkanlığı, 2012- (halen devam ediyor)

4-Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara –Kalite Birimi-Çalışan Güvenliği Komisyonu Başkanlığı, 2015- (halen devam ediyor)

5-TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu, Enteral Nütrisyon Komitesi üyeliği, 2016-

6- TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu, “İlaçların Kişisel Tedavide Kullanımlarını Değerlendirme Komisyonu” üyeliği, 2020-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1-Sosyal Pediatri Derneği

2-Türk Pediatri Derneği

3-Milli Pediatri Derneği

4-Klinik Enteral-Parenteral Nutrisyon Derneği

5-Pediatride Uzmanlık Derneği

6-Gelişimsel Pediatri Derneği

7-Türk Neonatoloji Derneği

 

ÖDÜLLER/BURSLAR:

1-“3. Sözlü Bildiri Ödülü”

50. Milli Pediatri Kongresi,  8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye.

“E7-Y.Dallar, D.Dilli, İ.Bostancı. SGA olarak doğan çocukların preadolesan dönemde glukoz intoleransı ve insülin direnci yönünden değerlendirilmesi. 8-12 Kasım 2006, 50. Milli Pediatri Kongresi,  Antalya. Bildiri kitabı, SS:11 (Sözlü bildiri)”

2-“Silver Sponsorship”

17th ERS Annual Congress, September 15-19, 2007, Stockholm, Sweeden.

“B1-D.Dilli, İ.Bostanci, Y.Dallar. Do different vaccination regimens for BCG and hepatitis B affect the development of allergic disorders in early childhood? 17th ERS Annual Congress, September 15-19, 2007, Stockholm, Sweeden. European Respiratory Journal 2007 (suppl 51):623s, Thematic poster, P:3653.)”

3-“Award

The International Neonatology Association Congress, 3–5 April 2014, Valencia, Spain.Beken S, Dilli D, Fettah ND, Kabataş EU, Zenciroğlu A, Okumuş N. “The influence of fish-oil lipid emulsions on retinopathy of prematurity in very low birth weight infants: A randomized controlled trial.”

4-“En iyi Araştırma Makalesi Ödülü”

UNEKO-22 Kongresi, 10-12 Nisan 2014, Antalya, Türkiye. Beken S, Dilli D, Fettah ND, Kabataş EU, Zenciroğlu A, Okumuş N. “The influence of fish-oil lipid emulsions on retinopathy of prematurity in very low birth weight infants: A randomized controlled trial.”

5-En iyi Araştırma Makalesi Ödülü”

UNEKO-23 Kongresi, 19-22 Nisan 2015, Adana, Türkiye. “Dilli D, Aydin B, Dinlen Fettah N, Ozyazıcı E, Beken, S, Zenciroglu A, Okumus N, Mutlu Özyurt, B, İpek, M Şah, Akdag A, Turan, Ö, Bozdag Ş. The ProPre-Save Study: Effects of Probiotics and Prebiotics Alone or Combined on Necrotizing Enterocolitis in Very Low Birth Weight Infants”

6-“Preklinik Çalışma Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü”

UNEKO-24 Kongresi, 17-20 Nisan 2016, Antalya, Türkiye.  “D Dilli, E.Kılıç, N Yumuşak, S.Beken, D.Uçkan Çetinkaya, R.Karabulut, A.Zenciroğlu. Ratlarda Arteriyel Tromboz Modelinde Mezenkimal Kök Hücre Ve Defibrotidin Sinerjistik Etkisi”

7-Bildiri Üçüncülük Ödülü

Perinatal Medicine 2017, 28-29 Nisan 2017, İzmir, Türkiye. “Hakan N, Aydın M, Zenciroğlu A, Dursun A, Dilli D, Okumuş N. Yenidoğanda Kan Değişimi: Üçüncü Düzey Bir Merkezde 8 Yıllık Deneyim”.

8-“Olgu sunumu Ödülü”

Uneko-26 Kongresi, 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs. Akduman H, Dilli D, Ergün E, Yılmaz E, Yoldaş T, Çakmakçı E, Karaçağlar NB, Konca HK, Çelebi SK, Özgüner İF, ZenciroğluA.Supraventriküler Taşikardi İlişkili Nekrotizan Enterokolitte Başarılı Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması: Olgu Sunumu”

 

 

 

YAYIN LİSTESİ

 

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  (SCI ve/veya SCIE’ye giren dergiler)

A1-D.Dilli, İ.Bostancı, Ü.Tıraş, N.Hatipoğlu, Y.Dallar. A non-accidental poisoning with ammonia in adolescence. Child Care Health Dev. 2005; 31(6): 737-9. Doi: 10.1111/j.1365-2214.2005.00552.x                                                             

A2-Y.Dallar, D.Dilli, İ.Bostancı, E.Öğüş, Ş.Doğankoç, E.Tuğ. Insulin sensitivity obtained from the oral glucose tolerance test and its relationship with birthweight. Ann Saudi Med. 2007; 27(1): 13-7.   Doi: 10.4103/0256-4947.51496                                

A3-D.Dilli, İ.Bostanci, Y.Dallar, S.Gücük. Glycohemoglobin screening in adolescents attending to the Department of Paediatrics at a tertiary hospital in Turkey. Diabetes Res and Clin  Pract. 2008; 79(2): 305-9. Doi: 10.1016/j.diabres.2007.08.023

A4-D.Dilli, İ.Bostanci, Y.Dallar, T.Buzgan, H.Irmak, MA.Torunoğlu. Recent findings on pertussis epidemiology in Turkey. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2008; 27(5): 335-41.  Doi:10.1007/s10096-007-0442-x

A5-D.Dilli, İ.Bostanci, Y.Dallar. Do different vaccination regimens for BCG and hepatitis B affect the development of allergic disorders in early childhood? J Asthma 2008; 45(2): 155-9.  Doi:10.1080/02770900701840279

A6-D.Dilli. Analgesic properties of oral sucrose during routine immunizations.(letter to the editor)     Pediatrics 2008;121(6):1294-5;  author reply 1295.    Doi: 10.1542/peds.2008-0647

A7-D.Dilli. The mounting rate of cesarean sections. Is it accompanied by a drop in instrumental births? Saudi Med J. 2008; 29(8): 1212.

A8-E.Şimşek, D.Dilli, U.Yaşıtlı, N.Özlem, İ.Bostancı, Y.Dallar. Cerebral salt wasting in a child with cervicothoracic hematoma. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008; 21(7): 695-700.

A9-D.Dilli, I.G.Küçük, Y.Dallar. Interventions to reduce pain during vaccination in infancy. J Pediatr. 2009; 154(3):385-90. Doi: 10.1016/j.jpeds.2008.08.037

A10-D.Dilli, S.S.Oğuz, U.Dilmen.A newborn with vancomycin-induced thrombocytopenia. Pharmacology 2008; 82(4): 285–6. Doi: 10.1159/000163099

A11-D.Dilli, Y.Dallar, N.H.Sorguc. Intravenous ketamine plus midazolam vs. intravenous ketamine for sedation in lumbar puncture: a randomized controlled trial. Indian Pediatr. 2008; 45(11): 899-904.  

A12-D.Dilli, H.Yaşar, U.Dilmen, G.Ceylaner. Neu-Laxova Syndrome in an appropriate for gestational age newborn. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2008; 74(5): 487-9.

A13-İ.Bostancı, D.Dilli, Y.Dallar. Birth size effect on pulmonary functions and atopic sensitization in preadolescence. Pediatr Int.  2008; 50(5): 648–53.             

A14-CA.Agirtan, T.Akar, S.Akbas, R.Akdur, C.Aydin, G.Aytar, S.Ayyildiz, S.Baskan, T.Belgemen, O.Bezirci, U.Beyazova, F.Y.Beyaztas, B.Buken, E.Buken, A.D.Camurdan, D.Can, S.Canbaz, G.Cantürk, M.Ceyhan, A.Coskun, A.Celik, F.C.Cetin, A.G.Coskun, A.Dağçinar, Y.Dallar, B.Demirel, B.Demirogullari, O.Derman, D.Dilli, Y.Ersahin, B.Eşiyok, G.Evinc, O.Gencer, B.Gökler, H.Hanci, E.Iseri, AB.Isir, N.Isiten, G.Kale, F.Karadag, N.Kanbur, B.Kiliç, E.Kultur, D.Kurtay, A.Kuruoglu, S.Miral, A.B.Odabasi, R.Oral, F.S.Orhon, C.Ozbesler, D.F.Ozdemir, M.S.Ozkok, E.Ozmert, D.B.Oztop, H.Ozyürek, F.Pasli, Y.Peksen, O.Polat, F.Sahin, A.R.Sahin, S.Salacin, E.Suskan, B.Tander, D.Tekin, O.Teksam, U.Tiras, Y.Tomak, A.R.Tumer, A.Turla, B.Ulukol, R.Uslu, F.V.Tas, N.Vatandas, S.Velipasaoglu, F.Yagmur, A.Yağmurlu, S.Yalcin, S.Yavuz, K.Yurdakok; Contributing Multidisciplinary Teams (MDT). Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey 2002-2006: identifying the strongest link can make a difference! Child Abuse Negl. 2009; 33(4): 247-55.

