T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kurs Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 08/01/2020

   Başvuru İçin Tıklayınız..
           

Kurs Başvuru Tarihi

07/01/2020 -14/01/2020

Kurs Tarihi

10/02/2020 -13/03/2020

Kurs Programı Süresi

Teorik Eğitim Süresi (66 saat/10 iş günü)

Uygulamalı Eğitim Süresi (120 Saat/15 iş Günü)

Toplam Eğitim süresi (200 saat / 25 iş günü)

KATILIMCI KURSİYER NİTELİKLERİ

1.Sertifika Programına Yenidoğan Yoğun Bakımda çalışan veya çalıştırılması  planlanan hemşire, hemşirelik yetkisi almış ebe ve sağlık memurları (Toplum Sağlığı)katılabilir.

Not: Hemşirelik yetkisi alma durumunuzu ÇKYS’ den öğrenebilirsiniz.

    2.Bu standartın yayımlandığı tarihten önce yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde    çalışmaya başlamış ve hala çalışmakta olan ebeler, katılabilir.

  (Standart no:68 Tarih:10/04/2017)

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Sertifikalı eğitim başvuru formu(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Hastane Yöneticisi tarafınca imzalı ve mühürlü)

          a)Hemşire yetkili ebe ise "yetki belgesi" veya görev yaptığı      hastanenin"hemşire yetkili ebe"olduğunu belirten yazısı

b)Kurs katılımcısıYenidoğanYoğun Bakımda çalıştırılması planlanan personel ise, görev yaptığı hastanenin bu personeli yoğun bakımda çalıştırmayı planladığını belirten yazısı

c) Hastane bünyesinde aktif hizmet veren Yenidoğan yoğun bakım ünitesi olmayan katılımcının, açılması planlanan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin planlanan yatak, sağlık çalışanı ve anılan sertifikaya sahip personel sayısını belirten resmi yazısı

Diploma fotokopisi( tescili yapılmış ve aslı gibidir onayı olan)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

AÇIKLAMALAR

 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları’nda yer alan katılımcı niteliklerini taşıyan kişiler kursa başvurabilecek olup, adayların başvuru formunu doldurup Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Hastane Yöneticisine onaylattıktan sonra birimimize elden teslim etmeleri ya da taratarak mesudeozbilge@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kursa katılmaya hak kazanan ve mail yoluyla evraklarını gönderen katılımcılardan başvuru formlarının asılları kursun başladığı tarihte istenecektir. SonuçlarKamu hastaneleri genel müdürlüğü Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi web sitesi ve hastanemiz web sitesinden ilan edilecektir.

EKLER

·         Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları

·         Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru Formu

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Ayşegül ZENCİROĞLU

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat

0312 305 66 05/6282

e-posta

            mesudeozbilge@gmail.com

Birim

Eğitim Birimi