T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Doç. Dr. Dilek DİLLİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Görevlisi

Güncelleme Tarihi: 03/03/2020


Yabancı Dil: İNGİLİZCE (ÜDS 2010: 96.25)

Email: dilekdilli2@yahoo.com

BRANŞ: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji (Yenidoğan)

ÇALIŞTIĞI KURUM: SBÜ, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi SAUM, Yenidoğan Kliniği/Ankara

KURUM ÜNVANI: Neonatoloji (Yenidoğan) uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi

DOÇENTLIK UNVANINI ALDIĞI ALAN/TARİH:Çocuk Sağlığı ve Hst/03.07.2012

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçentlik kadrosuna atanma tarihi:21.12.2017

İLGİ ALANLARI:

  • NEONATAL HEMODİNAMİ
  • KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI

YÖNETILEN YÜKSEK LISANS TEZLERI:

1-İzzet Göker Küçük. Süt Çocuklarında Aşı Uygulamaları Sırasında Ağrıyı Etkileyen Faktörler. Tez Danışman Yardımcısı (Tez Danışmanı Doç Dr Yıldız Dallar). Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi-Ankara 2008

2-Nazmiye Nilgün Karadağ. Respiratuvar Distres sendromunda iki farklı surfaktan tedavisi sonrası perfüzyon indeksi değişkenliği. Neonatoloji Yan dal Uzmanlık Tezi, Ankara, 2013.

3-Özkan Kaya. İntrakraniyel Kanama Saptanan Prematüre Bebeklerde Risk Faktörleri Ve Nörogelişimsel Değerlendirme.Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Ankara 2013.

4-Özge Meral. Trombosit indekslerinin prematüre retinopatisi gelişimi üzerine etkisinin araştırılması-Ankara 2016.

5-Tuğçe Kandemir: Erken Membran Rüptürü (EMR)’Li Anne Bebeklerinde Erken Neonatal Sepsis (ENS) Hesaplama Skoru (EOS Calculator) İle Karşılaştırmalı Olarak ENS’li Bebeklerin Yönetiminin Değerlendirilmesi-Ankara,(Devam ediyor)

YÜRÜTÜLEN PROJELER:

1-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK-ARDEB):

ARDEB-SBAG-3001, Proje no: 114S237-2014:

Projedeki Görev: Proje yürütücüsü

Konu: “Ratlarda Arteriyel Tromboz Modelinde Mezenkimal Kök Hücre Ve DefibrotidinSinerjistik Etkisi” (Proje Kabul tarihi: 25/07/2014, Bilimsel ve mali sonuç raporu onaylanma tarihi: 22/03/2016)

2-TC SB. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM-ARGE):

Projedeki Görev: Proje yürütücüsü

Konu: “Gestasyonel diyabetli gebelerde omega-3 balık yağı suplementasyonunun kord kanı

insülin benzeri büyüme faktörü-1 (insülin like growth factor 1; IGF-1) geni DNA

metilasyonu üzerine etkisi” (Proje kabul tarihi: 13/01/2014. Proje sonuç raporu onaylanma

tarihi: 16.01.2017)

3-TC SB. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM-ARGE):

Projedeki Görev: Proje yürütücüsü

Konu: “Prematüre Retinopatisi Gelişiminde Serum Asimetrik Dimetil Arjinin (ADMA), Vasküler

Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) ve İnsulin Growth Factor-1 (IGF-1) Düzeylerinin Prediktif

Değerleri” (Proje kabul tarihi: 02/11/2017. Başlangıç-01.01.2018-Bitiş: 07.01.2019

İdari Görevler/Komisyon üyelikleri:

1-S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Kalite Birimi sorumlusu, 2005-2007).

2-Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara -İdari sorumlu, 2013-2015

3-Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara-Total Parenteral Beslenme Ünitesi Komisyonu Başkanlığı, 2012- (halen devam ediyor)

4-Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara –Kalite Birimi-Çalışan Güvenliği Komisyonu Başkanlığı, 2015- (halen devam ediyor)

5-TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu, Enteral Nütrisyon Komitesi üyeliği, 2016-2020

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1-Sosyal Pediatri Derneği

2-Türk Pediatri Derneği

3-Milli Pediatri Derneği

4-Klinik Enteral-Parenteral Nutrisyon Derneği

5-Pediatride Uzmanlık Derneği

6-Gelişimsel Pediatri Derneği

7-Türk Neonatoloji Derneği

ÖDÜLLER/BURSLAR:

1-“3. Sözlü Bildiri Ödülü”

50. Milli Pediatri Kongresi,  8-12 Kasım 2006, Antalya, Türkiye.

“E7-Y.Dallar, D.Dilli, İ.Bostancı. SGA olarak doğan çocukların preadolesan dönemde glukoz intoleransı ve insülin direnci yönünden değerlendirilmesi. 8-12 Kasım 2006, 50. Milli Pediatri Kongresi,  Antalya. Bildiri kitabı, SS:11 (Sözlü bildiri)”

2-“Silver Sponsorship”

17th ERS Annual Congress, September 15-19, 2007, Stockholm, Sweeden.

“B1-D.Dilli, İ.Bostanci, Y.Dallar. Do different vaccination regimens for BCG and hepatitis B affect the development of allergic disorders in early childhood? 17th ERS Annual Congress, September 15-19, 2007, Stockholm, Sweeden. European Respiratory Journal 2007 (suppl 51):623s, Thematic poster, P:3653.)”

3-“Award

The International Neonatology Association Congress, 3–5 April 2014, Valencia, Spain.Beken S, Dilli D, Fettah ND, Kabataş EU, Zenciroğlu A, Okumuş N. “The influence of fish-oil lipid emulsions on retinopathy of prematurity in very low birth weight infants: A randomized controlled trial.”

4-“En iyi Araştırma Makalesi Ödülü”

UNEKO-22 Kongresi, 10-12 Nisan 2014, Antalya, Türkiye. Beken S, Dilli D, Fettah ND, Kabataş EU, Zenciroğlu A, Okumuş N. “The influence of fish-oil lipid emulsions on retinopathy of prematurity in very low birth weight infants: A randomized controlled trial.”

5-En iyi Araştırma Makalesi Ödülü”

UNEKO-23 Kongresi, 19-22 Nisan 2015, Adana, Türkiye. “Dilli D, Aydin B, Dinlen Fettah N, Ozyazıcı E, Beken, S, Zenciroglu A, Okumus N, Mutlu Özyurt, B, İpek, M Şah, Akdag A, Turan, Ö, Bozdag Ş. The ProPre-Save Study: Effects of Probiotics and Prebiotics Alone or Combined on Necrotizing Enterocolitis in Very Low Birth Weight Infants”

6-“Preklinik Çalışma Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü”

UNEKO-24 Kongresi, 17-20 Nisan 2016, Antalya, Türkiye.  “D Dilli, E.Kılıç, N Yumuşak, S.Beken, D.Uçkan Çetinkaya, R.Karabulut, A.Zenciroğlu. Ratlarda Arteriyel Tromboz Modelinde Mezenkimal Kök Hücre Ve Defibrotidin Sinerjistik Etkisi”

7-Bildiri Üçüncülük Ödülü

Perinatal Medicine 2017, 28-29 Nisan 2017, İzmir, Türkiye. “Hakan N, Aydın M, Zenciroğlu A, Dursun A, Dilli D, Okumuş N. Yenidoğanda Kan Değişimi: Üçüncü Düzey Bir Merkezde 8 Yıllık Deneyim”.

8-“Olgu sunumu Ödülü”

Uneko-26 Kongresi, 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs. Akduman H, Dilli D, Ergün E, Yılmaz E, Yoldaş T, Çakmakçı E, Karaçağlar NB, Konca HK, Çelebi SK, Özgüner İF, ZenciroğluA.Supraventriküler Taşikardi İlişkili Nekrotizan Enterokolitte Başarılı Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması: Olgu Sunumu”

YAYIN LİSTESİ

A.   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  (SCI ve/veya SCIE’ye giren dergiler)

A1-D.Dilli, İ.Bostancı, Ü.Tıraş, N.Hatipoğlu, Y.Dallar. A non-accidental poisoning with ammonia in adolescence. Child Care Health Dev. 2005; 31(6): 737-9. Doi: 10.1111/j.1365-2214.2005.00552.x                                                            

A2-Y.Dallar, D.Dilli, İ.Bostancı, E.Öğüş, Ş.Doğankoç, E.Tuğ. Insulin sensitivity obtained from the oral glucose tolerance test and its relationship with birthweight. Ann Saudi Med. 2007; 27(1): 13-7.   Doi: 10.4103/0256-4947.51496                                

A3-D.Dilli, İ.Bostanci, Y.Dallar, S.Gücük. Glycohemoglobin screening in adolescents attending to the Department of Paediatrics at a tertiary hospital in Turkey. Diabetes Res and Clin  Pract. 2008; 79(2): 305-9. Doi: 10.1016/j.diabres.2007.08.023

A4-D.Dilli, İ.Bostanci, Y.Dallar, T.Buzgan, H.Irmak, MA.Torunoğlu. Recent findings on pertussis epidemiology in Turkey. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2008; 27(5): 335-41.  Doi:10.1007/s10096-007-0442-x

A5-D.Dilli, İ.Bostanci, Y.Dallar. Do different vaccination regimens for BCG and hepatitis B affect the development of allergic disorders in early childhood? J Asthma 2008; 45(2): 155-9.  Doi:10.1080/02770900701840279

A6-D.Dilli. Analgesic properties of oral sucrose during routine immunizations.(letter to the editor)     Pediatrics 2008;121(6):1294-5;  author reply 1295.    Doi: 10.1542/peds.2008-0647

A7-D.Dilli. The mounting rate of cesarean sections. Is it accompanied by a drop in instrumental births? Saudi Med J. 2008; 29(8): 1212.

A8-E.Şimşek, D.Dilli, U.Yaşıtlı, N.Özlem, İ.Bostancı, Y.Dallar. Cerebral salt wasting in a child with cervicothoracic hematoma. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008; 21(7): 695-700.

A9-D.Dilli, I.G.Küçük, Y.Dallar. Interventions to reduce pain during vaccination in infancy. J Pediatr. 2009; 154(3):385-90. Doi: 10.1016/j.jpeds.2008.08.037

A10-D.Dilli, S.S.Oğuz, U.Dilmen.A newborn with vancomycin-induced thrombocytopenia. Pharmacology 2008; 82(4): 285–6. Doi: 10.1159/000163099

A11-D.Dilli, Y.Dallar, N.H.Sorguc. Intravenous ketamine plus midazolam vs. intravenous ketamine for sedation in lumbar puncture: a randomized controlled trial. Indian Pediatr. 2008; 45(11): 899-904.  

A12-D.Dilli, H.Yaşar, U.Dilmen, G.Ceylaner. Neu-Laxova Syndrome in an appropriate for gestational age newborn. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2008; 74(5): 487-9.

A13-İ.Bostancı, D.Dilli, Y.Dallar. Birth size effect on pulmonary functions and atopic sensitization in preadolescence. Pediatr Int.  2008; 50(5): 648–53.             

A14-CA.Agirtan, T.Akar, S.Akbas, R.Akdur, C.Aydin, G.Aytar, S.Ayyildiz, S.Baskan, T.Belgemen, O.Bezirci, U.Beyazova, F.Y.Beyaztas, B.Buken, E.Buken, A.D.Camurdan, D.Can, S.Canbaz, G.Cantürk, M.Ceyhan, A.Coskun, A.Celik, F.C.Cetin, A.G.Coskun, A.Dağçinar, Y.Dallar, B.Demirel, B.Demirogullari, O.Derman, D.Dilli, Y.Ersahin, B.Eşiyok, G.Evinc, O.Gencer, B.Gökler, H.Hanci, E.Iseri, AB.Isir, N.Isiten, G.Kale, F.Karadag, N.Kanbur, B.Kiliç, E.Kultur, D.Kurtay, A.Kuruoglu, S.Miral, A.B.Odabasi, R.Oral, F.S.Orhon, C.Ozbesler, D.F.Ozdemir, M.S.Ozkok, E.Ozmert, D.B.Oztop, H.Ozyürek, F.Pasli, Y.Peksen, O.Polat, F.Sahin, A.R.Sahin, S.Salacin, E.Suskan, B.Tander, D.Tekin, O.Teksam, U.Tiras, Y.Tomak, A.R.Tumer, A.Turla, B.Ulukol, R.Uslu, F.V.Tas, N.Vatandas, S.Velipasaoglu, F.Yagmur, A.Yağmurlu, S.Yalcin, S.Yavuz, K.Yurdakok; Contributing Multidisciplinary Teams (MDT). Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey 2002-2006: identifying the strongest link can make a difference! Child Abuse Negl. 2009; 33(4): 247-55.

A15-D.Dilli, S.S.Oguz, H.O.Ulu, H.Dumanli, U.Dilmen. Sonographic findings in premature infants with necrotising enterocolitis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2009; 94(3): F232-3.

A16-D.Dilli, Y.Dallar, N.H.Sorguç. Comparison of ketamine plus midazolam versus ketamine for sedation in children during lumbar puncture (Letter). Clin J Pain. 2009; 25(4): 349-50. Comment on Ketamineandmidazolamdelivered by patient-controlled analgesia in relieving pain associated with burns dressings.[Clin J Pain. 2008].

A17-D.Dilli, S.S.Oğuz, U.Dilmen, E.S.Cakar, Z.Ö.Tunay, O.Tök, M.A.Acar. Congenital cataract with de novo balanced reciprocal t(3;13) (q23;q12) translocation in a newborn. J Perinat Med. 2009; 37(6): 717-9.  

A18-U.Tıraş, D.Dilli, Y.Dallar, R.Oral. Evaluation and follow-up of cases diagnosed as child abuse and neglect at a tertiary hospital in Turkey. Turk J Med Sci 2009; 39(6): 969-77.   

A19-A.Akdag, B.Tunç, S.Oğuz, D.Dilli, U.Dilmen. A newborn with Down syndrome-transient myeloproliferative disorder. J Perinat Med. 2010; 38(4): 445-7.

A20-A.Akdag, D.Dilli, O.Erdeve, S.S.Oğuz, U.Dilmen. Does polycythemia affect interleukin-6 response pattern in early postnatal period? J Clin Lab Anal. 2010; 24(5):340-7.

A21-S.S.Oğuz, S.Unlü, S.Saygan, D.Dilli, B.Erdoğan, U.Dilmen. Rapid control of an outbreak of Pseudomonas putida in a tertiary neonatal intensive care unit. J Hosp Infect. 2010; 76(4): 361-2.

A22-D.Dilli, Y.Dallar, İ.Çakır. Psychological characteristics of adolescent suicide attempters attended to a pediatric emergency service. Turk J Med Sci. 2010; 40(3): 377-90.

A23-D.Dilli, S.S.Oğuz, R.Erol, H.O.Ulu, H.Dumanlı, U.Dilmen. Does abdominal sonography provide additional information over abdominal plain radiography for diagnosis of necrotizing enterocolitis in neonates? Pediatr Surg Int. 2011; 27(3): 321-7.

A24-D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen, MY.Köker, M.Kızılgün. Predictive values of neutrophil CD64 expression compared with interleukin-6 and C-reactive protein in early diagnosis of neonatal sepsis. J Clin Lab Anal. 2010; 24(6): 363-70.

A25-D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen, N.Andiran, U.Büyükkağnıcı. Serum thyroid hormone levels in preterm infants born before 33 weeks of gestation and association of transient hypothyroxinemia with postnatal characteristics. J Pediatr Endocrinol Metab. 2010; 23(9): 899-912.

A26-A.Yesilyurt A, D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen, N.Altug, Z.Candemir. Partial trisomy 8p(8p11.2 pter) and deletion of  13q (13q32 qter); case report. Genet Couns. 2011; 22(1): 35-40.

A27-C.Aydemir C, D.Dilli, SS.Oguz, HO.Ulu, N.Uras, O.Erdeve, U.Dilmen. Serum intestinal fatty acid binding protein level for early diagnosis and prediction of severity of necrotizing enterocolitis. Early Hum Dev. 2011; 87 (10): 659-61.

A28-M.Akar, D.Dilli, G.Sandal, U.Dilmen.Aplasia cutis congenita due to methimazol exposure within the first trimester of pregnancy. J Perinat Med. 2011;39(6):743-4.

A29-D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen. A case of congenital warfarin syndrome due to maternal administration of the drug during the whole pregnancy. Genet Couns. 2011; 22(2): 221-6.

A30-C.Aydemir, D.Dilli, N.Uras, HO. Ulu, SS.Oguz, O.Erdeve, U.Dilmen.Total oxidant status and oxidative stress are increased in infants with necrotizing enterocolitis. J Ped Surg. 2011;46: 2096–100.

A31-D.Dilli, Z.Eras, HO.Ulu, U.Dilmen, E.Durgut Şakrucu. Does necrotizing enterocolitis affect growth and neurodevelopmental outcome in very low birth weight infants? Pediatr Surg Int. 2012;28(5):471-6.

A32-M.Akar, D.Dilli, G.Sandal, M.Yekta Öncel, Ö.Erdeve, U.Dilmen. Prenatally diagnosed umbilical vein aneurysm with good prognosis. J Clin Ultrasound. 2012; 40 (6):368-9. Doi: 10.1002/jcu.21938.

A33-M. Akar, D.Dilli, Y.Yılmaz, O.Erdeve, S.Oguz, N.Uras, U.Dilmen. A case of fetal carbamazepine Syndrome with right hemihypoplasia of the entire body. Genet Couns. 2012; 23(1): 19-24. 

A34-N.Guzoglu, HG.Kanmaz, D.Dilli, N.Uras, O.Erdeve, U.Dilmen. The impact of the new Turkish regulation, imposing single embryo transfer after assisted reproduction technology, on neonatal intensive care unit utilization: a single center experience. Hum Reprod. 2012; 27(8): 2384-8.

A35-AA.Kundak, Okumuş N, D.Dilli, S.Erol, A.Zenciroğlu. Topiramate use in the neonatal period. Pediatr Neurol. 2012;46(6):410; author reply 410.

A36-D.Dilli, U.Dilmen. The role of interleukin-6 and C-reactive protein in non-thyroidal illness in premature infants followed in neonatal intensive care unit. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2012; 4(2): 66-71. Doi: 10.4274/jcrpe.625.

A37-B.Aydın, D.Dilli, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, S.Ozkan, G.Tanır. A case of newborn with community acquired pneumonia caused by Cupriavidus pauculus. Tuberk Toraks. 2012; 60(2):160-2.

A38-B.Aydin, D.Dilli, A.Zenciroğlu, N.Uzunalıç, N.Okumuş, M.Aydin. Lengthening of QT interval caused by Fluconazole in a Newborn. J Clin Toxicol. 2012, 2:5.Doi 10.4172/2161-0495.1000132.

A39-D.Dilli, Z.Eras, U.Dilmen,ED.Sakrucu. Neurodevelopmental evaluation of very low birth weight infants with transient hypothyroxinemia. Indian Pediatr. 2012 Sep;49(9):711-5

A40-B.Aydın, D.Dilli, N. Uzunalıç, A. Zencıroğlu, N.Okumuş, H.G.Çınar, M.Aydın, M.Ş.IpekCalcified thrombosis of the inferior vena cava extending to renal veins in a newborn with homozygous MTHFR A1298C mutation.Genet Couns. Genet Couns. 2012;23(4):523-7.

Doçentlik Unvanı sonrası eserler:

A41-M.Akar, D.Dilli, U.Dilmen. A Case of Nonimmune Hydrops Fetalis Caused by Homozygous α-Thalassemia. Turkish Journal of Hematology. 2013 Mar;30(1):63-6.

A42-D.Dilli, Z.Eras, U.Dilmen,ED.Sakrucu.Neurodevelopmental Evaluation of Very Low Birth Weight Infants with Sepsis at 18 to 24 Months’ Corrected Age. Indian Ped. 2013 Mar;50(3):327-30.

A43-AA.Kundak, D.Dilli, B.Karagöl, N.Karadağ, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, V.Doğan,N.Uzunalıç. Non Benign Neonatal Arrhythmias Observed in a Tertiary Neonatal Intensive Care Unit. Indian J Pediatr. 2013 Jul;80(7):555-9.

A44-Aydın B,  Dilli D, Zenciroğlu A, Aydoğ O, Beken S, Uzunalıç N, Cınar HG, Akyüz SG, Okumuş N. Can intrauterine death of a co-twin result in renal failure in the  survivor? Ren Fail. 2013;35(4):544-6.

A45-Erol SAydin BDilli DOkumuş NZenciroğlu AGündüz M. An Interesting Newborn Case Of Fructose 1-6 Diphosphatase Deficiency Triggered After Thyme Juice Ingestion. Clin. Lab. Clin Lab. 2014;60(1):151-3.

A46-Erol SZenciroğlu ADilli DOkumuş NAydin MGöl NErdem FTanir G. Evaluation of nosocomial blood stream infections caused by Pseudomonas species in newborns. Clin Lab. 2014;60(4):615-20.

A47-Ustün NU, Dilli D, Kundak AA, Okumus N, Erdoğan D, Apaydın S. A Novel Mutation in ABCC8 Gene in a Newborn with Congenital Hyperinsulinism -A Case Report. Fetal Pediatr Pathol. 2013 Dec;32(6):412-7.

A48-Aydın B, Beken S, Dilli D, Çınar HG, Özkan E, Zenciroğlu A, Okumus N. Fibrinolytic therapy of thrombosis in 27 newborns followed-up in neonatal intensive care unit. Pediatr Hematol Oncol. 2013 Nov;30(8):705-16.

A49-Dilli D, Özbaş S, Acıcan D, Yamak N, Ertek M, Dilmen U. Establishment and development of a national newborn screening programme for congenital hypothyroidism in Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;5(2):73-9.

