T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Doç. Dr. Tuğba ŞİŞMANLAR EYÜBOĞLU

Güncelleme Tarihi: 07/02/2019

ÖZGEÇMIS VE ESERLER LISTESI

Adı Soyadı: Tuğba ŞİŞMANLAR EYÜBOĞLU

Doğum Yeri ve Tarihi: Rize /01.06.1983

Medeni durumu: Evli ve 2 çocuk annesidir.

Ünvanı: Doçent Doktor

Adres: T.C. Sağlık Bakanlığı Sami Ulus Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi/ANKARA

E-mail: tsismanlar@yahoo.com

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans-Y.Lisans

Tıp

Hacettepe Üniversitesi

2001-2007

Uzmanlık Eğitimi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007-2012

Yandal Uzmanlık Eğitimi

Çocuk Göğüs Hastalıkları

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013-2016

Doktora

İmmünoloji

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2016-

Önlisans

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

2010-2014

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Görevlisi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara

2007-2012

Yandal Arş. Görevlisi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara

2013-2016

Uzman Doktor

(mecburi hizmet)

T.C. Sağlık Bakanlığı Sami Ulus Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Ankara

2016-

Doçent Doktor

T.C. Sağlık Bakanlığı Sami Ulus Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Ankara

2018-

Yabancı dil: İyi derecede İngilizce

Yökdil Puanı İngilizce: 88.75

YDS Puanı İngilizce: 73.75

Tıpta Uzmanlık tezi (Tez Danışmanı):

Çocuklarda akut alt solunum yolu enfeksiyonları ve vitamin D düzeyi ilişkisi (2012) (Ayşe Tana ASLAN)

Projelerde yaptığı görevler

1.    Çocuklarda akut alt solunum yolu enfeksiyonları ve vitamin d düzeyi ilişkisi, BAP projesi, yardımcı araştırmacı, 2012

2.    Çocukluk çağı interstisiyel akciger hastalıkları bilgileri paylaşma ve yenilikler. BAP projesi, yardımcı araştırmacı, 2016

3.    Pasif sigara maruziyetinin çocuklarda pnömoni gelişmesine ve seyrine etkisi, BAP projesi, yardımcı araştırmacı, 2016-2017

4.    HCQ in pediatric ILD START randomized controlled in parallel-group, then switch placebo to active drug; STOP randomized controlled in parallel-group to evaluate the efficacy and safety of hydroxychloroquine (HCQ)  EudraCT: 2013-003714-40” (“Clinical Trial”). Uluslararası bilimsel araştırma projesi: E-RARE  projesi. Yardımcı araştırmacı, 2017-

Bilimsel Kuruluslara Üyelikler

1.    Ulusal Kistik Fibrozis Kayıt Sistemi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2018-

2.    Türk Toraks Derneği, Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2016-2018

3.    European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Üye, 2015-

4.    American Thoracic Society, Üye, 2015-2016

5.    European Respiratory Society, Üye, 2014-

6.    European Cystic Fibrosis Society, Üye, 2014-

7.    Uyku Derneği Çocuk Hastalıkları Çalışma Grubu, Üye, 2013-

8.    Türk Toraks Derneği, Üye, 2013-

9.    Ulusal Allerji ve Klinik Immünoloji Derneği, Üye, 2013-

10. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği, Üye, 2018-

Ödüller:

1.    Şişmanlar T. Yayın ödülü, Gazi Üniversitesi, 2015

2.    Şişmanlar T, Aslan AT, Kose M, Pekcan S. Kistik fibrozis ile takipli hastalrın başlangıç bulgularının gözden geçirilmesi. İç Anadolu bölgesindeki üç merkezin deneyimi. 2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, 2016. (En iyi sözel sunum ikincilik ödülü)

3.    Şismanlar T, Aslan AT, Kose M, Pekcan S, Ezgü FS, Budakoğlu Iİ, Yenicesu İ. Kistik fibrozisin ilk bulgusu ‘ağır anemi’: Altta yatan ne? Türk Toraks Dernegi, 2016, (Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Poster Ödülü)

4.    Şişmanlar T. ERS Silver Sponsorship, European Respiratory Society, Almanya, 2016

5.    Fırat M, Boşnak Güçlü M, Şişmanlar T, Aslan AT. Primer siliyer diskinezili hastalarda solunum fonksiyonları, fiziksel aktivite ve depresyon düzeylerinin sağlıklılarla karşılaştırılması. 4. Uluslarası katılımlı pediatrik rehabilitasyon kongresi, Çocuk Fizyoterapistleri Derneği, 2017. (En iyi sözel bildiri ikincilik ödülü)

6.    Gökdemir Y, Şişmanlar T, Emiralioğlu N, Er B, Pekcan S, Ergenekon P, Şen V, Eryılmaz S, Hızal M, Çokuğraş H, Şaşıhüseyinğlu AŞ, Özdemir A, Ay P, Yılmaz Ö. Her ilde ter testi merkezi: Yenidoğan taraması ile kistik fibrozis tanısı gecikmesine çözüm olabilir mi? Çocuk Göğüs 2. Kongresi, 2017. (En iyi sözel bildiri ödülü)

7.    Şişmanlar Eyüboğlu T, Aslan AT, Kose M, Pekcan S, Gülbahar Ö, Çıngırt M, Bedir Demirdağ T, Tezer H, Budakoğlu Iİ. Pasif sigara maruziyetinin çocuklarda pnömoni gelişimi ve ağırlığına etkisi. Çocuk Göğüs Hastalıkları 2. Kongresi, 2017. (En iyi bildiri ödülü)

8.    Şişmanlar Eyüboğlu T, Pekcan S, Aslan AT, Kose M, Ezgü FS, Erdoğan M. Muation analysis of cystic fibrosis patients: Three centers results in the middle rergion of Turkey.2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, 2017. (Sözel sunum birincilik ödülü)

9.    Şişmanlar Eyüboğlu T. ECFS Travel Grant, European Cystic Fibrosis Society, Danimarka, 2018

10.Hangül M, Kose M, Pekcan S, Çalışkan Ü, Aslan AT, Şişmanlar Eyüboğlu T, Gürsoy Ramaslı T, Kırçıl N, Tok T. Çocukluk çağı pulmoner tromboembolisi. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, 2018. (Poster Birincilik Ödülü)

11.Doğru Ersöz D, Çakır E, Şişmanlar Eyüboğlu T, Çobanoğlu N, Pekcan S, Cinel G, Şen V, Şen HS, Keskin Ö, Bilgiç Eltan S, Yalçın EE, Kiper N, Altuntaş DU, Şaşihüseyinoğlu AŞ, Al Shadfan LM, Yazıcı H, Ercan Ö, Sapan N, Çekiç Ş, Çokuğraş H, Atabek AA, Ramaslı Gürsoy T, Aslan AT. Türk Toraks Derneği, 2018. (Çoçuk Gögüs Hastalıkları Çalışma Grubu Sözlü Bildiri Ödülü)

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Dersler                                                                           Ögrenim Dili     Ders Saati

Yüksek Lisans

(2014-2015)  Solunum sistemi muayenesi                                   Türkçe                5

(2014-2015)  Physical examination of the respiratory system       Ingilizce             5

(2013-2014)  Solunum sistemi muayenesi                                   Türkçe                5

(2013-2014)  Physical examination of the respiratory system       Ingilizce             5

Katıldığı Kurslar

1.    Temel Klinik Araştırma (Iyi Klinik Uygulamalar) Eğitimi, Antalya, Türk Toraks Derneği, 2018

2.    Çocuklarda uykuda solunum bozuklukları kursu, Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği, Ankara, 2018