A15-D.Dilli, S.S.Oguz, H.O.Ulu, H.Dumanli, U.Dilmen. Sonographic findings in premature infants with necrotising enterocolitis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2009; 94(3): F232-3.

A16-D.Dilli, Y.Dallar, N.H.Sorguç. Comparison of ketamine plus midazolam versus ketamine for sedation in children during lumbar puncture (Letter). Clin J Pain. 2009; 25(4): 349-50. Comment on Ketamineandmidazolam delivered by patient-controlled analgesia in relieving pain associated with burns dressings.[Clin J Pain. 2008].

A17-D.Dilli, S.S.Oğuz, U.Dilmen, E.S.Cakar, Z.Ö.Tunay, O.Tök, M.A.Acar. Congenital cataract with de novo balanced reciprocal t(3;13) (q23;q12) translocation in a newborn. J Perinat Med. 2009; 37(6): 717-9.  

A18-U.Tıraş, D.Dilli, Y.Dallar, R.Oral. Evaluation and follow-up of cases diagnosed as child abuse and neglect at a tertiary hospital in Turkey. Turk J Med Sci 2009; 39(6): 969-77.   

A19-A.Akdag, B.Tunç, S.Oğuz, D.Dilli, U.Dilmen. A newborn with Down syndrome-transient myeloproliferative disorder. J Perinat Med. 2010; 38(4): 445-7.

A20-A.Akdag, D.Dilli, O.Erdeve, S.S.Oğuz, U.Dilmen. Does polycythemia affect interleukin-6 response pattern in early postnatal period? J Clin Lab Anal. 2010; 24(5):340-7.

A21-S.S.Oğuz, S.Unlü, S.Saygan, D.Dilli, B.Erdoğan, U.Dilmen. Rapid control of an outbreak of Pseudomonas putida in a tertiary neonatal intensive care unit. J Hosp Infect. 2010; 76(4): 361-2.

A22-D.Dilli, Y.Dallar, İ.Çakır. Psychological characteristics of adolescent suicide attempters attended to a pediatric emergency service. Turk J Med Sci. 2010; 40(3): 377-90.

A23-D.Dilli, S.S.Oğuz, R.Erol, H.O.Ulu, H.Dumanlı, U.Dilmen. Does abdominal sonography provide additional information over abdominal plain radiography for diagnosis of necrotizing enterocolitis in neonates? Pediatr Surg Int. 2011; 27(3): 321-7.

A24-D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen, MY.Köker, M.Kızılgün. Predictive values of neutrophil CD64 expression compared with interleukin-6 and C-reactive protein in early diagnosis of neonatal sepsis. J Clin Lab Anal. 2010; 24(6): 363-70.

A25-D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen, N.Andiran, U.Büyükkağnıcı. Serum thyroid hormone levels in preterm infants born before 33 weeks of gestation and association of transient hypothyroxinemia with postnatal characteristics. J Pediatr Endocrinol Metab. 2010; 23(9): 899-912.

A26-A.Yesilyurt A, D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen, N.Altug, Z.Candemir. Partial trisomy 8p(8p11.2 pter) and deletion of  13q (13q32 qter); case report. Genet Couns. 2011; 22(1): 35-40.

A27-C.Aydemir C, D.Dilli, SS.Oguz, HO.Ulu, N.Uras, O.Erdeve, U.Dilmen. Serum intestinal fatty acid binding protein level for early diagnosis and prediction of severity of necrotizing enterocolitis. Early Hum Dev. 2011; 87 (10): 659-61.

A28-M.Akar, D.Dilli, G.Sandal, U.Dilmen.Aplasia cutis congenita due to methimazol exposure within the first trimester of pregnancy. J Perinat Med. 2011;39(6):743-4.

A29-D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen. A case of congenital warfarin syndrome due to maternal administration of the drug during the whole pregnancy. Genet Couns. 2011; 22(2): 221-6.

A30-C.Aydemir, D.Dilli, N.Uras, HO. Ulu, SS.Oguz, O.Erdeve, U.Dilmen.Total oxidant status and oxidative stress are increased in infants with necrotizing enterocolitis. J Ped Surg. 2011;46: 2096–100.

A31-D.Dilli, Z.Eras, HO.Ulu, U.Dilmen, E.Durgut Şakrucu. Does necrotizing enterocolitis affect growth and neurodevelopmental outcome in very low birth weight infants? Pediatr Surg Int. 2012;28(5):471-6.

A32-M.Akar, D.Dilli, G.Sandal, M.Yekta Öncel, Ö.Erdeve, U.Dilmen. Prenatally diagnosed umbilical vein aneurysm with good prognosis. J Clin Ultrasound. 2012; 40 (6):368-9. Doi: 10.1002/jcu.21938.

A33-M. Akar, D.Dilli, Y.Yılmaz, O.Erdeve, S.Oguz, N.Uras, U.Dilmen. A case of fetal carbamazepine Syndrome with right hemihypoplasia of the entire body. Genet Couns. 2012; 23(1): 19-24. 

A34-N.Guzoglu, HG.Kanmaz, D.Dilli, N.Uras, O.Erdeve, U.Dilmen. The impact of the new Turkish regulation, imposing single embryo transfer after assisted reproduction technology, on neonatal intensive care unit utilization: a single center experience. Hum Reprod. 2012; 27(8): 2384-8.

A35-AA.Kundak, Okumuş N, D.Dilli, S.Erol, A.Zenciroğlu. Topiramate use in the neonatal period. Pediatr Neurol. 2012;46(6):410; author reply 410.

A36-D.Dilli, U.Dilmen. The role of interleukin-6 and C-reactive protein in non-thyroidal illness in premature infants followed in neonatal intensive care unit. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2012; 4(2): 66-71. Doi: 10.4274/jcrpe.625.

A37-B.Aydın, D.Dilli, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, S.Ozkan, G.Tanır. A case of newborn with community acquired pneumonia caused by Cupriavidus pauculus. Tuberk Toraks. 2012; 60(2):160-2.

A38-B.Aydin, D.Dilli, A.Zenciroğlu, N.Uzunalıç, N.Okumuş, M.Aydin. Lengthening of QT interval caused by Fluconazole in a Newborn. J Clin Toxicol. 2012, 2:5.Doi 10.4172/2161-0495.1000132.

A39-D.Dilli, Z.Eras, U.Dilmen,ED.Sakrucu. Neurodevelopmental evaluation of very low birth weight infants with transient hypothyroxinemia. Indian Pediatr. 2012 Sep;49(9):711-5

A40-B.Aydın, D.Dilli, N. Uzunalıç, A. Zencıroğlu, N.Okumuş, H.G.Çınar, M.Aydın, M.Ş.IpekCalcified thrombosis of the inferior vena cava extending to renal veins in a newborn with homozygous MTHFR A1298C mutation.Genet Couns. Genet Couns. 2012;23(4):523-7.

A41-M.Akar, D.Dilli, U.Dilmen. A Case of Nonimmune Hydrops Fetalis Caused by Homozygous α-Thalassemia. Turkish Journal of Hematology. 2013 Mar;30(1):63-6.

A42-D.Dilli, Z.Eras, U.Dilmen,ED.Sakrucu.Neurodevelopmental Evaluation of Very Low Birth Weight Infants with Sepsis at 18 to 24 Months’ Corrected Age. Indian Ped. 2013 Mar;50(3):327-30.

A43-AA.Kundak, D.Dilli, B.Karagöl, N.Karadağ, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, V.Doğan,N.Uzunalıç. Non Benign Neonatal Arrhythmias Observed in a Tertiary Neonatal Intensive Care Unit. Indian J Pediatr. 2013 Jul;80(7):555-9.

A44-Aydın B,  Dilli D, Zenciroğlu A, Aydoğ O, Beken S, Uzunalıç N, Cınar HG, Akyüz SG, Okumuş N. Can intrauterine death of a co-twin result in renal failure in the  survivor? Ren Fail. 2013;35(4):544-6.

A45-Erol SAydin BDilli DOkumuş NZenciroğlu AGündüz M. An Interesting Newborn Case Of Fructose 1-6 Diphosphatase Deficiency Triggered After Thyme Juice Ingestion. Clin. Lab. Clin Lab. 2014;60(1):151-3.

A46-Erol SZenciroğlu ADilli DOkumuş NAydin MGöl NErdem FTanir G. Evaluation of nosocomial blood stream infections caused by Pseudomonas species in newborns. Clin Lab. 2014;60(4):615-20.

A47-Ustün NU, Dilli D, Kundak AA, Okumus N, Erdoğan D, Apaydın S. A Novel Mutation in ABCC8 Gene in a Newborn with Congenital Hyperinsulinism -A Case Report. Fetal Pediatr Pathol. 2013 Dec;32(6):412-7.

A48-Aydın B, Beken S, Dilli D, Çınar HG, Özkan E, Zenciroğlu A, Okumus N. Fibrinolytic therapy of thrombosis in 27 newborns followed-up in neonatal intensive care unit. Pediatr Hematol Oncol. 2013 Nov;30(8):705-16.