A50-Erol S, Dilli D, Aydın B, Dinlen N, Zenciroğlu A, Okumuş N. Pleural empyema due to group A beta-hemolytic streptococci in a newborn: case report. Tuberk Toraks. 2013;61(2):152-4.

A51- Hakan N, Aydin M, Dilli D, Zenciroglu A, Okumus N. Lidocaine should only be used in neonatal seizures that do not respond to first-generation AEDs. Acta Paediatr. 2013 Nov;102(11):e485.

A52-Karadag N, Beken S, Dilli D, Zenciroglu A, Okumus N. Successful Hypothermia Treatment of Hypoxic-Ischemic Encephalopathy in a Neonate with Epidermolysis Bullosa. Indian J Pediatr. 2014 Aug;81(8):803-4

A53-Aydin B, Ipek MS, Ozaltin F, Zenciroğlu A, Dilli D, Beken S, Okumuş N, Hoşağasi N, Saygili-Karagöl B, Kundak A, Renda R, Aydog O. A novel mutation of laminin β-2 gene in Pierson syndrome manifested with nephrotic syndrome in the early neonatal period. Genet Couns. 2013;24(2):141-7.

A54-Uzunalic N, Zenciroglu A, Beken S, Piras R, Dilli D, Aydin B, Chiappe F, Okumus N, Crisponi L. Crisponi syndrome: a new mutation in CRLF1 gene associated with moderate outcome. Genet Couns. 2013;24(2):161-6.

A55-Aydin B, Dilli D, Beken S, Zenciroglu A, Uzunalic N, Yuksekkaya P, Akyuz SG, Aydog O, Okumus N. Papillorenal syndrome with de novo reciprocal translocation t(2;15) (q31; q26). Genet Couns. 2013;24(2):201-5.

A56-Dilli D, Aydin B, Zenciroğlu A, Özyazici E, Beken S, Okumuş N. Treatment outcomes of infants with cyanotic congenital heart disease treated with synbiotics. Pediatrics. 2013 Oct;132(4):e932-8.

A57-Dursun A, Zenciroglu A, Hakan N, Karadag N, Karagol BS, Aydin B, Dilli D, Okumus N, Beken S. Distribution of congenital anomalies in a neonatal intensive care unit in Turkey. J Matern Fetal Neonatal Med. 2014 Jul;27(10):1069-74.

A58-Ustün N, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N, Cınar G, Ozgür S, Koç M. Long-term

prostaglandin E1 use in newborns with duct-dependent congenital heart diseases: one year experience of a tertiary neonatal intensive care unit in Turkey. Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Nov;13(7):732-4.

A59-Aydin B, Dilli D, Zenciroğlu A, Kaya O, Bilaloğlu E, Okumuş N, Beken S. Comparison of a rapid bed-side test with a central laboratory analysis for C-reactive protein in newborn infants with suspicion of sepsis. Clin Lab. 2013;59(9-10):1045-51.

A60-Karadag N, Zenciroglu A, Eminoglu FT, Dilli D, Karagol BS, Kundak A, Dursun A, Hakan N, Okumus N. Literature review and outcome of classic galactosemia diagnosed in the neonatal period. Clin Lab. 2013;59(9-10):1139-46.

A61-Aydın B, Beken S, Akansel R, Dilli D, Okumuş N, Zenciroğlu A, Tanır G. Prematurity due to maternal brucella infection and review of the literature. Turk J Pediatr. 2013 Jul-Aug;55(4):433-7.

A62-Hakan N, Dilli D, Zenciroglu A, Aydin M, Okumus N. Reference values of perfusion indices in hemodynamically stable newborns during the early neonatal period. Eur J Pediatr. 2014 May;173(5):597-602.

A63-Aydın B, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N, Ipek MS, Aydın M, Uzunalıç N, Hakan N, Kundak AA, Dursun A, Karadağ N, Korukluoğlu G. Clinical course of community-acquired respiratory syncytial virus pneumonia in newborns hospitalized in neonatal intensive care unit. Tuberk Toraks. 2013 Sep;61(3):235-44. PubMed PMID: 24298966.

A64-Beken S, Dilli D, Fettah ND, Kabataş EU, Zenciroğlu A, Okumuş N. The influence of fish-oil lipid emulsions on retinopathy of prematurity in very low birth weight infants: A randomized controlled trial. Early Hum Dev. 2014 Jan;90(1):27-31.

A65-Tezel B,Dilli D, Bolat H, Sahman H, Ozbaş S, Acıcan D, Ertek M, Köse MR, Dilmen U. The Development and Organization of Newborn Screening Programs in Turkey.J Clin Lab Anal. 2014 Jan;28(1):63-9.

A66-Hakan N,  Aydin M, Dilli D, A Zenciroglu and N Okumus. Transient hyperinsulinemia may be responsible from electrolyte abnormalities of refeeding syndrome seen in very-low-birth-weight infants with intrauterine growth-restriction. Journal of Perinatology.2014 Mar;34(3):247.

A67-Dilli D, İlarslan NE, Kabataş EU, Zenciroğlu A, Şimşek Y, Okumuş N. Oral sucrose and non-nutritive sucking goes some way to reducing pain during retinopathy of prematurity eye examinations. Acta Paediatr. 2014 Feb;103(2):e76-9.

A68-S Erol, B Aydın, D Dilli, B Malbora, S Beken, HG Çınar, A Zenciroğlu, N Okumuş. Early Postnatal Hemorrhagic Shock Due to Intraabdominal Hemorrhage in a Newborn with Severe Hemophilia A.Turk J Hematol 2014 Mar;31(1):101-2.

A69-Akdag A, Dilmen U, Haque K,Dilli D, Erdeve O, Goekmen T. Role of Pentoxifylline and/or IgM-Enriched Intravenous Immunoglobulin in the Management of Neonatal Sepsis. Am J Perinatol. 2014 Nov;31(10):905-12.

A70-The Effects of Phototherapy on Eosinophil and Eosinophilic Cationic Protein in Newborns With Hyperbilirubinemia. Beken S, Aydin B, Zenciroğğlu A,Dilli D, Ozkan E, Dursun A, Okumus N. Fetal Pediatr Pathol. 2014 Jun;33(3):151-6.

A71-Karadag N,Dilli D, Zenciroglu A, Aydin B, Beken S, Okumus N. Perfusion Index Variability in Preterm Infants Treated with Two Different Natural Surfactants for Respiratory Distress Syndrome.Am J Perinatol. 2014 Nov;31(11):1015-22.

A72-Aydın B,Dilli D, Zenciroğlu A, Karadağ N, Beken S, Okumuş N. Mean Platelet Volume and Uric Acid Levels in Neonatal Sepsis.Indian J Pediatr. 2014 Dec;81(12):1342-6.

A73-Fettah N, Dilli D, Beken S, Zenciroglu A, Okumuş N.Surfactant for acute respiratory distress syndrome caused by near drowning in a newborn. Pediatr Emerg Care. 2014 Mar;30(3):180-1.

A74-Aydın B, Dilli D, Zenciroğlu A, Karadağ N, Beken S, Okumuş N. Mean platelet volume anduric acid levels inneonatal sepsis: authors' reply.Indian J Pediatr. 2015 Jan;82(1):101.

A75-Aydın B., Beken S, Zenciroğlu A., Dilli D., Okumuş N.  Blood Eosinophil Levels in Newborns with Severe Indirect Hyperbilirubinemia Treated with Phototherapy.  Iran J Pediatr. 2014 Jun;24(3):267-72

A76-Bekmez S, Beken S, Dinç T, Dursun A, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N. Lower extremity amputation in a preterm infant due to MTHFR Homozygosity. Gen. Counsel. 2014; 25: 245-249.

A77-Dinlen N, Zenciroğlu A, Dilli D, Aydin B, Beken S, Okumuş N. Treacher Collinssyndrome with multiple congenital heart defects after paroxetine exposure: casereport. Genet Couns. 2014;25(1):7-11.

A78-Beken S, Aydın B, Dilli D, Erol S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Can biochemicalmarkers predict the severity of hypoxic-ischemic encephalopathy? Turk J Pediatr. 2014 Jan-Feb;56(1):62-8.

A79-Hakan N, Zenciroglu A, Aydin M, Okumus N, Dursun A, Dilli D. Exchangetransfusion for neonatal hyperbilirubinemia: an 8-year single center experienceat a tertiary neonatal intensive care unit in Turkey. J Matern Fetal NeonatalMed. 2014 Sep 22:1-5.

A80-Fettah ND, Zenciroğlu A, Dilli D, Beken S, Okumuş N. Is higher 25-hydroxyvitamin D level preventive for respiratory distress syndrome in preterm infants? Am J Perinatol. 2015 Feb;32(3):247-50.

A81-Fettah ND, Dilli D, Cavusoglu H, Beken S, Ozgur S, zenciroglu A, Okumus N.Management of postoperative pulmonary hypertension by inhaled nitric oxide in a newborn with congenital diaphragmatic hernia. J Coll Physicians Surg Pak. 2014Sep;24(9):690-1. doi: 09.2014/JCPSP.690691

A82-Bozdağ Ş, Dilli D, Gökmen T, Dilmen U. Comparison of two natural surfactants for pulmonary hemorrhage in very low-birth-weight infants: a randomized controlled trial. Am J Perinatol. 2015 Feb;32(3):211-8.

A83-Fettah ND, Dilli D, Uçan B, Koç M, Özyazıcı E, Özgür S, Zenciroğlu A, Şahin İO, Okumuş N. A case of congenital abdominal aortic aneurysm complicated with bilateral renal arterial and venous thromboses after surgery. Pediatr Hematol Oncol. 2015 Mar;32(2):126-8.

A84-Okumuş N, Beken S, Aydın B, Erol S, Dursun A, Fettah N, Dilli D, Zenciroğlu A. Effect of Therapeutic Hypothermia on C-Reactive Protein Levels in Patients with Perinatal Asphyxia. Am J Perinatol. 2014 Nov 7. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25380405.

A85-Ilarslan E, Aydın B, Kabatas EU, Beken S, Dilli D, Zenciroglu A, Okumus N. Cataract in a preterm newborn: a possible side effect of linezolid therapy. J Coll Physicians Surg Pak. 2014 Nov;24 Suppl 3:S281-3. doi: 11.2014/JCPSP.S281S283. PubMed PMID: 25518803.

A86-Dilli D, Aydin B, Fettah ND, Özyazıcı E, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N,

Özyurt BM, İpek MŞ, Akdağ A, Turan Ö, Bozdağ Ş. The ProPre-Save Study: Effects of Probiotics and Prebiotics Alone or Combined on Necrotizing Enterocolitis in Very Low Birth Weight Infants. J Pediatr. 2015 Mar;166(3):545-551.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.12.004. Epub 2015 Jan 13. PubMed PMID: 25596096.

A87-Dinlen N, Zenciroglu A, Beken S, Dursun A, Dilli D, Okumus N. Association of vitamin D deficiency with acute lower respiratory tract infections in newborns. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 Mar 19:1-5. PubMed PMID: 25786473.

A88-EU Kabataş, A Dursun, S Beken, D Dilli, A Zenciroğlu, N Okumuş. Efficacy of Single Dose Oral Paracetamol in Reducing Pain During Examination for Retinopathy of Prematurity: A Blinded Randomized Controlled Trial.Indian J Pediatr. 2016;83(1):22-6. doi: 10.1007/s12098-015-1765-8.

A89-Dilli D, Özyazici E, Fettah N, Kaya Ö, Pala Akdogan M, Zenciroğlu A, Okumus N, Güzoglu N. Rupture and displacement of umbilical arterial catheter: Bilateral arterial occlusion in a very low birth weight preterm.Arch Argent Pediatr. 2015 Oct;113(5):e283-5. doi: 10.1590/S0325-00752015000500021. English, Spanish.

A90-D. Dilli, N. Fettah, H.G. Çınar, E. Özyazıcı, A. Dursun, A. Zenciroğlu, N. Okumuş Axillary Artery Thrombosıs In A Newborn Homozygous For Methylenetetrahydrofolate Reductase (A1298c) Mutation And Heterozygous For Factor V Leıden (G506a) Mutation. Genetic Counseling, Vol. 27, No 1, 2016, Pp 87-89

A91-Dilli D, Köse MR, Gündüz RC, Özbaş S, Tezel B, Okumuş N. Recent declines in infant and neonatal mortalıty in turkey from 2007 to 2012: impact of improvements in health policies. Cent Eur j Public Health 2016; 24 (1): 52–57

A92-Dilli D, Ozkan E, Ozkan MB, Aydin B, Özyazici A, Fettah N, Zenciroğlu A, Okumuş N. Umbilical cord Asymmetric Dimethylarginine levels and carotid artery intima-media thickness in newborns born small for gestational age.J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;12:1-20.

A93-Ozer PA, Kabatas EU, Kurtul BE,Dilli D, Zenciroglu A, Okumus N. A Rare Cause of Retinal Artery Occlusion in Severe Hypernatremic Dehydration in Newborns.Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2016 May 1;47(5):482-5. doi: 10.3928/23258160-20160419-14.

A94-Fettah N, Dilli D, Zenciroğlu A, Tanır G, Apaydın S, Özgüner İF, Okumuş N. Cytomegalovirus-associated colitis with colonic stricture mimicking necrotizing enterocolitis in a newborn: a case report. Int J Contemp Pediatr. 2016; 3(2): 684-686. doi:10.18203/2349-3291.ijcp20161067

A95-Dilli D, Kılıç E, Yumuşak N, Beken S, Uçkan Çetinkaya D, Karabulut R, Zenciroğlu AL. Additive effect of mesenchymal stem cells and defibrotide in an arterial rat thrombosis model.

Arch Argent Pediatr. 2017 Jun 1;115(3):249-256. doi: http://dx.doi.org/10.5546/aap.2017.eng.249. English, Spanish.

A96-Dilli D, Özyazici A, Dursun A, Beken S. Predictive values of plasma KL-6 in bronchopulmonary dysplasia in preterm infants.Turk J Med Sci. 2017 Apr 18;47(2):621-626. doi:10.3906/sag-1512-78.

A97-Fettah N, Kabatas EU, Doğan V, Zenciroğlu AL,Dilli D, Özyazıcı E, Koç M, Beken S, Dursun A, Kandemir S. Retinovascular findings in newborns with critical congenital heart disease: A case series.Arch Argent Pediatr. 2017 Jun 1;115(3):e175-e178.

doi: http://dx.doi.org/10.5546/aap.2017.eng.e175. Spanish, English.

A98-Kabataş EU, Dinlen NF, Zenciroğlu A, Dilli D, Beken S, Okumuş N. Relationship between serum 25-hydroxy vitamin D levels and retinopathy of prematurity.Scott Med J. 2017 Nov;62(4):129-135.

A99-DilliD, Doğan NN, İpek MŞ, Çavuş Y, Ceylaner S, Doğan N, et al. MaFOS-GDM trial: Maternal fish oil supplementation in women with gestational diabetes and cord blood DNA methylation at insulin like growth factor-1 (IGF-1) gene. Clin Nutr ESPEN. 2018 Feb;23:73-78. 

A100-Dilli D, Doğan NN, Örün UA, Koç M, et al. Maternal and neonatal micronutrient levels in newborns with CHD. Cardiol Young. 2018 Apr;28(4):523-529.

A101-Kanmaz HG, Okur N, Dilli D, Yeşilyurt A, Oğuz ŞS. The effect of phototherapy on sister chromatid exchange with different light density in newborn hyperbilirubinemia.Turk Pediatri Ars. 2017 Dec 1;52(4):202-207.

A102-Aydogan S, Dilli D, Ozyazıcı A, Cakmakci E, Koyuncu E, Zenciroğlu A. Central Diabetes Insipidus in an Infant with Pneumococcal Meningitis.Fetal Pediatr Pathol. 2018 Dec 22:1-5. doi: 10.1080/15513815.2018.1547335. 

A103-Dilli D, Doğan V, Özyurt B, Özyurt A, Hakan N, Bozabalı S, Caner İ, Olgun H, Koç M, Taşoğlu İ, Karademir S, Zenciroğlu A. Should We Start A Nationwide Screening Program For Critical Congenital Heart Disease In Turkey?: A Pılot Study On Four Centers With Different Altitudes. Cardiol Young. 2019 Apr;29(4):475-480. doi: 10.1017/S1047951119000052.

A104-Dilli D, Soylu H, Tekin N. Neonatal hemodynamics and management of hypotension in newborns.Turk Pediatri Ars. 2018 Dec 25;53(Suppl 1):S65-S75. doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01801. eCollection 2018.

A105-Dilli D, Çakmakçı E, Akduman H, Oktem A, Aydoğan S, Çitli R, Zenciroğlu A. Comparison of three natural surfactants according to lung ultrasonography scores in newborns with respiratory distress syndrome.J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 Jul 24:1-7. doi: 10.1080/14767058.2019.1643313.

A106-Tunç T, Polat A, Özdemir R, Kiliçaslan B, Can E, Çelik HT, Arsan S, Kader Ş, Erol S, Uslu S, Özdemir ÖMA; neonatal sepsis study group Neonatal sepsis study group: B. Özcan, Hanta D, Dilli D, Narter F, Gültekin N, Güzoğlu N, Aydemir Ö. Assessment of novel biomarkers: STREM-1, pentraxin-3 and pro-adrenomedullin in the early diagnosis of neonatal early onset sepsis.J Neonatal Perinatal Med. 2019 Sep 28. doi: 10.3233/NPM-180131.

A107-Aydogan S, Akduman H, Dilli D, Koyuncu E, Çitli R, Erel Ö, Neselioglu S, Zenciroglu A. The role of thiol-disulfide homeostasis in neonatal sepsis.J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 Jul 8:1-7. doi: 10.1080/14767058.2019.1638904. 

A108-Dilli D, Akduman H, Orun UA, Tasar M, Tasoglu I, Aydogan S, Citli R, Tak S. Predictive Value of Vasoactive-inotropic Score for Mortality in Newborns Undergoing Cardiac Surgery.Indian Pediatr. 2019 Sep 15;56(9):735-740.

A109-Akduman H, Dilli D, Ergün E, Çakmakçı E, Çelebi SK, Çitli R, Zenciroğlu A. Successful Mesenchymal Stem Cell Application in Supraventricular Tachycardia-Related Necrotizing Enterocolitis: A Case Report.Fetal Pediatr Pathol. 2019 Nov 22:1-6. doi: 10.1080/15513815.2019.1693672. 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1-D.Dilli, İ.Bostanci, Y.Dallar. Do different vaccination regimens for BCG and hepatitis B affect the development of allergic disorders in early childhood? 17th ERS Annual Congress, September 15-19, 2007, Stockholm, Sweeden. European Respiratory Journal 2007 (suppl 51):623s, Thematic poster, P:3653.                                                                                                      

B2-D.Dilli, Y.Dallar, İ.Çakır, B.Selver. Evaluation of suicidal behavior by four different scales in adolescents attending to a tertiary hospital in Turkey. 3rd Europediatrics Congress, Istanbul Turkey, June 14-17, 2008, Acta Paediatrica 2008: 97(suppl 459), PP-4.

B3-A.Akdag, D.Dilli, O.Erdeve, S.S.Oguz, U.Dilmen. Does polycythemia affect interleukin-6 response pattern in early postnatal period? 2nd UENPS 2010, İstanbul, Turkey. November 15-17, 2010. Early Hum Dev. Doi: 10.1016/j.earlhumdev.2010.09.123, PP-70

B4-C.Aydemir, D.Dilli, N.Uras, H.O.Ulu, S.S. Oguz, O.Erdeve, U.Dilmen. Evaluation of total antioxidant capacity, total antioxidant status and oxidative stress index in preterm infants with necrotizing enterocolitis. 2nd UENPS 2010, İstanbul, Turkey. November 15 – 17, 2010. Early Hum Dev. Doi: 10.1016/j.earlhumdev.2010.09.321, PP-265.

B5-C.Aydemir, D.Dilli, N.Uras, H.O.Ulu, S.S. Oguz, O.Erdeve, U.Dilmen. Serum intestinal fatty acid binding protein level for early diagnosis and predicts severity of necrotizing enterocolitis. 2nd UENPS 2010, İstanbul, Turkey. November 15 – 17, 2010. Early Human Development. Doi: 10.1016/j.earlhumdev.2010.09.323, PP-267.

B6-D.Dilli, S.Oguz, U.Dilmen. The role of interleukin-6 and C-reactive protein in nonthyroidal illness in premature infants followed-up in neonatal intensive care unit. 2nd UENPS 2010, İstanbul, Turkey. November 15 – 17, 2010. Early Human Development. Doi: 10.1016/j.earlhumdev.2010.09.342, PP-285.

B7-NN. Karadağ, D.Dilli, A.Zenciroğlu, A.Dursun, B.S.Karagöl, N.Okumuş. Perfusion index variability before and after surfactant treatment in respiratory distress syndrome.27th International Workshop on Surfactant Replacement, Lisbon, June 1-2, 2012,P-5

B8-A.Dursun, A.Zenciroğlu, NN.Karadağ, P.Asan, N.Hakan, BS.Karagöl, A.Kundak, N.Okumuş, D.Dilli. Hypothermia during transportation is critically important for newborns with respiratory distress syndrome. 27th International Workshop on Surfactant Replacement, Lisbon, June 1-2, 2012,P-6

B9-N.Guzoglu, HG.Kanmaz, N.Uras, O.Erdeve, D.Dilli, U. Dilmen. Improved neonatal outcomes after the new Turkish regulation on assisted reproduction technology imposing single embryo transfer. European Society of Human Reproduction and Embryology(ESHRE) Annual Meeting, Istanbul, July 1-4, 2012, P-282.