3.    Pediatrik Göğüs Hastalıklarında Yeni Tanı Yöntemleri Kursu, Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği, Ankara, 2018

4.    Çocuklarda Solunum Yolu Acilleri Kursu, Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği, İstanbul, 2018

5.    Çocukluktan Erişkinliğe Kistik Fibrozis Kursu, Türk Toraks Derneği, Antalya, 2018

6.    Eğiticileri Eğitimi Kursu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017

7.    Tüberküloz Kursu, İstanbul, Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği, 2017

8.    XIX. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Deney hayvanları uygulamaları teorik ve pratik ve etik kursu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016

9.    Polisomnografi ve Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavisi Eğitimi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Merkezi, 2016

10. MECOR Level 1, İzmir, American Thoracic Society-Türk Toraks Derneği, 2016

11. TÜSAD İleri solunum fonksiyon testleri kursu, Başkent Üniversitesi, 2016

12. Vakalar ile Çocuk Göğüs Hastalıkları Kursu, Antalya, Türk Toraks Derneği, 2016

13. Uygulamalı Pediatrik Fleksible Bronkoskopi Kursu, Antalya, 2016

14. Tıpta İletişim Becerileri Temel Eğitimi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015

15. Pediatrik Havayolu Sorunlarına Yaklaşım, Medipol Üniversitesi,2015

16. Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testleri Kursu, Antalya,2015

17. Molecular and Laboratory Asthma: A course for the Practicing Clinician, Istanbul, 2015

18. Çocuk Göğüs Hastalıklarının Değişen Yüzü Kursu, Antalya, 2015

19. Çocuklarda evde mekanik ventilasyon kursu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2015

20. Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıkları Akılcı Yaklaşım Kursu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,2014

21. 10th International Course on Pediatric Pulmonology, Lizbon, 2014

22. Çocuk Göğüs Hastalıklarında Aciller Kursu, Antalya,2014

23. Torasik Ultrasonografi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2014

24. Göğüs Hastalıklarında Primer Immün Yetersizlikler Tanı ve Tedavi Kursu, Koç   

            Üniversitesi,2014

25. Polisomnografi Sertifika Programı, Uyku Derneği, 2013

26. Anne Sütü ve Emzirme, ’Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları’  

           programı kapsamında anne sütü ve emzirme danışmanlığı hizmet içi programı,  

           Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010

27. Immün Yetmezliklerde Tanı ve Tedavi Kursu, Antalya, 2010

28. İlaç Allerjilerine Pratik Yaklaşım, Antalya, 2010

29. Allerjide Acil Durumlar Kursu, Antalya, 2010

BİLİMSEL TOPLANTILARDA KONUŞMACI OLMAK

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Konuşmalar

1.    Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba. chILD Cases-Clinical-Pathological- Radiological Web Based and Interactive Sessions. Interstitial lung disease in children, Münih, 2016

2.    Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba. Case presentation- Case 4 (Pat-ID) TR-ANK-GAZ-0004. Munich Training School-ENTeR-chILD, Münih, 2018

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Konuşmalar

1.    Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba. Süt Çocukluğunda Yaşamı Tehdit Eden Olay. Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi, İstanbul, 2018

2.    Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba. Çocuklarda normal uykunun özellikleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara, 2018

3.    Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba. Olgu sunumu-Kistik fibrozis hastalığında komplikasyonlar. Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 2018

4.    Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba. Kistik fibroziste izlem aralığı, kontrolde istenecek tetkikler. TUSAD Akademi Kistik Fibrozis İzlemi Uzlaşı Toplantısı, Ankara, 2017

5.    Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba. Vaka sunumları. 8. Kistik Fibrozis Sempozyumu ve Aile Eğitimi Toplantısı, Ankara, 2017

6.    Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba. Vakalar ile tüberküloz - İlaç yan etkisi. Çocuk Göğüs Hastalıkları 2. Kongresi, İstanbul, 2017

7.    Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba, Eralp Ela Erdem. Vakalar ile çocuk göğüs hastalıkları- Kistik fibrozis. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, 2016

8.    Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba, Bingöl Ayşen. Vakalar ile çocuk göğüs hastalıkları. Çocuk Göğüs Hastalıkları 1. Kongresi, İstanbul, 2016

9.    Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba. Vaka sunumları. 7. Kistik Fibrozis Sempozyumu ve Aile Eğitimi Toplantısı, Ankara, 2015

10.Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba. Olgu sunumu-Kistik Fibrozis. Türk Toraks Dernegi Ankara Şubesi Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2014

Düzenleme Kurulunda Bulunduğu Bilimsel Toplantılar

  Organizasyon komitesi

1.    Çocuklarda solunum yolu hastalıklarına akılcı yaklaşım kursu, Aralık, 2014

2.    Interstitial lung disease in children, Ocak, 2016

Danışma Kurulu

1.    Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu, Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı, Kasım, 2017

ESERLER

A.   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Eyüboglu T, Derınöz O (2013). Rhabdomyolysis due to isoniazid poisoning resulting from the use of intramuscular pyridoxine .Turkish Journal of Pediatrics, 55(3), 328-330.(SCIE)

A2.  Sısmanlar T, Aslan AT, Budakoglu II (2015). Is hyperuricemia overlooked when treating pediatric tuberculosis patients with pyrazinamide. Journal of Tropical Pediatrics, 61(5), 351-356., Doi: 10.1093/tropej/fmv042(SCIE)

A3. Kröner C, Reu S, Teusch V, Schams A, Grımmelt ACH, Barker M, Brand J,Gappa MO, Kıtz R, Kramer BW,Lange L, Lau S, Pfannenstıel C, Proesmans MA, Seıdenberg J, Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Werner C, Zıelen S, Zarbock RA, Brasch F,Lohse P, Grıese M (2015). Genotype alone does not predict the clinical course of SFTPC deficiency in paediatric patients. European Respiratory Journal, 46(1), 197-206., Doi: 10.1183/09031936.00129414 (SCI)

A4. Sısmanlar T, Aslan AT, Grıese M (2015). Life threatening, giant pneumatoceles in the course of surfactant protein C deficiency. Pediatric Pulmonology, 50(7), 25- 28., Doi: 10.1002/ppul.23162 (SCIE)

A5.  Sısmanlar T, Aslan AT,Türktas HS,Memıs L, Griese Matthias (2015). Respiratory bronchiolitis associated interstitial lung disease in childhood: New sequela of smoking. Pediatrics, 136(4), 1026-1029, Doi: 10.1542/peds.2015-1303(SCIE)

A6. Şişmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Köse M, Pekcan S, Ezgü FS, Budakoglu Iİ, Yenıcesu İ (2016). Early severe anemia as the first sign of cystic fibrosis. European Journal of Pediatrics, 175(9), 1157-1163., Doi: 10.1007/s00431-016-2752-4 (SCIE)

A7. Şısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT,Gülbahar Ö, Özkan S (2016). The effect of vitamin D on lower respiratory tract infections in children. Türk Pediatri Arsivi, 51(2), 94- 99, Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3383 (ESCI)

A8. Sısmanlar T, Aslan AT, Akkan MK, Cındıl E, Önal AB, Ozcan B (2016). Successful embolization in childhood hemoptysis due to abnormal systemic arterial bleeding of the lung and review of the literature. The Clinical Respiratory Journal, 10(6), 693-697., Doi: 10.1111/crj.12289 (SCIE)

A9. Şişmanlar Eyüboglu T,Aslan AT, Öztunalı Ç, Tunaoglu FS,Oguz AD,Kula S,Derınkuyu BE, Boyunaga ÖL (2017). Unknown vascular compression of the airway in patients with congenital heart disease and persistent lower respiratory symptoms. Turkish Journal of Medical Sciences, 47, 1384-1392., Doi:10.3906/sag-1612-30 (SCIE)

