T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yenidoğan Kliniği Poster Ödülü

Güncelleme Tarihi: 11/09/2018

Bu yıl, 14-18 Nisan 2018 tarihleri arasında Limak Cyprus Deluxe Hotel, Bafra, KKTC’de yapılan "26. Ulusal Neonatoloji Kongresi, UNEKO 26" kongresinde Yenidoğan Kliniği'nin "Supraventriküler Taşikardi İlişkili Nekrotizan Enterokolitte Başarılı Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması: Olgu Sunumu; Akduman H, Dilli D ve ark." başlıklı yazısı 507 poster arasından olgu sunumları kategorisinde en iyi olgu olarak seçilmiş ve “Olgu Sunumu Ödülü”ne layık görülmüştür.

Nekrotizan enterokolitte (NEK) hastalığın patofizyolojisini aydınlatmaya ve potansiyel tedavileri belirlemeye yönelik yapılan yoğun çabalara rağmen, preterm bebeklerde mortalite oranı %30 civarındadır. Son yıllarda deneysel NEK modellerinde ve insan çalışmalarında mezenkimal kök hücre (MKH) tedavisinin etkinliği üzerinde durulmaktadır. Kök hücreler sınırsız çoğalabilme, kendilerini yenileyebilme, başka hücrelere farklılaşabilme ve hasarlı dokuya verildiklerinde bu yapıyı onarabilme özelliklerine sahiptirler. MKH’lerin NEK’te barsak bariyer fonksiyonlarının korunması, inflamasyonun azaltılması ve rejenerasyonun teşvik edilmesi gibi olumlu etkileri bildirilmektedir. Günümüzde sadece cerrahi uygulanan ileri evre NEK hastaları için uygulanması önerilmektedir. Kök hücre tedavisi, NEK’te umut verici bir tedavi gibi görünmektedir.

Kendilerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.