A49-Dilli D, Özbaş S, Acıcan D, Yamak N, Ertek M, Dilmen U. Establishment and development of a national newborn screening programme for congenital hypothyroidism in Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;5(2):73-9.

A50-Erol S, Dilli D, Aydın B, Dinlen N, Zenciroğlu A, Okumuş N. Pleural empyema due to group A beta-hemolytic streptococci in a newborn: case report. Tuberk Toraks. 2013;61(2):152-4.

A51-Hakan N, Aydin M, Dilli D, Zenciroglu A, Okumus N. Lidocaine should only be used in neonatal seizures that do not respond to first-generation AEDs. Acta Paediatr. 2013 Nov;102(11):e485.

A52-Karadag N, Beken S, Dilli D, Zenciroglu A, Okumus N. Successful Hypothermia Treatment of Hypoxic-Ischemic Encephalopathy in a Neonate with Epidermolysis Bullosa. Indian J Pediatr. 2014 Aug;81(8):803-4

A53-Aydin B, Ipek MS, Ozaltin F, Zenciroğlu A, Dilli D, Beken S, Okumuş N, Hoşağasi N, Saygili-Karagöl B, Kundak A, Renda R, Aydog O. A novel mutation of laminin β-2 gene in Pierson syndrome manifested with nephrotic syndrome in the early neonatal period. Genet Couns. 2013;24(2):141-7.

A54-Uzunalic N, Zenciroglu A, Beken S, Piras R, Dilli D, Aydin B, Chiappe F, Okumus N, Crisponi L. Crisponi syndrome: a new mutation in CRLF1 gene associated with moderate outcome. Genet Couns. 2013;24(2):161-6.

A55-Aydin B, Dilli D, Beken S, Zenciroglu A, Uzunalic N, Yuksekkaya P, Akyuz SG, Aydog O, Okumus N. Papillorenal syndrome with de novo reciprocal translocation t(2;15) (q31; q26). Genet Couns. 2013;24(2):201-5.

A56-Dilli D, Aydin B, Zenciroğlu A, Özyazici E, Beken S, Okumuş N. Treatment outcomes of infants with cyanotic congenital heart disease treated with synbiotics. Pediatrics. 2013 Oct;132(4):e932-8.

A57-Dursun A, Zenciroglu A, Hakan N, Karadag N, Karagol BS, Aydin B, Dilli D, Okumus N, Beken S. Distribution of congenital anomalies in a neonatal intensive care unit in Turkey. J Matern Fetal Neonatal Med. 2014 Jul;27(10):1069-74.

A58-Ustün N, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N, Cınar G, Ozgür S, Koç M. Long-term

prostaglandin E1 use in newborns with duct-dependent congenital heart diseases: one year experience of a tertiary neonatal intensive care unit in Turkey. Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Nov;13(7):732-4.

A59-Aydin B, Dilli D, Zenciroğlu A, Kaya O, Bilaloğlu E, Okumuş N, Beken S. Comparison of a rapid bed-side test with a central laboratory analysis for C-reactive protein in newborn infants with suspicion of sepsis. Clin Lab. 2013;59(9-10):1045-51.

A60-Karadag N, Zenciroglu A, Eminoglu FT, Dilli D, Karagol BS, Kundak A, Dursun A, Hakan N, Okumus N. Literature review and outcome of classic galactosemia diagnosed in the neonatal period. Clin Lab. 2013;59(9-10):1139-46.

A61-Aydın B, Beken S, Akansel R, Dilli D, Okumuş N, Zenciroğlu A, Tanır G. Prematurity due to maternal brucella infection and review of the literature. Turk J Pediatr. 2013 Jul-Aug;55(4):433-7.

A62-Hakan N, Dilli D, Zenciroglu A, Aydin M, Okumus N. Reference values of perfusion indices in hemodynamically stable newborns during the early neonatal period. Eur J Pediatr. 2014 May;173(5):597-602.

A63-Aydın B, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N, Ipek MS, Aydın M, Uzunalıç N, Hakan N, Kundak AA, Dursun A, Karadağ N, Korukluoğlu G. Clinical course of community-acquired respiratory syncytial virus pneumonia in newborns hospitalized in neonatal intensive care unit. Tuberk Toraks. 2013 Sep;61(3):235-44. PubMed PMID: 24298966.

A64-Beken S, Dilli D, Fettah ND, Kabataş EU, Zenciroğlu A, Okumuş N. The influence of fish-oil lipid emulsions on retinopathy of prematurity in very low birth weight infants: A randomized controlled trial. Early Hum Dev. 2014 Jan;90(1):27-31.

A65-Tezel B,Dilli D, Bolat H, Sahman H, Ozbaş S, Acıcan D, Ertek M, Köse MR, Dilmen U. The Development and Organization of Newborn Screening Programs in Turkey.J Clin Lab Anal. 2014 Jan;28(1):63-9.

A66-Hakan N,  Aydin M, Dilli D, A Zenciroglu and N Okumus. Transient hyperinsulinemia may be responsible from electrolyte abnormalities of refeeding syndrome seen in very-low-birth-weight infants with intrauterine growth-restriction. Journal of Perinatology.2014 Mar;34(3):247.

A67-Dilli D, İlarslan NE, Kabataş EU, Zenciroğlu A, Şimşek Y, Okumuş N. Oral sucrose and non-nutritive sucking goes some way to reducing pain during retinopathy of prematurity eye examinations. Acta Paediatr. 2014 Feb;103(2):e76-9.

A68-S Erol, B Aydın, D Dilli, B Malbora, S Beken, HG Çınar, A Zenciroğlu, N Okumuş. Early Postnatal Hemorrhagic Shock Due to Intraabdominal Hemorrhage in a Newborn with Severe Hemophilia A.Turk J Hematol 2014 Mar;31(1):101-2.

A69-Akdag A, Dilmen U, Haque K,Dilli D, Erdeve O, Goekmen T. Role of Pentoxifylline and/or IgM-Enriched Intravenous Immunoglobulin in the Management of Neonatal Sepsis. Am J Perinatol. 2014 Nov;31(10):905-12.

A70-Beken S, Aydin B, Zenciroğğlu A,Dilli D, Ozkan E, Dursun A, Okumus N. The Effects of Phototherapy on Eosinophil and Eosinophilic Cationic Protein in Newborns With Hyperbilirubinemia.Fetal Pediatr Pathol. 2014 Jun;33(3):151-6.

A71-Karadag N,Dilli D, Zenciroglu A, Aydin B, Beken S, Okumus N. Perfusion Index Variability in Preterm Infants Treated with Two Different Natural Surfactants for Respiratory Distress Syndrome.Am J Perinatol. 2014 Nov;31(11):1015-22.

A72-Aydın B,Dilli D, Zenciroğlu A, Karadağ N, Beken S, Okumuş N. Mean Platelet Volume and Uric Acid Levels in Neonatal Sepsis.Indian J Pediatr. 2014 Dec;81(12):1342-6.

A73-Fettah N, Dilli D, Beken S, Zenciroglu A, Okumuş N.Surfactant for acute respiratory distress syndrome caused by near drowning in a newborn. Pediatr Emerg Care. 2014 Mar;30(3):180-1.

A74-Aydın B, Dilli D, Zenciroğlu A, Karadağ N, Beken S, Okumuş N. Mean platelet volume anduric acid levels inneonatal sepsis: authors' reply.Indian J Pediatr. 2015 Jan;82(1):101.

A75-Aydın B., Beken S, Zenciroğlu A., Dilli D., Okumuş N.  Blood Eosinophil Levels in Newborns with Severe Indirect Hyperbilirubinemia Treated with Phototherapy.  Iran J Pediatr. 2014 Jun;24(3):267-72

A76-Bekmez S, Beken S, Dinç T, Dursun A, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N. Lower extremity amputation in a preterm infant due to MTHFR Homozygosity. Gen. Counsel. 2014; 25: 245-249.

A77-Dinlen N, Zenciroğlu A, Dilli D, Aydin B, Beken S, Okumuş N. Treacher Collinssyndrome with multiple congenital heart defects after paroxetine exposure: casereport. Genet Couns. 2014;25(1):7-11.

A78-Beken S, Aydın B, Dilli D, Erol S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Can biochemicalmarkers predict the severity of hypoxic-ischemic encephalopathy? Turk J Pediatr. 2014 Jan-Feb;56(1):62-8.

A79-Hakan N, Zenciroglu A, Aydin M, Okumus N, Dursun A, Dilli D. Exchangetransfusion for neonatal hyperbilirubinemia: an 8-year single center experienceat a tertiary neonatal intensive care unit in Turkey. J Matern Fetal NeonatalMed. 2014 Sep 22:1-5.

A80-Fettah ND, Zenciroğlu A, Dilli D, Beken S, Okumuş N. Is higher 25-hydroxyvitamin D level preventive for respiratory distress syndrome in preterm infants? Am J Perinatol. 2015 Feb;32(3):247-50.

