T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm. Dr. Ayla AKÇA ÇAĞLAR Çocuk Acil Uzmanı

Güncelleme Tarihi: 20/02/2020

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ayla AKCA ÇAĞLAR

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 26.01.1980

Ünvanı: Uzman Dr. (Çocuk Acil Yan Dal Asistanı)

E-mail: dr.aylaakca@hotmail.com

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans-Y.Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1998-2004

Uzmanlık Eğitimi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2005-2011

Yandal Uzmanlık Eğitimi

Çocuk Acil

SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, SUAM, Çocuk Acil Kliniği

2016-halen

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Görevlisi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2005-2011

Uzman Doktor

(mecburi hizmet)

SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, SUAM

2011-2016

Yandal Arş. Görevlisi

SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, SUAM, Çocuk Acil Kliniği

2016-halen

Yabancı dil: İngilizce

Yökdil Puanı İngilizce: 82,5

TIPTA UZMANLIK TEZİ (TEZ DANIŞMANI):

Çocukluk Çağı Kanser Tedavisinin Tiroid Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi ( Prof. Dr. Aynur Oğuz)

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:

1.Gazi Üniversitesi BAP: Çocukluk Çağı Kanser Tedavisinin Tiroid Üzerine Etkilerinin Değerlendirimesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Araştırmacı, SBE 01/2010-99

KATILDIĞI KURSLAR VE DIĞER EĞITIMLER:

1. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 2007.

2. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası Güncelleme 2016.

3.Çocuk Yoğun Bakım Kursu 2010

4. Klinik Araştırmalarda İstatistik Analiz Eğitim Programı, 2015

5. Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi (GİDR) Uygulayıcı kursu, 2015

6. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 2016

7. Kritik Hasta Çocuklarda Yatakbaşı Ultrasonografi Kursu, 2017

8. Temel Ultrasonografi Kursu, 2018

9. Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon Kursu, 2018

10. Sağlık Bilimlerinde Ulusal AR-GE Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, 2018

BİLİMSEL KURULUSLARA ÜYELİKLER:

1.      Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

2.      Türkiye Acil Tıp Derneği

ESERLER

KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

1.Ayla Akca Çağlar, (2017),Nazotrakeal Aspirasyon, Pediatrik Pratik Girişimler, Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, s.77-78

2.Ayla Akca Çağlar, (2017),İntradermal Enjeksiyon, Pediatrik Pratik Girişimler, Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, s.114-115

A.ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

1.Derinoz O, Caglar AA ,Drug-induced movement disorders in children at paediatric emergency department: 'dystonia'.Emerg Med J. 2013 Feb;30(2):130-3.

2.Tunaoğlu F.S, YıldırımA, Akca A, Hammock mitral valve as a cause of atrial flutter: A 3 month old infant case, Türk Ped Arş 2013; 244-7

3. Caglar AA, Oğuz A, Pınarlı FG, Karadeniz C, Okur A, Bideci A, Koçak Ü, Bora H, Thyroid abnormalities in survivors of childhood cancer.J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014 Sep;6(3):144-51.

4. Kurtul BE, Özer PA, Caglar AA, Kabataş EU.Bilateral congenital mydriasis in a child case.Turk Pediatri Ars. 2016 Sep 1;51(3):176-177

5. Kurtul BE, Kabatas EU, Boybeyi SD, Caglar AA, Ozer PA.Increased red cell    distribution width levels in children with seasonal allergic conjunctivitis.Int Ophthalmol. 2017 May 18

6. Kurtul BE, Kabatas EU, Ozer PA, Caglar AA, Erdal Kurnaz, Elvan Bayramoglu and Zehra Aycan, Evaluation of ophthalmic manifestations according to insulin resistance, lipid and pubertal status in obese and healthy children, Eye Care Vis, 2017 Volume 1(3): 1-5

B.ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. Derinöz O, Caglar AA, Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Nörojenik Pulmoner Ödem, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2010, 63(1)

 1. Kurtul BE, Özer PA, Kabatas EU, Caglar AA, Kurna E, BayramogluE, Aycan Z. Comparison Of Ophthalmic Findings Between Obese And Healthy Children, Turkiye Klinikleri J Pediatr 2017;26(2):44-9.

