Adolesan Sağlığı Ünitesi
01 Aralık 2020
   
       Adolesan (Ergen) Sağlığı Ünitesi 10-25 yaş arası gençlere hizmet vermektedir. Adolesan Sağlığı Ünitesi; 1. Adolesanların endokrin sorunları (adet düzensizliği, gecikmiş ergenlik, penis küçüklüğü, kıllanma artışı, kilo fazlalığı, tiroid sorunları, kemik sağlığı sorunları, kısa boy, zayıflık), 2. Adolesanların başetme becerilerine ait sorunlar (kronik hastalıklı adolesan, anne ve babasında kronik hastalık olan adolesan, anne ve babasında psikiyatrik patolojiler olan adolesan, başarısız adolesan, gibi), 3. Madde bağımlılığı, yeme bozuklukları ve davranış bozuklukları gibi psikopatolojik zemini olan sorunlarla ilgilenmektedir.


                            Adolesan Polikliniği bir eğitim görevlisi ve pediatri asistanı ile hizmet vermektedir. Adolesan Ünitesi içinde; bir dermatolog, bir kadın-doğum hekimi, bir psikolog ve bir eğitim hemşiresi (adolesanlara hijyen eğitimi, sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi, fiziksel aktivite eğitimi, cinsel sağlık eğitimi, gibi) bulunmaktadır. 

                                                                                                                                                                                                                Eğitim Görevlisi Prof Dr Semra Çağlar Çetinkaya