A81-Fettah ND, Dilli D, Cavusoglu H, Beken S, Ozgur S, zenciroglu A, Okumus N.Management of postoperative pulmonary hypertension by inhaled nitric oxide in a newborn with congenital diaphragmatic hernia. J Coll Physicians Surg Pak. 2014Sep;24(9):690-1. doi: 09.2014/JCPSP.690691

A82-Bozdağ Ş, Dilli D, Gökmen T, Dilmen U. Comparison of two natural surfactants for pulmonary hemorrhage in very low-birth-weight infants: a randomized controlled trial. Am J Perinatol. 2015 Feb;32(3):211-8.

A83-Fettah ND, Dilli D, Uçan B, Koç M, Özyazıcı E, Özgür S, Zenciroğlu A, Şahin İO, Okumuş N. A case of congenital abdominal aortic aneurysm complicated with bilateral renal arterial and venous thromboses after surgery. Pediatr Hematol Oncol. 2015 Mar;32(2):126-8.

A84-Okumuş N, Beken S, Aydın B, Erol S, Dursun A, Fettah N, Dilli D, Zenciroğlu A. Effect of Therapeutic Hypothermia on C-Reactive Protein Levels in Patients with Perinatal Asphyxia. Am J Perinatol. 2014 Nov 7. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25380405.

A85-Ilarslan E, Aydın B, Kabatas EU, Beken S, Dilli D, Zenciroglu A, Okumus N. Cataract in a preterm newborn: a possible side effect of linezolid therapy. J Coll Physicians Surg Pak. 2014 Nov;24 Suppl 3:S281-3. doi: 11.2014/JCPSP.S281S283. PubMed PMID: 25518803.

A86-Dilli D, Aydin B, Fettah ND, Özyazıcı E, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N,

Özyurt BM, İpek MŞ, Akdağ A, Turan Ö, Bozdağ Ş. The ProPre-Save Study: Effects of Probiotics and Prebiotics Alone or Combined on Necrotizing Enterocolitis in Very Low Birth Weight Infants. J Pediatr. 2015 Mar;166(3):545-551.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.12.004. Epub 2015 Jan 13. PubMed PMID: 25596096.

A87-Dinlen N, Zenciroglu A, Beken S, Dursun A, Dilli D, Okumus N. Association of vitamin D deficiency with acute lower respiratory tract infections in newborns. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 Mar 19:1-5. PubMed PMID: 25786473.

A88-EU Kabataş, A Dursun, S Beken, D Dilli, A Zenciroğlu, N Okumuş. Efficacy of Single Dose Oral Paracetamol in Reducing Pain During Examination for Retinopathy of Prematurity: A Blinded Randomized Controlled Trial.Indian J Pediatr. 2016;83(1):22-6. doi: 10.1007/s12098-015-1765-8.

A89-Dilli D, Özyazici E, Fettah N, Kaya Ö, Pala Akdogan M, Zenciroğlu A, Okumus N, Güzoglu N. Rupture and displacement of umbilical arterial catheter: Bilateral arterial occlusion in a very low birth weight preterm.Arch Argent Pediatr. 2015 Oct;113(5):e283-5. doi: 10.1590/S0325-00752015000500021. English, Spanish.

A90-D. Dilli, N. Fettah, H.G. Çınar, E. Özyazıcı, A. Dursun, A. Zenciroğlu, N. Okumuş Axillary Artery Thrombosıs In A Newborn Homozygous For Methylenetetrahydrofolate Reductase (A1298c) Mutation And Heterozygous For Factor V Leıden (G506a) Mutation. Genetic Counseling, Vol. 27, No 1, 2016, Pp 87-89

A91-Dilli D, Köse MR, Gündüz RC, Özbaş S, Tezel B, Okumuş N. Recent declines in infant and neonatal mortalıty in turkey from 2007 to 2012: impact of improvements in health policies. Cent Eur j Public Health 2016; 24 (1): 52–57

A92-Dilli D, Ozkan E, Ozkan MB, Aydin B, Özyazici A, Fettah N, Zenciroğlu A, Okumuş N. Umbilical cord Asymmetric Dimethylarginine levels and carotid artery intima-media thickness in newborns born small for gestational age.J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;12:1-20.

A93-Ozer PA, Kabatas EU, Kurtul BE,Dilli D, Zenciroglu A, Okumus N. A Rare Cause of Retinal Artery Occlusion in Severe Hypernatremic Dehydration in Newborns.Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2016 May 1;47(5):482-5. doi: 10.3928/23258160-20160419-14.

A94-Dilli D, Kılıç E, Yumuşak N, Beken S, Uçkan Çetinkaya D, Karabulut R, Zenciroğlu AL. Additive effect of mesenchymal stem cells and defibrotide in an arterial rat thrombosis model.

Arch Argent Pediatr. 2017 Jun 1;115(3):249-256. doi: http://dx.doi.org/10.5546/aap.2017.eng.249. English, Spanish.

A95-Fettah N, Dilli D, Zenciroğlu A, Tanır G, Apaydın S, Özgüner İF, Okumuş N. Cytomegalovirus-associated colitis with colonic stricture mimicking necrotizing enterocolitis in a newborn: a case report. Int J Contemp Pediatr. 2016; 3(2): 684-686. doi:10.18203/2349-3291.ijcp20161067

A96-Dilli D, Özyazici A, Dursun A, Beken S. Predictive values of plasma KL-6 in bronchopulmonary dysplasia in preterm infants.Turk J Med Sci. 2017 Apr 18;47(2):621-626. doi:10.3906/sag-1512-78.

A97-Fettah N, Kabatas EU, Doğan V, Zenciroğlu AL,Dilli D, Özyazıcı E, Koç M, Beken S, Dursun A, Kandemir S. Retinovascular findings in newborns with critical congenital heart disease: A case series.Arch Argent Pediatr. 2017 Jun 1;115(3):e175-e178.

doi: http://dx.doi.org/10.5546/aap.2017.eng.e175. Spanish, English.

A98-Kabataş EU, Dinlen NF, Zenciroğlu A, Dilli D, Beken S, Okumuş N. Relationship between serum 25-hydroxy vitamin D levels and retinopathy of prematurity.Scott Med J. 2017 Nov;62(4):129-135.

A99-Kanmaz HG, Okur N, Dilli D, Yeşilyurt A, Oğuz ŞS. The effect of phototherapy on sister chromatid exchange with different light density in newborn hyperbilirubinemia.Turk Pediatri Ars. 2017 Dec 1;52(4):202-207.. 

A100-Dilli D, Doğan NN, Örün UA, Koç M, Zenciroğlu A, Karademir S, Akduman H. Maternal and neonatal micronutrient levels in newborns with CHD. Cardiol Young. 2018 Apr;28(4):523-529.

A101-Aydogan S, Dilli D, Ozyazıcı A, Cakmakci E, Koyuncu E, Zenciroğlu A. Central Diabetes Insipidus in an Infant with Pneumococcal Meningitis.Fetal Pediatr Pathol. 2018 Dec 22:1-5. doi: 10.1080/15513815.2018.1547335. 

A102-Dilli D, Doğan NN, İpek MŞ, Çavuş Y, Ceylaner S, Doğan H, Dursun A, Küçüközkan T, Zenciroğlu A. MaFOS-GDM trial: Maternal fish oil supplementation in women with gestational diabetes and cord blood DNA methylation at insulin like growth factor-1 (IGF-1) gene. Clin Nutr ESPEN. 2018 Feb;23:73-78

A103-Dilli D, Soylu H, Tekin N. Neonatal hemodynamics and management of hypotension in newborns.Turk Pediatri Ars. 2018 Dec 25;53(Suppl 1):S65-S75. doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01801. eCollection 2018.

A104-Dilli D, Doğan V, Özyurt B, Özyurt A, Hakan N, Bozabalı S, Caner İ, Olgun H, Koç M, Taşoğlu İ, Karademir S, Zenciroğlu A. Should We Start A Nationwide Screening Program For Critical Congenital Heart Disease In Turkey?: A Pılot Study On Four Centers With Different Altitudes. Cardiol Young. 2019 Apr;29(4):475-480. doi: 10.1017/S1047951119000052.

A105-Aydogan S, Akduman H, Dilli D, Koyuncu E, Çitli R, Erel Ö, Neselioglu S, Zenciroglu A. The role of thiol-disulfide homeostasis in neonatal sepsis.J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 Jul 8:1-7. doi: 10.1080/14767058.2019.1638904. 

A106-Dilli D, Çakmakçı E, Akduman H, Oktem A, Aydoğan S, Çitli R, Zenciroğlu A. Comparison of three natural surfactants according to lung ultrasonography scores in newborns with respiratory distress syndrome.J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 Jul 24:1-7. doi: 10.1080/14767058.2019.1643313.

A107-Dilli D, Akduman H, Orun UA, Tasar M, Tasoglu I, Aydogan S, Citli R, Tak S. Predictive Value of Vasoactive-inotropic Score for Mortality in Newborns Undergoing Cardiac Surgery.Indian Pediatr. 2019 Sep 15;56(9):735-740.