A10. Kroner C,Wıttmann T,Reu S,Teusch V, Klemme M,Rauch D,Hengst M,Kappler M, Çobanoglu FN, Sismanlar Eyüboglu T,Aslan AT,Campo I, Proesmans M,Schaıble T,Terheggen LS,Regamey N, EberE,Seıdenberg J,Schwerk N, Aslanıdıs C, LohseP,Brasch F,Zarbock R,Grıese MA (2017). Lung disease caused by ABCA3 mutations. Thorax, 72(3), 213-220, Doi:10.1136/thoraxjnl-2016-208649(SCI)

A11. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan ATA, Öztunalı Ç, Boyunaga ÖL (2017). Left upper lobe atelectasis due to plastic bronchitis. The Turkish Journal of Pediatrics, 59(2), 207, Doi: 10.24953/turkjped.2017.02.016(SCIE)

A12. Sısmanlar Eyüboglu T, Kaya Z, Egırıtas Gürkan Ö, Tapısız A, Boyunaga ÖL,Aslan AT,Altan I,Yenıcesu I,Koçak Ü (2017). Bilateral Chylothorax: Which is to Blame?.Gazi Medical Journal, 28(4), 272-274, Doi:10.12996/gmj.2017.82(ESCI)

A13. Kaya Z, Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Boyunaga ÖL, Yenıcesu I, Koçak Ü (2017). Cytomegalovirus pneumonia and cryptogenic organizing pneumonia following pediatric stem cell transplantation for leukemia. Journal of Hematology and Clinical Research, 1(1), 14-18., Doi: 10.29328/journal.jhcr.1001003

A14. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Özdemır Y, Gezgın Yıldırım D, Buyan N, Boyunaga ÖL (2018). Isolated acute lupus pneumonitis as the initial presentation of systemic lupus erythematosus in an 8-year-old girl. Autoimmunity Highlights, 9(1), Doi: 10.1007/s13317-018-0104-2 (ESCI)

A15. Şişmanlar Eyüboglu T, Derınöz O, Keles E, Budakoglu II (2018). What do intern doctors know about the use of pulse oximetry in pediatric patients?. Gazi Medical Journal, 29, 119-122., Doi: http://dx.doi.org/10.12996/gmj.2018.33(ESCI)

A16. Sismanlar Eyuboglu T, Aslan AT, Ceylan A, Soysal AŞ, Budakoglu Iİ, Ulukavak Çiftçi T, Köktürk O (2018). Neurocognitive disorders and sleep in children with primary ciliary dyskinesia.Pediatric Pulmonology, 53(10):1436-1441. doi: 10.1002/ppul.24133.(SCIE)

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Aslan AT, Sısmanlar Eyüboglu T (2012). Cyst hydatid patients in a pediatric pulmonology department in Turkey. European Respiratory Society

B2. Aslan AT, Sısmanlar Eyüboglu T, Gülbahar Ö, Özkan S (2012). Acute lower respiratory tract infection and vitamin D status in children. European Respiratory Society Congress

B3. Aslan AT, Topal E, Sısmanlar T, Ünal Y (2013). Which bronchoscopy procedure should be chosen for foreign body aspiration in children? Rigid, flexible or combined?. European Respiratory Congress

B4. Sısmanlar T, Aslan AT (2015). Congenital pulmonary abnormalities in childhood: Etiologies, prognosis and follow up. International Congress on Pediatric Pulmonology

B5. Sısmanlar T, ASlan AT, Tunaoglu FS, Oguz AD, Kula S, Derınkuyu BE, Boyunaga ÖL (2015). Thorax CT angiography is useful in congenital heart disease with persistent respiratory symptoms in children. European Respiratory Society Congress 2015, 46(suppl 59), 1356, Doi: 10.1183/13993003.

B6. Aslan AT, Sısmanlar T, Sarı S, Dalgıç B,Oguz AD, Ezgü FS (2015). Hepatopulmonary syndrome may mask cystic fibrosis. European Cystic Fibrosis Society Congress 2015, 14, 143, Doi: 10.1016/S1569-1993(15)30504-X

B7. Sısmanlar T, Aslan AT, Matthias Griese (2015). Childhood interstitial lung disease: A diagnostic challenge. European Respiratory Society Congress 2015, 46(suppl 59), 3808, Doi: 10.1183/13993003.congress-2015.PA380

B8. Sısmanlar T, Aslan AT, Ezgü FS, Çiftçi Bahattin (2015). Severe anemia in infancy may be the first sign of cystic fibrosis. European Cystic Fibrosis Society Congress 2015, 14(1), 142, Doi: http://dx.doi.org/10.1016/S1569-1993(15)30501-4

B9. Aslan AT, Sısmanlar T (2015). Hemoptysis in children sometimes scary sometimes petty. European Respiratory Society Congress, 46(suppl 59), 1239, Doi: 10.1183/13993003.congress-2015.PA1239

B10. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Köse M, Pekcan S, Ezgü FS, Budakoglu II, Yenıcesu I (2016). Early severe anemia as the first sign of cystic fibrosis. 39th European Cystic Fibrosis Conference

B11. Aslan AT, Sısmanlar Eyüboglu TU, Grıese M (2016). Surfactant metabolism disorders: Two cases with different findings. 15th International Congress on Pediatric Pulmonology

B12. Koçak Ü, Kaya Z, Altan I, Sısmanlar Eyüboglu T, Egırıtas Gürkan Ö, Tapısız A, Boyunaga ÖL, Yenıcesu I (2016). Bilateral chylothorax: Which is to blame?. 42nd Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation

B13. Sısmanlar Eyüboglu T (2016). TR-ANK-GAZ-0003. Munich Training School- ENTeR-chILD,

B14. Aslan AT, Sısmanlar Eyüboglu T, Pekcan S, Köse M, Budakoglu II, Göktürk B (2016). Misdiagnosed asthma may mask the bronchiolitis obliterans. European Respiratory Society Congress

B15. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Grıese M (2016). Neuroendocrine cell hyperplasia of infancy: Is biopsy not needed?. 15th International Congress on Pediatric

B16. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT(2016). Clinical characteristics of 51 primary ciliary dyskinesia patients: Single center experience. 15th International Congress on Pediatric Pulmonology

B17. Şısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Ceylan A, Soysal Acar AS,Budakoglu II,Ulukavak Çıftçı T, Köktürk O (2016). Neurocognitive disorders and sleep in primary ciliary dyskinesia children. European Resiratory Society International Congress 2016

B18. Ünal Yüksekgönül A, Aslan AT, Sısmanlar EyübogluT, Soysal Acar ASE, Budakoglu II (2016). The relation between the clinical score of children with cystic fibrosis and the mother’s depression and burnout symptoms. 39th European Cystic Fibrosis Conference

B19. Aslan AT, Sısmanlar Eyüboglu T,Pekcan S (2017). Evaluation of children with hydatid cyst in the middle region of Turkey. 16th International Congress of Pediatric Pulmonology

B20. Aslan AT, Sısmanlar Eyüboglu T, Buyan N, Gezgın Yıldırım D, Özdemır Y, Boyunaga ÖL (2017). Isolated acute lupus pneumonitis as the initial presentation of systemic lupus erythematosus in an 8-year-old girl. 16th International Congress of Pediatric Pulmonology

B21. Aslan AT, Sısmanlar Eyüboglu T, Gezgın Yıldırım D, Buyan N (2017). What triggered massive hemoptysis in goodpasture syndrome with isolated pulmonary involvement?. American Thoracic Society 2017 International Conference

