T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm. Dr. Nilgün EROĞLU

Güncelleme Tarihi: 07/02/2019

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı                         : Nilgün Eroğlu

2. Doğum Tarihi                   : 24.09.1980

3. Unvanı                               : Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı

4. Öğrenim Durumu             :

Derece

Üniversite

Alanı

Yılı

Lisans

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp

1998-2004

Tıpta Uzmanlık

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2007-2012

Tıpta Yan Dal Uzmanlık

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji

2015-2018
BİTİRİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Tip 1 diyabetes mellituslu çocuk ve adölesanlarda kardiyak fonksiyonların biyokimyasal göstergeler ve doku dopler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012.

YAYINLAR

SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Yılmaz O, Eroglu N, Ozalp D, Yuksel H. Beliefs about Medications in Asthmatic Children Presenting to Emergency Department and Their Parent. Journal of Asthma, Early Online, 1–6, 2012.

2. Eroglu N, Kandur Y,  Kalay S, Kalay Z, Guney O. Neonatal Hyperbilirubinemia in a Turkish Cohort: Association of Vitamin B12. J Clin Med Res. 2015;7(7):556-559.

3. Eroglu N, Erduran E, Imamoglu M, Sağnak Z, Cansu A, ‘’Diffuse Adenomyomatosis of the Gallbladder in a Child’’, Journal of Pediatric  Hematology Oncology, 2016 Nov;38(8):e307-e309.

4. Eroğlu N., Bahadir A., Erduran E., " Case of ALL Developing Posterior Reversible Encephalopathy Secondary to Hyponatremia.", Journal of Pedıatrıc Hematology Oncology, pp.1-1, 2017.

5. Ersoy B, Eroglu N, Çetin M, Onur E, Özkol M, Coşkun Ş, ‘’ Asymmetric dimethylarginine levels and diabetes duration : Relationship with measures of subclinical atherosclerosis and cardiac function in children and adolescents with Type I diabetes, Diab Vasc Dis Res. 2018 May; 15(3):196-203.doi:10.1177/1479164118757921.

 DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Eroğlu N, Polat , Özgüven A, Coşkun Ş. Nörolojik Sekel Bırakmayan Hemorajik Şok Ensefalopati Sendromlu Bir Olgu. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1, (Ocak) 2009, S:25-28.

2. Eroğlu N., Erduran E., Bahadir A., "Orbita-ocular Granulocytic Sarcoma and Posterior Mediastinal Sarcoma In a Child", PEDİATRİC HEMATOLOGY ONCOLOGY JOURNAL, vol.1, no.1, pp.38-40, 2016

3. Demir F, Eroğlu N, Bahadır A, Kalyoncu M, ‘’ A case of acute lymphoblastic leukemia mimicking juvenile idiopathic arthritis, North Clin Istanb. Ahead of print: NCI-48658, Doi: 10.14744/nci.2018.48658.

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

1. Eroglu N, Erduran E, Bahadır A, Saruhan H,’’ Surgical Management of Rare Factor Deficiencies’’, 64th Annual Scientific and Standardization Commitee Meeting (ISTH SCC), Dublin Ireland, 18-21 July 2018, Abstract Number: A-961-0035-00057

2. Erduran E, Bahadır A, Eroğlu N, Reis GP,’’İnhibitörlü hemofili hastaları ve immün tolerans tedavi deneyimi’’, 15th Internatioanl Haemophilia Congress of Turkey, Istanbul Turkey, 14-17 April 2018, p105

3. Eroğlu N, Bahadır A, Reis GP, Erduran E,’’ İnhbitörlü hemofilide rekombinant faktör VIIa ile profilaksi, tek vaka deneyimi’’, 15th Internatioanl Haemophilia Congress of Turkey, Istanbul Turkey, 14-17 April 2018, p104

4. Eroglu N, Erduran E, Bahadır A, Saruhan H,’’ Rare factor deficiencies and surgical approaches’’, 11th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders, MADRID SPAIN, 7-9 February 2018, p 71-72.