A108-Tunç T, Polat A, Özdemir R, Kiliçaslan B, Can E, Çelik HT, Arsan S, Kader Ş, Erol S, Uslu S, Özdemir ÖMA; neonatal sepsis study group Neonatal sepsis study group: B. Özcan, Hanta D, Dilli D, Narter F, Gültekin N, Güzoğlu N, Aydemir Ö. Assessment of novel biomarkers: STREM-1, pentraxin-3 and pro-adrenomedullin in the early diagnosis of neonatal early onset sepsis.J Neonatal Perinatal Med. 2019 Sep 28. doi: 10.3233/NPM-180131.

A109-Akduman H, Dilli D, Ergün E, Çakmakçı E, Çelebi SK, Çitli R, Zenciroğlu A. Successful Mesenchymal Stem Cell Application in Supraventricular Tachycardia-Related Necrotizing Enterocolitis: A Case Report.Fetal Pediatr Pathol. 2019 Nov 22:1-6. doi: 10.1080/15513815.2019.1693672. 

A110: Dilli D, Taşoğlu I.Perioperative care of the newborns with CHDs in the time of COVID-19.Cardiol Young. 2020 Jul;30(7):946-954. doi: 10.1017/S1047951120001845. Epub 2020 Jun 25.PMID: 32613934 Free PMC article.

A111:Yoldaş T, Örün UA, Doğan V, Özgür S, Kutsal A, Tak S, Dilli D.Transcatheter radiofrequency pulmonary valve perforation in newborns with pulmonary atresia/intact ventricular septum: Echocardiographic predictors of biventricular circulation.

Echocardiography. 2020 Aug 6. doi: 10.1111/echo.14811. Online ahead of print.

A112: Akduman H, Tayman C, Çakir U, Çakir E, Dilli D, Türkmenoğlu TT, Gönel AAstaxanthin prevents lung injury due to hyperoxia and inflammation.Comb Chem High Throughput Screen. 2020 Sep 14. doi: 10.2174/1386207323666200915092012. Online ahead of print.PMID: 32933455

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1-D.Dilli, İ.Bostanci, Y.Dallar. Do different vaccination regimens for BCG and hepatitis B affect the development of allergic disorders in early childhood? 17th ERS Annual Congress, September 15-19, 2007, Stockholm, Sweeden. European Respiratory Journal 2007 (suppl 51):623s, Thematic poster, P:3653.                                                                                                      

B2-D.Dilli, Y.Dallar, İ.Çakır, B.Selver. Evaluation of suicidal behavior by four different scales in adolescents attending to a tertiary hospital in Turkey. 3rd Europediatrics Congress, Istanbul Turkey, June 14-17, 2008, Acta Paediatrica 2008: 97(suppl 459), PP-4.

B3-A.Akdag, D.Dilli, O.Erdeve, S.S.Oguz, U.Dilmen. Does polycythemia affect interleukin-6 response pattern in early postnatal period? 2nd UENPS 2010, İstanbul, Turkey. November 15-17, 2010. Early Hum Dev. Doi: 10.1016/j.earlhumdev.2010.09.123, PP-70

B4-C.Aydemir, D.Dilli, N.Uras, H.O.Ulu, S.S. Oguz, O.Erdeve, U.Dilmen. Evaluation of total antioxidant capacity, total antioxidant status and oxidative stress index in preterm infants with necrotizing enterocolitis. 2nd UENPS 2010, İstanbul, Turkey. November 15 – 17, 2010. Early Hum Dev. Doi: 10.1016/j.earlhumdev.2010.09.321, PP-265.

B5-C.Aydemir, D.Dilli, N.Uras, H.O.Ulu, S.S. Oguz, O.Erdeve, U.Dilmen. Serum intestinal fatty acid binding protein level for early diagnosis and predicts severity of necrotizing enterocolitis. 2nd UENPS 2010, İstanbul, Turkey. November 15 – 17, 2010. Early Human Development. Doi: 10.1016/j.earlhumdev.2010.09.323, PP-267.

B6-D.Dilli, S.Oguz, U.Dilmen. The role of interleukin-6 and C-reactive protein in nonthyroidal illness in premature infants followed-up in neonatal intensive care unit. 2nd UENPS 2010, İstanbul, Turkey. November 15 – 17, 2010. Early Human Development. Doi: 10.1016/j.earlhumdev.2010.09.342, PP-285.

B7-NN. Karadağ, D.Dilli, A.Zenciroğlu, A.Dursun, B.S.Karagöl, N.Okumuş. Perfusion index variability before and after surfactant treatment in respiratory distress syndrome.27th International Workshop on Surfactant Replacement, Lisbon, June 1-2, 2012,P-5

B8-A.Dursun, A.Zenciroğlu, NN.Karadağ, P.Asan, N.Hakan, BS.Karagöl, A.Kundak, N.Okumuş, D.Dilli. Hypothermia during transportation is critically important for newborns with respiratory distress syndrome. 27th International Workshop on Surfactant Replacement, Lisbon, June 1-2, 2012,P-6

B9-N.Guzoglu, HG.Kanmaz, N.Uras, O.Erdeve, D.Dilli, U. Dilmen. Improved neonatal outcomes after the new Turkish regulation on assisted reproduction technology imposing single embryo transfer. European Society of Human Reproduction and Embryology(ESHRE) Annual Meeting, Istanbul, July 1-4, 2012, P-282.

B10-N Hakan, D Dilli, A Zenciroglu, N Okumus, BS Karagol, A Dursun, N Karadag,S Beken,B Aydin, S Erol Determination of the Perfusion Index Reference Values and Variation in Clinically and hemodinamically Stable Newborns During the Early Neonatal Period.5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012.Arch Dis Child 2012;97:A55 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.0190

B11-B Aydin, D Dilli, S Erol, NH Sorguc, S Beken, NE Cullas Ilarslan, A Zenciroglu, N Okumus. The Effects of Synbiotic use on Morbidity and Mortality in Premature Infants: A Prospective Randomized Controlled Trial. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012.  ADC 97:Suppl 2 A462 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1634

B12-A Dursun, A Zenciroglu, N Hakan, N Karadag, BS Karagol, B Aydin, D Dilli , S Beken, N Okumus. Distribution of Congenital Malformation in a Neonatal Intensive Care Unit in Turkey. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A480 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1699

B13-N Karadag, D Dilli, B Karagol, A Dursun, A Kundak, N Hakan, U Arman Orun, S Beken, A Zenciroglu,N Okumus. Perfusion Index Variability and N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide Levels Before and After Cardiac Interventions in Congenital Heart Disease. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A328-A329 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1146

B14-B Aydin, D Dilli, S Erol, E Ozyazici, S Beken, NE Cullas Ilarslan, A Zenciroglu, N Okumus. Levels of Serum N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide, Cystatin C, and Urinary B2 Microglobulin in Newborns with Hypoxic Ischemic Encephalopathy . 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A310 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1081

B15-B Aydin, A Zenciroglu, D Dilli , S Erol, E Ozyazici, N Karadag, S Beken, N Okumus. The Predictive Values of Mean Platelet Volume (MPV) in the Diagnosis of Neonatal Sepsis . 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A338 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1180.

B16-A Dursun, BS Karagol, N Hakan, N Karadag, A Zenciroğlu, N Okumus, D Dilli, S Beken. Effect of Mode of Delivery on Mortality and Morbidity in Very Low Birth Weight Neonates with Respiratory Distress Syndrome. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A387 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1358

B17-S Erol, G Cinar, UA Orun, B Aydin, D Dilli, A Dursun, S Beken, A Zenciroglu, N Okumus, S Karademir.The Effect of Heparin Infusion on Development of Thrombosis Secondary to Cardiac Catheterization.  5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A322 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1122

B18-N Cullas Ilarslan, D Dilli, EU Kabatas, S Beken, B Aydin, A Zenciroglu, N Okumus. Predicting The Efficacy of Oral Sucrose in Reducing Pain During Ophtalmological Examination for Retinopathy of Prematurity: A Prospective Randomised Study. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012.  ADC 97:Suppl 2 A55 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.0190

B19-B Aydin, D Dilli, S Erol, E Ozyazici, S Beken, NE Cullas Ilarslan, A Zenciroglu, N Okumus. The Effects of Synbiotics on Morbidity and Mortality in Newborns with Cyanotic Congenital Heart Disease: A Prospective Randomized Controlled Trial.  5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012.ADC 97:Suppl 2 A462 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1633

B20-Karadağ N, Dilli D, Dursun A, Karagöl B, Hakan N, Kundak A, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Treatment of infantile colic with lactobacillus reuteri and relationship with postpartum depression: a randomized controlled trial study. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012.ADC 97:Suppl 2 A474-A475 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1678

B21-Beken S, Fettah N, Dilli D, Zenciroglu A, Okumuş N. Is higher 25(OH)-Vitamin D Level Preventive for respiratory distress syndrome in preterm infants? 28th International workshop on surfactant Replacement. Helsinki, Finland, May 31st-June 1st, 2013.