B22. Sısmanlar Eyüboglu T (2018). TR-ANK-GAZ-0001. Munich Training School- ENTeR-chILD

B23. Şişmanlar EyüboğluT, AslanAT, Ramaslı GürsoyT, Kocak Ü, Tapısız A (2018). Macrophage activation syndrome due to Nocardia in cystic fibrosis patient. European Cystic Fibrosis Congress

B24. Şişmanlar EyüboğluT, Ramaslı GürsoyT, AslanAT, EmiralioğluN, PekcanS, BüyükkayaZ, HangülM, KöseM, SoysalS, BudakoğluIİ (2018). Comparison of depression, burnout, caregiver burden and parent-child attitudes in cystic fibrosis and primary ciliary dyskinesia children’s mothers. European Cystic Fibrosis Congress

B25. Sismanlar Eyuboglu T, Aslan AT, Derinkuyu BE, Boyunaga O (2018). Pulmonary Atelectasis in Childhood: Difficulties from Diagnosis to Treatment.17th International Congress of Pediatric Pulmonology

B26. ŞişmanlarT, AslanAT, KöseM, PekcanS, GülbaharÖ, CıngırtM, Bedir DemirdağT, TezerH, BudakoğluIİ (2018). Effect of passive smoking exposure on development of childhood pneumonia and illness severity. 17th International Congress of Pediatric Pulmonology

 

B27. Ramaslı GursoyT, Şişmanlar EyubogluT, AslanAT, Boyunaga O (2018).Pigeon breeder’s disease as hypersensitivity pneumonia. European Respiratory Society 2018 Congress

B28. Şişmanlar EyubogluT, Ramaslı GursoyT, AkdulumI, AslanAT, BoyunagaO (2018). Abernethy syndrome: A rare cause of pulmonary hypertension. European Respiratory Society 2018 Congress

B29. Şişmanlar EyubogluT,  Ramaslı GursoyT, AslanAT, PekcanS, BuyukkayaZ, HangülM, KoseM, SoysalS, BudakogluIİ (2018). Psychosocial status of primary caregivers of children with tracheostomy. European Respiratory Society 2018 Congress

B30. Sismanlar Eyüboğlu T, Ramaslı Gürsoy T, Aslan AT, Onay ZR, HangulM, KibarBS, PekcanS,  KoseM, GokturkB (2018). Post infectious bronchiolştis obliterans in children: Long term follow-up. Second ENTeR-chILD Conference Belgrade

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Pediatrik Pratik Girisimler, Bölüm adı:(Krikotomi) (2017).,Sısmanlar Eyüboglu T, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör:Demirsoy Sadık, Derinöz Güleryüz Oksan, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9215-34-3, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C2. Pediatrik Pratik Girişimler, Bölüm adı:(Trakeostomi Tüp Uygulaması) (2017).,Sısmanlar Eyüboglu T, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör:Demirsoy Sadık, Derinöz Güleryüz Oksan, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9215-34-3, Türkçe (Bilimsel Kitap),

C3. Çocukluk Çagında Tüberküloz, Bölüm adı:(Ergenlikte Nüks Tüberküloz) (2017)., Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Nobel Tıp Kitapevleri, Editör:Özçelik Ugur, Kocabas Emine, Ersu Refika, Gürkan Fuat, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-335-324-9, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C4. Tıp Egitiminde Gögüs Hastalıkları, Bölüm adı:(Kistik Fibrozis) (2015)., Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Istanbul Tıp Kitabevi, Editör:Dalar Levent, Süerdem Mecit, Öztürk Can, Saygı Atilla, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4949-20, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C5. Çocuk Gögüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri, Bölüm adı:(Solunum Fonksiyon Testleri) (2016)., Sısmanlar Eyüboglu T, Probiz Ltd. Sti. (Content Ed Net Türkiye), Editör:Aslan Ayse Tana, Kiper Nural, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-66161-2-9, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C6. Yurdakök Pediatri, Bölüm adı:(Solunum yolları ve akcigerin konjenital anomalileri) (2017)., Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Günes Tıp Kitabevleri, Editör:Yurdakök Murat, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-277-666-1, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C7. Sözlük Dergisi Tıp Terimleri Sözlügü, Bölüm adı:(S,S) (2014)., Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Logos Yayıncılık Tic. AS, Editör:Cengiz Yakıncı, Belgin Aksu, Basım sayısı:1, ISBN:1308-500, Türkçe (Bilimsel Kitap)

C8. Yurdakök Pediatri, Bölüm adı:(Laringomalazi, trakeomalazi ve bronkomalazi) (2017)., Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Günes Tıp Kitapevleri, Editör:YurdakökMurat, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-277-666-1, Türkçe (Bilimsel Kitap)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Sısmanlar T, Onganlar YH, Derınöz O, Kula S, Kanbur SM, Vurallı D (2010). Evdeki yesil tehlikeler: Difenbahya zehirlenmesi. Gazi Medical journal, 21(1)

D2. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Derınkuyu BE, Boyunaga ÖL (2016). Pulmonary atelectasis in childhood: Difficulties from diagnosis to treatment. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 25(4), 201-206., Doi: 10.5336/pediatr.2016-54147

D3.Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT (2016). Çocuklarda hemoptizi: Bazen önemsiz bazen ürkütücü. Turkish Journal of Pediatric Disease, Doi: 10.12956/tjpd.2016.257

D4. Derınöz O, Sısmanlar Eyüboglu T (2016). Çocuk acil serviste nabız oksimetre kullanımı. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 25(2), 110-118., Doi: 10.5336/pediatr.2016-50615

        

D5. Derınöz O, Sısmanlar Eyüboglu T. Stridorun ender bir nedeni: dogumsal laringeal perde. Turk Pediatri Ars 2018; 53(3): 185-8Doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3922,

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  Sısmanlar T, Kanbur SM, Onganlar YH, Derınöz O,Vurallı D (2009). Evdeki Yesil Tehlikeler. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi

E2. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT (2014). Çocuklarda antitüberküloz tedavi yanetkileri. Türk Toraks Dernegi 17. Yıllık Kongresi

E3. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Boyunaga ÖL, Poyraz A (2014). Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni: Sürfaktan protein C eksikligi. Türk Toraks Dernegi 17. Yıllık Kongresi

E4. Sısmanlar Eyüboglu T,Derınöz O (2014). Izoniazid zehirlenmesinde intramuskuler pridoksin kullanımına baglı rabdomyoliz. Çocuk Acil Tıp Kongresi

E5. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Akkan MK, Cındıl E, Önal AB, Özcan B (2014). Çocukluk çağında masif hemoptizi ve bronşial arteriyal embolizasyon. 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

E6. Akelma AZ, Şısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Gündüz M (2014). Nadir bir dispne nedeni: Niemann-Pick hastalıgında pulmoner tutulum. 9.Ulusal Çocuk Allerji ve Astım Kongresi

E7. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT (2014). Çocuk gögüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastalarda öksürük nedenleri. 21. Ulusal Allerji ve Immünoloji Kongresi

E8. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT (2015). Çocuklarda hemoptizi: Bazen önemsiz bazen ürkütücü. 22. Ulusal Allerji ve Klinik Immünoloji Kongresi

E9. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT (2015). Infantın nöroendokrin hücre hiperplazisi: Biyopsi gerekli degil mi?. Türk Toraks Dernegi 18. Yıllık Kongresi

E10. Sısmanlar T, Aslan AT (2015). Bronsiolitis Obliteranslı Olgularımız. 22. Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloji kongresi