C.ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

 1. Ayla Akca Caglar, Preventable Household Accidents and Prevention Methods in Children, IInd International Urban, Environment and Health Congress, Cappadocia/Turkey, 16-20 April,2018

D.ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

 1. Ayla Akca Çağlar, Aysun Tekeli, SS: 15 Bir Yaş Altı Zehirlenme Olguları, Atuder Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu 21 - 23 Eylül 2018 Ürgüp/Nevşehir

 1. Ayla Akca Çağlar,  Nilden Tuygun, Çocuklarda Yatak Başı Ultrasonografi Eşliğinde İdrar Sondasi ile İdrar Örneği Alınması, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 2. Aysun Tekeli, Ayla Akca Çağlar, İki Yaş Altı Çocuklarda Riskli Durumların Lomber Ponksiyon ile Değerlendirilmesi, 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Ankara

E.ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN POSTER BİLDİRİLER:

 1. Caglar AA, Vuralkan FB, Ekerbiçer S, Derinöz O.Çocuk acilde alkol alımı nedeniyle yatırılarak izlenen olgular, V. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, 2008
 2. Vuralkan FB, Ekerbiçer S, Caglar AA, Derinöz O. Son iki yıl içinde elektrik çarpması nedeniyle yatırılarak izlenen olgular, V. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, 2008
 3. .Ekerbiçer S, Caglar AA, Vuralkan FB, Derinöz O. Çocuk acil gözlem birimlerinin ilaç zehirlenme olguları için kullanımı ve olguların demografik özellikleri, V. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, 2008
 4. Caglar AA, Derinöz O. Bir Olgu ile Metotreaksat Zehirlenmesi, Uluslararası Ktılımlı VII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2010
 5. Caglar AA, Oguz MM. “ Anüler Pankreas ile Birliktelik Gösteren Klippel Feil Olgusu”, 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-288, Antalya, 4-8 Kasım (2015)
 6. Caglar AA, G.T. Ertuğrul, N. Tuygun, B.E. Kurtul, S. Oğuz, C.D. Karacan. “Korneal Dellen Gelişen İki Anjioödem Olgusu”, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-002, İzmir, 5-8 Ekim (2016).
 7. Caglar AA, Oğuz S, Tuygun N, Karacan CD. “Letarji İle Başvuran İnvajinasyon Olgusu”, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-003, İzmir, 5-8 Ekim (2016).
 8. Caglar AA, Oğuz S,Tuygun N, Karacan CD. “Lokal Tutulum Gösteren Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu”, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-004, İzmir, 5-8 Ekim (2016).
 9. Caglar AA, Tuygun N,  Akça H, Oğuz S,Karacan CD. “Çocuklarda Anafilaksi: On Yıllık Deneyimimiz”, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-022, İzmir, 5-8 Ekim (2016).
 10. Caglar AA. Çocuk acil servisine başvuran trakeostomili çocuklar, 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-06, Ankara, 9-12 Mayıs , (2018)
 11. Caglar AA, Tekeli A, Halil H, Tuygun N, Karacan CD. “Çocuklarda Akut Miyozit: Endişelenmeli Miyiz? ”15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-070, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 12. Tekeli A, Caglar AA,  Halil H, Karacan CD Tuygun N. “Çocuk Acil Kliniğine Gastrointestinal Kanama İle Başvuran Olgularin Değerlendirilmesi”. 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-071, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 13. Tekeli A, Caglar AA,  Halil H, Karacan CD, Tuygun N.“Çocuk Acil Serviste Tedavi Reddi” 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-072, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 14. Bodur İ, Öztürk B, Caglar AA, Tekeli A, Tuygun N, Karacan CD. “Çocuk Acil Servisimize Başvuran Mantar Zehirlenmesi Olguları”, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-074, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 15. Tekeli A, Caglar AA, Bodur İ, Karacan CD, Tuygun N.“Görme Kaybinda Epilepsi Tanisi” 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-111, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 16. Öztürk B, Bodur İ, Tekeli A, Caglar AA, Karacan CD, Tuygun N.“Pregabalin İntoksikasyonu”, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-113, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 17. Caglar AA, Tekeli A, Bodur İ, Karacan CD, Tuygun N. “ KKK (Kizamik, Kizamikçik, Kabakulak) Aşilamasi Sonrasi Febril Konvülziyon IleBaşvuran İmmun Trombositopenik Purpura Olgusu”, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-116, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 18. Tekeli A, Caglar AA, Halil H, Tuygun N, Karacan CD. “Göz Ağrisi İle Nöromiyelitis Optika Tanisi Alan Olgu”, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-117, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 19. Tekeli A, Caglar AA, Öztürk B, Tuygun N, Karacan CD. “Olgu Sunumu: Nistagmus”, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-118, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 20. Caglar AA, Tekeli A, Halil H, Tuygun N, Karacan CD. “Otuzyedi Günlük Fiziksel İstismar Olgusu” 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-126, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 21. Caglar AA, Tekeli A, Halil H, Tuygun N, Karacan CD, “Çoğu Evde Bulunan Ve Hakkinda Az Şey Bilinen Madde: Kafur”, 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P-142, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Türkbükü
 22. Onguner S, Caglar AA, Tuygun N. Aspirasyon Şüphesinde Görüntüleme Her Zaman Yol Gösterir mi? ”, 4. Genç Pediatristler Kongresi, Bildiri Özeti Kitabı, P-012, 30 Kasım-02 Aralık 2048, İstanbul