B22-Dilli D, Aydın B, Zenciroğlu A, Ozyazici E, Beken S, Okumuş N. Treatment outcomes of infants with cyanotic congenital heart disease treated with synbiotics INAC, 3-5 April, 2014, Valencia, Spain. (Oral presentation)

B23-Bozdağ S, Dilli D, Gökmen T, Dilmen U. Comparison of two natural surfactants for pulmonary hemorrhage in very low birthweight infants: a randomised controlled trial. INAC, 3-5 April  2014, Valencia, Spain. (Oral presentation)

B24-Beken S, Dilli D, Fettah N, Kabataş EU, Zenciroğlu A, Okumuş N.The influence of fish-oil lipid emulsions on retinopathy of prematurity in very low birthweight infants: a randomized controlled trial. INAC, 3-5 April , 2014, Valencia, Spain.

B25-Zenciroğlu A, Fettah ND, Beken S, Dilli D, Okumuş N. Is low cord blood serum 25(OH)D levels a risk factor for late complications of prematurity? 29th international workshop on surfactant replaement, Valencia, Spain, May 30th-31st, 2014

B26-Fettah N, Dilli D, Beken S, Zenciroglu A, Okumuş N.Surfactant for acute respiratory dystress syndrome cause by near drowning in a newborn: case report. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, p:1143

B27-Fettah ND, Dilli D, Cavusoglu H, Beken S, Ozgur S, zenciroglu A, Okumus N. Successfull management of postoperative pulmonary hypertension by inhaled nitric oxide in a newborn with congenital diaphragmatic hernia. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, p: 1144

B28-Dinlen N, Zenciroğlu A,Dilli D, Aydin B, Beken S, Okumuş N.Treacher Collins syndrome with multiple congenital heart defects after paroxetine exposure: case report.7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, e poster, 1202

B29-Doğan N, Dilli D, Fettah ND, Örün U, Özyazıcı E, Beken S, Zenciroğlu A, Karademir S, Okumuş N Maternal and neonatal micronutrient levels in newborns with congenital heart defects. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, e poster, 1203

B30-Dursun A, Cınar G, Ucan B, Hakan N, Eksioğlu S, Dilli D, Okumuş N, Zenciroğlu A. Umbilical venous catheter related portal venous thrombosis, in newborn babies: a prospective study. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, e poster, 860

B31-Dursun A, Zenciroğlu A, Hakan N, Karadağ N, Beken S, Dilli D, Okumuş N. Factors affecting mortality in extremely very low birth weight neonates with respiratory dystress syndrome. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, e poster, 1007.

B32-Dursun A, Okumuş N, Zenciroğlu A, Beken S, Bayrak T, Bayrak A, Dilli D. IMA levels in hypoxic ischemic encephalopathy: is it a new marker. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, E poster, 1012

B33-Dursun A, Okumuş N, Bayrak T, Beken S, Zenciroğlu A, Dilli D. Effect of therapeutic hypothermia on ischemia modified albumin levels in newborns with hypoxic encephalopathy. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, e poster, 791

B34-Onat N, Aydın B, Zenciroğlu A, Tuğcu AU, Özyazıcı A, Dinlen N, Beken S, Dilli D, ve ark. The evaluation of newborn with severe direct hyperbilirubinemia at 24 months of age. PP-057 1st International Developmental Pediatrics Congress. Dec 2-5, 2015, Istanbul Turkey

B35-Onat N, Aydın B, Zenciroğlu A, Tuğcu AU, Özyazıcı A, Dinlen N, Beken S, Dilli D, ve ark. Short term follow up of babies having hypoglycemia at neonatal period. PP-058. 1st International Developmental Pediatrics Congress. Dec 2-5, 2015, Istanbul Turkey

B36-Onat N, Aydın B, Zenciroğlu A, Tuğcu AU, Özyazıcı A, Dinlen N, Beken S, Dilli D, ve ark. Short term follow up of babies having hypernatremic dehydratation at neonatal period. 

PP-059. 1st International Developmental Pediatrics Congress. Dec 2-5, 2015, Istanbul Turkey

B37-D. Dilli, M.R. Köse, R.C. Gündüz, S. Ozbaş, B. Tezel, N.Okumus. Recent Declines in Infant And Neonatal Mortality In Turkey, 2007–2012: Impact Of Improvements In Health Policies. EAPS-0233. EAPS, Oct, 21-25, 2016. Eur J Pediatr (2016) 175:1393–1880

B38-D.Dilli, E.Kılıç, N. Yumuşak, S. Beken, D. Uçkan Çetinkaya, R. Karabulut, A. Zenciroğlu. Synergistic effect of mesenchymal stem cell and defibrotide in an arterial rat thrombosis model. EAPS-022. EAPS, Oct, 21-25, 2016. Eur J Pediatr (2016) 175:1393–1880

B39-D. Dilli, E.Özkan, M.B. Özkan, B. Aydın, A. Ozyazıcı, N. Fettah, A. Zenciroğlu, N. Okumuş. Umbilical cord asymmetric dimethylarginine levels and ultrasound assessment of carotid arteries in neonates born small for gestational age. EAPS-0232. EAPS, Oct, 21-25, 2016. Eur J Pediatr (2016) 175:1393–1880.

B40-Dilli D, Dağ D, Kılıç M, Ceylaner S, Özyazıcı A, Zenciroğlu A. P49 A novel p.v438sfs*3 (c.1311_1312insa) mutation in methylmalonyl-coa mutase gene in a newborn with severe methylmalonic acidemia. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2017-313273.137

B41-D. Dilli, V. Doğan, B. Mutlu Özyurt, A. Özyurt, N. Hakan, S. Bozabalı, İ. Caner, H. Olgun, A. Zenciroğlu, S. Karademir, H. Aydın, M. Koç. Should we start a nationwide screening program for critical congenital heart disease in Turkey? A pilot study. ABS 2. Journal Of Pediatric And Neonatal Individualized Medicine 2018;7(2):e070231.doi: 10.7363/070231.published online: 2018 Oct 03

B42-D. Dilli, E. Çakmakçi, H. Akduman, A. Öktem, N.B. Karaçağlar, A. Zenciroğlu. comparison of three natural surfactants accordıng to lung ultrasonography scores in newborns wıth respiratory distress syndrome. ABS 3. Journal of pediatric and neonatal individualized medicine 2018;7(2):e070231 doi: 10.7363/070231 published online: 2018 Oct 03 (Oral presentation)

B43-D. Dilli, E. Çakmakçı, H. Akduman, A. Öktem, N.B. Karaçağlar, A. Zenciroğlu. Lung ultrasonography in prediction of surfactant need in preterms. ABS 4. Journal of pediatric and neonatal individualized medicine 2018;7(2):e070231.doi: 10.7363/070231.published online: 2018 Oct 03 (Oral presentation)

B44-A. Zenciroğlu; A. Öktem; S. Aydoğan; Ç. Üner; D. Dilli; N. Okumuş.Lung Ultrasound In Diagnosis And Follow-Up Of Neonatal Pneumonia Sharing Progress In Neonatology (SPIN 2019)June 2019. Parma, Province Of Parma, Italy

B45-İ Taşoğlu, D Dilli, UA Örün, H Akduman, R Çitli, B S Türkcan. Association of interrupted Aortic Arch Type C And Microdeletion 22q11.2: A Newborn Case Report. Dergipark, IRUPEC Bildiri Kitabı. FT 285-287, IRUPEC 2019, Konya, Türkiye

B46-D Dilli. Lung Ultrasound in Hemodynamic Assessment.IRUPEC Bildiri Kitabı. Dergipark, FT 291-292, IRUPEC 2019, Konya, Türkiye

B47-D Dilli. End Tidal Carbon Dioxide (EtCO2) Measurement in Newborns (When?, Where? and How?), Dergipark, FT 288-290, IRUPEC 2019, Konya, Türkiye

 

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler:

C2-1-D.Dilli, Hemolitik hastalıklar. In: U.Dilmen, (ed) Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 104-7.

C2-2-D.Dilli, Hemorajik hastalıklar. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 108-11.

C2-3-D.Dilli, Hipertiroidi, konjenital. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 122-5.

C2-4-D.Dilli, Hipotiroidi, konjenital. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 126-30.

C2-5-D.Dilli,  İnme. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 133-6.

C2-6-D.Dilli, Maternal Graves. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 174-6.

C2-7-D.Dilli, Maternal otoimmun tiroidit (Hashimato tiroiditi). In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 180.

C2-8-D.Dilli, Nekrotizan enterokolit. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 209-11.

C2-9-D.Dilli, Tromboz. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 261-6.

C2-10-D.Dilli, Nötropeni. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 351-3.

C2-11-D.Dilli, Trombositopeni. In: U.Dilmen (ed),  Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 360-4.

C2-12-D. Dilli. Prematüre bebeklerde beslenme. InOkumuş N (ed). Hayata prematüre Başlayanlar. Aysun Yayıncılık, Ankara, 2012: 78.

C2-13-D. Dilli. Prematürelerde okul çağı sorunları. InOkumuş N (ed). Hayata prematüre Başlayanlar.Aysun Yayıncılık, Ankara, 2012: 123-127.