E11. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Öztunalı Ç, Boyunaga ÖL (2015). Gereksiz BT nedeni: Plastik bronsit nedeni ile sol akciger üst lob atelektazisi. 22. Ulusal Allerji ve Klinik Immünoloji Kongresi

E12. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Budakoglu II (2016). PICADAR primer siliyer diskinezili hastaları belirlemede faydalı bir öngörü testi olabilir. Çocuk Gögüs Hastalıkları 1. Kongresi

E13. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Köse M, Pekcan S (2016). Kistik fibrozis ile takipli hastaların baslangıç bulgularının gözden geçirilmesi: Iç Anadolu bölgesindeki üç merkezin deneyimi. 2. Erciyes Pediatri Kongresi Kıs Akademisi

E14. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Köse M, Pekcan S, Ezgü FS, Budakoglu II, Yenıcesu I (2016). Kistik fibrozisin ilk bulgusu ’agır anemi’: Altta yatan ne?. Türk Toraks Dernegi 19. Yıllık Kongresi

E15. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Öztunalı Ç, Tunaoglu FS, Oguz AD, Kula S, Derınkuyu BE, Boyunaga ÖL (2016). Toraks BT-Anjiografi persistan solunum yakınması olan konjenital kalp hastalıklı çocuklarda yararlıdır. Türk Toraks Dernegi 19. Yıllık Kongresi

E16.Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Özkan S, Gülbahar Ö (2016). Vitamin D düzeyi alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkili mi?. Türk Toraks Dernegi 19. Yıllık Kongresi

E17. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT (2016). Ne umduk ne bulduk: Lignöz konjonktivit ile birlikte konjenital lober amfizem. 7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

E18. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Akkan MK, Uslu SS, Damar Ç, Boyunaga ÖL (2016). Hemoptizi yakınmasıyla tanı alan fasiyal arterivenöz malformasyon. 7. Ulusal Çocuk Solunum yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

E19. Seven MB, Sısmanlar Eyüboglu T, Kalkan G, Akkuzu E, Aslan AT (2016). Spinal füzyon ameliyatı sonrası gelisen bir silotoraks olgusu. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi

E20. Sener S, Gökalp S, Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Derınöz O (2016). Insidental ve geç saptanmıs situs inversus totalis olgusu. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yogun Bakım Kongresi

E21. Kalkan G, Seven MB, Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT Akkuzu E (2016). Kritik bronkomalazili bir olgu sunumu. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yogun BakımKongresi

E22.Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Ceylan A, Soysal Acar AS, Budakoglu II, Ulukavak Çıftçı T, Köktürk O (2016). Primer siliyer diskinezili çocuklarda uyku ve nörokognitif bozukluklar. 7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis

E23. Fırat M, Bosnak Güçlü M, Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT (2017). Primer siliyer diskinezili hastalarda solunum fonksiyonları, fiziksel aktivite ve depresyon düzeylerinin sağlıklılarla karşılaştırılması. Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi,

E24. Gökdemır Y, Sısmanlar Eyüboglu T, Emıralıoglu N, Er B, Pekcan S, Ergenekon AP, Sen V, Eryılmaz S, Gharıbzadeh Hızal M, Çokugras HC, Sasıhüseyınoglu AS, Özdemır A, Ay NP, Yılmaz Ö (2017). Her ilde ter testi merkez: Yenidogan taraması ile kistik fibrozis tanısı gecikmesine çözüm olabilir mi?. Çocuk Gögüs Hastalıkları 2. Kongresi

E25.  Sısmanlar Eyüboglu T, Pekcan S, Aslan AT, Köse M, Ezgü FS, Erdogan M (2017). Kistik fibrozis hastalarının mutasyon analizleri: Iç Anadolu bölgesinde üç merkezin sonuçları. 3. Erciyes Pediatri Akademisi Kıs Kongresi

E26. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Derınkuyu BE, Boyunaga ÖL (2017). Çocuklarda akciger atelektazileri: Tanıdan tedaviye zorluklar. Çocuk Gögüs Hastalıkları 2. Kongresi

E27.  Fırat M, Bosnak Güçlü M, Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT (2017). Primer siliyer diskinezili hastalarda solunum fonksiyonları, anaerobik egzersiz kapasitesi, öksürük kuvveti ve posturun saglıklılarla karsılastırılması. 1. Uluslararası Saglık Bilimleri Kongresi

E28. Fırat M, Bosnak Güçlü M, Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT (2017). Primer siliyer diskinezili hastalarda anaerobik egzersiz kapasitesinin pulmoner fonksiyonlar ve solunum kas kuvveti ile ilişkisi. Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi,

E29.Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Köse M, Pekcan S, Gülbahar Ö, Çıngırt M, Bedır Demırdag T, Tezer H, Budakoglu Iİ (2017). Pasif sigara maruziyetinin çocuklarda pnömoni gelisimine ve agırlıgına etkisi. Çocuk Gögüs Hastalıkları 2. Kongresi

E30.  Sısmanlar Eyüboglu T, Ramaslı Gürsoy T, Akdulum I, Aslan AT, Boyunaga ÖL (2018). Abernethy sendromu: Nadir bir pulmoner hipertansiyon nedeni. Türk Toraks Dernegi 21. Yıllık Kongresi

E31.Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Pekcan S, Budakoglu II (2018). Kist hidatikli çocuk olguların değerlendirilmesi. Türk Toraks Dernegi 21. Yıllık Kongresi

E32. Ramaslı Gürsoy T, Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT, Boyunaga ÖL (2018). Bir hipersensitivite pnömonisi olarak güvercin besleyici hastalıgı. Türk Toraks Dernegi 21. Yıllık Kongresi

E33. Fırat M, Bosnak Güçlü M, Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT (2018). Prenatal sigara maruziyeti olan ve olmayan primer siliyer diskinezili çocukların anaerobik egzersiz kapasitesi, solunum fonksiyonları, solunum kas kuvveti, enduransı ve periferik kas kuvvetinin karsılastırılması. Türk Toraks Dernegi 21. Yıllık Kongresi

E34. Sısmanlar Eyüboglu T, Ramaslı Gürsoy T, Aslan AT, Emıralıoglu N, Pekcan S, Büyükkaya EZ, Hangül M, Köse M, Soysal Acar AS, Budakoglu Iİ (2018). Primer siliyer diskinezi ve kistik fibrozisli çocukların annelerinin depresyon, tükenmislik, bakıcı yükü ve çocuk yetistirme tutumlarının karsılastırılması. Türk Toraks Dernegi 21. Yıllık Kongresi

E35. Sısmanlar Eyüboglu T, Aslan AT (2018). Primary ciliary dyskinesia: When should we think?. 4. Erciyes Pediatri Akademisi ve Kıs Kongresi

E36. Dogru Ersöz D, Çakır E, Şısmanlar Eyüboglu T, Çobanoglu FN, Pekcan S, Cınel G, Şen V, Selımoglu Şen H, Keskın Ö, Bılgıç Eltan S, Yalçın EE, Kıper EN, Altıntas DU, Şasıhüseyınoglu AŞ, Al Shadfan LM, Yazan H, Ercan Ö, Sapan N, Çekıç Ş, Çokugras HC, Atabek AA, Ramaslı Gürsoy T, Aslan AT, Bıngöl A, Basaran AE, Özdemır A, Köse M, Hangül M, Tugcu GD, Emıralıoglu N, Orhan F, Gayretlı Aydın ZG, Topal E, Can D, Bal CM, Tamay ZÜ, Süleyman A, Özçelık HU (2018). Türkiye’de son bir yılda izlenen kistik fibrozis hastaları: Ulusal Kistik Fibrozis Kayıt sisteminden ilk veriler. Türk Toraks Dernegi 21. Yıllık Kongresi

