T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dr. Çiğdem Genç Sel

Güncelleme Tarihi: 07/02/2019

ÖZGEÇMİŞ

            14.O4. 1977 yılında İstanbul’da doğdum. Annem Yüksek Kimya Mühendisi, babam Yüksek Maden Mühendisidir. Annemin ve babamın o tarihlerde Etibank Maden İşletmeleri’nde görev yapıyor olmaları sebebi ile ilkokulu Balıkesir Bigadiç Atatürk İlkokulu’nda tamamladım. Ortaokulu Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde, liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi’nde birincilikle bitirdim.

           1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım; 2001 yılında tıp fakültesinden derece ile mezun oldum. 2001 yılında AÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.’da asistanlık sürecine başladım. 2006 yılında Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı oldum.

          Devlet hizmet yükümlülüğü nedeni ile önce Elazığ- Karakoçan Devlet Hastanesi’nde ardından Van- Erciş Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak mecburi hizmet görevimi tamamladım. Açılan ilk yan dal sınavı ile Çocuk Nöroloji Bölümü’nü kazandım. Haziran 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı’nda yan dal asistanı olarak göreve başladım. Kasım 2012’de Çocuk Nöroloji Uzmanı oldum. Mart 2013- Nisan 2014 tarihleri arasında Edirne Devlet Hastanesi’nde Çocuk Nöroloji mecburi hizmet görevimi yaptım. Nisan 2014 yılından beri Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim-Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Nöroloji Uzmanı olarak görev yapmaktayım.

         Bilimsel alanda SCI ve SCI- E dergilerde toplam 10 adet yayınlanmış makale ekte sunulmuştur. Halen devam etmekte olan 2 adet araştırma çalışmam ve vaka çalışmalarım vardır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal kongre bildirili katılımım olmuştur.

        Evli ve 10 yaşında ikiz kız çocuk annesiyim. Eşim Çocuk Kardiyoloji Uzmanı olarak halen mecburi hizmet görevini sürdürmektedir.

YAYINLAR

  1. Genç Sel Ç, Kılıç M, Yüksel D, Aksoy A, Seher Kasapkara Ç, Ceylaner S, Oğuz KK. Nonketotic hyperglycinemia: Clinical range and outcome of a rare neurometabolic disease in a single center. Brain and Development. 2018 Jun 18. pii: S0387-7604(18)30271-7. Doi: 10.1016/j.braindev.2018.06.007.

  2.  Genç Sel Ç, Akoy E, Aksoy A, Yüksel D, Özbay F. Neurological manifestations of atypical celiac disease in childhood. Acta Neurol Belg 2017; 117:719-727.

  3. Genç Sel Ç, Altıaylık Özer P, Savaş Erdeve Ş, Aksoy E, Dedeoğlu O, Oğuz KK. Bilateral Internuclear Ophthalmoplegia, Deficiency and High Dose Administration of Vitamin D in Pediatric- Age Multiple Sclerosis: A Pediatric Case Report and Review of the Literature. Neurol Clin Therapeut J2018; 2: 1.

  4. Haliloğlu G, Talim B, Genç Sel Ç, Topaloğlu H. Clinical characteristics of megaconial congenital muscular dystrophy due to choline kinase beta gene defects in a series of 15 patients. J Inherit Metab Dis 2015; 38: 1099-1108.

  5. Yılmaz Ü, Anlar B, Gücüyener K, , Genç Sel Ç, et al. Characteristics of Paediatric Multiple Sclerosis: The Turkish Paediatric Multiple Sclerosis Database. Eur J Paediatr Neurol 2017; 21: 864-872.

  6. Dedeoğlu Ö, Yüksel D, Genç Sel Ç, Kılıç M, Oğuz KK. A Case of Acute Bilateral Ptosis: SURF-1 Mutation. Turk J Neurol 2018; 24: 83-85.

  7. Volkan- Salancı B, Lay Ergün E, Genç Sel Ç, Yalnızoğlu D, Turanlı G. The role of brain perfusion SPECT in Moyamoya disease. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol 2012; 31: 216-8.

  8. Tezer FI, Erdener E, Genç Sel Ç, Mehdikanova L, Saygı S, Topçuoğlu M. Daytime polysomnography recording in LIG1- related limbic encephalitis. Arch Neurol 2012; 69: 145-6.

  9. Aydın Teke T, Kaman A, Gayretli Aydın ZG, Apaydın S, Genç Sel Ç, Baha Bulduk E, Kanık Yüksek S, Oğuz KK, Tanır G. A Rare Pediatric Case of Neurocysticercosis Misdiagnosed As Brain Abscess. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 223-5.

  10. Çiftçi E, Oygar D, Genç Ç, İnce E, Tutar E, Güriz H, Aysev A, Doğru Ü. Invasive Haemophilus influenza type b infections in children. Türk Pediatri Arşivi 2002; 37: 213-218.

ULUSLARARASI VE ULUSAL KONGRE KATILIMLARI

1.Çiğdem Genç Sel, Mustafa Kılıç, Serdar Ceylaner, Mehpare Özkan, Ayşe Aksoy, Deniz Yüksel, Kader Karlı Oğuz. Doctor Sami Ulus Pediatric Hospital Pediatric Neurology Department, Türkiye.Nonketotic hyperglycinemia: A cause of severe epileptic encephalopathy and hypotonia in children. P85-2818.11 th EPNS Congress 27-30 May 2015, Vienna, Austria.

2. Deniz Yüksel,Hülya Kayılıoğlu, Çiğdem Genç Sel, Ayşe Aksoy, Mehpare Özkan.Acute pandysautonomia case treated with intravenous immunglobulin.Depertment of Pediatric Neurology, Dr. Sami Ulus Chidren’s Research and Training Hospital, Türkiye.PP13.5-2902. 11 th EPNS Congress 27-30 May 2015, Vienna, Austria.