C2-14-D. Dilli. Prematüre bebeklerde diş sorunları ve diş bakımı. InOkumuş N (ed). Hayata prematüre Başlayanlar.Aysun Yayıncılık, Ankara, 2012: 88.

C2-15-D Dilli. Epidemiyoloji. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:5-8.

C2-16-D Dilli. Perinatal Tıp. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds).  Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013: 9-15

C2-17-D Dilli. Beslenme. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:77-79.

C2-18-D Dilli. Büyüme ve beslenme. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:120-123.

C2-19-D Dilli. Kalite Güvencesi. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:259-262.

C2-20-D Dilli. Kritik Olaylar. Bir Bakışta Neonatoloji. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:263-270.

C2-21-D Dilli. Kanıta Dayalı Tıp. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:271-274.

C2-22-D Dilli. Etik.Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:275-277.

C2-23-D Dilli. Araştırma ve İzin. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:278-280.

C2-24-D Dilli.Gebelik haftası, kan basıncı, hastalık ağırlığı değerlendirilmesi. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:328-331.

C2-25-D.Dilli. Bebeğimizi büyütüyoruz. In: U.Dilmen (ed), Bebeğimizi büyütüyoruz.  Sarıyıldız Ofset LTD ŞTİ. 2013:1-253.

C2-26-Prof. Dr. Betül ACUNAŞ, Doç. Dr. Ahmet Yağmur BAŞ, Doç. Dr. Sinan USLU, Doç. Dr. Dilek DİLLİ, Dr. Sema ÖZBAŞ, Dr. Başak TEZEL, Şirin AYDIN. Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi. TC Sağlık Bakanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara, 2014

C2-27-D Dilli. Simülasyona dayalı İşlemsel Eğitim Prensipleri. Yenidoğanda Girişimler Atlası. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Beşinci Baskı. TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2016

C2-28-D Dilli. İşlemler için aydınlatılmış onam. Yenidoğanda Girişimler Atlası. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Beşinci Baskı. TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2016

C2-29-D. Dilli.Bebek Ölümleri. Editör: Dr. Mehmet Rıfat Köse, Prof Dr. Seçil Özkan, Prof Dr Ferit Saraçoğlu, Prof Dr Nurullah Okumuş. TC Sağlık Bakanlığı. 2007-2012 anne ve bebek ölümlerinin değerlendirilmesi raporu. Ankara, 2014.

C2-30-N. Tekin, H. Soylu, D Dilli. Neonatal hemodinami ve hipotansiyona yaklaşım rehberi. Türk Neonatoloji Derneği, 2017. http://www.neonatology.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/neonatal-hemodinami-rehberi2017.pdf

C2-31-D Dilli, İ. Taşoğlu.Yenidoğan Bebekte Hemodinami (Bölüm 24).Yenidogan Hastaliklari. YENİDOĞAN HASTALIKLARI VAKA TEMELLİ GÜNCEL BİLGİLER'. ISBN numaranız '978-605-7874-60-3'ISBN numarası '978-605-7874-60-3', Ankara, 2020

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Türk Tıp Dizini:

D1-Ö.Pala, R.Dönmez, B.Ünal, D.Civanoğlu. Pürülan menenjit tedavisinde değişik antibiyotik kombinasyonlarının etkinliği. Haseki Tıp Bülteni 1994: 32(2); 125-7.

D2-Ö.Pala, B.Ünal, Ü.Samanlı, G.Bayrak, D. Civanoğlu.  Kardiyomyopatili Çocuklarda serum selenyum ve eritrosit içi glutatyon peroksidaz düzeyleri. Haseki Tıp Bülteni 1994: 32(3); 207-9.

D3-R.Öztürk, C.Eroğlu, H.Caşkurlu, D.Civanoğlu. Pala Ö. İstanbul’da akut sürgünlü çocuklarda Crytosyporidium sıklığı. Klimik Dergisi 1994: 7(2); 103-4.                 

D4-Ö.Pala, H.Erkal, M.Çivilibal, F.Özbir, D.Civanoğlu. Apert Sendromu. Haseki Tıp Bülteni 1995: 33(1); 66-8.                                                                             

D5-Ö.Pala, H.Erkal, Y.Söylemez, R.Dönmez, G. Hamamcı, S.Terziler, D.Civanoğlu. Hiper IgM sendromu. Haseki Tıp Bülteni 1995: 33(2); 133-5.     

D6-Ö.Pala, D.Civanoğlu, H.Emir, H.Erkal. Nörokütane sendromlar. Haseki Tıp Bülteni 1995: 33(3); 195-9.                                       

D7-H.Emir, B.Ünal, D.Civanoğlu, S.Karahan, Ö.Pala. Karsinoid tümör. Haseki Tıp Bülteni 1995: 33(4); 279-82.                                                                                     

D8-H.Emir, D.Civanoğlu, H.Erkal, S.Karahan, Ö. Pala. Çocuklarda cerrahi travmaya akut faz yanıtı. Türk Pediatri Arşivi 1999; 34(3): 134-7.                        

D9-D.Dilli, S.Ceylaner, İ.Bostancı, Ö.Tök, Y.Dallar. CHARGE asosiasyonu: Bir olgu Sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 2004: 46(3); 260-3.   

D10-D.Dilli, Y.Dallar, Ü.Tıraş, İ.Bostancı. Ergenlik döneminde farklı bir cinsel istismar:  olgu sunumu. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 2005: 38(1-3); 79-83

D11-D.Dilli, İ.Bostancı, Ü.Tıraş, H.Kaplan, Y.Dallar. Adolesan dönemde infektif endokardit tanısı alan ve tromboflebit gelişen olgu sunumu. Ege Pediatri Bülteni 2006: 13(2): 117-121.                                              

D12-Ü.Tıraş, D.Dilli, Y.Dallar. Ankara eğitim ve araştırma hastanesi çocuk kliniğine başvuran olguların değerlendirilmesi. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 2006: 39(1-3): 29-33

D13-Y.Dallar, D.Dilli, İ.Bostancı, D.Adahan. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Ünitesi’nde yatan hastaların demografik dağılımı. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 2006; 39(1-3): 41-4.                                       

D14-Y.Dallar, D.Dilli, Ü.Tıraş, İ.Bostancı. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlam Çocuk Ünitesi’ne başvuran olguların değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi 2007; 29(6): 444-50.    

D15-D.Dilli, İ.Bostancı, Y.Dallar. Çocuk hekimliğinde güncel etik sorunlar. Çocuk Dergisi 2007; 7(4):222-6.                                                                                                                                                           

D16-Ü.Tıraş, D.Dilli, S.Emeksiz, Y.Dallar. Galaktogog bir bitki çayının yenidoğan döneminde tartı alımı üzerine etkisi. Çocuk Dergisi 2008: 8(1):14-20.                                                                           

D17-F.İ.Arıkan, D.Dilli, İ.Çakır, S.Gökay, Y.Dallar. Adolesan dönemde amitriptilin ile organize özkıyım girişimi. Çocuk Dergisi 2008; 8(1):40-43. 

D18-D.Dilli, H.Yaşar, Z.Baydar, U.Dilmen, S.Ceylaner, N.Altuğ, S.Karadeniz. A case of Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata complicated with fetal arrhythmia. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008; 30(4): 278-83.

D19-D.Dilli, Y.Dallar, U.Önde, F.Doğan, S.Yağcı. Ergenlerde kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği seroprevalansı. Çocuk Dergisi 2008; 8(3): 172-8.                                                                                                                                          

D20-D.Dilli, E.Şimşek, Y.Dallar. İntrakraniyal kitle nedeniyle opere edilen bir çocukta serebral tuz kaybı sendromu. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2009;18(2):139-42.

D21-D.Dilli, A.Yeşilyurt, S.S.Oğuz, U.Dilmen. Patau (Trizomi 13) sendromu: bir olgu sunumu ve literatür taraması. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (J. Gynecol-Obstet Neonatal) 2009; 6(22): 890-3.

D22-D.Dilli, Ş.Oğuz, H.O.Ulu, U.Dilmen. Çok düşük doğum ağırlıklı bir prematürede mekonyum tıkacına bağlı kendiliğinden intestinal perforasyon. Çocuk Dergisi 2009; 9(3): 135-8.

D23-D.Dilli, Ş.S.Oğuz, U.Dilmen. Yenidoğan trombozunda güncel yaklaşımlar. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (Turkish J. Pediatr. Dis) 2009; 3(2); 53-64.

D24-D.Dilli, İ.Bostancı, Y.Dallar. The role of traditional habits in childhood burn injuries in Turkey: A burn injury case. İst Tıp Fak Derg (J Ist Faculty Med) 2009;72(3): 96-8.

D25-N.Güzoğlu, D.Dilli, S.Oğuz, A.Kızılelma, O. Erdeve, S.Ceylaner, U.Dilmen. Nöral tüp defektinin eşlik ettiği spondilotorakal tip Jarcho-Levin Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2010; 63(2): 187-9.