5. Erduran E., Şahin A., Çan G., Bahadir A., Eroğlu N., "Doğu Karadeniz bölgesi ortaokul çocuklarında nutrisyonel anemi prevalansı", 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.109-109

6. Eroğlu N., Erduran E., Bahadir A., Sarihan H., "Nadir faktör eksiklikleri: KTÜ Tıp Fakiltesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Deneyimi", 3. HEVES, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2017, ss.14-14

7. Bahadir A., Erduran E., Eroğlu N., Çebi A.H., Kaya G., "15 yaşında erkek hastada yeni saptanan UNC13D geni C.1240>T P.R414C homozigot mutasyonu", 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.6-6

8. Mutlu M., Gayretli Aydin Z.G., Pehlivan A., Eroğlu N., Bahat Özdoğan E., Bahadir A., et al., "Kırım kongo kanamalı ateşe bağlı gelişen hemofagositik lenfohistiyositozlu bir çocuk olgu", 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Kasım 2017, ss.285-285

9. Eroğlu N., Erduran E., Bahadir A., Reis P.G., "Kemoterapi hepatotoksisitesinde N-asetilsistein kullanımı", 43. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, ss.226-226

10. Eroğlu N., Bahadir A., Erduran E., "lökoferez uygulanmayan hiperlökositozlu yeni tanı akut lösemili çocukların tedavi yönetimi", 11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2017, ss.66-66

11. Bahadir A., Eroğlu N., Dilber E., Erduran E., "Faktör XIII eksikliği ve Hipofibrinojenemi Birlikteliği: Operasyon sonrası perikardiyal kanama ", 12. Uluslararası Hemofili Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2016, pp.254-256

12. Eroğlu N., Erduran E., Bahadir A., "Orbita-okuler granülositik sarkom ve posterior mediastinal sarkom birlikteliği saptanan akut myelodid lösemi olgusu", 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu , DENİZLİ, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, ss.108-108

13. Eroğlu N., Bahadir A., Erduran E., "Hiponatremiye sekonder posterior reversibl ensefalopati sendromu gelişen ALL olgusu", 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2016, ss.10-11

14. Erduran E., Bahadir A., Eroğlu N., Reis P.G., "İnhibitörlü Hemofili Hastaları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Hematolojisi-Onkolojisi Deneyimi", 12. Uluslararası Hemofili Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2016, pp.241-243

SÖZEL BİLDİRİ

1. Eroğlu N, Erduran E, Bahadir A, Sarihan H, "Nadir faktör eksiklikleri: KTÜ Tıp Fakiltesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Deneyimi", 3. HEVES, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Şubat 2017.

BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, , Üye, 29.12.2015 - Devam Ediyor

Türk Hematoloji Derneği, , Üye, 27.10.2013 - Devam Ediyor

KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR

6. Ulusal pediatrik hematoloji sempozyumu, Adana, Mayıs 2018

15. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, İstanbul, Nisan 2018

Laboratuar dedektifleri eğitim okulu, Ankara, Mart 2018

Pediatrik kemik ve yumuşak doku sarkomları kursu, Kıbrıs, Şubat 2018

3. Hemofili vakalarla eğitim sempozyumu, Antalya, Şubat 2017

Pediatrik solid tümörler kursu, İzmir, 2017

Pediatrik lenfomalar kursu, Bursa, Haziran 2017

Türkiye Milli Pediatri Derneği Trabzon Bölgesel Eğitim Toplantısı-77, Trabzon, Aralık 2017

Moleküler genetik kursu (TPHD derneği), Ankara, Kasım 2017

43. Ulusal hematoloji kongresi, Antalya, Kasım 2017

11. Ulusal pediatrik hematoloji kongresi, İzmir, Mayıs 2017

2. Hemofili vakalarla eğitim sempozyumu, Antalya, Şubat 2016

42. Ulusal hematoloji kongresi, Antalya, Kasım 2016

5. Ulusal pediatrik hematoloji sempozyumu, Mayıs, 2016

TPHD Lösemiler Okulu, Ankara, 18-19 Kasım 2016

Çocukluk çağında tromboz, Ankara, 26-27 Mart 2016

Nutrisyonel anemiler okulu, Ankara, 26-27 Aralık 2015

ÖDÜLLER

Erduran E, Şahin A, Çan G, Bahadır A, Eroğlu N,’’ Doğu Karadeniz Bölgesi Ortaokul Çocuklarında Nutrisyonel Anemi Prevelansı’’.

SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER

BCR/ABL Negatif kronik myeloproliferatif neoplaziler (KPMN) kursu, Antalya, Ekim 2017.

Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2017

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 2008

YABANCI DİL

2010 ÜDS Sonbahar Dönemi Sağlık Bilimleri İngilizce Puan: 71.25

05.03.2017 YÖKDİL Sınavı Sağlık Bilimleri İngilizce Puan: 77.5