B10-N Hakan, D Dilli, A Zenciroglu, N Okumus, BS Karagol, A Dursun, N Karadag,S Beken,B Aydin, S Erol Determination of the Perfusion Index Reference Values and Variation in Clinically and hemodinamically Stable Newborns During the Early Neonatal Period.5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012.Arch Dis Child 2012;97:A55 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.0190

B11-B Aydin, D Dilli, S Erol, NH Sorguc, S Beken, NE Cullas Ilarslan, A Zenciroglu, N Okumus. The Effects of Synbiotic use on Morbidity and Mortality in Premature Infants: A Prospective Randomized Controlled Trial. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012.  ADC 97:Suppl 2 A462 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1634

B12-A Dursun, A Zenciroglu, N Hakan, N Karadag, BS Karagol, B Aydin, D Dilli , S Beken, N Okumus. Distribution of Congenital Malformation in a Neonatal Intensive Care Unit in Turkey. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A480 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1699

B13-N Karadag, D Dilli, B Karagol, A Dursun, A Kundak, N Hakan, U Arman Orun, S Beken, A Zenciroglu,N Okumus. Perfusion Index Variability and N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide Levels Before and After Cardiac Interventions in Congenital Heart Disease. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A328-A329 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1146

B14-B Aydin, D Dilli, S Erol, E Ozyazici, S Beken, NE Cullas Ilarslan, A Zenciroglu, N Okumus. Levels of Serum N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide, Cystatin C, and Urinary B2 Microglobulin in Newborns with Hypoxic Ischemic Encephalopathy . 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A310 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1081

B15-B Aydin, A Zenciroglu, D Dilli , S Erol, E Ozyazici, N Karadag, S Beken, N Okumus. The Predictive Values of Mean Platelet Volume (MPV) in the Diagnosis of Neonatal Sepsis . 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A338 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1180.

B16-A Dursun, BS Karagol, N Hakan, N Karadag, A Zenciroğlu, N Okumus, D Dilli, S Beken. Effect of Mode of Delivery on Mortality and Morbidity in Very Low Birth Weight Neonates with Respiratory Distress Syndrome. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A387 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1358

B17-S Erol, G Cinar, UA Orun, B Aydin, D Dilli, A Dursun, S Beken, A Zenciroglu, N Okumus, S Karademir.The Effect of Heparin Infusion on Development of Thrombosis Secondary to Cardiac Catheterization.  5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012. ADC 97:Suppl 2 A322 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1122

B18-N Cullas Ilarslan, D Dilli, EU Kabatas, S Beken, B Aydin, A Zenciroglu, N Okumus. Predicting The Efficacy of Oral Sucrose in Reducing Pain During Ophtalmological Examination for Retinopathy of Prematurity: A Prospective Randomised Study. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012.  ADC 97:Suppl 2 A55 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.0190

B19-B Aydin, D Dilli, S Erol, E Ozyazici, S Beken, NE Cullas Ilarslan, A Zenciroglu, N Okumus. The Effects of Synbiotics on Morbidity and Mortality in Newborns with Cyanotic Congenital Heart Disease: A Prospective Randomized Controlled Trial.  5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012.ADC 97:Suppl 2 A462 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1633

B20-Karadağ N, Dilli D, Dursun A, Karagöl B, Hakan N, Kundak A, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Treatment of infantile colic with lactobacillus reuteri and relationship with postpartum depression: a randomized controlled trial study. 5th Congress of European Academy of Pediatric Societies, EAPS, Oct, 5-9, 2012.ADC 97:Suppl 2 A474-A475 doi:10.1136/archdischild-2012-302724.1678

B21-Beken S, Fettah N, Dilli D, Zenciroglu A, Okumuş N. Is higher 25(OH)-Vitamin D Level Preventive for respiratory distress syndrome in preterm infants? 28th International workshop on surfactant Replacement. Helsinki, Finland, May 31st-June 1st, 2013.

B22-Dilli D, Aydın B, Zenciroğlu A, Ozyazici E, Beken S, Okumuş N. Treatment outcomes of infants with cyanotic congenital heart disease treated with synbiotics INAC, 3-5 April, 2014, Valencia, Spain. (Oral presentation)

B23-Bozdağ S, Dilli D, Gökmen T, Dilmen U. Comparison of two natural surfactants for pulmonary hemorrhage in very low birthweight infants: a randomised controlled trial. INAC, 3-5 April  2014, Valencia, Spain. (Oral presentation)

B24-Beken S, Dilli D, Fettah N, Kabataş EU, Zenciroğlu A, Okumuş N.The influence of fish-oil lipid emulsions on retinopathy of prematurity in very low birthweight infants: a randomized controlled trial. INAC, 3-5 April , 2014, Valencia, Spain.

B25-Zenciroğlu A, Fettah ND, Beken S, Dilli D, Okumuş N. Is low cord blood serum 25(OH)D levels a risk factor for late complications of prematurity? 29th international workshop on surfactant replaement, Valencia, Spain, May 30th-31st, 2014

B26-Fettah N, Dilli D, Beken S, Zenciroglu A, Okumuş N.Surfactant for acute respiratory dystress syndrome cause by near drowning in a newborn: case report. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, p:1143

B27-Fettah ND, Dilli D, Cavusoglu H, Beken S, Ozgur S, zenciroglu A, Okumus N. Successfull management of postoperative pulmonary hypertension by inhaled nitric oxide in a newborn with congenital diaphragmatic hernia. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, p: 1144

B28-Dinlen N, Zenciroğlu A,Dilli D, Aydin B, Beken S, Okumuş N.Treacher Collins syndrome with multiple congenital heart defects after paroxetine exposure: case report.7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, e poster, 1202

B29-Doğan N, Dilli D, Fettah ND, Örün U, Özyazıcı E, Beken S, Zenciroğlu A, Karademir S, Okumuş N Maternal and neonatal micronutrient levels in newborns with congenital heart defects. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, e poster, 1203

B30-Dursun A, Cınar G, Ucan B, Hakan N, Eksioğlu S, Dilli D, Okumuş N, Zenciroğlu A. Umbilical venous catheter related portal venous thrombosis, in newborn babies: a prospective study. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, e poster, 860

B31-Dursun A, Zenciroğlu A, Hakan N, Karadağ N, Beken S, Dilli D, Okumuş N. Factors affecting mortality in extremely very low birth weight neonates with respiratory dystress syndrome. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, e poster, 1007.

B32-Dursun A, Okumuş N, Zenciroğlu A, Beken S, Bayrak T, Bayrak A, Dilli D. IMA levels in hypoxic ischemic encephalopathy: is it a new marker. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, E poster, 1012

B33-Dursun A, Okumuş N, Bayrak T, Beken S, Zenciroğlu A, Dilli D. Effect of therapeutic hypothermia on ischemia modified albumin levels in newborns with hypoxic encephalopathy. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, 4-7 May 2014, İSTANBUL, Turkey, e poster, 791

B34-Onat N, Aydın B, Zenciroğlu A, Tuğcu AU, Özyazıcı A, Dinlen N, Beken S, Dilli D, ve ark. The evaluation of newborn with severe direct hyperbilirubinemia at 24 months of age. PP-057 1st International Developmental Pediatrics Congress. Dec 2-5, 2015, Istanbul Turkey

B35-Onat N, Aydın B, Zenciroğlu A, Tuğcu AU, Özyazıcı A, Dinlen N, Beken S, Dilli D, ve ark. Short term follow up of babies having hypoglycemia at neonatal period. PP-058. 1st International Developmental Pediatrics Congress. Dec 2-5, 2015, Istanbul Turkey

B36-Onat N, Aydın B, Zenciroğlu A, Tuğcu AU, Özyazıcı A, Dinlen N, Beken S, Dilli D, ve ark. Short term follow up of babies having hypernatremic dehydratation at neonatal period. 

PP-059. 1st International Developmental Pediatrics Congress. Dec 2-5, 2015, Istanbul Turkey

B37-D. Dilli, M.R. Köse, R.C. Gündüz, S. Ozbaş, B. Tezel, N.Okumus. Recent Declines in Infant And Neonatal Mortality In Turkey, 2007–2012: Impact Of Improvements In Health Policies. EAPS-0233. EAPS, Oct, 21-25, 2016. Eur J Pediatr (2016) 175:1393–1880

B38-D.Dilli, E.Kılıç, N. Yumuşak, S. Beken, D. Uçkan Çetinkaya, R. Karabulut, A. Zenciroğlu. Synergistic effect of mesenchymal stem cell and defibrotide in an arterial rat thrombosis model. EAPS-022. EAPS, Oct, 21-25, 2016. Eur J Pediatr (2016) 175:1393–1880

B39-D. Dilli, E.Özkan, M.B. Özkan, B. Aydın, A. Ozyazıcı, N. Fettah, A. Zenciroğlu, N. Okumuş. Umbilical cord asymmetric dimethylarginine levels and ultrasound assessment of carotid arteries in neonates born small for gestational age. EAPS-0232. EAPS, Oct, 21-25, 2016. Eur J Pediatr (2016) 175:1393–1880.

B40-Dilli D, Dağ D, Kılıç M, Ceylaner S, Özyazıcı A, Zenciroğlu A. P49 A novel p.v438sfs*3 (c.1311_1312insa) mutation in methylmalonyl-coa mutase gene in a newborn with severe methylmalonic acidemia. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2017-313273.137

B41-D. Dilli, V. Doğan, B. Mutlu Özyurt, A. Özyurt, N. Hakan, S. Bozabalı, İ. Caner, H. Olgun, A. Zenciroğlu, S. Karademir, H. Aydın, M. Koç. Should we start a nationwide screening program for critical congenital heart disease in Turkey? A pilot study. ABS 2. Journal Of Pediatric And Neonatal Individualized Medicine 2018;7(2):e070231.doi: 10.7363/070231.published online: 2018 Oct 03

B42-D. Dilli, E. Çakmakçi, H. Akduman, A. Öktem, N.B. Karaçağlar, A. Zenciroğlu. comparison of three natural surfactants accordıng to lung ultrasonography scores in newborns wıth respiratory distress syndrome. ABS 3. Journal of pediatric and neonatal individualized medicine 2018;7(2):e070231 doi: 10.7363/070231 published online: 2018 Oct 03 (Oral presentation)

B43-D. Dilli, E. Çakmakçı, H. Akduman, A. Öktem, N.B. Karaçağlar, A. Zenciroğlu. Lung ultrasonography in prediction of surfactant need in preterms. ABS 4. Journal of pediatric and neonatal individualized medicine 2018;7(2):e070231.doi: 10.7363/070231.published online: 2018 Oct 03 (Oral presentation)

B44-A. Zenciroğlu; A. Öktem; S. Aydoğan; Ç. Üner; D. Dilli; N. Okumuş.Lung Ultrasound In Diagnosis And Follow-Up Of Neonatal Pneumonia Sharing Progress In Neonatology (SPIN 2019)June 2019. Parma, Province Of Parma, Italy

B45-İ Taşoğlu, D Dilli, UA Örün, H Akduman, R Çitli, B S Türkcan. Association of interrupted Aortic Arch Type C And Microdeletion 22q11.2: A Newborn Case Report. IRUPEC Bildiri Kitabı. Pp 381-382, IRUPEC 2019, Konya, Türkiye

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler:

C2-1-D.Dilli, Hemolitik hastalıklar. In: U.Dilmen, (ed) Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 104-7.

C2-2-D.Dilli, Hemorajik hastalıklar. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 108-11.

C2-3-D.Dilli, Hipertiroidi, konjenital. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 122-5.

C2-4-D.Dilli, Hipotiroidi, konjenital. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 126-30.

C2-5-D.Dilli,  İnme. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 133-6.

C2-6-D.Dilli, Maternal Graves. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 174-6.

C2-7-D.Dilli, Maternal otoimmun tiroidit (Hashimato tiroiditi). In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 180.

C2-8-D.Dilli, Nekrotizan enterokolit. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 209-11.

C2-9-D.Dilli, Tromboz. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 261-6.

C2-10-D.Dilli, Nötropeni. In: U.Dilmen (ed), Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 351-3.

C2-11-D.Dilli, Trombositopeni. In: U.Dilmen (ed),  Neonatoloji Cep Kitabı.  Güneş Kitabevi, Ankara, 2010: 360-4.

C2-12-D. Dilli. Prematüre bebeklerde beslenme. InOkumuş N (ed). Hayata prematüre Başlayanlar. Aysun Yayıncılık, Ankara, 2012: 78.

C2-13-D. Dilli. Prematürelerde okul çağı sorunları. InOkumuş N (ed). Hayata prematüre Başlayanlar.Aysun Yayıncılık, Ankara, 2012: 123-127.

C2-14-D. Dilli. Prematüre bebeklerde diş sorunları ve diş bakımı. InOkumuş N (ed). Hayata prematüre Başlayanlar.Aysun Yayıncılık, Ankara, 2012: 88.

C2-15-D Dilli. Epidemiyoloji. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:5-8.

C2-16-D Dilli. Perinatal Tıp. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds).  Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013: 9-15

C2-17-D Dilli. Beslenme. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:77-79.

C2-18-D Dilli. Büyüme ve beslenme. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:120-123.

C2-19-D Dilli. Kalite Güvencesi. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:259-262.

C2-20-D Dilli. Kritik Olaylar. Bir Bakışta Neonatoloji. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:263-270.

C2-21-D Dilli. Kanıta Dayalı Tıp. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:271-274.

C2-22-D Dilli. Etik.Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:275-277.

C2-23-D Dilli. Araştırma ve İzin. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:278-280.

C2-24-D Dilli.Gebelik haftası, kan basıncı, hastalık ağırlığı değerlendirilmesi. Lissauer T, Fanaroff AA. Neonatology At a Glance: Bir Bakışta Neonatoloji. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 2013:328-331.

C2-25-D.Dilli. Bebeğimizi büyütüyoruz. In: U.Dilmen (ed), Bebeğimizi büyütüyoruz.  Sarıyıldız Ofset LTD ŞTİ. 2013:1-253.

C2-26-Prof. Dr. Betül ACUNAŞ, Doç. Dr. Ahmet Yağmur BAŞ, Doç. Dr. Sinan USLU, Doç. Dr. Dilek DİLLİ, Dr. Sema ÖZBAŞ, Dr. Başak TEZEL, Şirin AYDIN. Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi. TC Sağlık Bakanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara, 2014

C2-27-D Dilli. Simülasyona dayalı İşlemsel Eğitim Prensipleri. Yenidoğanda Girişimler Atlası. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Beşinci Baskı. TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2016

C2-28-D Dilli. İşlemler için aydınlatılmış onam. Yenidoğanda Girişimler Atlası. Çeviri Eds: N Okumuş, A Zenciroğlu (eds). Beşinci Baskı. TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2016

C2-29-D. Dilli.Bebek Ölümleri. Editör: Dr. Mehmet Rıfat Köse, Prof Dr. Seçil Özkan, Prof Dr Ferit Saraçoğlu, Prof Dr Nurullah Okumuş. TC Sağlık Bakanlığı. 2007-2012 anne ve bebek ölümlerinin değerlendirilmesi raporu. Ankara, 2014.

C2-30-N. Tekin, H. Soylu, D Dilli. Neonatal hemodinami ve hipotansiyona yaklaşım rehberi. Türk Neonatoloji Derneği, 2017. http://www.neonatology.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/neonatal-hemodinami-rehberi2017.pdf

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1-Ö.Pala, R.Dönmez, B.Ünal, D.Civanoğlu. Pürülan menenjit tedavisinde değişik antibiyotik kombinasyonlarının etkinliği. Haseki Tıp Bülteni 1994: 32(2); 125-7.

D2-Ö.Pala, B.Ünal, Ü.Samanlı, G.Bayrak, D. Civanoğlu.  Kardiyomyopatili Çocuklarda serum selenyum ve eritrosit içi glutatyon peroksidaz düzeyleri. Haseki Tıp Bülteni 1994: 32(3); 207-9.

D3-R.Öztürk, C.Eroğlu, H.Caşkurlu, D.Civanoğlu. Pala Ö. İstanbul’da akut sürgünlü çocuklarda Crytosyporidium sıklığı. Klimik Dergisi 1994: 7(2); 103-4.              

D4-Ö.Pala, H.Erkal, M.Çivilibal, F.Özbir, D.Civanoğlu. Apert Sendromu. Haseki Tıp Bülteni 1995: 33(1); 66-8.                                                                                      

D5-Ö.Pala, H.Erkal, Y.Söylemez, R.Dönmez, G. Hamamcı, S.Terziler, D.Civanoğlu. Hiper IgM sendromu. Haseki Tıp Bülteni 1995: 33(2); 133-5.         

D6-Ö.Pala, D.Civanoğlu, H.Emir, H.Erkal. Nörokütane sendromlar. Haseki Tıp Bülteni 1995: 33(3); 195-9.                                       

D7-H.Emir, B.Ünal, D.Civanoğlu, S.Karahan, Ö.Pala. Karsinoid tümör. Haseki Tıp Bülteni 1995: 33(4); 279-82.                                                                                 

D8-H.Emir, D.Civanoğlu, H.Erkal, S.Karahan, Ö. Pala. Çocuklarda cerrahi travmaya akut faz yanıtı. Türk Pediatri Arşivi 1999; 34(3): 134-7.                        

D9-D.Dilli, S.Ceylaner, İ.Bostancı, Ö.Tök, Y.Dallar. CHARGE asosiasyonu: Bir olgu Sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 2004: 46(3); 260-3.   

D10-D.Dilli, Y.Dallar, Ü.Tıraş, İ.Bostancı. Ergenlik döneminde farklı bir cinsel istismar:  olgu sunumu. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 2005: 38(1-3); 79-83.                                

D11-D.Dilli, İ.Bostancı, Ü.Tıraş, H.Kaplan, Y.Dallar. Adolesan dönemde infektif endokardit tanısı alan ve tromboflebit gelişen olgu sunumu. Ege Pediatri Bülteni 2006: 13(2): 117-121.                                              

D12-Ü.Tıraş, D.Dilli, Y.Dallar. Ankara eğitim ve araştırma hastanesi çocuk kliniğine başvuran olguların değerlendirilmesi. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 2006: 39(1-3): 29-33.                                                                              

D13-Y.Dallar, D.Dilli, İ.Bostancı, D.Adahan. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Ünitesi’nde yatan hastaların demografik dağılımı. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 2006; 39(1-3): 41-4.                                       

D14-Y.Dallar, D.Dilli, Ü.Tıraş, İ.Bostancı. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlam Çocuk Ünitesi’ne başvuran olguların değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi 2007; 29(6): 444-50.     

D15-D.Dilli, İ.Bostancı, Y.Dallar. Çocuk hekimliğinde güncel etik sorunlar. Çocuk Dergisi 2007; 7(4):222-6.                                                                                                                                                           

D16-Ü.Tıraş, D.Dilli, S.Emeksiz, Y.Dallar. Galaktogog bir bitki çayının yenidoğan döneminde tartı alımı üzerine etkisi. Çocuk Dergisi 2008: 8(1):14-20.                                                                           

D17-F.İ.Arıkan, D.Dilli, İ.Çakır, S.Gökay, Y.Dallar. Adolesan dönemde amitriptilin ile organize özkıyım girişimi. Çocuk Dergisi 2008; 8(1):40-43. 

D18-D.Dilli, H.Yaşar, Z.Baydar, U.Dilmen, S.Ceylaner, N.Altuğ, S.Karadeniz. A case of Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata complicated with fetal arrhythmia. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008; 30(4): 278-83.

D19-D.Dilli, Y.Dallar, U.Önde, F.Doğan, S.Yağcı. Ergenlerde kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği seroprevalansı. Çocuk Dergisi 2008; 8(3): 172-8.                                                                                                                                          

D20-D.Dilli, E.Şimşek, Y.Dallar. İntrakraniyal kitle nedeniyle opere edilen bir çocukta serebral tuz kaybı sendromu. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2009;18(2):139-42.

D21-D.Dilli, A.Yeşilyurt, S.S.Oğuz, U.Dilmen. Patau (Trizomi 13) sendromu: bir olgu sunumu ve literatür taraması. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (J. Gynecol-Obstet Neonatal) 2009; 6(22): 890-3.

D22-D.Dilli, Ş.Oğuz, H.O.Ulu, U.Dilmen. Çok düşük doğum ağırlıklı bir prematürede mekonyum tıkacına bağlı kendiliğinden intestinal perforasyon. Çocuk Dergisi 2009; 9(3): 135-8.

D23-D.Dilli, Ş.S.Oğuz, U.Dilmen. Yenidoğan trombozunda güncel yaklaşımlar. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (Turkish J. Pediatr. Dis) 2009; 3(2); 53-64.

D24-D.Dilli, İ.Bostancı, Y.Dallar. The role of traditional habits in childhood burn injuries in Turkey: A burn injury case. İst Tıp Fak Derg (J Ist Faculty Med) 2009;72(3): 96-8.

D25-N.Güzoğlu, D.Dilli, S.Oğuz, A.Kızılelma, O. Erdeve, S.Ceylaner, U.Dilmen. Nöral tüp defektinin eşlik ettiği spondilotorakal tip Jarcho-Levin Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2010; 63(2): 187-9.

D26-Y.Dallar, D.Dilli, S.Emeksiz, Ü.Tıraş. Doğum şeklinin erken postnatal dönemde solunum sistemi sorunları üzerine etkisinin araştırılması. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (J. Gynecol-Obstet Neonatal) 2010; 7(25):1020-4.

D27-D.Dilli, G.Kanmaz, S.Oğuz, U.Dilmen. Fraser sendromlu bir vaka sunumu. Çocuk Dergisi 2010;10(3): 144-48.

D28-D.Dilli, S.Yurttutan, N.Uraş, U.Dilmen. Mekonyum aspirasyonu ile ilişkili pulmoner hava kaçağı sendromları: Kendiliğinden iyileşen bir olgu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (J. Gynecol-Obstet Neonatal) 2010; 7(25):1025-8.

D29-D.Dilli, Ş.S.Oğuz, U.Dilmen. Fetal programlanma. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (Turkish J. Pediatr. Dis ) 2010; 4(4): 245-52.