D26-Y.Dallar, D.Dilli, S.Emeksiz, Ü.Tıraş. Doğum şeklinin erken postnatal dönemde solunum sistemi sorunları üzerine etkisinin araştırılması. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (J. Gynecol-Obstet Neonatal) 2010; 7(25):1020-4.

D27-D.Dilli, G.Kanmaz, S.Oğuz, U.Dilmen. Fraser sendromlu bir vaka sunumu. Çocuk Dergisi 2010;10(3): 144-48.

D28-D.Dilli, S.Yurttutan, N.Uraş, U.Dilmen. Mekonyum aspirasyonu ile ilişkili pulmoner hava kaçağı sendromları: Kendiliğinden iyileşen bir olgu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (J. Gynecol-Obstet Neonatal) 2010; 7(25):1025-8.

D29-D.Dilli, Ş.S.Oğuz, U.Dilmen. Fetal programlanma. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (Turkish J. Pediatr. Dis ) 2010; 4(4): 245-52.

D30-N.Uzunalıç, A.Zenciroğlu, D.Dilli, N.Okumuş, UA.Örün, B.Aydın. Wolf Parkinson White sendromuna sekonder gelişen bir non immün hidrops vakası.  Çocuk Dergisi 12(1):49-53, 2012. Doi:10.5222/j.child.2012.049

D31-B.Aydın, D.Dilli, A.Zenciroğlu, N.Uzunalıç, N.Okumuş, G.Çınar, M.Aydın. Beyin Omurilik Sıvısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanı Konan Konjenital Toksoplazmozisli Bir Yenidoğan Olgusu. Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis / 2013; Cilt 7, Ek sayı 1: 53-56

D32-Banu Aydın, Dilek Dilli, Ayşegül Zenciroğlu, Derya Erdoğan, İbrahim Karaman, Mehmet Şah İpek, Nurullah Okumuş. Intussusception in a term newborn with duct-dependent congenital heart disease.Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0233. 2013; 40 (1): 105-108

D33-N.Karadağ, D. Dilli, B. Karagöl, A. Dursun, A. Kundak, N. Hakan, A.Zenciroğlu, N. Okumuş.Hidrops Fetalis: Üçüncü düzey bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 6 yıllık deneyim. Yeni Tıp Dergisi 2013; 30:181-186.

D34-Banu Aydın, Dilek Dilli, Mehmet Şah İpek, Nihan Hoşağası, Beken S, Zenciroğlu A,Okumuş N.  Yenidoğan bir olguda terminal 18q delesyonu [del (19)(Qter)]: bir olgu. Yeni Tıp Dergisi 2013;30(Suppl 1):98-100.

D35-Gonca Çevik, Beken S, Banu Aydın, Dilli D, Zenciroğlu A1,Okumuş N. Asfiktik bir yenidoğanda hipotermi tedavisi sonrasındagelişen subkutan yağ nekrozu olgusu. Gaziantep Tıp Derg 2013;19(3): 188-190.

D36-S.Bilge Koca, Dilli D, Beken S, Zenciroğlu A,Okumuş N. Maternal D vitamini eksikliğine bağı konjenital rikets: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(1):42-45.

D37-Dilli D, Zenciroğlu A. Neonatolojide güncel oksijen uygulamaları: Geçmişten günümüze. PUADER. 2013; 1 (2): 6-9   

D38-Bilici E, Beken S, Aydın B, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Asiklovir ile tedavi edilen bir neonatal varisella olgusu. Puader 2013; 1(2): 26-28

D39- Fettah N, Dilli D, Uzunalıç N, Zenciroğlu A, Okumuş N, Karaman İ. Yenidoğanda Nadir Bir Solunum Sıkıntısı Nedeni: Konjenital Kistik Adenoid MalformasyonJinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi.  The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatology 2013: 10 (38) 1602-1603

D40-Kabataş EU, Beken S, Aydın B, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N.The Risk Factors for Retinopathy of Prematurity and Need of Laser Photocoagulation: A Single Center Experience Gazi Medical Journal, GMJ 2013; 24: 108-112.

D41-Kundak A, Dilli D, Gökçe S, Sorguç NH, Erol S, Okumuş N, Zenciroğlu A. Yenidoğan Döneminde Somatostatin Analogu (Ocreotide) ile Tedavi Edilen Üst Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Bildirisi. Bakırköy Tıp Dergisi 2014;10:174-178

D42-Üstün N, Dilli D, Özgür S, Koç M, Zenciroğlu A, Beken S, Okumuş N.  Main Risk Factors for Mortality After Cardiovascular Interventions in Newborns with Critical Congenital Heart Diseases. Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis / 2014; 2: 79-85.

D43-Aydın B, Dilli D, Gökçe S, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuș N. Successful Medical Treatment of Segmental Dilatation of Duodenal Bulb in an Infant. Kafkas J Med Sci 2014; 4(3):121–123. doi: 10.5505/kjms.2014.83703

D44-Hoşağası NH, Dilli D, Özgüner İF, Şahin G, Boduroğlu EC, Aydın B, Üstün N, Zenciroğlu A, Okumuş N, Özkan B. Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu. Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: 223-6.

D45-İlarslan NE, Dilli D, Hoșağası N, Talim B, Demir E, Aksoy A, Zenciroğlu A, Okumuș N. Perinatal Asfiksi İle Prezente Olan Nemalin Miyopatisi (A Nemaline Myopathy Presenting with Perinatal Asphyxia) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2015:68(3). doi: 10.1501/Tıpfak_000000902

D46-Aydın B, Hoşağası NH, Zenciroğlu A, Karadağ N, Beken S, Dilli D, Okumuş N. Oseltamivir use for viral pneumonia in newborns. (Yenidoğanlarda viral pnömonide oseltamivir kullanımı)   Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal 2014; 41 (2): 272-276 doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0415

D47-Dinlen Fettah N, Özyazici A, Dilli D, Ertuğrul İ, Aydin H, Çiçek Öf, Şen H, Işik Vm, Zenciroğlu A, Okumuş N. Lenfödem Ve Aort Koarktasyonunun Eşlik Ettiği Turner Sendromlu Bir Olgu Sunumu (A Case Of Turner Syndrome Associated With Lymphedema And Aortic Coarctation). Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2016 Olgu Sunumları Sayısı; Sayfa: 27 - 29

D48-Doğan NN, Dilli D, Pala Akdoğan M, Örün UA, Aydın H, Zenciroğlu A. Neonatal cortical hyperostosis secondary to prolonged use of prostaglandin E1 in a patient with pulmonary atresia. Gaziantep Medical Journal 2016;22(1):51-53 • DOI: 10.5578/GMJ.27969

D49-Doğan NN, D Dilli, Fettah ND, Erdoğan D, Koyuncu E, Zenciroğlu A, Karaman A, Okumuş N. Down sendromlu bir yenidoğanda konjenital şilotoraks: olgu sunumu. Haseki Tıp Bülteni. Haseki Tıp Bülteni 2017;55(1):74-7. doi: 10.4274/haseki.3011

D50-Karadağ N, Zenciroğlu A, Dilli D, Eminoğlu T, Hakan N, Ceylan Ö, Okumuş N. A Case of Classical Galactosemia Presenting with Indirect Hyperbilirubinemia and Long QT Syndrome in the Early Neonatal Period. Çocuk Dergisi 2016: 16(1-2):36-38, 2016 doi:10.5222/j.child.2016.036

D51-A. Tekeli, ND Fettah, A. Zenciroğlu, H. A. Maden, S. Akman, E. Boduroğlu, D. Dilli, Nurullah Okumuş.Yenidoğanda Nadir Görülen Jejunal Duplikasyon Kisti: Olgu SunumuJinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2018; Volume: 15, Sayı: 2, Sayfa: 94-95

D52-A GökbaşD DilliA Karamanİ Karaman.  GİS obstrüksiyonlarında hemşirelik bakımı. [4]https://doi.org/10.31125/hunhemsire.630854Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 3, Sayfalar 210 - 218

D53-B. Karaçağlar. D Dilli Meckel-Gruber Sendromu; Yenidoğan OlguSunumu. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2020; Volume 17, Sayı 1,Sayfa: 318-319

D54-Ceylan, D Dilli,S Aydoğan, H Akduman, R Çitli, A Zenciroğlu. Konjenital Melanositik Nevüs: Bir Yenidoğan Olgu Sunumu. (Kabul, 26.12.2019). Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 

D55-Dilli D, Çitli R, Özgür S, tasoglu İ, Orü UA, Aydoğan S, Özgüner İF, Zenciroğlu A. Neonatal Supraventriküler Taşiaritmi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Olgu Serisi"Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (ID 631766, Kabul: 12 Mayıs 2020)

D56-DİLLİ D, Rumeysa ÇİTLİ R, Senem ÖZGÜR S, İrfan TAŞOĞLU İ, Utku Arman ÖRÜN UA, Seda AYDOĞAN S, İsmet Faruk ÖZGÜNER İF, Ayşegül ZENCİROĞLU A. NEONATAL SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: OLGU SERİSİ
Sayfalar 468 - 472