3.Severeonset and rapidly progressive acute motor axonal neuropathy in a 2- year-old male. Hülya Kayılıoğlu, Deniz Yüksel, Mehpare Özkan, Ülkühan Kaya, Ayşe Aksoy, Çiğdem Genç Sel. Depertment of Pediatric Neurology, Dr. Sami Ulus Chidren’s Research and Training Hospital, Türkiye.PP13.11-2904. 11 th EPNS Congress 27-30 May 2015, Vienna, Austria.

4.Expression patterns of micro- RNAs 146a,181a, and 155 in subacute sclerosing panencephalitis.

U.Yiş, U.K. Tüfekçi, Çiğdem Genç Sel, K. Bora Çarman, e. Bayram, Y.Topçu, S. Hız Kurul.Dokuz Eylül University, School of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Child Neurology, İzmir, Turkey.OP86-2425. 11 th EPNS Congress 27-30 May 2015, Vienna, Austria.

 Ulusal bilimsel kongrede sunulan posterler

1. Çiğdem Genç Sel, Mustafa Kılıç, Mehpare Özkan, Ayşe Aksoy, Deniz Yüksel, Serdar       Ceylaner, Kader Karlı Oğuz.Nonketotik Hiperglisinemili Hasta  Grubumuzun Verileri PS76 . 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 6-9 Mayıs  2015, Çeşme, Türkiye

2.Çiğdem Genç Sel, Ayşe Aksoy, Demet Teker Düztaş, Ferda Özbay Hoşnut, Deniz Yüksel. Nörolojik Semptomlarla Atipik Çölyak Hastalığı Birlikteliği. PS77. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 6-9 Mayıs  2015, Çeşme, Türkiye

3.Hülya Kayılıoğlu, Deniz Yüksel, Ayşe Aksoy, Mehpare Özkan, Çiğdem Genç Sel, Gönül Tanır, Vehbi Doğan.Çocukluk Çağında Koreiform Hareket Bozukluğu Nedeniyle 57 Hastanın Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi.PS178. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 6-9 Mayıs  2015, Çeşme, Türkiye

4.Engin Demir, Deniz Yüksel, Hülya Kayılıoğlu, Ayşe Aksoy, Mehpare Özkan, Ülkühan Kaya, Çiğdem Genç Sel, Yasemin Taşçı Yıldız. Çocukluk Çağı Akkiz Demyelinizan Sendromlarının Klinik ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Özellikleri.PS183. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 6-9 Mayıs  2015, Çeşme, Türkiye

5.Ayşe Aksoy, Demet Teker Düztaş, Zehra Aycan,Hülya Kayılıoğlu, Çiğdem Genç Sel. Çocuk Yaş grubunda Nadir Görülen Hashimoto Ensefalopatisi: Olgu Sunumu.PS184.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 6-9 Mayıs  2015, Çeşme, Türkiye

6. Çiğdem Genç Sel, Hülya Kayılıoğlu, Özlem Yayıcı Köken, Ayşegül Danış, Ülkühan Öztoprak, Erhan Aksoy, Özge Dedeoğlu, Ayşe Aksoy, Deniz Yüksel. Absans epilepsi tanılı hastalarımızın demografik ve klinik özellikleri: Referans merekz deneyimi. 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 19-23 Nisan 2017, Antalya.

7.Çiğdem Genç Sel, Hülya Kayılıoğlu, Kadriye Erkan Turan, Özlem Yayıcı Köken ,Ayşegül Danış, Ülkühan Öztoprak, Erhan Aksoy, Ayşe Aksoy, Deniz Yüksel.Akut bilateral görme kaybının nadir bir sebebi:Arı venomu ilişkili toksik optik nöropati. 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 19-23 Nisan 2017, Antalya.

8. Çiğdem Genç Sel, Özlem Yayıcı Köken, Ayşe Aksoy, Hülya Kayılıoğlu, Kadriye Erkan Turan, Hayyam Kıratlı, Deniz Yüksel. Dirençli psödotümör serebri olgusu; her iki optik sinir fenestrasyonu deneyimi. 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 19-23 Nisan 2017, Antalya.

9.Ülkühan Öztoprak, Erhan Aksoy, Çiğdem Genç Sel, Ayşe Aksoy, Deniz Yüksel, Çağrı Mesut Temuçin. Asimetrik üst ekstremite paralizisi: olası poliomyelit olgusu. . 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 19-23 Nisan 2017, Antalya

10. Deniz Yüksel, Selman Kesici, Ülkühan Öztoprak, Çiğdem Genç Sel, Hülya Kayılıoğlu, Özge Dedeoğlu. Süper Dirençli Nonkonvulzif Status Epileptikus Tedavviis ve Propofol İnfüzyonu. 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 19-23 Nisan 2017, Antalya.

11.Ayşegül Danış,Deniz Yüksel, Özlem Yayıcı Köken, Ayşe Aksoy, Mehpare Özkan, Çiğdem Genç Sel, Ülkühan Öztoprak, Erhan Aksoy, Hülya Kayılıoğlu. Çocukluk çağında görülen distonik kriz olguları: Tek merkez deneyimi. 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 19-23 Nisan 2017, Antalya.

12.Özge Dedeoğlu, Hatice Nursun Özcan, Betül Emine Derinkuyu, Miray Çetinkaya, Hülya Kayılıoğlu, Ülkühan Öztoprak, Ayşe Aksoy, Çiğdem Genç Sel, Erhan Aksoy, Murat Sabancı, Deniz Yüksel. 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 19-23 Nisan 2017, Antalya.