D30-N.Uzunalıç, A.Zenciroğlu, D.Dilli, N.Okumuş, UA.Örün, B.Aydın. Wolf Parkinson White sendromuna sekonder gelişen bir non immün hidrops vakası.  Çocuk Dergisi 12(1):49-53, 2012. Doi:10.5222/j.child.2012.049

D31-B.Aydın, D.Dilli, A.Zenciroğlu, N.Uzunalıç, N.Okumuş, G.Çınar, M.Aydın. Beyin Omurilik Sıvısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanı Konan Konjenital Toksoplazmozisli Bir Yenidoğan Olgusu. Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis / 2013; Cilt 7, Ek sayı 1: 53-56

D32-Banu Aydın, Dilek Dilli, Ayşegül Zenciroğlu, Derya Erdoğan, İbrahim Karaman, Mehmet Şah İpek, Nurullah Okumuş. Intussusception in a term newborn with duct-dependent congenital heart disease.Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0233. 2013; 40 (1): 105-108

D33-N.Karadağ, D. Dilli, B. Karagöl, A. Dursun, A. Kundak, N. Hakan, A.Zenciroğlu, N. Okumuş.Hidrops Fetalis: Üçüncü düzey bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 6 yıllık deneyim. Yeni Tıp Dergisi 2013; 30:181-186.

D34-Banu Aydın, Dilek Dilli, Mehmet Şah İpek, Nihan Hoşağası, Beken S, Zenciroğlu A,Okumuş N.  Yenidoğan bir olguda terminal 18q delesyonu [del (19)(Qter)]: bir olgu. Yeni Tıp Dergisi 2013;30(Suppl 1):98-100.

D35-Gonca Çevik, Beken S, Banu Aydın, Dilli D, Zenciroğlu A1,Okumuş N. Asfiktik bir yenidoğanda hipotermi tedavisi sonrasındagelişen subkutan yağ nekrozu olgusu. Gaziantep Tıp Derg 2013;19(3): 188-190.

D36-S.Bilge Koca, Dilli D, Beken S, Zenciroğlu A,Okumuş N. Maternal D vitamini eksikliğine bağı konjenital rikets: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(1):42-45.

D37-Dilli D, Zenciroğlu A. Neonatolojide güncel oksijen uygulamaları: Geçmişten günümüze. PUADER. 2013; 1 (2): 6-9.

D38-Bilici E, Beken S, Aydın B, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Asiklovir ile tedavi edilen bir neonatal varisella olgusu. Ouader 2013; 1(2): 26-28.

D39- Fettah N, Dilli D, Uzunalıç N, Zenciroğlu A, Okumuş N, Karaman İ. Yenidoğanda Nadir Bir Solunum Sıkıntısı Nedeni: Konjenital Kistik Adenoid MalformasyonJinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi.  The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatology 2013: 10 (38) 1602-1603

D40-Kabataş EU, Beken S, Aydın B, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N.The Risk Factors for Retinopathy of Prematurity and Need of Laser Photocoagulation: A Single Center Experience Gazi Medical Journal, GMJ 2013; 24: 108-112.

D41-Kundak A, Dilli D, Gökçe S, Sorguç NH, Erol S, Okumuş N, Zenciroğlu A. Yenidoğan Döneminde Somatostatin Analogu (Ocreotide) ile Tedavi Edilen Üst Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Bildirisi. Bakırköy Tıp Dergisi 2014;10:174-178

D42-Üstün N, Dilli D, Özgür S, Koç M, Zenciroğlu A, Beken S, Okumuş N.  Main Risk Factors for Mortality After Cardiovascular Interventions in Newborns with Critical Congenital Heart Diseases. Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis / 2014; 2: 79-85.

D43-Aydın B, Dilli D, Gökçe S, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuș N. Successful Medical Treatment of Segmental Dilatation of Duodenal Bulb in an Infant. Kafkas J Med Sci 2014; 4(3):121–123. doi: 10.5505/kjms.2014.83703

D44-Hoşağası NH, Dilli D, Özgüner İF, Şahin G, Boduroğlu EC, Aydın B, Üstün N, Zenciroğlu A, Okumuş N, Özkan B. Yenidoğan Döneminde Nöron Spesifik Enolaz Yüksekliği ile Seyreden Atipik (Selüler) Konjenital Mezoblastik Nefroma Olgusu. Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: 223-6.

D45-İlarslan NE, Dilli D, Hoșağası N, Talim B, Demir E, Aksoy A, Zenciroğlu A, Okumuș N. Perinatal Asfiksi İle Prezente Olan Nemalin Miyopatisi (A Nemaline Myopathy Presenting with Perinatal Asphyxia) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2015:68(3). doi: 10.1501/Tıpfak_000000902

D46-Aydın B, Hoşağası NH, Zenciroğlu A, Karadağ N, Beken S, Dilli D, Okumuş N. Oseltamivir use for viral pneumonia in newborns. (Yenidoğanlarda viral pnömonide oseltamivir kullanımı)   Dicle Tıp Dergisi /Dicle Medical Journal 2014; 41 (2): 272-276 doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0415

D47-Dinlen Fettah N, Özyazici A, Dilli D, Ertuğrul İ, Aydin H, Çiçek Öf, Şen H, Işik Vm, Zenciroğlu A, Okumuş N. Lenfödem Ve Aort Koarktasyonunun Eşlik Ettiği Turner Sendromlu Bir Olgu Sunumu (A Case Of Turner Syndrome Associated With Lymphedema And Aortic Coarctation). Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2016 Olgu Sunumları Sayısı; Sayfa: 27 - 29

D48-Doğan NN, Dilli D, Pala Akdoğan M, Örün UA, Aydın H, Zenciroğlu A. Neonatal cortical hyperostosis secondary to prolonged use of prostaglandin E1 in a patient with pulmonary atresia. Gaziantep Medical Journal 2016;22(1):51-53 • DOI: 10.5578/GMJ.27969

D49-Doğan NN, D Dilli, Fettah ND, Erdoğan D, Koyuncu E, Zenciroğlu A, Karaman A, Okumuş N. Down sendromlu bir yenidoğanda konjenital şilotoraks: olgu sunumu. Haseki Tıp Bülteni. Haseki Tıp Bülteni 2017;55(1):74-7. doi: 10.4274/haseki.3011

D50-Karadağ N, Zenciroğlu A, Dilli D, Eminoğlu T, Hakan N, Ceylan Ö, Okumuş N. A Case of Classical Galactosemia Presenting with Indirect Hyperbilirubinemia and Long QT Syndrome in the Early Neonatal Period. Çocuk Dergisi 2016: 16(1-2):36-38, 2016 doi:10.5222/j.child.2016.036

D51-A. Tekeli, ND Fettah, A. Zenciroğlu, H. A. Maden, S. Akman, E. Boduroğlu, D. Dilli, Nurullah Okumuş.Yenidoğanda Nadir Görülen Jejunal Duplikasyon Kisti: Olgu SunumuJinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2018; Volume: 15, Sayı: 2, Sayfa: 94-95

D52-A GökbaşD DilliA Karamanİ Karaman.  GİS obstrüksiyonlarında hemşirelik bakımı. [4]https://doi.org/10.31125/hunhemsire.630854Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 3, Sayfalar 210 - 218

D53-D Ceylan, D Dilli,S Aydoğan, H Akduman, R Çitli, A Zenciroğlu. Konjenital Melanositik Nevüs: Bir Yenidoğan Olgu Sunumu. (Kabul, 26.12.2019). Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 

D54- N. Bengü Karaçağlar, Dilek Dilli, Hasan Akduman, H. Kübra Konca, Ayşegül Zenciroğlu.Meckel Gruber Sendromu; Yenidoğan olgu sunumu"(Kabul, 26.12.2019). Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1-D.Dilli, İ.Bostancı, Ü.Tıraş, N.Hatipoğlu, Y.Dallar. Adolesan dönemde farklı bir mesleksel istismar olgusu. Kırıkkale Üniversitesi-Tıp fakültesi Doğum Hekimliği–Yenidoğan ve Adolesan sağlığı açısından Etik, 26 Mart  2004, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale. Bildiri kitabı, S: 46, P: 2.

E2-D.Dilli, Y.Dallar, Ü.Tıraş, İ.Bostancı. Erkek adolesanın erkek adolesana yaptığı cinsel istismar. Kırıkkale Üniversitesi-Tıp Fakültesi Doğum Hekimliği–Yenidoğan ve Adolesan sağlığı açısından Etik, 26 Mart 2004, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale. Bildiri kitabı, S: 47, P: 3.

E3-Y.Dallar, D.Dilli, A.Adahan, İ.Bostancı. S.B. Ankara eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne başvuran olguların demografik dağılımı. 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Bilkent Otel ve Kongre Merkezi, Ankara. Bildiri kitabı, S: 595, P: 22-042.  

E4-Ü.Tıras, D.Dilli, Y.Dallar, Çocuk İstismar Komitesi. S.B Ankara eğitim ve Araştırma  Hastanesi’nde izlenen çocuk istismar olguları. 41. Türk Pediatri Kongresi, 22-25 Haziran 2005, Bilkent Otel ve Kongre Merkezi, Ankara. Bildiri kitabı, S: 553, OR: 23-012 (Sözel bildiri).

E5-İ.Bostancı, D.Dilli, Y.Dallar. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerde intrauterin gelişme geriliği ile doğan çocukların preadolesan dönemde obezite, solunum fonksiyon testleri ve atopi yönünden değerlendirilmesi. 49. Milli Pediatri kongresi, 14-17 Eylül 2005, Hilton Convention Center, İstanbul. Kongre Özet kitabı, MS: 2.  (Sözel bildiri).                                     

E6-D.Dilli, İ.Bostancı, Y.Dallar. BCG ve Hepatit B’nin farklı zamanlarda uygulanması erken çocuklukta atopiyi etkiliyor mu? XIV.Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 4-8 Kasım 2006, Side, Antalya. Bildiri kitabı, P:51.

E7-Y.Dallar, D.Dilli, İ.Bostancı. SGA olarak doğan çocukların preadolesan dönemde glukoz intoleransı ve insülin direnci yönünden değerlendirilmesi. 8-12 Kasım 2006, 50. Milli Pediatri Kongresi,  Antalya. Bildiri kitabı, SS:11 (Sözel bildiri).                                  

E8-D.Dilli, İ.Bostancı, Y.Dallar, S.Gücük. Diabet tanısı ile izlenmeyen adolesanlarda HbA1c taraması. I. Ulusal Adolesan Sağlığı Kongresi, 28 Kasım-01 Aralık 2006, Hilton Hotel, Ankara. Bildiri kitabı, S:263, P:10.

E9-F.İ.Arıkan, D.Dilli, İ.Çakır, S.Gökay, Y.Dallar. Adolesan dönemde amitriptilin ile organize özkıyım girişimi; olgu sunumları. I. Ulusal Adolesan Sağlığı Kongresi, 28 Kasım-01 Aralık 2006, Hilton Hotel, Ankara. Bildiri kitabı, S: 318, P: 34.            

E10-D.Dilli, H.Yaşar, U.Dilmen, G.Ceylaner. AGA olarak doğan bir yenidoğanda Neu-Laxova sendromu. 43.Türk Pediatri kongresi, 16-20 Mayıs 2007, İber Hotel, Bodrum. Bildiri kitabı,  ePoster: 421.        

E11-D.Dilli, Y.Dallar, N.Sorguç. Tanısal girişim uygulanan çocuklarda Ketamin ve Midazolam ile ketamin+midozolam sedasyonunun karşılaştırılması. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 21-26 Mayıs 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Bildiri kitabı, S: 155, SS: 1 (Sözel bildiri).                                                                                  

E12-D.Dilli, İ.Bostancı, Y.Dallar, T.Buzgan, H.Irmak, M.A.Torunoğlu. Türkiye’deki boğmaca epidemiyolojisi ile ilgili son veriler. XV. Allerji ve İmmunoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2007, Antalya. Bildiri kitabı, S: 70, P: 110.                                                   

E13-İ.Bostancı, Y.Dallar, D.Dilli, U.Önde, H.Kaplan. Atopik dermatitli çocuklarda serum Ig E ve eozinofilik katyonik protein düzeyleri arasındaki ilişki.15. Allerji ve İmmunoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2007, Antalya, Bildiri kitabı, S: 72, P: 119.            

E14-E.Şimşek, D.Dilli, U.Yaşıtlı, N.Kılıç, İ.Bostancı, Y.Dallar. Servikotorasik hematomlu bir olguda serebral tuz kaybı. 12. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Bildiri kitabı, S:246, PP-X13.       

E15-E.Şimşek, R.Ünsal, D.Dilli, B.Selver, İ.Bostancı, Y.Dallar. Santral hipotiroidide bozulmuş su klirensi ve tedaviye dirençli hiponatremi. 12. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 25-28 Ekim 2007, Eskişehir, Bildiri kitabı S: 201, PP:T11.                                                                                                          

E16-Ü.Tıraş, D.Dilli, S.Emeksiz, Y.Dallar. Humana Still-Tee bitki çayının yenidoğan döneminde tartı alımı üzerine etkisi. 51. Milli Pediatri Kongresi, 7- 11 Kasım 2007, Kıbrıs. Bildiri özetleri, ePoster, P:259.                                                     

E17-D.Dilli, İ.G.Küçük, Y.Dallar. Süt çocuklarında aşı uygulamaları sırasında ağrıyı etkileyen faktörler.16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya, Bildiri kitabı, S: 108, PS: 42.                                                                                           

E18-Y.Dallar, D.Dilli, S.Emeksiz, Ü.Tıraş. Risksiz term gebeliklerde doğum şeklinin yenidoğan sorunları üzerine etkisi.16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya, Bildiri kitabı; S:174, PS:108.                                                                       

E19-D.Dilli, S.S.Oğuz, A.Yeşilyurt, U.Dilmen. Nonimmun hidrops fetalis nedeniyle izlenen ve alfa-fetoprotein yüksekliği saptanan bir olgu sunumu. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya, Bildiri kitabı, S:212, PS-146.

E20-D.Dilli, S.S.Oğuz, U.Dilmen, E.S.Cakar, Z.Ö.Tunay, O.Tök, M.A.Acar. Dengeli reziprokal translokasyon t(3; 13) q23;q12) saptanan konjenital kataraktlı bir yenidoğan. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27 - 30 Nisan 2009, Çeşme Sheraton Otel, Bildiri Kitabı, S: 247, EPS: 160.

E21-D.Dilli, R.Erol, S.Oğuz, H.Ö.Ulu, H. Dumanlı, U.Dilmen. Nekrotizan enterokolit tanısı alan prematürelerde ultrasonografi bulguları; portal vende gaz varlığının özgünlük ve duyarlılığı. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27 - 30 Nisan 2009, Çeşme Sheraton Otel, Bildiri Kitabı, S: 109, EPS: 32.

E22-D.Dilli, S.Oğuz, N.Andiran, U.Dilmen. Prematürelerde tiroid fonksiyonları ve postnatal dönem yenidoğan sorunları ile ilişkisi. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27 - 30 Nisan 2009, Çeşme Sheraton Otel, Bildiri kitabı, S: 260, EPS: 32.

E23-H.Ö.Ulu, Y.Yılmaz, D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen. Oral ibuprufen tedavisi sonrası kendiliğinden intestinal perforasyon gelişen prematüre bir bebek. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27 - 30 Nisan 2009, Çeşme Sheraton Otel, Bildiri Kitabı, S: 196, EPS 111.

E24-D.Dilli, S.Oğuz, H.Özkan, U.Dilmen. Maternal hipertansiyon öyküsü olan ve mekonyum tıkacına bağlı kendiliğinden intestinal perforasyon gelişen bir prematüre yenidoğan olgu. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27 - 30 Nisan 2009, Çeşme Sheraton Otel, Bildiri Kitabı, EPS 128.

E25-C.Aydemir, D.Dilli, N.Uras, H.O.Ulu, S.S. Oguz, O.Erdeve, U.Dilmen.  Nekrotizan enterokolitli preterm bebeklerde serum intestinal fatty acid binding protein düzeylerinin değerlendirilmesi. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bodrum, Bildiri Kitabı,  SS:13 (Sözel bildiri).

E26-C.Aydemir, D.Dilli, N.Uras, H.O.Ulu, S.S. Oguz, O.Erdeve, U.Dilmen. Nekrotizan enterokolitli preterm bebeklerde total antioksidan kapasite, total oksidan status ve oksidatif stres indeksi düzeylerinin değerlendirilmesi. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bodrum, Bildiri Kitabı, SS:14 (Sözel bildiri).

E27-A.Akdag, O.Erdeve, D.Dilli, T.Gökmen, N.Uras, U.Dilmen. Neonatal sepsiste yardımcı tedavi ajanlarının etkinliğinin araştırılması: Randomize prospektif kontrollü çalışmanın ön raporu. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 17 (Sözel bildiri).

E28-D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen, M.Y.Köker, M.Kızılgün. Yenidoğan sepsisinin erken tanısında nötrofil CD64 ekspresyonunun tanısal belirleyicilik değerlerinin interlökin-6 ve C-reaktif proteinle karşılaştırılması. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 47-8, EPS 111.

E29-A.Akdag, D.Dilli, O.Erdeve, S.S.Oguz, N.Uras, U.Dilmen. Yenidoğan döneminde polisitemi ve parsiyel kan değişiminin interlökin-6 ve C-reaktif protein düzeyi üzerine etkileri. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 77, EPS 51.

E30-D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen. Fraser sendromu: Bir olgu sunumu. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 77, EPS: 289.

E31-D.Dilli, S.Oğuz, U.Dilmen. Konjenital Warfarin sendromu: Bir olgu sunumu. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 77, EPS:290.

E32-A.Akdag, D.Dilli, T.Gökmen, O.Erdeve, N.Uras, S.S Oguz, U.Dilmen.Neonatal sepsiste yardımcı tedavi ajanlarının etkinliğinin araştırılması: Randomize prospektif kontrollü çalışma. 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2011, Marmaris, Bildiri Kitabı, S: 14, S1 (Sözel bildiri).

E33-D.Dilli, Z.Eras, N.Andıran, S.Oğuz, U.Dilmen, E.D.Şakrucu. Geçici hipotiroksinemi tanısı ile izlenen çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerin düzeltilmiş 18-24. Ayda nörogelişimsel yönden değerlendirilmesi.19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2011, Marmaris, Bildiri Kitabı, S: 31, S16 (Sözel bildiri).

E34-N.Güzoğlu, D.Dilli, A.Kızılelma, S.Oğuz, O.Erdeve, S.Ceylaner, U.Dilmen. Nöral tüp defektinin eşlik ettiği spondilotorakal tip Jarcho-Levin sendromu: Bir olgu sunumu.19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2011, Marmaris, Bildiri Kitabı, S: 75, EP2.

E35-M.Akar, D.Dilli, Y.Yılmaz, O.Erdeve, S.Oğuz, N.Uras, U.Dilmen. Fetal Karbamazepin sendromunda yeni bir bulgu: hemihipoplazi. 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2011, Marmaris, Bildiri Kitabı, S: 136, EP67.

E36-N.Güzoğlu, M.Akar, D.Dilli, O.Erdeve, S.Oğuz, N.Uras, U.Dilmen. Yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebeklerde erken postnatal dönemde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi. 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2011, Marmaris, Bildiri Kitabı, S: 158, EP94.

E37-G.Kanmaz, S.Oğuz, D.Dilli, A.Yeşilyurt, İ.Çetinkaya, İ.Keskin, U.Dilmen. Hiperbilirubinemili yenidoğanlarda uygulanan farklı fototerapi tiplerinin kardeş kromatid değişimi üzerine etkisi: ön rapor. 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2011, Marmaris, Bildiri Kitabı, S: 266, EP205.

E38-N.Uzunalıç, UA.Örün, H.Aydın, D.Dilli, B.Aydın, A.AKundak,A.Zenciroğlu, N.Okumuş. Kardiyak girişim uygulanan yenidoğanlarda mortaliteye etki eden risk faktörleri. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 60, TP:12.

E39-N.Karadağ, D.Dilli, B.Aydın, A.Zenciroğlu, BS: Karagöl, A.Dursun, N.Hakan, UA.Örün, N.Okumuş. Kardiyak girişim yapılan konjenital kalp hastalıklarında perfüzyon indeksi ve serum n-terminal pro-brain natriüretik peptit düzeyi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 69, TP:20.

E40-N.Karadağ, D.Dilli, A.Dursun, BS.Karagöl, N.Hakan, AA.Kundak, A.Zenciroğlu, N.Okumuş.İnfantil kolik tedavisinde Lactobacillus reuteri, bitkisel damla ve kolik masajının etkinliğinin karşılaştırılması: prospektif randomize kontrollü çalışma. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S:77, EP:4.

E41-EÇ.İlarslan, D.Dilli, EU.Kabataş,NH.Sorguç, Y.Ş, A.Zenciroğlu, N.Okumuş.Prematüre retinopatisi muayenesinde topikal anestezik uygulamasına ilaveten oral sükroz verilmesinin ağrı kontrolü üzerine etkisi: prospektif randomize kontrollü çalışma. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 93, EP:19.

E42-B.Aydın, D.Dilli, S.Sürmeli, E.Özyazıcı, A.Zenciroğlu, N.Okumuş. Siyanotik konjenital kalp hastalığı olan infantlarda sinbiyotiklerin morbidite ve mortalite üzerine etkisi: prospektif randomize kontrollü çalışma. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 111, EP:35.

E43-B.Aydın, D.Dilli, S.Erol, E.Özyazıcı, A.Zenciroğlu, N.Okumuş. Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda serum n-terminal pro-brain natriüretik peptit, sistatin c ve idrar β2 mikroglobulin düzeyleri. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 117, EP:40.