E37. Hangül M, Köse M, Pekcan S, Çalışkan Ü, Aslan AT, Şişmanlar Eyüpoğlu T, Ramaslı Gürsoy T, Kırçıl N, Tok T (2018). Çocukluk Çağı Pulmoner Tromboembolisi. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

E38.Ramaslı Gürsoy T, Aslan AT, Şişmanlar Eyüboğlu T, Aktaş Tapısız A, Tezer H, Boyunağa Ö, BudakoğluIİ (2018). Parapnömonik efüzyon sonrası plevral kalınlaşma: Nasıl izleyelim? 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

E39. Şişmanlar Eyüboğlu T, Ramaslı Gürsoy T, Aslan AT, Pekcan S, Büyükkaya Z, Hangul M, Kose M, Soysal Ş, Budakoğlu Iİ (2018). Trakeostomili çocukların annelerinde depresyon, tükenmişlik, bakıcı yükü,benlik saygısı ve beden algısının değerlendirilmesi. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

E40.Ramaslı Gürsoy T, Şişmanlar Eyüboğlu T, Aslan AT (2018). Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu Deneyimlerimiz. Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi

E41. Ramaslı Gürsoy T, Şişmanlar Eyüboğlu T, Aslan AT, Ezgü FS (2018). Çocuklarda spontan pnömotoraks nedeni olarak marfan sendromu. Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi

E42. Ramaslı Gürsoy T, Şişmanlar Eyüboğlu T, Aslan AT (2018). Özefagus atrezisi ve trakeözefagial fistül hastalrının cerrahi sonrası uzun dönem izlemi. Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi

E43. Şişmanlar Eyüboğlu T,  Öz FN, Tanır NG (2018). Bilateral üveit nedeni ile TNF-alfa bloker tedavisi alan çocuk hastada akciğer tüberkülzou. Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi

F. Atıflar

Toplam Atıf Sayısı: 80

F1. A1. numaralı makaleye yapılan atıflar (11 atıf)

Atıf (1).T Eyüboglu. Isoniazid/pyridoxine. Reactions, 2013

Atıf (2). O Sakallioglu. The importance of isoenzymes in creatinine kinase  elevations. The Turkish Journal of Pediatrics 2014; 56: 118

Atıf (3). Kurultak I, Altay M, Sanli A, Secilmis S, Karaer R, Duranay M. Hemodialysis: the life delivering therapy in a case of acute isoniazid intoxication. Journal of Contemporary Medicine 2014;4(3)

Atıf (4). Şafak T, Karabulut AE, Çorbacıoğlu ŞK, Çevik Y. What is the Cause of Seizure: Isoniazid Poisoning or Epidural Hematoma? A Case Report.JAMER, 2015

Atıf (5).  Muzurov KV, Khalimov YS, Fomichev AV, Vetryakov OV. Suicidal isoniasid poisining: case report. Практическая медицина, 2016

Atıf (6). Golcuk YGolcuk BOzsarac MIrik MKorkmaz A, Bilge A. Admission Characteristics and Outcomes of ED Patients With Rhabdomyolysis. Medical Science and Discovery 2016; 3(1): 28-34

Atıf (7).  Усов, К. И, Гуськова, Т. А, Юшков, Г. Г, Машанов, А. В. Influence of chronobıologıcal rhythms on toxıcıty of antı-tuberculosıs drug «ısonıazıd” under experımental condıtıons. Toxicological Review. 2016,:137;31-36

Atıf (8).Усов, Константин Ильич, Гуськова, Татьяна Анатольевна, Юшков, Геннадий Георгиевич, Машанов, Антон Владимирович. The sensıtıvıty of anımals of dıfferent age groups to ısonıazıd ın a toxıcologıcal experıment. Toxicological Review. 2016: 140;36-43

Atıf (9). Bhise SB. Isoniazid Toxicity. Isoniazid Toxicity. J Drug Des Res 2017: 4(7): 1060

Atıf (10).Усов, К. И, Гуськова, Т. А, Юшков, Г. Г, Машанов, А. В, Игуменьщева, В. В. The development of toxıcologıcal tolerance to ısonıazıd ın experıment. Toxicological Review. 2017: 143;11-10.

Atıf (11).Komai TSumitomo STeruya SFujio K. Rhabdomyolysis Induced by Isoniazid in a Patient with Rheumatoid Arthritis and End-stage Renal Disease: A Case Report and Review of the Literature. Internal Medicine, 2018

F2. A2. numaralı makaleye yapılan atıflar (4 atıf)

Atıf (1). СЕ Борисов. Нежелательные реакции при лечении впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания: профилактика, ранняя диагностика и купирование, 2016

Atıf (2). Bekker A. Prevention and treatment of perinatal and infant tuberculosis in the hiv era. Doctrotal thesis, 2016

Atıf (3). Sismanlar T. Pyrazinamide/isoniazid/rifampicin. Reactions, 2016  

Atıf (4). Şahin Onat Ş,Yumuşak Karacif D, Alışkan Türkbey T, Özbudak Demir S,Ulaşlı MA. Antitüberküloz İlaç Kullanımıyla Poliartiküler Forma Dönüşen Gut Vakasında Rehabilitasyonun Başarısı. J PMR Sci 2017;20(3):150-4

F3. A3. numaralı makaleye yapılan atıflar (25 atıf)

Atıf (1).Griese M. Pushing chILD Forward: The Bright Future of Children's  Interstitial  Lung  DiseasesAnn Am Thorac Soc. 2015;12(10):1428-9

Atıf (2).Papiris SATsirigotis PKolilekas LPapadaki GPapaioannou AITriantafillidou CPapaporfyriou AKarakatsani AKagouridis KGriese MManali ED. Pulmonary alveolar proteinosis: time to shift? Expert Rev Respir Med. 2015;9(3):337-49

Atıf (3). Wittmann TFrixel SHöppner SSchindlbeck USchams AKappler MHegermann JWrede CLiebisch GVierzig AZacharasiewicz AKopp MVPoets CFBaden WHartl Dvan Kaam AHLohse PAslanidis CZarbock RGriese M.Increased Risk of Interstitial Lung Disease in Children with a Single R288K Variant of ABCA3. Mol Med. 2016;22:183-191

Atıf (4).Griese MLorenz EHengst MSchams AWesselak TRauch DWittmann TKirchberger VEscribano ASchaible TBaden WSchulze JKrude HAslanidis CSchwerk NKappler MHartl DLohse PZarbock R. Surfactant proteins in pediatric interstitial lung disease. Pediatr Res. 2016 Jan;79(1-1):34-41.

Atıf (5). Vece TJ, Young LR.Update on Diffuse Lung Disease in Children.Chest. 2016 Mar;149(3):836-45.

Atıf (6). Dai D, Hong D, shı Y, Wang L,qian L. Three cases report of childhood interstitial lung disease caused by SFPTC mutations with reduced penetrance and genotype-phenotype correlation analysis. Chin J Evid Based Pediatr 2017:12
Atıf (7). D Hong, Y Qi, J Liu, H Wang, L Wang, L Qian. A novel surfactant protein C mutation resulting in aberrant protein processing and altered subcellular localization causes infantile interstitial lung disease. Pediatric Research 2017:81;891–897

Atıf (8).Jiramethee NErasmus DNogee LKhoor A.Pulmonary  Neuroendocrine Cell  Hyperplasia Associated with Surfactant Protein C Gene Mutation. Case Rep Pulmonol. 2017;2017:9541419

Atıf (9). Griese M.Pulmonary Alveolar Proteinosis: A Comprehensive Clinical          PerspectivePediatrics. 2017;140(2).

