T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru İlanı

Güncelleme Tarihi: 09/08/2019

                           
                       07 Ekim 2019 - 12 Kasım 2
019  tarihleri arasında "Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Eğitim başvuruları 19 Ağustos-28 Ağustos  2019  tarihleri arasında kabul edilecek olup başvuru için program sorumlusuna ait iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Başvuru yapmak isteyen katılımcılar https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir.

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Ayşegül ZENCİROĞLU

Bilgi İçin  : Mesude ÖZBİLGE 03123056605/6432 (Eğitim Birimi)

E.Posta: mesude.ozbilge@gmail.com
  

Kurs Başvuru Tarihi

19-28.08.2019

Kurs Tarihi

07.10.2019- 12.11.2019

Kurs Programı Süresi

Teorik Eğitim Süresi (66 saat/10 iş günü)

Uygulamalı Eğitim Süresi (120 Saat/15 iş Günü)

Toplam Eğitim süresi (200 saat / 25 iş günü)

KATILIMCI KURSİYER NİTELİKLERİ

1.Sertifika Programına Yenidoğan Yoğun Bakımda çalışan veya çalıştırılması  planlanan hemşire, hemşirelik yetkisi almış ebe ve sağlık memurları (Toplum Sağlığı)katılabilir.

Not: Hemşirelik yetkisi alma durumunuzu ÇKYS’ den öğrenebilirsiniz.

    2.Bu standartın yayımlandığı tarihten önce yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde    çalışmaya başlamış ve hala çalışmakta olan ebeler, katılabilir.

  (Standart no:68 Tarih:10/04/2017)

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Sertifikalı eğitim başvuru formu(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Hastane Yöneticisi tarafınca imzalı ve mühürlü)

      a)Hemşire yetkili ebe ise "yetki belgesi" veya görev yaptığı         

      hastanenin"hemşire yetkili ebe"olduğunu belirten yazısı

b)Kurs katılımcısıYenidoğanYoğun Bakımda çalıştırılması planlanan personel ise, görev yaptığı hastanenin bu personeli yoğun bakımda çalıştırmayı planladığını belirten yazısı

c) Hastane bünyesinde aktif hizmet veren Yenidoğan yoğun bakım ünitesi olmayan katılımcının, açılması planlanan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin planlanan yatak, sağlık çalışanı ve anılan sertifikaya sahip personel sayısını belirten resmi yazısı

Diploma fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları’nda yer alan katılımcı niteliklerini taşıyan kişiler kursa başvurabilecek olup, adayların başvuru formunu doldurup Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Hastane Yöneticisine onaylattıktan sonra birimimize elden teslim etmeleri ya da taratarak mesudeozbilge@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kursa katılmaya hak kazanan ve mail yoluyla evraklarını gönderen katılımcılardan başvuru formlarının asılları kursun başladığı tarihte istenecektir. SonuçlarKamu hastaneleri genel müdürlüğü Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi web sitesi ve hastanemiz web sitesinden ilan edilecektir.

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Ayşegül ZENCİROĞLU

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat

0312 305 66 05/6432

e-posta

mesudeozbilge@gmail.com

Birim

Eğitim Birimi