E44-B.Aydın, D.Dilli, S.Erol, NH.Sorguç, A.Zenciroğlu, N.Okumuş. Preterm infantlarda sinbiyotik kullanımının morbidite ve mortalite üzerine etkisi: prospektif randomize kontrollü

çalışma. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 118, EP:41.

E45-S.Erol, G.Çınar, UA.Örün, B.Aydın, D.Dilli, A.Dursun, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, S.Kandemir. Kardiyak kateterizasyon yapılan yenidoğanlarda heparin uygulamasının tromboz gelişimi üzerine etkisi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 131, EP:52.

E46-N.Uzunalıç, D.Dilli, UA.Örün, HG Çınar, B.Aydın, A.Zenciroğlu. Duktus bağımlı konjenital kalp hastalığı olan yenidoğanlarda uzun süreli prostaglandin E1 infüzyonu ile

ilişkili yan etkiler. 20. ulusal neonatoloji kongresi 15-18 nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 134, EP:54.

E47-AA.Kundak, D.Dilli, B.Karagöl, N.Karadağ, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, N.Uzunalıç, V.Doğan, S.Kandemir. Yenıdoğan Yoğun Bakım Ünıtesınde Yatan Olgularda Yaşamı Tehdıt Eden Arıtmıler: Prognostık Faktörler. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 137, EP:57.

E48-B.Aydın, D.Dilli, A.Zenciroğlu, Ö.Kaya, E.Bilaloğlu, N.Okumus. Yenidoğan sepsisinde hastabaşı hızlı C-reaktif protein (CRP) testinin kullanilabilirliği. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 148, EP:68.

E49-A.Dursun, N.Karadağ, N.Hakan, BS.Karagöl, Sara Erol, P.Asan, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, D.Dilli. Respiratuar distres sendromu saptanan prematüre bebeklerin servise kabullerinde belirlenen hipotermi mortalite ve morbiditeyi etkiler mi? 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 154, EP:74.

E50-A.Dursun, BS.Karagöl, N.Hakan, N.Karadağ, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, D.Dilli.Respiratuar distres sendromu olan çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde doğum şekli morbidite ve mortaliteyi etkiler mi? 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 158, EP:78.

E51-D.Dilli, Z.Eras, HÖ.Ulu, U.Dilmen, ED.Şakrucu. Nekrotizan enterokolit çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda düzeltilmiş 18-24. ayda büyümeyi ve nörogelişimsel sonuçları etkiliyor mu? 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 161, EP:81.

E52-NH.Sorguç, D.Dilli, A.Dursun, B.Aydın, A.Zenciroğlu, N.Okumuş. İndirek hiperbilirubinemi tedavisinde üstten LED fototerapi ile birlikte alttan neoblue-blanket led fototerapi uygulanmasının etkinliğinin araştırılması.20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 163, EP:83.

E53-D.Dilli, Z.Eras, U.Dilmen, E.Durgut Şakrucu. Sepsis tanısı ile izlenen çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanların düzeltilmiş 18-24. ayda nörogelişimsel açıdan değerlendirilmesi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 168, EP:88.

E54-N.Onat, E.Alşahan, E.Akbaş, Y.Ardıç, G.Baycu, Ö.Menderes, F.Çelebi Aydoğmuş, M. Özbilge, A.Zenciroğlu, D.Dilli, N.Okumuş. Sağlık çalışanlarının anne sütü (as), bebek bakımı ve gelişimsel destek konularındaki bilgi ve tutumları. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 170, EP:90.

E55-A.Dursun, A.Zenciroğlu, N.Hakan, N.Karadağ, B.Saygılı Karagöl, B.Aydın, D.Dilli, N.Okumuş. Dr. Sami Ulus çocuk hastanesi yenidoğan kliniğinde 2005-2012 dönemi konjenital malformasyon dağılımı.20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 180, EP:98.

E56-N.Hakan, D.Dilli, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, B.Karagöl, A.Dursun, N.Karadağ, B.Aydın, S.Erol. Klinik ve hemodinamik stabil yenidoğanlarda, erken yenidoğan döneminde, perfüzyon indeksi referans değerlerinin ve değişkenliğinin belirlenmesi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 184, EP:101.

E57-N.Karadağ, D.Dilli, A.Zenciroğlu, A.Dursun, B.Saygılı Karagöl, N.Hakan, B.Aydın, N.Okumuş. Respiratuvar Distres Sendromunda Sürfaktan Tedavisi Öncesi Ve Sonrası Perfüzyon İndeksi Değişkenliği. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 206, EP:122.

E58-B.Aydın, D.Dilli, S.Erol, E.Özyazıcı, N.Karadağ, A.Zenciroğlu, N.Okumuş. Yenidoğan sepsisi tanısında ürik asit düzeylerinin prediktif değerleri.20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 208, EP:124.

E59-N.Uzunalıç, D.Dilli, B.Aydın, UA.Örün, A.Zenciroğlu. İzole konjenital kalp hastalıklarında metilen tetrahidrofolat redüktaz gen polimorfizmi.20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 227, EP:143.

E60-AA. Kundak, N.Okumuş, D.Dilli, S.Erol, A.Zenciroğlu. Yenidoğan konvülziyonlarında topiramat kullanımı. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 237, EP:154.

E61-B.Aydın, A.Zenciroğlu, D.Dilli, S.Erol, E.Özyazıcı, N.Karadağ, N.Okumuş. yenidoğan sepsisi tanısında ortalama trombosit volümünün prediktif değerleri.20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 246, EP:163.

E62-B.Aydın, D.Dilli, S.Gökçe, N.Uzunalıç, A.Zenciroğlu, N.Okumuş. İnfantlarda kusmanın çok nadir bir nedeni: segmental duedonal bulbus dilatasyonu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 256, EP:172.

E63-N.Onat, E.Alşahan, E.Akbaş, G. Baycu, E.Bahçeci, F.Çelebi Aydoğmuş, Ö.Menderes, M.Özbilge, A.Zenciroğlu, D.Dilli, N.Okumuş. Yeni doğum yapmış annelerin anne sütü (as), bebek bakımı ve gelişimsel destek konularındaki bilgileri. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 258, EP:174.

E64-B.Aydın, D.Dilli, E.Özyazıcı, S.Erol, A.Zenciroğlu, N.Okumuş. Yenidoğan döneminde karbonmonoksit zehirlenmesi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 268, EP:184.

E65-B.Aydın, D.Dilli, AA. Kundak, M.Şah İpek, M.Aydın, N.Hakan, A.Dursun, S.Erol, A.Zenciroğlu, N.Okumuş. Yenidoğanlarda viral pnömonide oseltamivir kullanımı deneyimi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 273,EP:189.

E66-N.Uzunalıç, D.Dilli, S.Özgür, H.Gökçe Çınar, A.Zenciroğlu, N.Okumuş,

S.Karademir. Situs ambigeus/heterotaksi sendromlu olguların değerlendirilmesi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 275, EP:191.

E67-B.Aydın, D.Dilli, A.Zenciroğlu, Ö.Aydoğ, N.Uzunalıç, S.Gülfem Özlü, N.Okumuş. İntrauterin ikiz eşinin ölümü yaşayan ikizde böbrek yetmezliğine neden olabilir mi? 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 283, EP:199.

E68-S.Erol, D.Erdoğan, D.Dilli, Y.Hakan Çavuşoğlu, B.Aydın, İ.Karaman, A.Zenciroğlu,

N.Okumuş, İ.Faruk Özgüner, A.Karaman, E.Yılmaz, ÇE. Afşarlar, HA Maden. Konjenital diafragma hernisi: tek merkezin 6 yıllık deneyimi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 288, EP:203.

E69-B.Aydın, D.Dilli, A.Zenciroğlu, İ.Karaman, M.Şah İpek, N.Okumuş, D.Erdoğan Prostaglandin tedavisi esnasında invajinasyon gelişen bir yenidoğan olgusu.20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 298, EP:212.

E70-B.Aydın, M.Şah İpek, F.Özaltın, A.Zenciroğlu, D.Dilli, N.Okumuş, N.Sorguç, B.Saygılı Karagöl, AA.Kundak, R.Renda, Ö.Aydoğ, K.Sönmez. Erken yenidoğan döneminde konjenital nefrotik sendrom gelişen ve yeni bir lamb2 gen mutasyonu saptanan Pierson sendromlu bir olgu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 312, EP:226.

E71-Banu Aydın, D.Dilli, N.Uzunalıç, P.Yüksekkaya, S.Gülfem Özlü, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, Ö.Aydoğ. De novo resiprokal translokasyon t(2;15) (q31; q26) saptanan papillorenal sendromlu bir olgu sunumu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 322, EP:237.

E72-B.Aydın, D.Dilli, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, Ş.Özkan, G.Tanır. Toplum kaynaklı cuprıavıdus pauculus bakteriyemisi olan bir yenidoğan olgusu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 333, EP:247.

E73-N.Uzunalıç, D.Dilli, AA. Kundak, A.Zenciroğlu, N.Okumuş, Z.Aycan, D.Erdoğan, S.Apaydın. ABCC8 geninde yeni bir mutasyona bağlı konjenital hiperinsülinizm olgusu.20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 338, EP:252

E74-A.Kundak, D.Dilli, S.Gökçe, NH. Sorguç, S.Erol, N.Okumuş, A.Zenciroğlu. Yenidoğan döneminde somatostatin analogu (ocreotide) ile tedavi edilen üst gastrointestinal kanama:

bir olgu bildirisi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 353, EP:265.

E75-B.Aydın, D.Dilli, M.Şah İpek, N.Sorguç, H.Aydın, S.Özgür, N.Arda, A.Zenciroğlu, N. Okumus. Kardiyak rabdomyom ile prezente olan tuberosklerozlu bir yenidoğan olgusu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 360, EP:272.

E76-B.Aydın, D.Dilli, N.Uzunalıç, P.Yüksekkaya, S.Gülfem Özlü, A.Zenciroğlu, N.Okumuş,

Ö.Aydoğ. De novo resiprokal translokasyon t(2;15) (q31; q26) saptanan papillorenal sendromlu bir olgu sunumu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 387, EP:297.

E77-B.Aydın, D.Dilli, M.Şah İpek, N.Sorguç, A.Zenciroğlu, N.Okumus. Terminal 18q Delesyonu [Del (18)(Q22-Qter)]: Bir Olgu Sunumu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 405, EP:315.

E78-NH. Sorguç, D.Dilli, FT.Eminoğlu, EÇ.İlarslan, A.Zenciroğlu, N.Okumuş. Hipergliseminin eşlik ettiği nadir bir metilmalonik asidemi olgusu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 426, EP:336.

E79-NH.Sorguç, D.Dilli, İF.Özgüner, G.Şahin, E.Boduroğlu, N.Uzunalıç, B.Aydın, A. Zenciroğlu, N.Okumuş. Atipik selüler (atipik) mezoblastik nefroma: olgu sunumu.20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 427, EP:337

E80-N.Dinlen Fettah, D.Dilli, İ.Karaman, N.Uzunalıç, N.Karadağ, N.Okumuş, A.Zenciroğlu, HG. Çınar. Yenidoğanda nadir bir solunum sıkıntısı nedeni: konjenital kistik adenoid malformasyon.20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 428, EP:338.

E81-S.Erol, N.Okumuş, B.Aydın, A.Zenciroğlu, D.Dilli, M.Gündüz. Yenidoğanda kekik suyu içilmesi ile tetiklenen fruktoz 1,6 difosfataz eksikliği. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 434, EP:344.

E82-N.Uzunalıç, D.Dilli, B.Aydın, A.Zenciroğlu, N.Okumuş. Crisponı sendromu: yenidoğan olgu sunumu.20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 447, EP:358.

E83-S.Erol, D.Dilli, E.Özyazıcı, B.Aydın, N.Dinlen, A.Zenciroğlu, N.Okumuş. Grup A Beta Hemolitik Streptokoka Bağlı Bir Neonatal Ampiyem Olgusu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi 15-18 Nisan 2012, Bodrum, Bildiri Kitabı, S: 473, EP:387.

E84-Beken S, Kabataş EU, Fettah N, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Parenteral nutrisyonla beslenen prematüre bebeklerde omega-3 yağ asitlerinin morbidite üzerine etkisinin araştırılması. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 113, SS: 002 (Sözel Bildiri).

E85-Aydın B, Beken S, Zenciroğlu A, Özyazıcı E, Dilli D, Okumuş N. Ciddi indirek hiperbilirubinemisi olan yenidoğanlarda konvansiyonel ve LED fototerapinin eozinofil, albumin ve ürik asit düzeylerine etkisi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 116, SS: 008 (Sözel Bildiri).

E86-Karadağ N, Onat FN, Beken S, Dilli D, Karagöl BS, Kundak AA, Aydın B, Dursun A, Zenciroğlu A, Okumuş N. Bronkopulmoner displazili yenidoğanların prematüre osteopenisi açısından değerlendirilmesi ve iki farklı tedavi yaklaşımının nörogelişimsel sonuçlar üzerine etkisi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 117, SS: 010 (Sözel Bildiri).

E87-Karadağ N, Beken S, Dilli D, Kundak AA, Aydın B, Üstün N, Zenciroğlu A, Okumuş N. Prematüre bebeklerde Lactobacillus reuteri’nin beslenme intoleransı üzerine etkisi: prospektif randomize kontrollü çalışma. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 133, PS: 006.

E88-Aydın B, Beken S, Zenciroğlu A, Hoşağası N, Dilli D, Okumuş N. Ciddi indirek hiperbilirubinemisi olan yenidoğanlarda bilirubin düzeylerinin ve fototerapinin eozinofil ve ürik asit düzeyleri ile ilişkisi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 138, PS: 015.

E89-Karadağ N, Beken S, Onat FN, Dilli D, Karagöl BS, Aydın B, Zenciroğlu A, Okumuş N. Geç preterm ve term yenidoğanlarda anne sütü ile beslenme düzeylerinin karşılaştırılması ve maternal anksiyete düzeyi ile ilişkili sorunlar. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 143, PS: 022.

E90-Hoşağası N, Aydın B, Zenciroğlu A, Beken S, Dilli D, Özkan E, Fettah N, Okumuş N. Ankara’da üçüncü düzey bir hastaneye 112 acil ambulans hizmetleri ekipleri tarafından yapılan yenidoğan transportunun değerlendirilmesi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 144, PS: 025.

E91-Karadağ N, Dilli D, Aydın B, Zenciroğlu A, Beken S, Okumuş N. Respiratuvar distres sendromunda iki farklı sürfaktan tedavisi sonrası perfüzyon indeksi değişkenliği. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 148, PS: 033.

E92-Fettah N, Beken S, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Preterm bebeklerde kordon kanı 25(OH)-vitamin D düzeyinin respiratuvar distres sendromu gelişmesi üzerine etkisi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 160, PS: 058.

E93-Özkan E, Özkan B, Aydın B, Beken S, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Neonatal sepsiste doppler ultrasonografi ile süperior mezenter kan akımının incelenmesi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 161, PS: 061.

E94-Beken S, Okumuş N, Aydın B, Erol S, Karadağ N, Dursun A, Dilli D, Zenciroğlu A. Hipoksik iskemik ensefalopati evrelendirmesinde bazı biyokimyasal belirteçlerin tanısal ve prognostik değeri. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 164, PS: 067.

E95-Okumuş N, Beken S, Aydın B, Onat FN, Karadağ N, Uzunalıç N, Erol S, Hoşağası N, Özkan E, Dursun A, Dilli D, Zenciroğlu A. Hipotermi tedavisi alan yenidoğanlarda topiramat tedavisinin mortalite ve erken dönem nörogelişimsel sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 165, PS: 069.

E96-Beken S, Okumuş N, Aydın B, Erol S, Uzunalıç N, Hoşağası N, Özkan E, Karadağ N, Dursun A, Dilli D, Zenciroğlu A. Hipksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda hipotermi tedavisinin karaciğer fonksiyonları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 173, PS: 088.

E97-Dursun A, Zenciroğlu A, Okumuş N, Dilli D, Beken S, Karadağ N, Hakan N. Respiratuvar distres sendromu olan aşırı düşük doğum ağırlıklı prematürelerde mortaliteyi etkileyen faktörler. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 175, PS: 091.

E98-Okumuş N, Karadavut Kİ, Beken S, Dursun A, Dilli D, Zenciroğlu A. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen riskli bebeklerde uzun dönem nörolojik sorunlar erken dönemde spontan motor hareketlerin değerlendirilmesi ile tespit edilebilir mi?21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 175, PS: 092.

E99-Üstün N, Onat FN, Dilli D, Zenciroğlu A, Koç M, Özgür S, Beken S, Okumuş N. Kardiyovasküler girişim uygulanan yenidoğanların düzeltilmiş 12-18 ayda nörogelişimsel açıdan değerlendirilmesi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 182, PS: 104.

E100-Üstün N, Dilli D, Tanır G, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Yenidoğan yoğun bakım ünitesimde 2010-2013 yılları arasında nozokomiyal kan akımı enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 184, PS: 108.

E101-Üstün N, Dilli D, Beken S, Zenciroğlu A, Tanır G, Okumuş N, Hoşağası N. Yenidoğanlarda linezolid kullanımı: 18 olgu serisi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 198, PS: 141.

E102-Hakan N, Aydın M, Zenciroğlu A, Dursun A, Dilli D, Okumuş N. Yenidoğanda kan değişimi deneyimi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 199, PS: 144.

E103-Beken S, Aydın B, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Trombozu olan yenidoğanlarda doku plazminojen aktivatörü ve streptokinaz etkinliği ve komplikasyonların karşılaştırılması. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 206, PS: 161.

E104-Kabataş EU, Beken S, Aydın B, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Prematüre retinopatisi olan yenidoğanlarda risk faktörlerinin ve lazer fotokoagülasyon tedavisinin değerlendirilmesi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 211, PS: 170.

E105-Karadağ N, Zenciroğlu A, Eminoğlu FT, Dilli D, Karagol BS, Kundak AA, Dursun A, Hakan N, Okumuş N. Üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde galaktozemi deneyimi ve uzun süreli izlem sonuçları. Yenidoğanlarda linezolid kullanımı: 18 olgu serisi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 214, PS: 179.

E106-Aydın B, Kabataş EU, Beken S, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Linezolid yan etkisi: katarakt gelişen yenidoğan olgu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 230, PS: 215.

E107-Erol S, Aydın B, Dilli D, Malbora B, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Yenidoğan döneminde karaciğerde subkapsüler hematom ile prezente olan hemofili A olgusu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 240, PS: 235.

E108-Fettah N, Dilli D, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Yenidoğanda yakın boğulmaya bağlı gelişen akut respiratuvar distres sendromunda sürfaktan kullanımı: olgu sunumu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 242, PS: 239.

E109-Karadağ N, Beken S, Eşref ÜA, Özyazıcı E, Dilli D, Okumuş N, Zenciroğlu A. Ağır hipoksik iskemik ensefalopatinin eşlik ettiği distrofik epidermolizis büllozalı bir yenidoğan olgusunda başarılı hipotermi uygulaması. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 245, PS: 244.

E110-Karadağ N, Beken S, Özyazıcı E, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N, Erdoğan D, Çınar HG. Preterm yenidoğanda inguinal herni ile prezente olan over torsiyonu olgusu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 246, PS: 247.

E111-Aydın B, Beken S, Akansel R, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N, Tanır G. Preterm yenidoğanda pnömoni ile prezente olan konjenital bruselloz. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 249, PS: 254.

E112-Karadağ N, Eminoğlu FT, Altuntaş C, Özyazıcı E, Beken S, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Hipotonik infant olarak prezente olan bir propiyonik asidemi olgusu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 270, PS: 301.

E113-Beken S, Aydın B, Dilli D, Örün UA, Keskin M, Akansel R, Zenciroğlu A, Okumuş N. Yenidoğan döneminde hipertrofik kardiyomyopatinin nadir bir nedeni Leprechaunism (Donohue sendromu).  21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 277, PS: 316.

E114-Dilli D, Koca S, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Maternal D vitamini eksikliğine bağlı konjenital rikets:olgu sunumu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 287, PS: 340.

E115-Fettah N, Dilli D, Zenciroğlu A, Aydın B, Beken S, Okumuş N. Prenatal paroksetin maruziyeti sonrası gelişen ve çoklu konjenital kalp defektlerinin eşlik ettiği treacher collins sendromu: olgu sunumu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 288, PS: 341.

E116-Bilici E, Beken S, Aydın B, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Asiklovir ile tedavi edilen bir neonatal varisella olgusu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 307, PS: 384.

E117-Tunç G, Karadağ N, Dilli D, Özyazıcı E, Üstün N, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N, Koç M. Bir yenidoğan olgusunda opitz trigonosefali sendromu ve pulmoner atrezi birlikteliği. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 313, PS: 398.

E118-Üstün N, Dilli D, Beken S, Özkan E, Malbora B, Zenciroğlu A. Yenidoğan döneminde rikets bulguları görülen ağır osteopetrozis olgusu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 319, PS: 410.

E119-Fettah N, Dilli D, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Konjenital diafragma hernisi ilişkilipulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale nitrik oksit kullanımı: olgu sunumu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 327, PS: 426.

E120-Tunç G, Dilli D, Karadağ N, Fettah N, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N, Şahin G, Çınar HG. Preterm bir olguda labium majus hemanjiyomunun propranolol ile başarılı tedavisi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 332, PS: 438.

E121-Çevik G, Beken S, Aydın B, Uzunalıç N, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Yenidoğanda tüm vücut tedavisi sırasında gelişen subkutan yağ nekrozu olgu sunumu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Belek. Bildiri kitabı, S: 340, PS: 457.

E122-Fettah N, Zenciroğlu A, Beken S, Dursun A, Dilli D, Erol S, Okumuş N. Yenidoğanlarda 25(OH) D vitamin düzeyi düşüklüğü ve alt solunum yolu enfeksiyonu ilişkisi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 127, SS: 009.