Atıf (10).Borie RKannengiesser CSicre de Fontbrune FGouya LNathan NCrestani B.Management of suspected monogenic lung fibrosis in a specialised centre.  Eur Respir Rev. 2017:26;26(144).

Atıf (11).Eldridge WBZhang QFaro ASweet SCEghtesady PHamvas ACole FSWambach JA.Outcomes of Lung Transplantation  for Infants and Children  with Genetic  Disorders of Surfactant Metabolism. J Pediatr. 2017;184:157-164

Atıf (12).Litao MKHayes D JrChiwane SNogee LMKurland GGuglani L.novel surfactant protein C gene mutation associated with progressive respiratory failure in infancy.Pediatr Pulmonol. 2017;52(1):57-68

Atıf (13).Kröner CWittmann TReu STeusch VKlemme MRauch DHengst MKappler MCobanoglu NSismanlar TAslan ATCampo IProesmans MSchaible TTerheggen-Lagro SRegamey NEber ESeidenberg JSchwerk NAslanidis CLohse PBrasch FZarbock RGriese M.Lung disease caused by ABCA3 mutations. Thorax. 2017;72(3):213-220.

Atıf (14). O.L. Logvinova, M.A. Gonch. A modern understanding of the surfactant protein mutations role in the formation of interstitial lung diseases in newborns and infants. 2018. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.13.5.2018.141570
Atıf (15). Hengst MNaehrlich LMahavadi PGrosse-Onnebrink JTerheggen-Lagro SSkanke LHSchuch LABrasch FGuenther AReu SLey-Zaporozhan JGriese M.Hermansky-Pudlak syndrome type 2 manifests with fibrosing  lung disease early in childhood.Orphanet J Rare Dis. 2018:27;13(1):42. 
Atıf (16). ОЛ Логвинова, МА Гончарь.Современное представление о синдроме" мозг-легкие-щитовидная железа" и его легочные проявления. Здоровье ребенка, 2018
Atıf (17). LM Nogee, WA Gower. Genetic disorders of surfactant dysfunction. uptodate.com 2018

Atıf (18).Nathan NBorensztajn KClement AGenetic causes and clinical management of pediatric interstitial lung diseases.Curr Opin Pulm Med. 2018;24(3):253-259. 

Atıf (19).Klay DHoffman TWHarmsze AMGrutters JCvan Moorsel CHM.Systematic review of drug effects in humans and models with surfactant-processing  disease. Eur Respir Rev. 2018:11;27(149).

Atıf (20). LM Nogee, BC Trapnell. Lung diseases associated with disruption of pulmonary surfactant homeostasis. Kendig's Disorders of the Respiratory Tract in Children (Ninth Edition), 2018-11-13

Atıf (21). Kazzi B, Lederer D, Arteaga-Solis E, Saqi A, Chung WK.Recurrent diffuse lung disease due to surfactant protein C deficiency.Respir Med Case Rep. 2018 Jul 19;25:91-95.

Atıf (22). LM Nogee.Genetics and physiology of surfactant protein deficiencies. Fetal and Neonatal Physiology: Third Edition, 2003

Atıf (23). M Griese.Chronic interstitial lung disease in children.Eur Respir Rev. 2018:7;27(147)

Atıf (24).Moreno-Galarraga L, Díaz Munilla L, Herranz Aguirre M, Navarro Jimenez A, Moreno Galdó A.Pediatric Interstitial Lung Disease: an Ongoing Challenge.Arch Bronconeumol. 2018;54(3):169-171.

Atıf (25).Pavord IDBeasley RAgusti AAnderson GPBel EBrusselle GCullinan PCustovic ADucharme FMFahy JVFrey UGibson PHeaney LGHolt PGHumbert MLloyd CMMarks GMartinez FDSly PDvon Mutius EWenzel SZar HJBush A.After asthmaredefining airways diseases. Lancet. 2018;391(10118):350-400.

F4. A4. numaralı makaleye yapılan atıflar (4 atıf)

Atıf (1).Hines EJWalsh MArmes JEDouglas TChawla J.Interstitial lung disease in infancy: A general approach. J Paediatr Child Health. 2016;52(4):370-6

Atıf (2).Litao MKHayes D JrChiwane SNogee LMKurland GGuglani L.novel surfactant protein C gene mutation associated with progressive respiratory failure in infancy.Pediatr Pulmonol. 2017;52(1):57-68

Atıf (3).Klay DHoffman TWHarmsze AMGrutters JCvan Moorsel CHM.Systematic review of drug effects in humans and models with surfactant-processing  disease. Eur Respir Rev. 2018:11;27(149).

Atıf (4).Guagliardo R, Pérez-Gil J, De Smedt S, Raemdonck K.Pulmonary surfactant and drug delivery: Focusing on the role of surfactant proteins.J Control Release. 2018 Oct 12;291:116-126.

F5. A5. numaralı makaleye yapılan atıflar (2 atıf)
Atıf (1). Cordier JF, Cottin V, Lazor R, Thivolet-Béjui F.Many Faces  of  Bronchiolitis and Organizing Pneumonia.Semin Respir Crit Care Med. 2016 Jun;37(3):421-40
Atıf (2). Lorenz E. Die hydrophoben Surfactantproteine B und C: biochemische Analyse in bronchoalveolärer Lavage und genetische Analyse bei Neugeborenen und Kindern mit chronischer pulmonaler Symptomatik. Doctoral thesis, 2018
F6. A6. numaralı makaleye yapılan atıflar(2 atıf)

Atıf (1).Kistik Fibrozun İlk Klinik Prezentasyonu Derin Anemi. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2018;27(1):35-8

Atıf (2). JP Katkin. Cystic fibrosis: Clinical manifestations and diagnosis. Uptodate, 2018

F7. A7. Numaralı makaleye yapılan atıflar (7 atıf)
Atıf (1).Majeed F.Low levels of Vitamin D an emerging risk for cardiovascular diseases: A review.Int J Health Sci (Qassim). 2017 Nov-Dec;11(5):71-76

Atıf (2).Suhas P. Kulkarni, Ashok A. Chougule. Correlation of serum vitamin D levels and anemia in childhood pneumonia: a case control study from rural area. Int J Contemp Pediatr. 2017 May;4(3):756-761

Atıf (3).Wang Y, Tang CL,  Che M,  Wang XQ, Li AC. Prognostic value of vitamin D in patients with pneumonia: A systematic review and meta-analysis.Tropical Journal of Pharmaceutical Research September 2017; 16 (9): 2267-2273

Atıf (4). S Datta. Editors' Forum. The Child and Newborn, 2018:22 
Atıf (5).Chamorro NocedaLA  , Duarte M. Deficiency rickets: regarding a case. Pediatr. (Asunción) vol.45 no.2 Asunción Aug. 2018

Atıf (6). AS Türkmen, I Kalkan - Food Quality: Balancing Health and Disease, 2018.

Atıf (7). Mariangela RondanelliAlessandra MicconoSilvia LamburghiniIlaria AvanzatoAntonella RivaPietro AllegriniMilena Anna FalivaGabriella PeroniMara Nichetti, and Simone Perna. Self-Care for Common Colds: The Pivotal Role of Vitamin D, Vitamin C, Zinc, and Echinacea in Three Main Immune Interactive Clusters (Physical Barriers, Innate and Adaptive Immunity) Involved during an Episode of Common Colds—Practical Advice on Dosages and on the Time to Take These Nutrients/Botanicals in order to Prevent or Treat Common Colds. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
Volume 2018
F8. A8. Numaralı makaleye yapılan atıflar (2atıf)

Atıf (1).Vaiman MKlin BRosenfeld NAbu-Kishk I.Pediatric Pulmonary  Hemorrhage vsExtrapulmonary Bleeding in the Differential  Diagnosis of  Hemoptysis. Cent Asian J Glob Health. 2017 Oct 23;6(1):284.