E123-Üstün N, Beken S, Karadağ N, Hoşağası N, Eyerci N, Yesilyurt A, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Preterm bebeklerde vitamin D reseptör gen polimorfizmi ile respiratuvar sendromu arasındaki ilişki. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 128, SS: 011.

E124-Aydın B,Beken S, Okumuş N, Özkan B, İlarslan E, Erol S, Dilli D, Zenciroğlu A.Yenidoğanlarda hafif hipoksik iskemik ensefalpati gerçekten hafif bir durum mu? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 151, PS:009.

E125-Fettah N, Beken S, Zenciroğlu A, Dilli D, Dursun A, Okumuş N. Kord kanı 25(OH) D vitamini düşüklüğü prematüreliğin geç komplikasyonları için risk faktörü müdür? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 163, PS:032.

E126-Aydın B, Okumuş N, Özkan B, Beken S, Doğan N, Erol S, Dilli D, Zenciroğlu A. Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlar hiptermi tedavisi sırasında enteral beslenebilir mi? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 164, PS:035.

E127-Aydın B, Beken S, Okumuş N, Dursun A, Fettah N, Hoşağası N, Üstün N, Erol S, Dilli D, Zenciroğlu A. Asfikstik yenidoğanlarda hipotermi tedavisinin nonspesifik hipoksemi parametrelerine etkisi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 165, PS:036.

E128-Beken S, Aydın B, Zenciroğlu A, Dilli D, Özkan E, Dursun A, Okumuş N. Ciddi hiperbilirubinemili yenidoğanlarda fototerapinin eozinofil, eozinofilik katyonik protein ve IGE düzeyleri üzerine etkisi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 169, PS:046.

E129-Bozdag S, Dilli D, Gökmen T, Dilmen U. Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda pulmoner hemoraji tedavisinde iki doğal sürfaktan uygulamasının etkinliğinin karşılaştırılması: randomize kontrollü çalışma. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 170, PS:047.

E130-Okumuş N, Beken S, Aydın B, Erol S, Hoşağası N, Dursun A, Dilli D, Zenciroğlu A . Perinatal asfiksili hastalarda hipotermi tedavisinin C reaktif protein üzerine etkisi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 171, PS:050.

E131-Aydın B, Beken S, Okumuş N, Özkan B, Erol S, Özkan E, Karadağ N, Dilli D, Zenciroğlu A. Asfiktik yendoğanlarda hipotermi tedavisi renoprotektif mi? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 171, PS:051.

E132-Aydın B, Beken S, Okumuş N, Özkan B, Özkan E, Erol S, Dilli D, Zenciroğlu A Asfiktik yendoğanlarda hipotermi tedavisi hepatoprotektif mi? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 172, PS:052.

E133-Doğan NN, Dilli D, Fettah ND, Örün UA, Özkan E, Beken S, Zenciroğlu A, Karademir S, Okumuş N. Konjenital kalp hastalıklı yenidoğanlarda maternal ve neonatal mikronutrient düzeyleri. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 180, PS:072.

E134-Hoşağası N, Zenciroğlu A, Onat FN, Beken S, Üstün N, Dilli D, Okumuş N. Kan şekeri izlemi American Academy of Pediatrics 2011 rehberi doğrultusunda yapılan yenidoğanlarda hipoglisemi insidansları ve erken nörogelişimsel izlem. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 189, PS:093.

E135-Özyazıcı A, Fettah N, Dilli D, Şahin SE, Özkan E, Doğan NN, Erol S, Beken S, Akyüz SG, Özgür S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Van Malgerdem sendromu (serebro fasiyo artikular sendrom): Yenidoğan olgu sunumu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 253, PS:226.

E136-Bekmez Ş, Beken S, Dinç T, Dursun A, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N. Prematüre bir bebekte diz altı amputasyon. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 258, PS:238.

E137-Erol S, Hoşnut FÖ, Zenciroğlu A, Özsaydı E, Dilli D, Okumuş N. Yenidoğan döneminde kronik ishalin nadir bir nedeni: glukoz galaktoz malabsorbsiyonu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 271, PS:265.

E138-Özkan E, Beken S, Doğan NN, Dursun A, Fettah N, Tanır G, Dilli D, Okumuş N, Zenciroğlu A. Listeria monocytogenes ilişkili non immun hidrops fetalis olgu sunumu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 280, PS:283.

E139-Doğan NN, Zenciroğlu A, Çınar HG, Özkan E, Fattah N, Dilli D, Okumuş N. Umbilikal ven kateterizasyonu sonrası gelişen hepatik kanama. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 287, PS:299.

E140-Özkan E, Beken S, Doğan NN, Dursun A, Fettah N, Gayretli ZG, Tanır G, Atıcı A, Apaydın S, Dilli D, Okumuş N, Zenciroğlu A Yenidoğan döneminde nadir bir nekrotizan enterokolit nedeni: invaziv aspergilloz. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 291, PS:306.

E141-Doğan NN, Zenciroğlu A, Aycan Z, Erdeve Ş, Ceylaner S, Tos T, Özkan M, Uçan B, Dilli D, Okumuş N. Ekstrodaktilinin nadir bir nedeni: Hartsfield sendromu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 293, PS:309.

E142-Fettah N, Uçar N, Dilli D, Samim EE, Kaptan ZK, Aktar G, Özkan E, Doğan NN, Karademir S, Bildirici Y, Zenciroğlu A, Okumuş N. Charge asosiasyonu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2013, Antalya. Bildiri kitabı, S: 325, PS:381.

E143-Dilli D, Aydın B, Zenciroğlu A, Özyazıcı E, Beken S, Okumuş N. Kritik konjenital kalp hastalıklı yenidoğanlarda oral yolla verilen sinbiyotiklerin morbidite ve mortalite üzerine etkisi. 2. Fetal hayattan çocukluğa İlk 1000 gün gebe ve çocuk beslenmesi kongresi, 27-29 Mart 2014 JW Marriott Hotel, Ankara. PP-005

E144-N, Dilli D, Fettah ND, Örün U, Özyazıcı E, Beken S, Zenciroğlu A, Karademir S, Okumuş NKonjenital kalp hastalıklı yenidoğanlarda maternal ve neonatal mikronutrient düzeyleri. 2. Fetal hayattan çocukluğa İlk 1000 gün gebe ve çocuk beslenmesi kongresi, 27-29 Mart 2014 JW Marriott Hotel, Ankara. Sözlü bildiri-005

E145-Fettah N, Beken S, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Preterm bebeklerde kord kanı 25(OH) vitamin D düzeyi ile respiratuvar distres sendrmu arasındaki ilişkinin araştırılması. 2. Fetal hayattan çocukluğa İlk 1000 gün gebe ve çocuk beslenmesi kongresi, 27-29 Mart 2014 JW Marriott Hotel, Ankara. PP-006

E146-Onat N, Dursun A, Alşahan E, Akbaş E, Baycu Gülbahar, Celebi Aydomuş F, Menderes Ö, Özbilge M, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N. Yeni doğum yapmış annelerin anne sütü bebek bakımı ve gelişimsel destek konularındaki bilgileri. 2. Fetal hayattan çocukluğa İlk 1000 gün gebe ve çocuk beslenmesi kongresi, 27-29 Mart 2014 JW Marriott Hotel, Ankara. SS-007

E147-Onat N, Dursun A, Alşahan E, Akbaş E, Baycu Gülbahar, Celebi Aydomuş F, Menderes Ö, Özbilge M, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N. 2. Fetal hayattan çocukluğa İlk 1000 gün gebe ve çocuk beslenmesi kongresi, 27-29 Mart 2014 JW Marriott Hotel, Ankara. SS-012.

E148-Dilli D, Dilmen U, Eras Z, Şakrucu ET, Ulu HÖ. Nekrotizan enterokolit çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde nörogelişimsel sonuçları etkiler mi? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PP-14

E149-Fettah ND, Zenciroğlu A, Beken S, Dursun A, Dilli D, Erol S, Okumuş N. Yenidoğanlarda 25(OH) D vitamin düzeyi düşüklüğü ve alt solunum yolu enfeksiyonu ilişkisi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PP-S-009

E150-Üstün N, Beken S, Karadağ N, Hoşağası N, Eyerci N, Yeşilyurt A, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Preterm bebeklerde vitamin D reseptör gen polimorfizmi ile respiratuvar distres sendromu arasındaki ilişki. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. SS-011

E151-Aydın B, Beken S, Okumuş N, Özkan B, İlarslan E, Erol S, Dilli D, Zenciroğlu A. Yenidoğanlarda hafif hipoksik iskemik ensefalopati gerçekten hafif bir durum mu? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-009

E152-Fettah ND, Beken S, Zenciroğlu A, Dilli D, Dursun A, Okumuş N. Kord kanı 25(OH) D vitamin düşüklüğü prematüreliğin geç dönem komplikasyonları için risk faktörü müdür? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-032

E153-Aydın B, Okumuş N, Özkan B, Beken S, Doğan N, Erol S, Dilli D, Zenciroğlu A. Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlar hipotermi tedavisi sırasında enteral beslenebilir mi? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-035

E154-Beken S, Aydın B, Zenciroğlu A, Dilli D, Özkan E, Dursun A, Okumuş N. Ciddi indirek hiperbilirubinemili yenidoğanlarda fototerapinin eozinofil eozinofilik katyonik protein ve IgE düzeyleri üzerine etkisi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-046

E155-Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda pulmoner hemoraji tedavisinde iki doğal sürfaktan uygulamasının etkinliğinin karşılaştırılması: randomize kontrollü çalışma. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-047

E156-Okumuş N, Beken S, Aydın B, Erol S, Hoşağası N, Dursun A, Dilli D, Zenciroğlu A. Perinatal asfiksili hastalarda hipotermi tedavisinin C-reaktif protein üzerine etkisi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-050

E157-Aydın B, Beken S, Okumuş N, Özkan B, Erol S, Özkan E, Karadağ N, Dilli D, Zenciroğlu A. Asfiktik yenidoğanlarda hipotermi tedavisi renoprotektif mi? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-051

E158-Aydın B, Beken S, Okumuş N, Özkan B, Özkan E, Erol S, Dilli D, Zenciroğlu A. Asfiktik yenidoğanlarda hipotermi tedavisi hepatoprotektif mi? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-052

E159-Doğan N, Dilli D, Fettah N, Örün UA, Özkan E, Beken S, Zenciroğlu A, Karademir S, Okumuş N. Konjenital kalp hastalıklı yenidoğanlarda maternal ve neonatal mikronutrient düzeyleri. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-072

E160-Hoşağası NH, Beken S, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N. Kan şekeri izleminin American Academy of Pediatrics 2011 rehberi doğrultusunda yapılan yenidoğanlarda hipoglisemi insidansları ve erken nörogelişimsel izlem. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-093

E161-Özyazıcı A, Fettah ND, Dilli D, Şahin SE, Özkan E, Doğan NN, Erol S, Beken S, Akyüz GA, Özgür S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Van Melgerdem sendromu (serebro-fasiyo-artikular sendrom): Yenidoğan olgu sunumu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-226

E162-Bekmez Ş, Beken S, Dinç T, Dursun A, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N Prematüre bir bebekte diz altı ampütasyon. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-238

E163-Erol S, Hoşnut FÖ, Zenciroğlu A, Özsaydı E, Dilli D, Okumuş N. Yenidoğan döneminde kronik ishalin nadir bir nedeni: glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-265

E164-Ozkan E, Beken S, Doğan N, Dursun A, Fettah N, Tanır G, Dilli D, Okumuş N, Zenciroğlu A. Listeria monocytogenes ilişkili non-immun hidrops fetalis: olgu sunumu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-283

E165-Doğan N, Zenciroğlu A, Çınar HG, Özkan E, Fettah N, Dilli D, Okumuş N Umbilikal ven kateterizasyonu sonrası gelişen hepatik kanama. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-299

E166-Özkan E, Beken S, Doğan N, Dursun A, Fettah N, Gayretli ZG, Tanır G, Atıcı A, Apaydın S, Dilli D, Okumuş N, Zenciroğlu A.Yenidoğan döneminde nadir bir nekrotizan enterokoit nedeni: invazif aspergilloz. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-306

E167-Doğan N, Zenciroğlu A, Aycan Z, Erdeve Ş, Ceylaner S, Tos T, Özkan M, Uçan B, Dilli D, Okumuş N. Ekstrodaktilinin çok nadir bir nedeni: Hartsfield sendromu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-309

E168-Fettah ND, Uçar N, Dilli D, Samim EE, Kaptan ZK, Aktar G, Özkan EÖ, Doğan NN, Karademir S, Bildirici Y, Zenciroğlu A, Okumuş N. CHARGE asosiasyonu: Yenidoğan olgu sunumu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Titanic Deluxe Belek, Antalya. PS-381.

E169-Dursun A, Özyazıcı E, Fettah N, Beken S, Doğan N, Özyazıcı A, Dilli D, Zenciroğlu A,, Okumuş N, Kara F, Küçüközkan T.Respiratuar Distres Sendromunda Doğum Şeklinin prematüre Komplikasyonları Üzerine Etkisi Var Mıdır? 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB550

E170-Özyazıcı A, Onat N, Zenciroğlu A, Fettah N, Dursun A, Beken S, Doğan NN, Dilli D, Okumuş N. Term Ve Geç Preterm Yenidoğanlarda Hipernatremik Dehidratasyon. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB526

E171-Dursun A, Zenciroğlu A, Fettah N, Beken S, Özyazıcı E, Doğan NN, Özyazıcı A,  Dilli D, Okumuş N. Terkedilmiş Yenidoğanlar-Tutunamayanlar. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB516

E172-Fettah N, Kabataş EU, Zenciroğlu A, Doğan V, Dilli D, Özyazıcı E, Koç M, Beken S, Dursun A, Okumuş N, Kandemir S. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Konjenital Kalp Hastalarında Retinovasküler Bulguların Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB515

E173-Dursun A, Zenciroğlu A, Beken S, Kılıç M, Kasapkar ÇS, Doğan NN, Fettah N, Özyazıcı E, Özyazıcı A, Okumuş N, Dilli D, Eminoğlu FT. Bir Üçüncü Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Doğumsal Metabolik Hastalık Deneyimi. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB445

E174-Dilli D, Beken S, Doğan V, Doğan N, Dursun A, Fettah N, Özyazıcı E, Özyazıcı A, Karaman A, Zenciroğlu A, Okumuş N, Kandemir S, Karaman İ. Yenıdoğanlarda Persıstan Pulmoner Arteryel Hıpertansıyon Tedavısınde İnhale Nıtrık Oksıt Tedavısı. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB440

E175-Özyazıcı A, Dilli D, Dursun A, Beken S, Fettah N, Özyazıcı E, Zenciroğlu A, Okumuş N. Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Bronkopulmonerdisplaziyi Öngörmede Plazma Kl-6 Düzeylerinin Rolü. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB432

E176-Doğan NN, Beken S, Zenciroğlu A, Dursun A, Fettah N, Özyazıcı A, Özkan E, Yılmaz S, Gök A, Dilli D, Okumuş N. Yenidoğan Döneminde Geç Başlangıçlı Toplum Kaynaklı Pnömoniler: Olgu Serisi. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB381

E177-Doğan N,  Beken S, Dursun A, Kabataş EU, Özer A, Bakkal MF, Kaya Ö, Fettah N, Özkan E, Özyazıcı A, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Charge Asosiasyonu: Yenidoğan Olgu Sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB342

E178-Doğan NN, Bakkal MF, Yüksel D, Dursun A, Zenciroğlu A, Beken S, Özyazıcı A, Fettah N, Dilli D,Okumuş N. Konjenital Asimetrik Ağlayan Yüz Sendromu: İki Olgu Sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB280

E179-Eriş D, Özyazıcı A, Fettah N, Doğan V, Koç M, Dilli D, Zenciroğlu A,Okumuş N. Denovo 46,X,Der(4)Add(4)(Q35) Mutasyonu İlişkili Wolf Hirschhorn Sendromu: Bir Yenidoğan Olgu Sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB231

E180-Doğan NN, Hoşnut FÖ, Dursun A, Bakkal MF, Zirek F, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N. Yenidoğanda Üst Gastrointestinal Kanama İle Seyreden Bir Akut Gastrit Olgusu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB224

E181-Azimetli S, Beken S, Ardıçlı B, Kabataş EU, Aydın B, Dursun A, Karaman A, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Yenidoğan Dönemınde Nadır Görülen Bır Sendrom: Donnai barrow. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB204

E182-Özyazıcı A, Fettah N, Özyazıcı E, Dilli D, Ertuğrul İ, Aydın H, Çiçek Ö, Beken S,  Dursun A, Doğan NN, Şen H, Işık VM, Zenciroğlu A,Okumuş N. Lenfödem İlişki Sağ Ayakta Bül Ve Ülserasyon Gelişen Turner Sendromlu Olgu Sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB198

E183-Doğan NN, Kasapkara ÇS, Bakkal MF, Beken S, Dilli D, Dursun A, Zenciroğlu A, Okumuş N. Tip 1 Hiperlipidemi Tanısı Alan Asemptomatik Bir Yenidoğan Olgu Sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB184

E184-Doğan NN, Dursun A, Tanır G, Beken S, Zaimoğlu I, Özyazıcı A, Zenciroğlu A, Dilli D,

Okumuş N. Lokalize Seyirli Bir Herpes Enfeksiyonu Olgusu: Herpetik Gingivostomatit. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB160

E185-Doğan NN, Zenciroğlu A, Düztaş DT, Dursun A, Ardıçlı B, Özgüner İF, Şahin G, Özyazıcı A, Gök A, Dilli D, Okumuş N. Konjenital Skrotal Kitlenin Nadir Bir Nedeni: Mekonyum Periorşit. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB098

E186-Doğan NN, Hoşnut FÖ, Bostancı İ, Zenciroğlu A, Özyazıcı A, Dursun A, Fettah N,

Beken S, Dilli D, Okumuş N. Solunum Yolu Semptomları İle Prezente Olan İnek Sütü Proteini Alerjisi: Bir Olgu Sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB096

E187-Doğan NN, Dursun A, Zenciroğlu A, Muratoğlu N, Aydoğ Ö, Zaimoğlu I,  Dilli D,Okumuş N. Yenidoğanda Ciddi Kilo Kaybı İle Bulgu Veren Bir Psödohipoaldosteronizm Olgusu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB080

E188-Doğan NN, Zenciroğlu A, Çetinkaya S, Aydoğ Ö, Gök A, Kocamaz NG, Dursun A, Dilli D, Okumuş N. İdrar Yolu Enfeksiyonu Seyrinde Sinsi Gelişen Bir Psödohipoaldosteronizm Olgusu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB075

E189-Dilli D, Fettah N, Özyazıcı E, Çınar HG, Pala P, Beken S,  Zenciroğlu A,Okumuş N.