Atıf (2).Zaidi SJSchweig LPatel DJavois AAkhter J.novel approach to the diagnosis and treatment of hemoptysis in infants: A case series.Pediatr Pulmonol. 2018 Nov;53(11):1504-1509.

F9. A10. Numaralı makaleye yapılan atıflar (19 atıf)

Atıf (1). Breuer O, Schultz A. Side effects of medications used to treat childhood  interstitial lung disease.Paediatr Respir Rev. 2018 Mar 17. pii: S1526-0542(18)30046-0. doi: 10.1016/j.prrv.2018.03.002.

Atıf (2). Nathan N, Borensztajn K, Clement A.Genetic causes and  clinical  management  of pediatric interstitial lung diseases.Curr Opin Pulm Med. 2018 May;24(3):253-259. 

Atıf (3). Nathan N, Berdah L, Borensztajn K, Clement A.Chronic interstitial lung diseases in children: diagnosis approaches.Expert Rev Respir Med. 2018 Oct 22:1-10

Atıf (4). Vidal RL, Rafael M, Boto L, Rios J, Camilo C, Abecasis F, Vieira M.Neonatal respiratory failure due to ABCA3 deficiency.Rev Port Pneumol (2006). 2017;23(2):113-114.

Atıf (5). O.L. Logvinova, M.A. Gonch. A modern understanding of the surfactant protein mutations role in the formation of interstitial lung diseases in newborns and infants. 2018 DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.13.5.2018.141570

Atıf (6).Kinting SHöppner SSchindlbeck UForstner MEHarfst JWittmann TGriese M.Functional rescue of misfolding ABCA3 mutations by small  molecular correctors. Hum Mol Genet. 2018 Mar 15;27(6):943-953.

Atıf (7). LM Nogee, WA Gower. Genetic disorders of surfactant dysfunction. Uptodate.com,2018

Atıf (8).Carlens J, Solomon M, Schwerk N. The wheezıng chıld: chıldren’s ınterstıtıal lung dısease – a rare but ımportant dıfferentıal dıagnosıs ın chıldren wıth severe wheeze. Current Allergy & Clinical Immunology, 2018:31

Atıf (9). Rindler TNStockman CAFiluta ALBrown KMSnowball JMZhou W, Veldhuizen RZink EMDautel SEClair GAnsong CXu YBridges JPWhitsett JA.Alveolar injury and regeneration following deletion of ABCA3.JCI Insight. 2017 Dec 21;2(24).

Atıf (10). Schindlbeck UWittmann THöppner SKinting SLiebisch G,  Hegermann JGriese M.ABCA3 missense mutations causing surfactant  dysfunction disorders  have  distinct cellular phenotypes.Hum Mutat. 2018;39(6):841-850.

Atıf (11).Ley S., Ley-Zaporozhan J. (2018) Chest CT Imaging in Children. In: Medical Radiology. Springer, Berlin, Heidelberg

Atıf (12). Lorenz E. Die hydrophoben Surfactantproteine B und C: biochemische Analyse in bronchoalveolärer Lavage und genetische Analyse bei Neugeborenen und Kindern mit chronischer pulmonaler Symptomatik. Doctoral thesis, 2018

Atıf (13).Klay DHoffman TWHarmsze AMGrutters JCvan Moorsel CHM.Systematic review of drug effects in humans and models with surfactant-processing  disease. Eur Respir Rev. 2018:11;27(149).

Atıf (14). LM Nogee, BC Trapnell. Lung diseases associated with disruption of pulmonary surfactant homeostasis. Kendig's Disorders of the Respiratory Tract in Children (Ninth Edition), 2018-11-13

Atıf (15).López Castillo MCPérez Ruiz ECaro Aguilera PRodríguez Vives MA.ABCA3 Deficiency in a Newborn with Respiratory Failure. Arch Bronconeumol.  2018 Jun 30. pii: S0300-2896(18)30153-4. 

Atıf (16). Griese     M.Chronic interstitial lung disease in children.Eur Respir Rev. 2018 Feb 7;27(147)

Atıf (17). Griese M. Pulmonary Alveolar Proteinosis: A Comprehensive  Clinical        Perspective.   Pediatrics.  2017 Aug;140(2). pii: e20170610. 

Atıf (18). Borie RKannengiesser CSicre de Fontbrune FGouya LNathan NCrestani B. Management of suspected monogenic lung fibrosis in a specialised  centre. Eur Respir Rev. 2017 Apr 26;26(144).

Atıf (19).Echaide MAutilio CArroyo RPerez-Gil J.Restoring pulmonary  surfactant membranes and films at the respiratory surface. Biochim Biophys Acta Biomembr. 2017 Sep;1859(9 Pt B):1725-1739.

F10. D1. Numaralı makaleye yapılan atıflar (2 atıf)

Atıf (1). Ataş Berksoy E, Topalakçı E, Bekem Soylu Ö, Çelik T. Accidental Poisoning of a Child by Dieffenbachia. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5:86-88

Atıf (2). Engin MNE, Balcı H, Timur F, Temizkan RC, Kılıçaslan Ö, Kocabay K. A case of rarely seen poisoning in Pediatric Emergency Department: Dieffenbachia ornamental plant. Pam Med J 2018;11(2):179-181

F11. B3. Numaralı makaleye yapılan atıflar (2 atıf)

Atıf (1).Deng XWang JChen RHuang PLiu PLuo X. straight pin foreign body in a childingested or aspirated? Springerplus. 2016 Oct 1;5(1):1694. eCollection 2016.

Atıf (2).Midulla FLombardi ERottier BLindblad AGrigg JBohlin KRusconi FPohunek PEber E. Paediatrics in Barcelona. Eur Respir J. 2014 Aug;44(2):457-74.

 

G. Diger yayınlar:

G1 Hakemlik

G1.1 Hakemlık: Sısmanlar Eyüboglu T (2015). Journal of Tropical Pediatrics Hakemlik Sayısı:1

G1.2 Hakemlik: Sısmanlar Eyüboglu T (2018) Türkiye Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Hakemlik sayısı: 3

G2 Tercüme

G2.1 Current Pediatrics 2017 Kitabının Türkçe Çevirisi, Current Pediatrics kitabının 19. Solunum Sistemi veMediasten bölümünde ’Pediatrik akciger hastalıklarında genel tedaviler’ ve ’Ekstratorasik havayollarına yabancı cisim aspirasyonu’ kısımlarının çevirisi, Ankara, Tercüme, 01.12.2016 -31.12.2016 (Uluslararası)

G2.2 Çocukluk Çagı Interstisiyel Akciger Hastalıkları (chILD) ile Yasamak, Çocukluk Çagı Interstisiyel Akciger Hastalıkları (chILD) ile Yasamak aile bilgilendirme kitapçıgının bölümlerinin Ingilizceden Türkçeye çevirisi, Ankara, 01.02.2015 -28.02.2015 (Uluslararası)

G2.3 Rudolf Pediatri 22. Baskı Türkçe Çeviri Kitabı, Rudolf Pediatri 22. Baskı Türkçe Çeviri kitabında 7. Anabölüm, 315. ’Insan immün yetmezlik virüsü tip 1’ kısmının çevirisi, Ankara, Tercüme, 01.01.2013 -31.01.2013 (Uluslararası)