Homozıgot Metılen Tetrahıdrofolat Redüktaz (MTHFR) (A1298c) Ve Heterozıgot Faktor V Leıden (G506a) Mutasyonları Saptanan Bır Yenıdoğanda Spontan Aksıller

Arter Trombozu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB062

E190-Fettah NN, Özyazıcı E, Uçan B, Koç M, Dilli D, Özgür S, Zenciroğlu A, Şahin İO, Okumuş N. Cerrahı Gırışım Sonrası Bılateral Renal Arter Ve Ven Trombozu Gelışen Abdomınal Aort Anevrızması: Yenıdoğan Olgu Sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB053

E191-Özer PA, Kabataş EU, Taşdemir G, Kurtul BE, Dilli D, Zenciroğlu A, Okumuş N. Ciddi Hipernatremik Dehidratasyonu Olan Bir Yenidoğanda Bilateral Santral Retinal Arter Tıkanıklığı. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB048

E192-Özyazıcı E, Dilli D, Kaya Ö, Fettah N, Akdoğan M, Güzoğlu N, Beken S, Zenciroğlu A, Okumuş N. Bir Yenidoğanda Göbek Arter Kateteri Kopmasına Bağlı Bilateral Alt Ekstremite İskemisi. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi 19-22 Nisan 2015, Titanic Deluxe Belek, Sheraton, Adana. PB040

E193-Dilli D, Emine Kılıç, Nihat Yumuşak, Serdar Beken, Duygu Uçkan Çetinkaya, Ramazan Karabulut, Zenciroğlu A. Ratlarda Arteriyel Tromboz Modelinde Mezenkimal Kök Hücre Ve Defibrotidin Sinerjistik Etkisi. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya. Sb-22

E194- Kaya Ö, Dilli D, Çınar HG, Onat FN, Zenciroğlu A, Okumuş N. Pb-203 İntrakraniyel Kanama Saptanan Prematüre Bebeklerde Risk Faktörleri Ve Düzeltilmiş 18-24. Ayda Nörogelişimsel Değerlendirme. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E195-Doğan NN, Dilli D, Fettah N, Erdoğan D, Karaman A, Koyuncu E, Zenciroğlu A, Okumuş N. Pb-295 Down Sendromlu Bir Yenidoğanda Konjenital Şilotoraks: Olgu Sunumu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E196-Doğan NN, Dilli D, Akdoğan M, Örün UA, Aydın H, Zenciroğlu A, Okumuş N. Pb-297 Uzamış Prostaglandin E1 Kullanımına Bağlı Kortikal Hiperostoz Gelişen Pulmoner Atrezili Bir Yenidoğan Olgusu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E197-Özyazıcı A, Dilli D, Nursun H, Örün UA, Fettah N, Doğan NN, Zenciroğlu A, Okumuş N. Pb-310 Fallot Tetralojisi Ve Trakeal Bronkus: Yenidoğan Olgu Sunumu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E198-Fettah N, Dilli D, Doğan NN, Zenciroğlu A, Hoşnut FÖ, Özgüner F, Apaydın A, Tanır G, Okumuş N. Pb-312 Nekrotizan Enterokoliti Taklit Eden Konjenital Sitomegalovirüs Enfeksiyonu İlişkili Kolit: Olgu Sunumu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E199-Doğan NN, Gök A, Erdoğan D, Anayurt M, Fettah N, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N. Pb-317 Uzamış Sarılık İle Prezente Olan Bir Yenidoğan Hipertrofik Pilor Stenozu Olgusu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E200-Koyuncu E, Dilli D, Koç M, Doğan V, Fettah N, Özyazıcı A, Zenciroğlu A, Okumuş N. Pb-347 Neonatal Lupus Eritematozusa Bağlı Konjenital atrioventriküler Tam Blok: Olgu Sunumu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E201-Koyuncu E, Dilli D, Fettah N, Özyazıcı A, Doğan NN, Doğan V, Zenciroğlu A, Okumuş N. Pb-353 Trizomi 18 (Edwards Sendromu): Olgu Sunumu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E202-Koyuncu E, Dilli D, Fettah N, Doğan NN, Özyazıcı A, Doğan V, Zenciroğlu A, Okumuş N. Pb-355 Trizomi 13 (Patau) Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E203-Ona FN, Tuğcu AU, Zenciroğlu A, Özyazıcı A, Beken S, Fettah ND, Dursun A, Arslan EA, Korucu H, Dilli D, Okumuş N. Pb-357 Yenidoğan Döneminde Hipernatremiden Geçen Term Bebeklerin Erken Dönem Takip Sonuçları. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E204-Tekeli A, Zenciroğlu A, Kabataş EU, Fettah N, Tuğcu AU, Doğan NN, Özyazıcı A, Koyuncu E, Gök A, Öztoprak M, Yılmaz S, Tanır G, Dilli D, Okumuş N. Yenidoğan Kliniğinde 10 Yıllık Konjonktivit Olgularının Değerlendirilmesi. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E205-Tekeli A, Fettah N, Zenciroğlu A, Maden HA, Akman S, Boduroğlu S, Dilli D, Okumuş N. Pb-385 Yenidoğanda Nadir Görülen Jejunal Duplikasyon Kisti: Olgu Sunumu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E206-Fettah ND, Zenciroğlu A, Tekeli A, Öztoprak M, Yılmaz S, Tuğcu AA, Dilli D, Okumuş N. Pb-387 Üçüncü Düzey Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 2015 Kış Döneminde İzlenen Toplum Kaynaklı Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E207-Gök A, Zenciroğlu A, Fettah ND, Dilli D, Dursun A, Doğan NN, Özyazıcı A, Özkan E, Tanır G, Okumuş N. Pb-388 Üçüncü Düzey Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 6 Yıllık Omfalit Deneyimi. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E208-Onat FN, Tuğcu AU, Zenciroğlu A, Özyazıcı A, Beken S, Fettah ND, Dursun A, Arslan EA, Korucu H, Dilli D, Okumuş N. Pb-414 Yenidoğan Döneminde Hipernatremiden Geçen Term Bebeklerin Erken Dönem Takip Sonuçları. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E209-Özyazıcı A, Kesici S, Tuğc AU, Öztoprak M, Zenciroğlu A, Aydoğ Ö, Fettah ND, Koyuncu E, Doğan NN, Dilli D, Okumuş N. Pb-422 Sürekli Venövenöz Hemodiyafiltrasyon Uygulaması Yapılan İki Yenidoğan Olgusu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E210-Tuğcu AU, Zenciroğlu A, Kabataş EU, Yılmaz D, Yılmaz S, Kılıç M, Fettah ND, Özyazıcı A, Dilli D, Okumuş N. Pb-426 Oligogyrik Mikrosefali Ve Nonketotik Hiperglisinemi Birlikteliği Olan Bir Yenidoğan. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E211- Zenciroğlu A, Fettah N, Tuğcu AU, Dilli D, Okumuş N. Pb-428 Yenidoğanlarda 25(OH)D Vitamin Düzeyi Düşüklüğü Ve İdrar Yolu Enfeksiyonu İlişkisi. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E212-Onat FN, Zenciroğlu A, Tuğcu AU, Özyazıcı A, Fettah ND, Beken S, Dursun A, Doğan NN, Korucu H, Dilli D, Okumuş N. Pb-436 Yenidoğan Döneminde Hipoglisemiden Geçen Term Bebeklerin Erken Dönem Takip Sonuçları. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E213-Kılıç M, Tuğcu AU, Öztoprak M, Özyazıcı A, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N. Pb-444 Kusma Ve Solunum Sıkıntısı İle Başvuran Ve Glikojen Depo Tip 1a Tanısı Alan Yenidoğan Olgusu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E214-Öztoprak M, Koyuncu E, Aydın ZGG, Tuğcu A, Zenciroğlu A, Dilli D, Okumuş N. Pb-450 Bir Neonatal Varisella Enfeksiyonu Olgusu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E215-Yılmaz S, Tuğcu AU, Zenciroğlu A, Çakmaklı HF, Fettah ND, Özyazıcı A, Doğan NN, Koyuncu E, Dilli D, Okumuş N.  Pb-455 Yenidoğanda Bir Hemofili A Olgusu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 17-20 Nisan 2016, Antalya.

E216-Dilli D, Doğan V, Gök A, Tuğcu AU, Özyazıcı A, Aydoğan S, Fettah ND, Koyuncu E, Öztürk S, Özyurt BM, Özyurt A, Hakan N, Bozabalı S, Caner S, Olgun H, Zenciroğlu A, Karademir, Aydin H, Koç M. Türkiye’de Ülke Genelinde Nabız Oksimetre İle Kritik Konjenital Kalp Hastalığı Taraması Başlatılmalı mı? SS-02. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E217-Dilli D, Doğan NN, İpek MŞ, Çavuş Y, Demiralp ŞT, Ceylaner S, Doğan H, Dursun A, Küçüközkan T, Zenciroğlu A. Gestasyonel Diyabetli Gebelerde Omega-3 Balık Yağı Suplementasyonunun Kord Kanı İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1geni Dna Metilasyonu Üzerine Etkisi. SS-14. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E218-Dilli D, Koyuncu E, Aydoğan S, Erel Ö, Neşelioğlu S, Zenciroğlu A. Neonatal Sepsisin Erken Döneminde Dinamik Tiyol/Disülfit Dengesinin Rolü. P-008 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E219-Aydoğan S, Zenciroğlu A, Fettah N, Özyazıcı A, Tuğcu AU, Koyuncu E, Öztoprak M, Yılmaz S, Dilli D,  Okumuş N.Hipoksik İskemik Ensefalopatili Yenidoğanlarda Terapotik Hipotermi Tedavisi Sırasında Koagülasyon Parametreleri. P-056.25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E220-Dilli D, Aydoğan S,Tanır G, Şamlı A, Erdem F, Zenciroğlu A. Üçüncü Basamak Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Total Parenteral Beslenme İlişkili Burkholderıa Gladiolı Salgını. P-058. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E221-Dilli D, Koyuncu E, Aydoğan S, Erel Ö, Neşelioğlu S, Zenciroğlu A. Neonatal Sepsiste İskemi Modifiye Albümin Düzeyleri P-076. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E222-Dilli D, Aydoğan S, Koyuncu E, Erel Ö, Neşelioğlu S, Zenciroğlu A. Neonatal Sepsiste Katalaz, Ferro-Oksidaz Ve Myeloperoksidaz Aktiviteleri. P-083. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E223-Doğan NN, Dilli D, Örün UA, Fettah ND, Özyazıcı E, Zenciroğlu A, Karademir S. Konjenital Kalp Hastalıklı Yenidoğanlarda Maternal Ve Neonatal Mikronutrient Düzeyleri. P-107. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E224-Meral Ö, Dilli D, Kabataş EU, Zenciroğlu A. Trombosit İndekslerinin Prematüre Retinopatisi Gelişimi Üzerine Etkisi. P-116. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E225-Aydoğan S, Dilli D, Kılıç M, Özyazıcı A, Kandemir T, Zenciroğlu A. Slc25a15 Geninde Yeni Bir Mutasyon Saptanan Hiperornitinemi-Hiperamonyemi- Homositrüllinüri Tanılı Yenidoğan Olgu. P-125. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E226-Aydoğan S, Dilli D, Hoşnut FÖ, Donbaloğlu F, Özyazıcı A, Zenciroğlu A. Ailevi Glukoz Galaktoz Malabsorsiyonu: Bir Yenidoğan Olgu Sunumu. P-126. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E227-Tuğcu AU, Öztoprak M, Zenciroğlu A, Güngör T, Koyuncu E, Aydoğan S, Tanır G, Dilli D, Okumuş N. Yenidoğanda Sitomegalovirüs (Cmv) İnfeksiyonuna İkincil Gelişen Konjenital Nefrotik Sendromu Olgusu. P-186. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E228-Dilli D, Dag D, Kılıç M, Ceylaner S, Özyazıcı A, Zenciroğlu A. Yeni Bir Metilmalonil-Coa Mutaz P.V438sfs*3 (C.1311_1312ınsa Mutasyonu Saptanan Yenidoğan Olgu Sunumu. P-190. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E229-Tuğcu AU, Aydoğan S, Zenciroğlu A, Örün UA, Yoldaş T, Koç M, Fettah ND, Koyuncu E, Erdem F,Dilli D, Okumuş N. Yenidoğanda Achromobacter Xylosoxidans Enfeksiyonu. P-218. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E230-Aydoğan S, Fettah ND, Zenciroğlu A, Tuğcu AU, Koyuncu E, Merih Öztoprak, Dilli D, Selcan Yılmaz Respiratuar Sinsityal Virus Enfeksiyonu Sırasında Görülen Supraventriküler Taşikardi: Olgu Sunumu. P-227. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E231-Koyuncu E, Tuğcu AU, Merih Öztoprak,

Zenciroğlu A, Fettah ND, Dilli D, Okumuş N. Bir Yenidoğan Olguda İniensefali P-229. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E232-Koyuncu E, Nurdan Fettah, Zenciroğlu A, Aydoğan S, Tuğcu AU, Merih Öztoprak,

Özyazıcı A, Dilli D, Akduman H, Okumuş N Yenidoğanda Timusda Hava Kisti. P-246. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E233-Aydoğan S, Dilli D, Özyazıcı A, Koyuncu E, Zenciroğlu A. Pnömokok Menenjiti Sonrası Santral Diyabetes İnsipidus Gelişen Bir Yenidoğan Olgu. P-248. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E234-Leventoğlu E, Dilli D,Kasapkara ÇS, Özyazıcı A,Zenciroğlu A.  Glikojen Depo Hastalığı Tip 1a: Yenidoğan Olgu Sunumu. P-279. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E235-Aydoğan S,1 Tuğcu AU, Fettah ND, Zenciroğlu A, Kılıç M, Koyuncu E, Dilli D, Okumuş N. Ailesel Galaktozemi Tanısı Alan Bir Yenidoğan Olgusu. P-293. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E236-Tuğcu AU, Öztoprak M, Zenciroğlu A, Bayramoğlu E, Töre N, Koyuncu E, Fettah ND, Dilli D, Okumuş N. Graves Hastalığı (GH) Olan Anne Bebeğinde Boyunda Şişlik: Olgu Sunumu. P-324. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E237-Aydoğan S, Fettah ND, Tuğcu AU, Koyuncu E, Özyazıcı A, Yılmaz S, Dilli D, Zenciroğlu A, Mekonyum Aspirasyonu Sonrasında Gelişen Subkutan Yağ Doku Nekrozu: Yenidoğan Olgu Sunumu. P-398. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

E238-Hakan N, Aydın M, Zenciroğlu A, Dursun A, Dilli D, Okumuş N. PP-005. Yenidoğanda Kan Değişimi: Üçüncü Düzey Bir Merkezde 8 Yıllık Deneyi. Perinatal Medicine 2017, 28-29 Nisan 2017, İzmir, Türkiye.

E239-Hakan N, Ceylaner S, Dilli D, Aydin M, Zenciroglu A, Okumus N.  Türkiye’deki nedeni açıklanamayan patolojik ve uzamış sarılığı olan yenidoğanlarda UDP-glukuroniltransferaz 1 (UGT1A1), hepatik organik anyon taşıyıcısı (SLCO1B), hem oksigenaz-1 ve glutatyon S-transferaz (GST) polimorfizminin rolü. SS-006. Perinatal Medicine 2017, 28-29 Nisan 2017, İzmir, Türkiye.

E240-Dilek Dilli, Emin Çakmakçı, Hasan Akduman, Nazmiye Bengü Karaçağlar, Ayşegül Zenciroğlu. Respiratuvar Distresli Yenidoğanlarda Sürfaktan Gereksinimini Öngörmede Akciğer Ultrasonografisinin Yeri. Ss – 07, Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E241-Dilek Dilli 1, Hasan Akduman 1, Utku Arman Örün 2murat Koç 3, Vehbi Dogan 2, Mehmet Taşar 3,N.Bengü Karaçağlar 1, Ayşegül Zenciroğlu 1Kritik Konjenital Kalp Hastalıklı Yenidoğanlarda Vazoaktif İnotrop Skorun Prognoza Etkisi. Tp - 11 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E242-Seda Aydoğan 1, Ahmet Öktem 1, Asburce Olgaç Kılıçkaya 2, Deniz Yüksel 3, Aysegül Zenciroğlu 1, Dilek Dilli 1, Nurullah Okumuş 1Neonatal Yoksunluk Sendromu, Nonketotik Hiperglisinemi Ve Sinüs Ven Trombozu Birlikteliği. P - 007 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E243- Hasan Akduman 1, Dilek Dilli 1, Ergun Ergün 2, Engin Yılmaz 2, Tamer Yoldaş 3, Emin Çakmakçı 4, N. Bengü Karaçağlar 1, H. Kübra Konca 1, Serpil Kaya Çelebi 3, İsmet Faruk Özgüner 2, Ayşegül Zenciroğlu 1 Supraventriküler Taşikardi İlişkili Nekrotizan Enterokolitte Başarılı Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması: Olgu Sunumu. P – 019. Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E244- Seda Aydoğan 1, Ayşegül Zenciroğlu 1, Ahmet Öktem 1, Hakan Gedik 2, Ahmet Özyazıcı 1, Dilek Dilli 1, Nurdan Dinlen Fettah 1, Nurullah Okumuş 1. Hipoksik İskemik Ensefalopatide 6 Saatten Sonra Terapotik Hipotermi Başlanması Erken Dönem Sonuçları Etkiler Mi? P – 051 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E245-Dilek Dilli, Hasan Akduman, Murat Koç, Utku Arman Örün, Vehbi Doğan, Sercan Tak, N.Bengü Karaçağlar, H.Kübra Konca, Duygu Bidev, Ali Kutsal, Ayşegül Zenciroğlu Kritik Konjenital Kalp Hastalıklı Yenidoğanlarda Farklı Risk Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması Ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler. P- 052  Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E246-Nurdan Dinlen Fettah 1, Ayşegül Zenciroğlu 1, Ahmet Özyazıcı 1, Duygu Bidev 1, Ahmet Öktem 1, Seda Aydoğan 1, Ece Koyuncu 1, Hasan Akduman 1, Dilek Dilli 1, Gülsüm Karakaya 2, Çetin Ak 2Yenidoğanlarda Taze Donmuş Plazmayı Uygun Endikasyonlarda Kullanıyor Muyuz? P - 071  Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E247-Dilek Dilli Hasan Akduman , Hatice Kübra Konca , Nazmiye Bengü Karaçağlar, İlknur Atalay, Ayşegül Zenciroğlu. Riskli Yenidoğanlarda Taburculuk Öncesi Araba Koltuğu Testi Sonuçları: Ön Çalışma. P - 089, Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E248- Nuran Uzunalıç, Dilek Dilli, Utku Arman Örün, Murat Koç, Banu Aydın, Ahmet Öktem, Ayşegül Zenciroğlu. Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarında Metilen Tetrahidrofolat Gen PolimorfizmiP - 092 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E249-Seda Aydoğan, Ahmet Öktem, Ayşegül Zenciroğlu, Hakan Gedik, Ahmet Özyazıcı, Dilek Dilli, Nurdan Dinlen Fettah, Nurullah Okumuş. Hipoksik İskemik Ensefalopati Nedeniyle Terapotik Hipotermi Alan Yenidoğanlarda Erken Dönem Mortalite Belirteçleri. P - 135  Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E250-Ayşegül Zenciroğlu, Seda Aydoğan, Ahmet Öktem, Hakan Gedik, Ahmet Özyazıcı, Dilek Dilli, Nurdan Dinlen Fettah, Nurullah Okumuş. Hipoksik İskemik Ensefalopatide Endikasyon Dışı Hipotermi Tedavisi: Otuz Altı Haftanın Ve/Veya 2000 Gramın Altında Hipoksik İskemik Ensefalopati Tanılı Hastalarda Da Hipotermi Uygulanabilir mi? P - 137 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E251-N. Bengü Karaçağlar, Ayşegül Zenciroğlu, Hilal Bölükbaşı, Fikriye Erdem, Çiğdem Kardaş, Ahmet Özyazıcı 1, Nurdan Dinlen Fettah, Dilek Dilli, Gönül Tanır, Nurullah Okumuş. Iıı. Düzey Bir Yenidoğan Ünitesinde 8 Yıllık Fungal Sepsis Deneyimi. P - 139 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E252-N. Bengü Karaçağlar, Ayşegül Zenciroğlu, Hilal Bölükbaşı, Fikriye Erdem, Çiğdem Kardaş, Ahmet Özyazıcı, Nurdan Dinlen Fettah, Dilek Dilli, Gönül Tanır, Nurullah Okumuş P - 139 III. Düzey Bir Yenidoğan Ünitesinde 8 Yıllık Fungal Sepsis Deneyimi. Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E253-Ece Koyuncu, Emrah Utku Kabataş, Ayşegül Zenciroğlu, Nurdan Dinlen Fettah, Ahmet Özyazıcı, Seda Aydoğan, Dilek Dilli, Nurullah Okumuş. Taze Donmuş Plazma Kullanımı Prematüre Retinopatisi Gelişimi İle İlişkili Midir? P – 140 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E254-Türk Neonatoloji Derneği (TND) Transfüzyon Rehberi Işığında Eritrosit Süspansiyonu Kullanım Deneyimleriz. Ahmet Özyazıcı, Ayşegül Zenciroğlu , Duygu Bidev, Nurdan Dinlen Fettah , Ahmet Öktem, Seda Kunt, Ece Koyuncu , Rumeysa Çitli, Hasan Akduman, Dilek Dilli, Gülsüm Karakaya , Çetin Ak. P – 143,  Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E255-N. Bengü Karaçağlar, Dilek Dilli, İsmet Faruk Özgüner, Derya Erdoğan, Hasan Akduman, H. Kübra Konca, Ayşegül Zenciroğlu. Yenidoğan Döneminde Gastrointestinal Sistem Obstrüksiyonu Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

P - 177 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E256- Dilek Dilli N. Bengü Karaçağlar, Tamer Yoldaş, Murat Koç, Emin Çakmakçı, Hasan Akduman, H. Kübra Konca, Ali Fettah Dinlen, Ayşegül Zenciroğlu. Pulmoner Arteryel Tromboz: Yenidoğan Olgu Sunumu. P - 217  Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E257- N. Bengü Karaçağlar, Dilek Dilli, Hasan Akduman, H. Kübra Konca, Haşim Ata Maden, İsmet Faruk Özgüner, Emin Çakmakçı, Ayşegül Zenciroğlu. Postnatal Geç Dönemde Tanı Alan Bir Annüler Pankreas Olgusu. P - 294 1 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E258-Hasan Akduman, Dilek Dilli, Serdar Ceylaner, N. Bengü Karaçağlar, H. Kübra Konca. Sodyum Glukoz Transporter-1 (SLC5A1) Geninde Yeni Bir Mutasyon Saptanan Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu Tanılı Olgu P - 313 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E259-N. Bengü Karaçağlar, Dilek Dilli, Tamer Yoldaş, Sercan Tak, Hasan Akduman, H. Kübra Konca, Ali Fettah Dinlen, Ayşegül Zenciroğlu. Kateterizasyon İlişkili Sağ İntrakardiyak Tromboz: Olgu Sunumu. P – 436 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E260-Hasan Akduman 1, Dilek Dilli, Beytullah Yağız, E. Özlem Balcı, Emin Çakmakçı, N. Bengü Karaçağlar, H. Kübra Konca. İntrauterin Testis Torsiyonlu Bir Yenidoğan Olgusu. P - 437  Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E261-Dilek Dilli, Haşim Ata Maden, Tamer Yoldaş, Hasan Akduman, N.Bengü Karaçağlar, H.Kübra Konca, İ. Faruk Özgüner, Ayşegül Zenciroğlu.  Charge Asosiasyonu; Olgu Sunumu P - 448 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E262-H. Kübra Konca, Dilek Dilli, Harun Terin, Serap Özmen, Hasan Akduman, N. Bengü Karaçağlar, Ayşegül Zenciroğlu. P - 454 İnek Sütü Protein Alerjisi; İki Yenidoğan Olgu Sunumu Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E263-N. Bengü Karaçağlar, Dilek Dilli, Hasan Akduman, H. Kübra Konca, Ayşegül Zenciroğlu. Meckel Gruber Sendromu; Olgu Sunumu. P – 464. Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E264-Gülşen Avcıoğlu, Dilek Dilli, Emin Çakmakçı, Aslı Ayaz, Sabahat Ünlü, Fatih Mısırlıoğlu, Ayşegül Zenciroğlu.Yenidoğanlarda Santral Venöz Kateter İlişkili Komplikasyonlar Ve Hemşirelik Bakımı. HP - 05 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E265-Saadet Erkan, Dilek Dilli, Murat Koç, Utku Arman Örün, Sercan Tak, Vehbi Doğan, Ayşe Kaman, Fikriye Erdem, Ayşegül Zenciroğlu. Kritik Konjenital Kalp Hastalığı Tanılı Yenidoğanlarda Postoperatif Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar. HP – 20 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E266-Aliye İçli, Gülden Bağatur, Rumeysa Çitli, Dilek Dilli, Nurdan Dinlen Fettah, Tuğba Altuntaş Yıldız, Eda Çağrı Olcar, Ayşegül Zenciroğlu, Eyüp Sarı. HP - 22 Üçüncü Düzey Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin 2017 Yılı Mortalite Verilerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E267-Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ekstravazasyon Gelişen Hastalarda Hemşirelik Bakımı Selcan Özkan, Dilek Dilli, Ayşegül Zenciroğlu.  Hp - 34 Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E268-Arife Gökbaş, Dilek Dilli, Selcan Özkan, Mevlüde Şahin, Hatice Koç, Leyla Gümüş, Ayşe Karaman, İbrahim Karaman, Ayşegül Zenciroğlu. Hastalarda Yenidoğan Hemşirelik Bakımı Ulusal Neonatoloji Kongresi 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

E269-Seda Aydoğan, Dilek Dilli, Hasan Akduman, Rümeysa Çitli, İrfan Taşoğlu, Mehmet Taşar, Utku Arman Örün, İsmet Faruk Özgüner, Emin Çakmakçı, Selcan Öztürk. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen ve Santral Kateter Takılan Hastaların Değerlendirilmesi. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E270-Hasan Akduman, Dilek Dilli, Mehmet Taşar, Utku Arman Örün,Ayşegül Zenciroğlu Yenidoğan Yoğun Bakim Ünitesinde İzlenen Ve Patent Duktus Arteriozus Ligasyonu Yapilan Hastalarin Değerlendirilmesi, Uneko 3-5 Nisan 2019, Antalya

E271-Nurdan Dinlen Fettah1, Ahmet Özyazıcı,  Seda Aydoğan, Rumeysa Çitli, Ayşegül Zenciroğlu, Dilek Dilli, Şenay Deveci, Evrim Kargıcı. 3. Düzey Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Hipertansiyon Vakalarının Değerlendirilmesi, UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E272-Dilek Dilli, Rümeysa Çitli, Hasan Akduman, Utku Arman Örün, Mehmet Taşar, İrfan Taşoğlu, Başak Soran Türkcan, Seda Aydoğan. Konjenital Kalp Hastalıklı Yenidoğanlarda Vazoaktif Ventilasyon Renal Skorun Mortalite İçin Prediktif Değerleri. Uneko 3-5 Nisan 2019, Antalya

E273-Dilek Dilli, Seda Aydoğan, Emrah Utku Kabataş, Hasan Akduman, Mehmet Şah İpek, Baran Oğuz, Ayşegül Zenciroğlu. Prematüre Retinopatisi Gelişiminde Serum Asimetrik Dimetil Arjinin (ADMA), Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) ve İnsülin Benzeri Büyüme faktörü (IGF-1) Düzeylerinin Rolü.UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E274-Dilek Dilli, İrfan Taşoğlu, Hasan Akduman, Seda Aydoğan, Rümeysa Çitli, Başak Soran Türkcan, Atakan Atalay, Utku Arman Örün. Büyük Arter Transpozisyonunda Perioperatif Bakımın Hasta Sonuçları İle İlişkisi. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E275-Seda Aydoğan, Hasan Akduman, Dilek Dilli, Ece Koyuncu, Rümeysa Çitli, Özcan Erel,  Salim Neşelioğlu, Ayşegül Zenciroğlu.Yenidoğan Sepsisinde Tiyol-Disülfid Hemostazının Rolü. P-064. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E276-Serkan Tursun, Duygu Bidev, Ahmet Öktem, Ayşegül Zenciroğlu, Fikriye Erdem, Gönül Tanır, Dilek Dilli. Üçüncü Basamak Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Sağlık Bakımı Ilişkili Enfeksiyon Etkeni Olarak Acinetobacter Spp. Saptanan Hastaların Özellikleri; 4 Yıllık Deneyim. P-061. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E277-Dilek Dilli, Emin Çakmakçı, Hasan Akduman, Ahmet Öktem, Seda Aydoğan, Rümeysa Çitli. Respiratuvar Distres Sendromunda Akciğer Ultrasonografisine Göre Farklı Sürfaktanların Etkinliğinin Karşılaştırılması. P-045. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E278-Dilek Dilli, İrfan Taşoğlu, Hasan Akduman, Utku A. Örün, Mehmet Taşar, Seda Aydoğan, Rümeysa Çitli, Sercan Tak. Kardiyak Cerrahi Uygulanan Yenidoğanlarda Mortaliteyi Öngörmede Vazoaktif İnotrop Skorun Rolü. SB-36. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E279-Dilek Dilli, İrfan Taşoğlu, Hasan Akduman, Seda Aydoğan, Rümeysa Çitli, Utku Arman Örün. Büyük Arter Transpozisyonu Nedeniyle Opere Edilen İki Hastada Diyafram Paralizisinin Noninvaziv Ventilasyon Modlarıyla Başarılı Yönetimi.P-199. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E280-Dilek Dilli, Muhammed Raşit Yıldırım, Hasan Akduman, Rümeysa Çitli, Seda Aydoğan. Akondroplazi: Yenidoğan Olgu Sunumu. P-239. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E281-Ali Kütük, Dilek Dilli, Rümeysa Çitli, Seda Aydoğan, Hasan Akduman, Utku A Örün, Ayşegül Zenciroğlu. Treacher Collins Sendromu: Yenidoğan Olgu Sunumu. P-244. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E282-Seda Aydoğan, Hasan Akduman, Vehbi Doğan, Şule Yeşil, Rümeysa Çitli, Dilek Dilli, Utku Arman Örün. Everolimus Tedavisi İle Regrese Olan Kardiyak Rabdomyomlu Bir Yenidoğan. P-269. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E283-Burak Danacı, Dilek Dilli, Tamer Yoldaş, Hasan Akduman, Seda Aydoğan, Rümeysa Çitli1, Utku Arman Örün. Çoklu Kardiyak Anomalilerin Eşlik Ettiği Trizomi 18 (Edwards Sendromu) Olgu Sunumu. P-283.  UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E284-Rumeysa Çitli,Dilek Dilli, Senem Özgür, Hasan Akduman, İrfan Taşoğlu, Utku Arman Örün, Seda Aydoğan, İsmet Faruk Özgüner. Neonatal Supraventriküler Taşiaritmi: Olgu Serisi. P-290.UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E285-Beyza Akalın Ertürk, Kübra Özzeybek, Dilek Dilli, Vehbi Doğan, Hasan Akduman, Rümeysa Çitli, Utku Arman Örün. Çoklu Anomalilerin Eşlik Ettiği Trizomi 13 (Patau Sendromu): Olgu Sunumu. P-356. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E286-Seda Aydoğan, Rümeysa Çitli, Ahmet Özyazıcı, Hasan Akduman, Ergun Ergün, Dilek Dilli, Nurdan Fettah, Ayşegül Zenciroğlu. Kısa Bağırsak Sendromu ve Total Parenteral Beslenme Sorunları. P-357. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E287-Dilara Ceylan, Dilek Dilli, Seda Aydoğan, Hasan Akduman, Rümeysa Çitli, Ayşegül Zenciroğlu. Konjenital Melanositik Nevüs: Bir Yenidoğan Olgu Sunumu. P-363.UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E288-İrfan Taşoğlu, Dilek Dilli, Hasan Akduman, Seda Aydoğan, Rümeysa Çitli, Utku Arman ÖrünBüyük Arter Transpozisyonu Tanılı Bir Yenidoğanda Postoperatif Akut Respiratuvar Distres Sendromunda Sürfaktan Tedavisi. P-375. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E289-Ece Koyuncu, Dilek Dilli, Hasan Akduman, Seda Aydoğan, Rümeysa Çitli, Mehmet Taşar2, Utku Arman Örün3, Ayşe Seçil Ekşioğlu, Ayşegül Zenciroğlu. Miller-Dieker Sendromu: Yenidoğan Olgu Sunumu. P-394. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E290-Seda Aydoğan, Dilek Dilli, Murat Koç, Hasan Akduman, Utku Arman Örün, Rümeysa Çitli, Ayşegül Zenciroğlu. Santral Kateterizasyon Sonrası İntrakardiak Trombüs Gelişen Yenidoğan Olgu. P-428. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E291-Tuğçe Kantemir, Hasan Akduman, Dilek Dilli, Rümeysa Çitli, Seda Aydoğan, Utku Arman Örün, Ayşegül Zenciroğlu. Silver Russel Sendromu: Yenidoğan Olgu Sunumu. P-438. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E292-Tuğçe Kantemir, Hasan Akduman, Dilek Dilli, Rümeysa Çitli, Seda Aydoğan, Utku Arman Örün, Ayşegül Zenciroğlu. Silver Russel Sendromu: Yenidoğan Olgu Sunumu

P-438. UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E293-Saadet Erkan, Dilek Dilli, Çiğdem Kardaş, Hasan Akduman, Seda Aydoğan, Rumeysa Çitli, Selcan Öztürk, Ayşegül Zenciroğlu, Gönül Tanır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 2017 ve 2018 Yılları Sağlık Hizmeti İlişkili Sürveyans Verilerinin Karşılaştırılması. P-503 UNEKO 3-5 Nisan 2019, Antalya

E294-A Karaman, Ö Balcı, D Dilli, H Akduman, P Tokdemir Çalış, Be Derinkuyu, İ Karaman. Konjenital Anterolateral Diyafram Hernisi. P101. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Steps 2019, 15-19 Ekim 2019 Ankara

E295-Akduman Hasan, Dilli Dilek, Örün Utku Arman,Taşar Mehmet, Zenciroğlu Ayşegül. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ve Patent Duktus Arteriozus Ligasyonu Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi. Sözlü Bildiri. Sayfa 8. Tam metin Bildiri Kitabı. PDA Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu. 13 Mart 2019, Ankara

F.Diğer yayınlar

F1-D.Dilli, I.G. Küçük, Y.Dallar (author reply): J Pediatr. 2009;154(6): 936. (Dórea JG. Breast-feeding does a lot more than reduce pain in vaccinated neonates and infants. J Pediatr. 2009; 154(6): 935-6.)

F2-D.Dilli, A.Zenciroğlu. Does urinary N-Terminal pro-B-type natriuretic Peptide alone predict severe retinoapthy of prematurity (e-letter): Pediatrics. October 18, 2011 (C.Czernic, B.Metze, C.Müller, B.Müller, C.Bührer. Urinary N-Terminal B-Type natriuretic peptide predicts severe retinopathy of prematurity. Pediatrics 2011:128:3 e545-e549)

G.Tanımlanan yayınlara yapılanatıflar

http://apps.webofknowledge.com/CitationReport

01.03.2020: 115 makalem toplam 739 atıf almıştır. H-index: 14

Ulusal Kongrede Konuşma/Oturum Başkanlığı

1-D.Dilli, Prematürebebekte tiroid fonksiyon problemleri, II. Yenidoğan Günleri, 17 – 19 Mart 2011, Rixos Hotel, Ankara

2-D.Dilli, Bilimsel makale sunumu (Does necrotizing enterocolitis affect growth and neurodevelopmental outcome in very low birth weight infants?) Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Antalya.

3-D.Dilli, Oturum başkanlığı: Yenidoğan ventilasyonunda neredeyiz? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-12 Nisan 2014, Antalya.

4-D.Dilli, Oturum başkanlığı: Yenidoğanda kateter bakımı. IV. Yenidoğan Günleri, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 13 - 14 Şubat 2015, JW Marriot Otel, Ankara.

5-D.Dilli, Nitrik oksit Tedavisi, 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 19-22 Nisan 2015, Sheraton, Adana.

6-D. Dilli,Probiyotikler: Kanıta dayalı ne biliyoruz?, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2016, Antalya

7-D.Dilli, Oturum başkanlığı: Monitorizasyon Metodları V. Yenidoğan Günleri, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 03-04 Mart 2017, JW Marriot Otel, Ankara.

8-D. Dilli, Forum. Satürasyon düşüyor ne yapmalıyım?, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 12-16 Nisan 2017, Antalya

9-D. Dilli. Yenidoğanda solunum desteği. Yenidoğan Cerrahisi Kursu. 7-8 Nisan 2018, Ankara

10-D.Dilli. Yenidoğanda hemodinami.Yenidoğan Cerrahisi Kursu. 7-8 Nisan 2018, Ankara

11-D.Dilli. Siyanotik Yenidoğana Yaklaşım. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

12-D.Dilli. Oturum başkanlığı. Sami Ulus Hemşirelik ve Ebelik Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Hemşirelik ve Ebelik Sempozyumu Bakım; Hassasiyet, İnsan Olma Onuru, İhtiyaç, 09 MAYIS 2018, Ankara

13-D Dilli, M Keskin, M Açakoca. Kongre Düzenleme Kurulu üyesi. PDA multidisipliner yaklaşım sempozyumu. 13 Mart 2019, Ankara

14-D Dilli. Bilimsel konuşma: PDA yönetimi: Neonatolog gözüyle kanıta dayalı veriler. PDA multidisipliner yaklaşım sempozyumu. 13 Mart 2019, Ankara

15-D Dilli. Forum: UNEKO 27 Kongresi: Yenidoğan cerrahi kalp hastalıkları, 3-5 Nisan Antalya

16-D Dilli. Bilimsel konuşma (Panel): NKKH postoperatif bakım. Neonatal Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları Sempozyumu, 21-22 Haziran 2019, Ankara

17-D Dilli. Bilimsel konuşma: End Tidal CO2-Advanced Neonatal Monitorization Course. IRUPEC 2019, 4-7 Dec, Konya

18-D Dilli. Bilimsel konuşma: Lung ultrasonography. Advanced Neonatal Monitorization. IRUPEC 2019, 4-7 Dec, Konya

Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Kurs, Kongre ve Sempozyumlar

1-“1.Neonatoloji Günleri”, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 12-13 Eylül 1995, İstanbul

2-“Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık ve Bebek Dostu Hastaneler Eğiticilerin Eğitimi Kursu”, Sağlık Bakanlığı ve UNICEF, 2-6 Aralık 1996, İstanbul

3-“Anne Sütü ile beslenmede danışmanlık” eğitim sertifikası, TC Kahramanmaraş Valiliği Sağlık Müdürlüğü, 9-11 Haziran 1997, Kahramanmaraş

4-“Rinitler” konulu sempozyum,15 Mayıs 2001, Türk Rinoloji Derneği, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

5-“II. Astma ve Alerjik Hastalıklar Kongresi”, 30 Ekim-2 Kasım 2001, Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

6-“I.Pediatrik Romatoloji Eğitim Sempozyumu”, Çocuk Romatoloji Derneği, 15 Nisan 2005, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

7-“Ankara Çocuk Koruma Birimleri Koordinasyon Toplantısı”, 2-3 Haziran 2005, Başkent Üniversitesi, Ankara

8-“1.Ulusal Aşı Sempozyumu”, Enfeksiyon hastalıkları Derneği ve Sağlık Bakanlığı, 21-25 Eylül 2005, Hilton Hotel, Ankara

9-“Çocuk Örselenmesi ve İhmali Kursu” (Child Abuse and Neglect Workshop), National Institute of Health Çocuk Gelişiminin Desteklenmesi: Yale-Ankara İşbirliği” Projesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Eğitim Programları III, 20 Ekim 2005, Ankara Üniversitesi, Ankara

10-“Ankara Pediatri Günleri”, Türkiye Milli Pediatri Derneği, 22-23 Aralık 2005, Hilton Hotel, Ankara

11-“Neonatal Resusitasyon Programı” uygulayıcı sertifikası, TC Sağlık Bakanlığı AÇSAP, 1-3 Şubat 2006, Gazi Üniversitesi, Ankara

12-“Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu”. 16-17 Mayıs 2006, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Başkent Üniversitesi, Ankara

13-“XIV. Ulusal Alerji ve Klinik Immunoloji Kongresi”, 4-8 Kasım 2006, Silence Beach Resort Hotel, Antalya

14-“I Ulusal Adolesan Sağlığı Kongresi”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Adolesan Ünitesi, 28 Kasım-01 Aralık 2006, Hilton Hotel, Antalya

15-“Denver II Gelişimsel Tarama Testi“ yeterlilik belgesi, Hacettepe Çocuk Nöroloji ve Türkiye Çocuk Nöroloji Vakfı, Şubat 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

16-“Pediatric Advanced Life Support (PALS) Provider Course sertifikası, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği/American Heart Association International Training Organization, 25-26 Mayıs 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

17-“Certificate of continuing medical education category 1 credit”, Postgraduate Institute for Medicine, July 5, 2009

18-“17th ERS Congress”, The European Respiratory Society, 15-19 September, 2007, Stockholm, Sweeden

19-“Yenidoğan Bebeğin Mekanik Ventilasyonu Kursu”, 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Türk Neonatoloji Derneği, 9-12 Nisan 2008, Queen Elizabeth Otel, Antalya

20-“16. Ulusal Neonatoloji Kongresi”, Türk Neonatoloji Derneği, 9-12 Nisan 2008, Queen Elizabeth Otel, Antalya

21-“Pediatride Genetik Uygulamalar Kursu”, İntergen Genetik Merkezi ve Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11-13 Şubat 2009, Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

22-“Yenidoğan Günleri”, Dr Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 20-21 Mart 2009, Sheraton Hotel, Ankara

23-“Klinik Araştırmacı Eğitim Programı” katılımcı sertifikası, TC Sağlık Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 15 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

24-“Neonatal Hematoloji Sempozyumu”, Türk Neonatoloji Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, 18-20 Şubat 2010, Mercure Hotel, Kıbrıs

25-“II. Yenidoğan Günleri” teşekkür sertifikası, Dr Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 18-19 Mart 2011, Rixos Hotel, Ankara

26-“1. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi”, Gelişimsel Pediatri Derneği, UNICEF, TC. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi, 7-9 Nisan 2011, Hilton Hotel, Ankara

27-“İç Anadolu Neonatoloji Bölge toplantısı” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı, 11 Mayıs 2011, Eskişehir

28-“VI. Ankara Pediatri Günleri”, 2-3 Aralık 2011, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Marriot Otel, Ankara

29-“20.Ulusal Neonatoloji Kongresi” kapsamında düzenlenen “Neonatolojide İleri Uygulamalar” kursu, Türk Neonatoloji Derneği, 15 Nisan 2012, Hilton Otel, Bodrum

30-“20.Ulusal Neonatoloji Kongresi”, Türk Neonatoloji Derneği, 15-18 Nisan 2012, Hilton Otel, Bodrum

31-“27th International Workshop on Surfactant Replacement”, June 1-2, 2012, Lisbon, Portugal

32-Doç Dr Kadriye Lewis tarafından yapılan “Tıp Eğitiminde Yeni gelişmeler ve Teknolojinin Etkileri” konulu eğitim programı, 12-13 Temmuz 2012, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

33-Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, “İleri Biyoistatistik Kursu”, 18-19 Haziran 2012

34-III. Zekai Tahir Burak Günleri, Sheraton, 15-16 Mart 2013, Rixos, Ankara

35-21. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 14-17 Nisan Cornelia Diamond, Antalya

36-Neonatal hemodynamics and functional echocardiography course, Zeynep Kamil MCTRH, İstanbul-Turkey & University of Sothern California-USA, 6-18 Mayıs 2013, İstanbul

37-The International Neonatology Association Congress, 3–5 April 2014, Valencia, Spain

38-Hacettepe Üniversitesi Kök hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kök Hücre 2013 Toplantısı, Hacettepe, Ankara, 8 Kasım 2013

39-23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, UNEKO-22, 10-13 Nisan 2014, Antalya

40-Kök Hücre Günü, 19 Kasım 2014. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

41-IV. Yenidoğan Günleri, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 13-14 Şubat 2015, JW Marriot Otel, Ankara.

42-TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Proje Yönetimi Temel Eğitimi, 16-18 Mart 2015.

43-23. Ulusal Neonatoloji Kongresi, UNEKO-23, 19-22 Nisan 2015, Adana.

44-Klinik Araştırma Sempozyumu, Hotel Garden Inn Ankara, 5-6 Nisan 2016

45-24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, UNEKO 24, 17-20 Nisan 2016, Antalya

46-6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, EAPS 2016, Geneva, Switzerland, 21-25 October, 2016.

47-1.Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, 8-10 Aralık 2016, Ankara

48-25. Ulusal Neonatoloji Kongresi 12-16 Nisan 2017, Antalya.

49-Neonatologlar için hedefe yönelik ekokardiyografi ve akciğer ultrasonografisi kursu, 05-07 Mart, 2017, Türk Neonatoloji Derneği, Ankara

50-Neonatal Resüsitasyon Programı Eğitici Belgesi, Ankara Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, 2017

51-Anne Sütünün Teşviki Ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı, Ankara Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, 2-6 Mayıs 2016

52-MediCres İyi Tıp Araştırmacı Programları Bilgilendirme Toplantısı, 27 Şubat, 2017, Ankara

53-Yenidoğan Cerrahisi Kursu. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, 7-8 Nisan 2018, Ankara

54-Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2018, Kıbrıs

55-Dr Sami Ulus Hemşirelik ve Ebelik Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Hemşirelik ve Ebelik Sempozyumu Bakım; Hassasiyet, İnsan Olma Onuru, İhtiyaç, 09 MAYIS 2018, Ankara

56-Multidisipliner PDA sempozyumu, 13 Mart 2019, Ankara

57-27. Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO 27, 3-5 Nisan 2019, Antalya

58-Neonatal Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları Sempozyumu, 21-22 Haziran 2019, Ankara

59-1. Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi-IRUPEC 2019, 4-7 Dec, Konya

60-‘YAŞAMIN KIYISINDA HASSAS DOKUNUŞ: NEONATAL ECMO’Point Hotel, 20-21 Aralık 2019, Ankara

61-“Temel İyi Klinik Uygulamalar” Başarı Belgesi.  (TC SB Onaylı) Klinik Araştırmalar Derneği, 09-10-2019